Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Освітня програма з геометрії на 2020-2021 н.р. 9 клас

Геометрія

Для кого: 9 Клас

06.10.2020

251

26

0

Опис документу:
Освітня програма (календарне планування) з геометрії. 9 клас. ( 70 годин. I семестр — 32 години, 2 години на тиждень, II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень) Складено згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас, Геометрія

( 70 (68) годин. I семестр — 32 години, 2 години на тиждень, II семестр — 36 годин, 2 години на тиждень)

Складено до підручника: «Геометрія» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2017. — згідно з навчальною програмою, що затверджено

наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

уроку

Дата

Тема уроку

К-ть

годин

Примітка

І семестр

1

Повторення матеріалу, вивченого у 8 класі

1

2

Корекція знань, умінь і навичок.

1

Тема 1. Розв’язування трикутників (13 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: співвідношень, указаних у змісті;

пояснює ·

що таке синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°;

що означає «розв’язати трикутник»;

записує та пояснює формули площі трикутника (Герона; за двома сторонами і кутом між ними);

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

3

Синус, косинус, тангенс кутів від 00 до 1800.

1

4

Основні тригонометричні тотожності:

1

5,6

Теорема косинусів і наслідки з неї. Самостійна робота

2

7,8

Теорема синусів і наслідки з неї.

2

9,10

Розв’язування трикутників. Самостійна робота

2

11-13

Формули для знаходження площі трикутника.

3

14

Розв’язування вправ.

1

15

Контрольна робота №1

1

Тема 2. Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга (9 год)

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга; правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

обчислює: радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

16,17

Корекція знань, умінь і навичок. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

2

18

Побудова правильних многокутників.

Самостійна робота

1

19,20

Довжина кола. Довжина дуги кола.

2

21,22

Площа круга та його частин. Самостійна робота

2

23

Розв’язування вправ.

1

24

Контрольна робота № 2

1

Тема 3. Декартові координати на площині ( 9 год)

Учень/учениця:

наводить приклади співвідношень, указаних у змісті;

пояснює:

· як можна задати на координатній площині: пряму; коло;

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

· формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

· рівняння кола, прямої;

зображує та знаходить на малюнках геометричну фігуру (пряму, коло) за її рівнянням у заданій системі координат;

обчислює:

· координати середини відрізка;

· відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

25

Корекція знань, умінь і навичок.

Прямокутна система координат.

1

26

Відстань між двома точками із заданими координатами.

1

27

Координати середини відрізка. Самостійна робота

1

28,29

Рівняння фігури. Рівняння кола.

2

30,31

Рівняння прямої. Кутовий коефіцієнт прямої. Самостійна робота

2

32

Контрольна робота № 3

1

33

Корекція знань, умінь і навичок. Розв’язування вправ.

1

ІІ семестр

Тема 4. Вектори на площині (14 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:

· що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора; сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

· як задати вектор;

· як відкласти вектор від заданої точки;

· за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює:

· означення: рівних векторів; скалярного добутку векторів;

· властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним, у т. ч. за його координатами; вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює:

· координати вектора, суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

· довжину вектора, кут між двома векторами;

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

34,35

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів.

2

36,37

Координати вектора.

2

38,39

Додавання і віднімання векторів.

Самостійна робота

2

40,41

Множення вектора на число. Колінеарні вектори.

2

42,43

Скалярний добуток векторів.

2

44

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

45,46

Розв’язування задач.

2

47

Контрольна робота № 4

1

Тема 5. Геометричні перетворення (10 год )

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: переміщення (рух); образ фігури при геометричному переміщенні; фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:

· означення: рівних фігур; симетрії відносно точки (прямої); паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при різних видах переміщень;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії; рівність фігур із застосуванням переміщень;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

· властивості: переміщення;

48

Корекція знань, умінь і навичок.

Переміщення та його властивості.

1

49

Симетрія відносно точки. Симетрія відносно прямої.

1

50

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

51

Поворот.

1

52

Паралельне перенесення. Самостійна робота

1

53

Рівність фігур.

1

54

Перетворення подібності та його властивості.

1

55

Подібність фігур. Площі подібних фігур.

2

56

Контрольна робота № 5

1

Тема 6. Повторення і систематизація

навчального матеріалу (12 год )

57,58

Корекція знань, умінь і навичок.

Чотирикутники. Площі чотирикутників.

2

59,60

Трикутники, їх види. Площа трикутника. Подібність трикутників. Самостійна робота

2

61

Прямокутний трикутник. Теорема Піфагора.

1

62

Правильні многокутники.

1

63,64

Теорема косинусів, синусів. Розв’язування трикутників. Самостійна робота

2

65,66

Декартові координати й вектори на площині.

2

67

Контрольна робота № 6

1

68-70

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

3

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.