ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

Опис документу:
У статті розглядаються особливості вживання числівників у діловому мовленні. Подаються правила запису числових назв у текстах ділових паперів, вправ і завдання, що мають забезпечити належний рівень знань учнів і студентів про числівник.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Дніпровський технікум зварювання та електроніки імені Є. О. Патона

Доповідь

«Особливості вживання числівників у діловому мовленні»

З досвіду роботи

викладача української мови

ДТЗЕ імені Є.О. Патона

Кияниченко О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЧИСЛІВНИКІВ У ДІЛОВОМУ МОВЛЕННІ

Вступ

У статті розглядаються особливості вживання числівників у діловому мовленні. Подаються правила запису числових назв у текстах ділових паперів, вправ і завдання, що мають забезпечити належний рівень знань учнів і студентів про числівник.

Подані нижче пам’ятки допоможуть засвоїти основні правила запису числових назв у текстах ділових паперів.

Пам’ятка І

 1. Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без указівки на одиниці виміру), в запису відтворюється не цифрою, а словом. Наприклад: Учасників круглого столу повинно бути не більше десяти. Учасники круглого столу (а їх було двадцять) взяли участь в обговоренні актуальних питань реформування АПК.

 2. Зберігається такий запис в однозначних числівниках, якими позначаються часові межі. Наприклад: Адаптаційний період триває два місяці. Високої продуктивності праці ми досягли за п ’ять років. За минулі десять років... Виконати до другого серпня. У другій половині вересня.

 3. Якщо однозначне число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно записується цифрами. Наприклад: На складі було виявлено крадіжку 10 тонн цукру. З кожного гектара зібрано по 150 центнерів цукрового буряку.

 4. Якщо речення починається складними або складеними числівниками,

вони записуються словами. Наприклад: Двадцять два центнери зернових з гектара зібрано минулого року в нашому господарстві. П’ятнадцять переможців змагання нагороджено преміями.

 1. Якщо складні або складені числівники вживаються в середині речення, вони записуються цифрами. Наприклад: Приріст у живій вазі за січень цього року становив 16 кг на одну голову молодняка великої рогатої худоби. На економічний факультет прийнято 217 студентів.

 2. Що стосується запису порядкових числівників, треба пам’ятати таке:

  1. Якщо інформацію записують арабськими цифрами, то порядкові числівники вживаються з відмінковим закінченням. Наприклад: Якість продукції 1-го класу. Товари 2-го класу. Акт складено у 3-х примірниках. Пшениця 3-го класу тощо.

  2. Перераховуючи кілька порядкових числівників, відмінкове закінчення пишеться лише один раз. Наприклад: Товари 1, 2, 3-го класів. Продукція 1, 2 і 3-го сортів.

6.3. Можливим у текстах документів є комбінований запис складних слів, першою частиною яких є цифрове позначення. Наприклад: 100-відсотковий і стовідсотковий розчин.

Дозволяється у документах скорочувати другу частину вищезаписаних назв, якщо вони є одиницею виміру. Наприклад: 50 км; 6 мм; 10 см тощо.

 1. Уживається змішаний (словесно- цифровий) запис деяких видів інформації. Наприклад: 526000т і 526 тис. т; 182000000 і 182млн. тощо.

 2. Приблизна кількість у ділових текстах передається за допомогою таких слів: понад 240га; до 240га; близько 240га; менш ніж 240 га; більш ніж 240 га; більше 25л; менше 25 л.

 3. Порівнюючи цифрові показники за допомогою слів більш ніж, менш ніж, не раніше як, слід не забувати, що кома між словами не ставиться. Наприклад: Продуктивність праці зросла більш ніж на 20%.

 4. Порядкові числівники вживаються у текстах документів з відповідним закінченням. Наприклад: Бригада будівельників виконала своє перше виробниче завдання. Уже другу розробку проекту запропонувала група студентів економічного факультету.

 5. Пам’ятайте: якщо словосполучення порядкового числівника з назвою місяця виступає у значенні дати, а не назви свята, порядковий числівник може вживатися в називному або в родовому відмінку. Наприклад: Двадцять перше січняДень злуки і Двадцять.

Пам’ятка II

1. Чи зрозуміло було б, про що йдеться в тексті без числівників? Доповніть текст числівниками, які б допомогли Вам охарактеризувати дане господарство.

Закрите акціонерне товариство «Нива» створено у ________році. За господарством закріплено _____ га землі. У господарстві працює _______чоловік, середній вік яких _____років.

2. Прочитайте текст. Запишіть та відредагуйте його, замінивши цифри словами. Визначте групи числівників за значенням, будовою. Як узгоджуються вжиті в тексті числівники з іменниками?

Фермерське господарство «Відродження» має 640 гектарів землі. Торік було зібрано по 80 центнерів зерна кукурудзи з гектара, по 4 — ячменю, 26 — соняшника.

Механізатор заробляє по 350—400гривень. В агрокооперативі «Перемога» працює 345 чоловік. Минулого року тут одержали 860 тисяч гривень.

3. Доповніть тексти документів числовими назвами, дотримуючись правил їх запису. Запишіть, які це документи?

Прошу надати мені відпустку за власний рахунок з на

робочих днів. ( ? )

Я, Сидоренко Іван Степанович, одержав від завідувача складу для тимчасового користування лопат, відер,

грабель, вил, халатів.

( ? )

Я, Кондратюк Олена Іванівна, народилася липня року. ( ? )

Ковальчук Михайло Кіндратович працює головним агрономом понад

років.

Завдяки його вмілій роботі врожайність зернових за останні років

підвищилася на %.(. ? )

4. Як по-іншому Ви запишете складні слова, першою частиною яких є числівники?

У десятиденний термін —

Триденна відпустка — Чотириміліметровий отвір — Двадцятиповерховий будинок — Тридцятикілограмова бочка — П’ятдесятипроцентний розчин — Стокілометрова відстань —

 1. Як можна змінити форму запису числівників у нижчеподаних прикладах?

 • Постачальник відвантажує замовникові продукцію:

першого сорту40% другого сорту30% третього сорту20%

 • Акт складено у трьох примірниках: перший примірникдиректорові заводу;

другий примірник — головному бухгалтерові;

третій примірникначальникові цеху.

 1. Утворіть словосполучення, узгодивши числівники два, три, чотири з поданими нижче іменниками.

Селянин, бухгалтер, економіст, відсоток, будинок, заробітчанин, громадянин, день, рік, місяць, термін, менеджер, завідувач, виріб, студент, брат, варіант, слов’янин, гектар, фактор, об’єкт, ваучер, дилер.

 1. Уважно прочитайте словосполучення і випишіть ті, в яких ужито числівники.

П’ять комбайнів; п’ятеро комбайнерів; десяток фірм; десятки господарств; десять бригад; два комплекси; другий комплекс; дванадцятигодинний робочий день; чотириповерховий будинок; перша сотня; п ’ятирічний план; троє практикантів; у двох школах; виконати удвох; по друге липня; по-друге, зробити висновки.

 1. Іноді виникають труднощі у вживанні форм однини і множини числівників і числових назв. Від чого залежатиме вибір цих форм?

Більшість господарств виконала план заготівлі молока. Більшість господарств виконало план продажу державі зерна. Більшість господарств виконали річний план.

Сто двадцять вісім молодих спеціалістів поїхало у села Миколаївської області. Три фірми не виконали замовлення.

 1. Відредагуйте словосполучення і речення, в яких порушено правила сполучення числівників з іменниками.

Більша половина корів не доєна. Доярка приходить на ферму в п ’ять годин ранку. Зібрали цього року по 23 центнера зернових з гектара. За пару днів розпочнуться жнива. Близько 1/3 студентів першого курсу поїхала на практику в ЗАТ «Ольвія». Одна друга випускників школи вступила до вищих навчальних закладів. Дирекція привітала усіх жінок з Восьмим березням. Передбачається перевиконання плану в два з половиною раза. За півтора роки ми досягай бажаних результатів. Ювіляра привітали з шестидесятиріччям. Мій брат доглядає на фермі чотири теляти. Двоє доярок перевиконали взяті зобов’язання.

10. Перекладіть словосполучення. Введіть їх у речення.

но поставлено наголоси у числівниках.

На сорока девяти участках; двумстам пятидесяти лучшим работникам;

полтора часа;

полтора метра;

до семидесяти процентов;

в ста восьмидесяти случаях из пятисот;

в половине первого;

в первом квартале; во втором полугодии;

два договора;

четыре приказа;

два с половиной месяца;

не позже двадцать третьего июня.

Пам’ятка III

Запропоновані тестові завдання допоможуть перевірити знання учнів, студентів про числівник як частину мови; його зв’язок з іншими словами. Наприклад:

 1. У кожній групі підкресліть слова, які не можуть сполучуватися із збірними числівниками.

Троє юнаків; троє жінок; троє студентів; троє студенток; троє коней.

Четверо саней; четверо сестер; четверо суддів; четверо викладачів; четверо вулиць.

Двоє героїнь; двоє героїв; двоє дівчат; двоє воріт; двоє крил.

 1. Вкажіть варіант, у якому записано тільки числівники.

Двадцятиповерховий, двадцятеро, двадцятий, двадцятиліття, двадцятка, двадцять.

Трійка, третій, потроїти, третина, тричі, трійця, тріо.

Перший, вперше, по-перше, першість, першорядний, першокласний.

Один, одиниця, одинокий, одинарний, одинадцятий, одинак, одинадцятеро.

П ’ять, п ’ятнадцять, п ’ятнадцятий, п ’ятдесят, п ’ятеро, п ’ятий.

Двадцять восьме червнядень Конституції України і Двадцять восьмого червня —День Конституції України.

Оксана

 1. Розставте наголоси

Сімдесятий, вісімдесятий, дев 'яностий, сотий, одинадцятий, мільйонний. Двадцятеро, тридцятеро, п ’ятеро, вісімнадцяте- ро, тридцятеро, семеро. Шістдесят, сімдесят, двадцять, дев’яносто, сімнадцять, одинадцять, чотирнадцять.

 1. Обведіть колом варіант, у якому числівники записано згідно з орфогра-фічними та граматичними нормами.

П’ятьсот, сім, дев’ятий, шістьома, двадцять, п ’ятнадцять, п ’ять. Тисяча, чотирма, вісімсот, п 'ятидесяти, трьох, восьми, сімома, сімдесят. Дві п ’яті, три шості, сім восьмих, сімох, шістсот, шес¬тисот, шістдесят.

Висновок

Цікавою є історія походження числівників; історія виникнення і пояснення понять, складовою частиною яких є числівники (лікоть, десятина, лан, гона тощо). Проте це вже інша тема дослідження.

Пам’ятайте, шановні й студенти, що Ви працюватимете економістами, менеджерами, бухгалтерами-обліковцями, аудиторами, фермерами, керівниками нових, реформованих підприємств. Ви матимете справу з величезним потоком цифрової інформації і повинні вміти обробляти її, використовувати й обмінюватися нею.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
0
9
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!