Сьогодні відбулась
онлайн-конференція:
«
Роль закладів освіти у формуванні нульової терпимості до корупції та вихованні доброчесності в Україні
»
Взяти участь Всі події

Паразитичні безхребетні тварини. Плоскі та Круглі черви

Біологія

Для кого: 7 Клас, 11 Клас

19.10.2021

226

3

0

Опис документу:

Використання запропонованого тесту допоможе вчителям в індивідуальній роботі з учнями, сприятиме підвищенню об'єктивності контролю та оцінювання знань, а учням дасть змогу самостійно перевірити свій рівень засвоєння матеріалу

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Паразитичні безхребетні тварини.

Плоскі та Круглі червиІ.Завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих1.Чому зараження гостриком частіше трапляється у дітей, ніж у дорослих?

А.у дітей немає навичок гігієнічної поведінки

Б.у дорослих сильніший імунітет до гостриків

В.гострики передаються з молоком, а діти його частіше вживають

Г.у дітей гострики не викликають симптомів, тому їх важче діагностувати2.Який паразит не має органів прикріплення?

А.печінковий сисун

Б. ціп’як озброєний

В.стьожак широкий

Г.аскарида людська3.Який представник плоских червів НЕ є паразитом?

А.печінковий сисун

Б.планарія біла

В.ехінокок

Г.свинячий ціп’як4.Яким паразитом може заразитися людина тільки через споживання в їжу недостатньо просмаженого або провареного мяса?

А.аскаридою людською

Б.печінковим сисуном

В.бичачим ціпяком

Г.гостриком5.Остаточним хазяїном ціпяка свинячого є

А.корова

Б.людина

В.собака

Г.свиня6.Линяння личинок круглих червів зумовлене…

А.зміною середовищ існування

Б.зміною сезонів року

В.нездатністю кутикули до розтягування

Г.статевим дозріванням7.Фітонематодами є..

А.аскариди

Б.гострики

В.галові нематоди

Г.трихінели8.Явище, за якого самці та самки одного виду відрізняються за особливостями зовнішньої будови, забарвленням і поведінки

А.партеногенез

Б.гермафродизм

В.статевий диморфізм

Г.евтелія9.Яйця аскариди розвиваються …

А.у кишечнику

Б.у грунті

В.усередині молюсків

Г. у м’язах10.У якого паразита самки відкладають яйця навколо анального отвору людини

А.аскарида

Б.гострики

В.трихінела

Г.ехінокок11.У м’язах людини паразитують личинки…

А.аскарид

Б.гостриків

В. трихінел

Г.фітонематод12.До нематод НЕ належить

А.ехінокок

Б.гострик

В.галова нематода

Г.трихінела13.Бульби картоплі уражує…

А.стеблова нематода

Б.трихінела

Б.галова нематода

Г.трихінела14.Який організм веде паразитичний спосіб життя?

А.планарія молочно-біла

Б. ціп’як бичачий

В.піскожил

Г.нереїс15.У плоских червів вісутні такі системи, як…

А.дихальна і нервова

Б.кровоносна і дихальна

В.кровоносна і видільна

Г.статева і органи чуття16.Організми, в тілі яких паразит розвивається та розмножується нестатево або партеногенетично, називаються…

А.проміжними хазяїнами

Б.гермафродитами

В.остаточними хазяїнами

Г.роздільностатевими17.Група паразитичних плоских червів, які характеризуються непочленованим тілом та наявністю двох присосок

А.Війчасі черви

Б.Сисуни

В.Стьожкові черви

Г.Круглі черви18.Для печінкового сисуна проміжним хазяїном є..

А.циклоп

Б.бітинія

В.ставковик малий

Г.кальмари19.Організм ВРХ, в якому печінковий сисун розмножується статевим способом, буде для нього…

А.проміжним хазяїном

Б.паразитом

В.основним хазяїном

Г.сапрофагом20.Яким паразитом може заразитися людина при вживанні сирої або недостатньо термічно обробленої риби?

А.печінковим сисуном

Б.аскаридою людською

В.котячим сисуном

Г.гостриком21.Група паразитичних плоских червів, які характеризуються сегментованим стрічкоподібним тілом –це…

А.Війчасті черви

Б.Сисуни

В.Стьожкові черви

Г.Кільчасті черви22.Людина може бути проміжним хазяїном для…

А.ціп’яка бичачого

Б. ціп’яка свинячого

В.сисуна печінкового

Г.ехінокока23.Людині потрібно споживати свинину, яка пройшла ветеринарний контроль, для того, щоб не заразитися…

А.котячим сисуном

Б. ціп’яком свинячим

В.печінковим сисуном

Г.стьожаком широким24.Відділ травної системи, у якому паразитує ціп’як бичачий

А.стравохід

Б. шлунок

В.тонка кишка

Г.товста кишкаІІ.Завдання на встановлення відповідності інформації, позначеної цифрами й літерами25.Увідповідніть середовище існування(1-4) з тварин(А-Д), яка в ньому мешкає в дорослому стані

1.прісна вода

2.морська вода

3.грунт

4.організм твариниА.ехінокок

Б.кальмар

В.кріт

Г.короп

Д.шовкопряд26.Увідповідніть особливості будови збудника захворювання людини(1-4) з назвою захворювання(А-Д), яке він спричиняє

1.клітина містить нуклеоїд

2.немає клітинної будови

3.одноклітинний, є ядро

4.багатоклітинний, кутикула містить хітинА.аскаридоз

Б.педикульоз

В.ботулізм

Г.поліомієліт

Д.амебна дизентерія27.Установіть відповідність між представником(1-4) і типом(А-Д), до якого він належить

1.актинія кінська

2.аскарида людська

3.пявка медична

4.кліщ іксодовийА.Членистоногі

Б.Молюски

В. Кишковопорожнинні

Г.Круглі черви

Д. Кільчасті черви28.Установіть відповідність між групою безхребетних(1-4) та представниками(А-Д)

1.Війчасті черви

2.Сисуни

3.Стьожаки

4.ЖалкіА.ціп’яки бичачий та свинячий, ехінокок

Б.планарія молочно-біла

В.печінковий і котячий сисуни

Г.інфузорія-туфелька, плазмодій

Д.гідра прісноводна, коренерот29.Установіть відповідність між гельмінтом(1-4) та його основними хазяями(А-Д)

1.сисун печінковий

2. ціп’як свинячий

3.ехінокок звичайний

4.стьожак широкийА.ВРХ, свині, вівці, іноді людина

Б.хижі ссавці(собаки, вовки, лисиці)

В.тільки людина

Г. малярійні комарі

Д.людина, рибоїдні тварини30.Установіть відповідність паразитичних плоских червів(1-4) з їхніми назвами(А-Д)

А.печінковий сисун

Б.ехінокок

В.стьожак широкий

Г.ціп’як бичачий

Д. ціп’як свинячий

1 2 3 4

31.Встановіть відповідність між стадіями розвитку гельмінта(А-Г) та зображенням(1-6)

А.остаточний хазяїн

Б.личинка

В.перший проміжний хазяїн

Г.доросла особина32.Встановіть відповідність між стадіями розвитку гельмінта(А-Г) та зображенням(1-7)А.циста

Б.проміжний хазяїн

В.остаточний хазяїн

Г.личинка з війками

33.Встанови послідовність циклу розвитку стьожака широкого


А

Б

В

ГІІІ.Завдання з вибором правильної комбінації відповідей у вигляді тризначного числа34.Виберіть ознаки, що характеризують даного представникаКлас

1.Війчасті черви

2.Сисуни

3.Стьожкові черви

Спосіб життя

1.вільноживучий

2.ендопаразитичний

3.ектопаразитичний

Проміжний хазяїн

1.рачок- циклоп

2.ставковик малий

3.ВРХ35.Виберіть ознаки, що характеризують життєвий цикл аскариди людської

Запліднення

1.зовнішнє, у воді

2.внутрішнє

3.зовнішнє, у кишечнику

Хазяї

1.основний і один проміжний

2.основний і два проміжних

3.один організм в якості основного і проміжногоФорма статевого розмноження

1.гермафродизм

2.роздільностатевість, без статевого диморфізму

3.роздільностатевість, із статевим диморфізмом

36.Укажіть систематичне положення та ознаки, що характеризують зображений організм

Систематичне положення

1.тип Плоскі черви, клас Сисуни

2.тип Плоскі черви, клас Стьожкові черви

3.тип Круглі черви, клас Власне круглі черви

Остаточний хазяїн

1.жуйні копитні

2.людина

3.хижі твариниСпосіб потрапляння до організму проміжного хазяїна

1.через рот

2.черех шкіру

3.повітряно –крапельним шляхомВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.