Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках
»

Освітня програма з алгебри на 2020-2021 н.р.

Алгебра

Для кого: 9 Клас

06.10.2020

280

15

0

Опис документу:
Освітня програма з алгебри (календарне планування) (105 годин. I семестр — 48 годин, 3 години на тиждень, II семестр — 57 години, 3 години на тиждень) Складено згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас, Алгебра

(105 годин. I семестр — 48 годин, 3 години на тиждень, II семестр — 57 години, 3 години на тиждень)

Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. : Гімназія, 2017. — згідно з навчальною програмою, що затверджено

наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804.

уроку

Дата

Тема уроку

К-ть

годин

Примітка

І семестр

1,2

Повторення матеріалу, вивченого у 8 класі

2

3

Корекція знань, умінь і навичок.

1

Тема 1. Нерівності (18 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числових нерівностей; нерівностей зі змінними; лінійних нерівностей з однією змінною; подвійних нерівностей;

пояснює що таке об’єднання та перетин числових проміжків;

формулює:

· властивості числових нерівностей, властивості нерівностей зі змінною;

· означення: розв’язку лінійної нерівності з однією змінною, рівносильних нерівностей;

обґрунтовує властивості числових нерівностей;

зображує на координатній прямій: об’єднання та перетин числових проміжків, задані нерівностями числові проміжки; виконує обернене завдання;

записує розв’язки нерівностей та їх систем у вигляді об’єднання числових проміжків або у вигляді відповідних нерівностей;

розв’язує: лінійні нерівності з однією змінною; системи лінійних нерівностей з однією змінною

Тема 1.1. Числові нерівності. Доведення нерівностей (9 год)

4

Числові нерівності

1

5

Доведення нерівностей

1

6

Основні властивості числових нерівностей

2

7

Додавання і множення числових нерівностей

1

8,9

Оцінювання значення виразу. Самостійна робота

2

10

Числові проміжки

1

11

Розв’язування вправ.

1

12

Контрольна робота №1

1

Тема 1.2. Лінійні нерівності з однією змінною. Системи лінійних нерівностей з однією змінною (9 год)

13

Корекція знань, умінь і навичок. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності. Рівносильні нерівності

1

14

Лінійні нерівності з однією змінною.

1

15

Розв’язування лінійних нерівностей

1

16

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

17,18

Розв’язування систем лінійних нерівностей з однією змінною

2

19

Розв’язування типових задач

Самостійна робота

1

20

Розв’язування типових задач

1

21

Контрольна робота №2

1

Тема 2. Квадратична функція (27 год)

Учень/учениця:

наводить приклади квадратичної функції;

обчислює значення функції в точці

пояснює перетворення графіків функції: f(x)→f(x)+а; f (x) →f (x); f (x) → kf (x), f (x) → – f(x); алгоритм побудови графіка квадратичної функції;

характеризує функцію за її графіком

розв’язує вправи, що передбачають: побудову графіка квадратичної функції; розв’язування квадратних нерівностей; знаходження розв’язків систем двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння другого степеня; складання і розв’язування систем рівнянь з двома змінними як математичних моделей прикладних задач

Тема 2.1. Функції, їх властивості та графіки (15 год)

22

Корекція знань, умінь і навичок.

Функції. Область визначення та область значень і графік функції.

1

23

Найбільше та найменше значення функції

1

24,25

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції

2

26

Властивості функцій. Самостійна робота

1

27

Перетворення графіків функцій

1

28

Перетворення графіків функцій

1

29

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

30,31

Квадратична функція та її графік

2

32,33

Властивості квадратичної функції

2

34

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

35

Розв’язування задач.

1

36

Контрольна робота №3

1

Тема2.2. Квадратична нерівність.

Системи двох рівнянь з двома змінними

(12 год)

37

Корекція знань, умінь і навичок.

Квадратна нерівність

1

38

Квадратна нерівність

1

39

Квадратна нерівність

1

40

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

41

Розв’язання систем двох рівнянь із двома змінними

1

42

Розв’язання системи двох рівнянь із двома змінними

1

43

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

44,45

Система двох рівнянь із двома змінними як математична модель прикладної задачі

2

46

Розв’язання текстових задач складанням системи рівнянь з двома змінними Самостійна робота

1

47

Розв’язування задач.

1

48

Контрольна робота №4

1

ІІ семестр

Тема 3. Числові послідовності. Прогресії (22 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: числової послідовності; арифметичної та геометричної прогресій;

формулює означення і властивості арифметичної та геометричної прогресій;

записує і пояснює:

· формули: n-го члена арифметичної та геометричної прогресій, суми перших n членів цих прогресій;

· властивості арифметичної та геометричної прогресій

розв’язує вправи, що передбачають: обчислення членів прогресії; задання прогресій за даними їх членами або співвідношеннями між ними; обчислення сум перших n членів арифметичної й геометричної прогресій; використання формул загальних членів і сум прогресій для знаходження невідомих елементів прогресій

Тема 3.1. Числові послідовності . Арифметична прогресія (12 год)

49

Корекція знань, умінь і навичок.

Числові послідовності.

1

50

Способи задання послідовностей

1

51

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

52

Арифметична прогресія, її властивості. .

1

53,54

Формула n-го члена арифметичної прогресії

2

55

Розв’язування задач

1

56

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

57

Сума перших n членів арифметичної прогресії

1

58

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

59

Розв’язування задач

1

60

Контрольна робота №5

1

Тема 3.2. Геометрична прогресія (10 год)

61

Корекція знань, умінь і навичок.

Геометрична прогресія, її властивості

1

62,63

Формула n-го члена геометричної прогресі

2

64

Розв’язування задач

1

65

Самостійна робота

1

66

Сума перших n членів геометричної прогресії

1

67

Розв’язування задач

1

68

Самостійна робота

1

69

Розв’язування задач

1

70

Контрольна робота №6

1

Тема 4. Основи комбінаторики,

теорії ймовірностей та статистики (11 год)

Учень/учениця:

наводить приклади: випадкових подій, подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків, застосування правил комбінаторики

пояснює, що таке: частота випадкової події, ймовірність випадкової події

знаходить, відбирає і впорядковує інформацію з доступних джерел

розв’язує задачі, що передбачають:

використання комбінаторних правил суми та добутку; знаходження ймовірності випадкової події; обчислення частоти випадкової події; подання статистичних даних у вигляді таблиць, діаграм, графіків

71

Корекція знань, умінь і навичок.

Основні правила комбінаторики

1

72

Основні правила комбінаторики

1

73

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

74

Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події

1

75

Частота та ймовірність випадкової події. Класичне означення ймовірності

1

76

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

77,78

Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їхньої обробки

2

79

Розв’язування задач. Самостійна робота

1

80

Розв’язування задач

1

81

Контрольна робота №7

1

Тема 5. Повторення і систематизація

навчального матеріалу. ( 21 год)

82

Корекція знань, умінь і навичок.

Вирази. Тотожні перетворення виразів.

1

83

Вирази. Тотожні перетворення виразів.

Формули скороченого множення

1

84.85

Розв’язування рівнянь та іх систем

2

86.87

Розв’язування нерівностей та їх систем

2

88,89

Розв’язування текстових задач

2

90

Розв’язування задач.

1

91

Контрольна робота №8

1

92

Функції. Область визначення та область значень і графік функції.

1

93

Властивості функції: нулі функції, проміжки знакосталості, зростання і спадання функції. Найбільше й найменше значення функції.

1

94,95

Квадратична функція, її властивості та графік

2

96

Розв’язування вправ. Самостійна робота

1

97,98

Розв’язування задач.

2

99

Контрольна робота №9

1

100, 101

Корекція знань, умінь і навичок.

Арифметична прогресія, її властивості. . Формула n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших n членів арифметичної прогресії.

2

102, 103

Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії. Сума перших n членів геометричної прогресії.

2

104

Узагальнення і систематизація матеріалу, вивченого за рік

1

105

Підсумковий урок

1

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.