Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. Від ідеї до реалізації
»

Освітня програма з алгебри на 2020-2021 н.р. , 7 клас

Алгебра

Для кого: 7 Клас

07.10.2020

405

25

0

Опис документу:
(70 годин. I семестр — 32 годин, 2 години на тиждень, II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень) Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2015. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

7 клас. Алгебра

(70 годин. I семестр — 32 годин, 2 години на тиждень,

II семестр — 38 годин, 2 години на тиждень)

Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2015. — згідно з навчальною програмою, що затверджено

наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

уроку

Дата

Тема уроку

Кількість

годин

Примітка

І семестр

1,2

Вступ. (Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу)

2

Тема 1. Лінійне рівняння з однією змінною (8год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з однією змінною; лінійних рівнянь з однією змінною;

формулює означення: лінійних рівнянь з однією змінною;

складає: рівняння за умовою текстової задачі;

розв’язує: лінійні рівняння з однією змінною і рівняння, що зводяться до них; текстові задачі за допомогою

лінійних рівнянь з однією змінною;

3

Лінійне рівняння з однією змінною Рівносильні рівняння

1

4,5

Розв’язування лінійних рівнянь з однією змінною і рівнянь, що зводяться до них

2

6,7

Розв’язування текстових задач за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною.

2

8

Розв’язування текстових задач за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною. Самостійна робота

1

9

Розв’язування задач за допомогою рівнянь

1

10

Контрольна робота №1 з теми «Лінійне рівняння з однією змінною»

1

Тема 2. Цілі вирази (36год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових виразів; виразів зі змінними; одночленів; многочленів

пояснює:

· як знайти числове значення виразу зі змінними при заданих значеннях змінних;

· що таке: тотожні вирази, тотожне перетворення виразу, одночлен стандартного вигляду, коефіцієнт;

формулює:

· означення: одночлена, степеня з натуральним показником; многочлена, подібних членів многочлена, степеня многочлена;

· властивості степеня з натуральним показником;

· правила: множення одночлена і многочлена, множення двох многочленів;

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення значень виразів зі змінними; зведення одночлена до стандартного вигляду; перетворення добутку одночлена і многочлена, суми, різниці, добутку двох многочленів у многочлен; розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування, за формулами скороченого множення та із застосуванням декількох способів; використання зазначених перетворень у процесі розв’язування рівнянь, доведення тверджень

2.1 Тотожності . Одночлени. Многочлени (12год)

11

Тотожно рівні вирази. Тотожності

1

12

Степінь з натуральним показником

1

13,14

Властивості степеня з натуральним показником

2

15

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

16

Одночлен. Стандартний вигляд одночлена

1

17

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

1

18

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

19

Многочлен. Степінь многочлена. Подібні члени многочлена та їх зведення

1

20

Додавання і віднімання многочленів

1

21

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

22

Контрольна робота №2 з теми «Тотожності . Одночлени. Многочлени»

1

2.2 Множення одночлена на многочлен. множення многочлена на многочлен. розкладання многочленів на множники (10год)

23

Множення одночлена на многочлен

1

24

Розв’язування вправ на множення одночлена і многочлена. Самостійна робота

1

25

Множення многочлена на многочлен

1

26

Розв’язування вправ на множення многочленів

1

27

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

28

Розкладання многочлена на множники. Винесення спільного множника за дужки

1

29

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

30

Розкладання многочленів на множники способом групування

1

31

Розв’язування вправ на розкладання многочлена на множники способом групування Самостійна робота

1

32

Контрольна робота №3 з теми «Множення одночлена на многочлен. множення многочлена на многочлен. розкладання многочленів на множники»

1

ІІ семестр

2.3 Формули скороченого множення. і різниця кубів двох виразів. Застосування різних способів розкладання многочленів на множники (14год)

33

Добуток різниці та суми двох виразів

1

34

Різниця квадратів двох виразів

1

35

Виконання вправ на застосування формули різниці квадратів Самостійна робота

1

36

Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів

1

37

Розв’язування вправ

1

38,39

Перетворення многочлена у квадрат суми або різниці двох виразів Самостійна робота

2

40

Контрольна робота №4 з теми «Формули скороченого множення»

1

41

Сума і різниця кубів двох виразів

1

42

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники

1

43

Застосування формул скороченого множення при спрощенні виразів

1

44

Застосування формул скороченого множення при розв’язуванні рівнянь Самостійна робота

1

45

Застосування формул скороченого множення при доведенні тверджень

1

46

Контрольна робота №5 з теми «Застосування різних способів розкладання на множники»

1

Тема 3. Функції (7год)

Учень/учениця:

наводить приклади: функціональних залежностей; лінійних функцій;

пояснює, що таке: аргумент; функція; область визначення функції; область значень функції; графік функції;

формулює означення понять: функція; графік функції; лінійна функція; пряма пропорційність;

називає та ілюструє на прикладах способи задання функції;

описує побудову графіка функції, зокрема лінійної та її окремого виду – прямої пропорційності;

розв’язує вправи, що передбачають: знаходження області визначення функції; знаходження значення функції за даним значенням аргументу; побудову графіка лінійної функції; знаходження за графіком функції значення функції за даним значенням аргументу і навпаки; визначення окремих характеристик функції за її графіком (додатні значення, від’ємні значення, нулі);

складає та розв'язує задачі на: пряму пропорційність на основі життєвого досвіду; побудову графіків при моделюванні реальних процесів з використанням лінійної функції тощо

47

Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції

1

48

Розв’язування вправ Самостійна робота

1

49

Графік функції

1

50

Лінійна функція, її властивості та графік

1

51

Розв’язування вправ Самостійна робота

1

52

Узагальнення і систематизація знань . Розв’язування вправ

1

53

Контрольна робота №6 з теми «Функції»

1

Тема 4. Системи лінійних рівнянь із двома змінними (12год)

Учень/учениця:

наводить приклади: рівняння з двома змінними; лінійних рівнянь з двома змінними; системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

пояснює:

· що таке система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

· скільки розв’язків може мати система двох лінійних рівнянь з двома змінними;

формулює означення: лінійних рівнянь з двома змінними; розв’язку рівняння з двома змінними; розв’язку системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

будує графіки лінійних рівнянь із двома змінними;

описує способи розв’язування системи двох лінійних рівнянь з двома змінними;

характеризує випадки, коли система двох лінійних рівнянь з двома змінними має один розв’язок; має безліч розв’язків; не має розв’язків;

складає: системи рівнянь за умовою текстової задачі;

розв’язує:текстові задачі за допомогою системи двох лінійних рівнянь з двома змінними, вказаними у змісті способами; текстові задачі за допомогою систем двох лінійних рівнянь з двома змінними

54,55

Рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння із двома змінними та його графік

2

56

Розв’язування вправ. Читання і побудова графіків лінійного рівняння з двома змінними.

1

57

Система рівнянь із двома змінними. Графічний метод розв’язування системи.

1

58

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки.

1

59

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом підстановки. Самостійна робота

1

60

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання

1

61

Розв’язування систем лінійних рівнянь методом додавання

1

62,63

Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач.

2

64

Розв’язування задач складанням системи рівнянь

Самостійна робота

1

65

Контрольна робота №7 з теми «Системи рівнянь із двома змінними»

1

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу (3-5год)

66

Цілі вирази їх перетворення. Функції. Розв’язування вправ

1

67

Лінійні рівняння та їх системи. Розв’язування вправ

1

68

Системи рівнянь із двома змінними. Розв’язування вправ

1

69

Контрольна робота №8 з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу»

1

70

Аналіз контрольної роботи. Підведення підсумків навчального року

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.