Особливості проведення захисту та презентації науково-дослідної роботи

Опис документу:
Основні етапи виконання наукової роботи: Перший етап-підготовка до виконання науково-дослідницької роботи: - вибір теми науково-дослідницької роботи; - формулювання назви роботи; - осмислення проблеми дослідження; - визначення мети і завдання роботи; - виділення об'єкта та предмета дослідження; - вибір методів наукового дослідження; - складання програми та плану роботи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

Для успішного виконання науково-дослідницької роботи необхідно: Скласти програму наукового дослідження, яка є чітко спланованим процесом вивчення а...
Слайд № 2

Для успішного виконання науково-дослідницької роботи необхідно: Скласти програму наукового дослідження, яка є чітко спланованим процесом вивчення актуальних тем і проблем дослідження, розгляду підходів до дослідження, визначення шляхів їх розв'язання, виконання встановлених завдань та їх апробування. Основні етапи виконання наукової роботи: Перший етап-підготовка до виконання науково-дослідницької роботи: - вибір теми науково-дослідницької роботи; - формулювання назви роботи; - осмислення проблеми дослідження; - визначення мети і завдання роботи; - виділення об'єкта та предмета дослідження; - вибір методів наукового дослідження; - складання програми та плану роботи.

Другий етап-виконання науково-дослідницької роботи: а) теоретична частина: - добір фактичного наукового матеріалу з теми дослідження; - складання б...
Слайд № 3

Другий етап-виконання науково-дослідницької роботи: а) теоретична частина: - добір фактичного наукового матеріалу з теми дослідження; - складання бібліографії; - аналіз одержаного наукового матеріалу; - прийняття рішення щодо теми дослідження; б) практична частина: - проведення досліду (експерименту), розробка конструкції; - обробка та оцінка результатів роботи; - прийняття рішення та надання рекомендацій за результатами роботи; Третій етап – написання та оформлення рукопису роботи, тексту доповіді та тез; - оформлення ілюстративного матеріалу; - підготовка та налагодження макетів, моделей, приладів тощо до демонстрації. Четвертий етап – захист науково-дослідницької роботи: - заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт; - оцінювання навчальних досягнень з базової дисципліни; - захист науково-дослідницької роботи.

Захист науково-дослідницької роботи – завершальний етап виконання наукових робіт учнів у системі МАН. Це процедура привселюдного оголошення основни...
Слайд № 4

Захист науково-дослідницької роботи – завершальний етап виконання наукових робіт учнів у системі МАН. Це процедура привселюдного оголошення основних результатів підготовлених досліджень. Усі учасники конкурсу, а також усі присутні, можуть виступати як опоненти. Для доповіді кожному учаснику конкурсу-захисту надається 7 хвилин. За цей час необхідно викласти зміст своєї доповіді і продемонструвати роботу діючих експонатів. Решта визначеного часу – 3 хвилини відводиться на відповіді на запитання і ведення дискусії. Захист наукової роботи складається з двох етапів: підготовка до захисту та безпосередньо сам захист.

№ з/п Критерій К-сть балів (максимально) 1. Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи 7 2. Наукова новизна одержаних результатів 5...
Слайд № 5

№ з/п Критерій К-сть балів (максимально) 1. Актуальність, теоретичне і (або) практичне значення роботи 7 2. Наукова новизна одержаних результатів 5 3. Системність і повнота у розкритті теми 5 4. Дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження 7 5. Аргументованість висновків, їх відповідність отриманим результатам 3 6. Стиль, грамотність, логічність викладу; відповідність вимогам до змісту та оформлення наукових робіт 2 Всього 29

Захист робіт МАН проводиться в три етапи: районний етап – захист роботи, презентація, рецензування; обласний етап – автори пишуть контрольну роботу...
Слайд № 6

Захист робіт МАН проводиться в три етапи: районний етап – захист роботи, презентація, рецензування; обласний етап – автори пишуть контрольну роботу з базової дисципліни, безпосередньо захист роботи (презентація); фінальний етап – всеукраїнський, контрольна робота з базової дисципліни та захист роботи як на обласному етапі.

Підготовка до захистув ключає в себе складання сценарію захисту, підготовку наочного матеріалу та діючих макетів, моделей, приладів тощо. Складання...
Слайд № 7

Підготовка до захистув ключає в себе складання сценарію захисту, підготовку наочного матеріалу та діючих макетів, моделей, приладів тощо. Складання сценарію захисту Одна з важливих проблем захисту роботи – це композиційне оформлення майбутньої промови. Воно може містити такі елементи: - привітання; - оголошення теми доповіді та завдання наукової роботи; - виклад матеріалу; - використання наочного матеріалу; - демонстрація роботи приладів, пристроїв, макетів; - відповіді на запитання; - прощання.

Подумайте над таким : - якою ви бачите структуру вашого виступу; - які думки та почуття хочете викликати у слухачів; - які прийоми залучення уваги ...
Слайд № 8

Подумайте над таким : - якою ви бачите структуру вашого виступу; - які думки та почуття хочете викликати у слухачів; - які прийоми залучення уваги слухачів (риторичні запитання, зіставлення фактів, інтонаційні засоби, демонстрація роботи приладів, пристроїв, діючих макетів, технологічних ліній і т.ін.) ви використаєте у своїй промові. Готуючи доповідь, слід також мати наувазі, що за 7 хвилин, що надаються під час захисту, в нормальному темпі можна проговорити 4-5 сторінок друкованого тексту (через 1,5 інтервали). Як володіти голосом під час виступу? Пристосовуйте свій голос до обстановки, де відбувається спілкування. Хто говорить занадто тихо, це справляє таке враження,що людина не вірить у свої сили. Неговоріть занадто голосно. Постійно тренуйте свій голос;найзручніший спосіб для цього – читання вголос, під час якого постійно контролюється правильність вимови . Голос підвищують тоді, коли ставлять запитання, висловлюють радість, здивування. Якщо вам потрібно когось переконати, відповісти на запитання, то голос слід понизити. Будьте тактовні: спочатку зважте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказати, а тоді говоріть.

Підготовка експонатів до демонстрації До захисту допускаються завершені, діючі конструкції, які відповідають вимогам дизайну та ергономіки. Підгото...
Слайд № 9

Підготовка експонатів до демонстрації До захисту допускаються завершені, діючі конструкції, які відповідають вимогам дизайну та ергономіки. Підготовка ілюстративного матеріалу Ілюстративний матеріал (схеми, графіки, діаграми, плакати, малюнки, світлини, діафільми, слайди) повинні відповідати вимогам Державних стандартів. Вони повинні не дублювати, а доповнювати презентацію автора.

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ Публічний захист є заключним етапом виконання науково-дослідницької роботи. Він складається із: - вис...
Слайд № 10

ПУБЛІЧНИЙ ЗАХИСТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ Публічний захист є заключним етапом виконання науково-дослідницької роботи. Він складається із: - виступу автора з доповіддю; - його відповідей на запитання членів журі та слухачів; - ведення автором дискусії на тему наукової роботи. Захист науково-дослідницьких робіт відбувається окремо в кожній секції. Всі члени секцій можуть брати участь в обговоренні як опоненти. На захист надається до 7-ми хвилин та 3 хвилини – для відповідей на запитання журі. Захист здійснюється державною мовою.

мету презентації; приміщення, де буде вона демонструватися; аудиторію, для якої буде здійснено показ презентації; залежно від аудиторії демонстраці...
Слайд № 11

мету презентації; приміщення, де буде вона демонструватися; аудиторію, для якої буде здійснено показ презентації; залежно від аудиторії демонстрація презентації може відбуватися на екрані монітора комп’ютера чи на великому екрані за допомогою спеціальних пристроїв (мультимедійного проектора, плазмового екрана, телевізора тощо).

Доцільно звернути увагу, що для того, щоб головна думка була сприйнята правильно і чітко, необхідна своєрідна «підготовка», «входження» слухачів в ...
Слайд № 12

Доцільно звернути увагу, що для того, щоб головна думка була сприйнята правильно і чітко, необхідна своєрідна «підготовка», «входження» слухачів в тему дослідження, постановка проблеми. Цьому слугує початок доповіді. Його мета - настроїти слухачів на сприйняття доповіді, оволодіти увагою аудиторії. Тому розпочинати свій виступ доцільно з звернення до всіх слухачів, яке може бути представлено у такій формі: «Поважні члени журі, шановні учні, учителі, усі присутні! Дозвольте запропонувати вашій увазі основні результати наукового дослідження на тему: «………». Презентуючи основні результати проведеного дослідження в основній частині виступу, доцільно продумати, у який спосіб можна аргументувати висловлені тези, проілюструвати окремі положення (схеми, таблиці, малюнки, плакати, слайди, відеоматеріали, комп’ютерні програми тощо). Слід звернути увагу, що завдання висновків закріпити проголошену думку, зв’язати початок і кінець виступу, підсумувати висловлене. Наприкінці виступу доречним буде подякувати усім присутнім за увагу. Даючи відповіді на задані після виступу запитання, важливо пам’ятати, що вони мають бути конкретними, лаконічними і разом з тим вичерпними. Слід звернути увагу, що за активну кваліфіковану участь у дискусії (доречні і грамотно сформульовані запитання, володіння науковою термінологією) учасники конкурсу-захисту отримують додаткові бали.

Під час захисту особливого значення набуває темп мовлення і інтонація виступаючого. З цією метою варто у тексті доповіді виділити ключові слова, як...
Слайд № 13

Під час захисту особливого значення набуває темп мовлення і інтонація виступаючого. З цією метою варто у тексті доповіді виділити ключові слова, які підпадають під логічний наголос, розставити необхідні паузи. Доцільним буде вдома прохронометрувати тривалість виступу, потренуватись декілька разів, щоб забезпечити вільне володіння матеріалом під час захисту. Під час виступу: не хвилюватися, дивитися в очі колегам і журі. Говорити коротко і впевнено. Пам’ятати, що більше семи речень людська пам’ять не опрацьовує, тому кожна думка має вміститися в цей об’єм. Не боятися збитися – текст виступу має лежати перед очима й учневі пробачать заглядання туди. Звернути увагу на фрази, що членують виступ і активізують увагу: „як показало дослідження”, „коротко повторимо хід думки”, „підіб’ємо підсумки” тощо. Якщо від журі надійшло прохання закінчувати доповідь, це буває коли вичерпано ліміт часу. Не потрібно губитися, впадати в паніку, треба сказати: „Отже, зробимо короткі висновки” і в учня є як мінімум півтори хвилини, коли його слухають. За цей час він повинен встигнути довести до кінця останню думку (30 секунд = 2 речення) і зробити висновки (1 хвилина = 5 речень).

Запитання журі. Їх мета – з’ясувати, чи насправді учень писав роботу сам. Запитання можна умовно поділити на три групи: до тексту, методології і сп...
Слайд № 14

Запитання журі. Їх мета – з’ясувати, чи насправді учень писав роботу сам. Запитання можна умовно поділити на три групи: до тексту, методології і списку літератури. Запитання до тексту найчастіше прості, типу: „що ви маєте на увазі, вживаючи термін...?” Якщо в роботі багато термінів, то можуть запитати про деякі з них. Більше того, можуть спитати про доречність вживання термінології. Полюбляють поцікавитися знанням імен та доробків учених, на яких посилається учень (особливо коли їх багато і вони гучні). До методології. Це питання типу „якими методами літературознавчого аналізу ви користувалися під час написання роботи?”. Запитання до списку літератури. Не секрет, що більшість списків містять чимало книжок, яких ні учень, ні вчитель в очі не бачили. І запитання „наугад”: „а про що йдеться в цьому дослідженні?” згубило чимало здібних юних науковців. Будьте уважними – не пишіть у списку зайвого, добре вичитуйте. Особлива увага приділяється правильному оформленню, не полініться його вичитати. Для запитань, відповідь на які невідома, є набір стандартних відповідей: „Цей аспект проблеми не входить до об’єкту дослідження”, „На жаль, час виступу не дав можливості розкрити це питання, але воно описане в роботі”, „На жаль, регламентований обсяг роботи не дав можливості розкрити всі сторони цієї багатогранної проблеми” тощо. Особливу увагу слід звернути на етикет виступу – від зовнішнього вигляду до формул ввічливості. Нагадаємо: «Вельмишановні члени журі, шановні керівники команд, любі колеги! Вашій увазі пропонується дослідження на тему….»; «Дякую за запитання….», «Дякую за увагу...» тощо.

Критерії оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. На захисті мають право бути присутн...
Слайд № 15

Критерії оцінювання захисту науково-дослідницьких робіт Захист науково-дослідницьких робіт проходить у секціях. На захисті мають право бути присутніми інші члени секції як опоненти. Питання про присутність на захисті керівників команд вирішується оргкомітетом в залежності від конкретних умов. Для захисту надається на 7 хвилин. Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:

Критерії оцінювання захисту науково-дослідницької роботи № з/п Критерій К-сть балів (максимально) 1. Аргументованість вибору теми дослідження та її...
Слайд № 16

Критерії оцінювання захисту науково-дослідницької роботи № з/п Критерій К-сть балів (максимально) 1. Аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття, вільне володіння матеріалом 13 2. Ступінь самостійності автора у виконанні роботи; особистий внесок автора в роботу 9 3. Чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу 4 4. Компетентність учасника, вичерпність відповідей 8 5. Активна кваліфікована участь у веденні дискусії, етикет та культура спілкування учасника 8 Всього 42

Зміст Презентація чітко спланована, містить достовірні відомості, які є актуальними та мають практичну користь для аудиторії. Доступна для сприйнят...
Слайд № 17

Зміст Презентація чітко спланована, містить достовірні відомості, які є актуальними та мають практичну користь для аудиторії. Доступна для сприйняття, цікава. Є відповідні висновки, рекомендації, посилання на джерела інформації Грамотність Відсутність помилок, формулювання точні, висновки лаконічні. Правильно вказані джерела інформації Оформлення Дизайн привабливий. Фон є самобутнім та психологічно комфортним. Добір шрифтів та їхнього розміру сприяє легкості читання та сприйняття інформації. Використані зображення опрацьовані належним чином і вдало доповнюють зміст. Доцільно використано можливості анімації. Слайди ідеально пов’язані між собою. Кількість слайдів презентації відповідає розкриттю її змістової частини відповідно до мети її створення Презентування Стиль мовлення відповідає поданому матеріалу, спостерігається обізнаність розробника проекту, увага аудиторії

Як зразок науково-дослідницької роботи пропонуємо презентацію роботи на тему: «Структура видового комплексу дощових червів (Oligochaeta: Lumbricida...
Слайд № 18

Як зразок науково-дослідницької роботи пропонуємо презентацію роботи на тему: «Структура видового комплексу дощових червів (Oligochaeta: Lumbricidae) на території Житомирської області: генетичні, каріологічні, морфологічні особливості»,

Виконав: учень 10 класу, Житомирської школи Петров Павло Петрович   Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки Житомирсь...
Слайд № 19

Виконав: учень 10 класу, Житомирської школи Петров Павло Петрович   Міністерство освіти і науки України Головне управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації Житомирське територіальне відділення МАН України   Відділення: хімії та біології Секція: зоологія  

Актуальність теми. Дощові черви беруть активну участь в кругообігу органічних елементів. Вони живуть за рахунок органічних джерел азоту ґрунтів і, ...
Слайд № 20

Актуальність теми. Дощові черви беруть активну участь в кругообігу органічних елементів. Вони живуть за рахунок органічних джерел азоту ґрунтів і, відповідно, являються вирішальним фактором в розкладі листового опаду, травостою, відіграють важливу роль в розкладі торфоутворюючих речовин. Одним з перспективних напрямів екології і зоології є дослідження сукупності видів в межах різних біоценозів. Знання складу і кількісного відношення видів, структури популяцій дощових червів, що населяють грунт, може бути успішно використана для характеристики стану ґрунтів [46, 51, 52]. Застосування сучасних методів молекулярно–генетичних, цитогенетичних, морфо-екологічних досліджень дає змогу здійснювати моніторинг структури популяцій різних груп живих організмів, в тому числі і люмбрицид. На прикладі дощових червів можна продемонструвати зміни видового складу та структури популяції безхребетних в залежності від фізико-географічних і ґрунтово-кліматичних чинників.

Мета і завдання дослідження. Уточнити структуру видового комплексу дощових червів (Oligochaeta: Lumbricidae) біотопу заплавні луки на території Жит...
Слайд № 21

Мета і завдання дослідження. Уточнити структуру видового комплексу дощових червів (Oligochaeta: Lumbricidae) біотопу заплавні луки на території Житомирської області на основі комплексного аналізу біохіміко-генетичних, каріологічних та морфо-екологічних особливостей їх представників. Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: Встановити видовий склад фауни дощових червів заплавних луків та берегів річок на території Житомирської області; Здійснити морфо-екологічний аналіз особливостей люмбрицид даних біоценозів; Здійснити огляд генетичної структури популяції дощових червів (Oligochaeta: Lumbricidae) на території Житомирської області на основі біохімічного генного маркування (електрофорез у поліакриламідному гелі) та каріологічного аналізу. Розробити рекомендації по використанню матеріалів дипломної роботи при викладанні біологічних дисциплін та позакласній роботі в загальноосвітній школі.

Об’єкт дослідження: генетичні, каріологічні, морфологічні особливості червів родини Lumbricidae Предмет: черви родини Lumbricidae. Матеріали дослід...
Слайд № 22

Об’єкт дослідження: генетичні, каріологічні, морфологічні особливості червів родини Lumbricidae Предмет: черви родини Lumbricidae. Матеріали дослідження: дослідження грунтових проб з різних біоценозів Жтомирського Полісся Методи дослідження — загальноприйняті методи збору дощових червів, морфометрія та аналіз якісних екстер’єрних ознак, каріологічний аналіз мітотичних та мейотичних наборів хромосом, електрофорез ферментів в поліакриламідному гелі, одновимірний та багатовимірний статистичний аналіз.

Наукова новизна одержаних результатів. Продовження дослідження видового складу дощових червів Житомирської області. Уточнено видовий склад дощових ...
Слайд № 23

Наукова новизна одержаних результатів. Продовження дослідження видового складу дощових червів Житомирської області. Уточнено видовий склад дощових червів (Oligochaeta: Lumbricidae), здійснено генетичний, каріологічний та морфологічний аналіз цих видів. Практичне і теоретичне значення. Результати дипломної роботи можуть бути використані при викладанні біологічних дисциплін, а саме зоології безхребетних, екології. Також можна використовувати відомості наших досліджень в загальноосвітній школі при викладанні біології, в курсі зоологія при вивченні будови, процесів життєдіяльності, екології дощових червів. 3

Методи дослідження: загальноприйняті методи збору дощових червів; морфометрія та аналіз якісних екстер’єрних ознак; каріологічний аналіз мітотичних...
Слайд № 24

Методи дослідження: загальноприйняті методи збору дощових червів; морфометрія та аналіз якісних екстер’єрних ознак; каріологічний аналіз мітотичних та мейотичних наборів хромосом; електрофорез ферментів в поліакриламідному гелі 4

Досліджуваний біотоп Види, що досліджувались Морфологічна характеристика Каріологічна характеристика Електрофорез Заплавні луки D. octaedra 5 -   D...
Слайд № 25

Досліджуваний біотоп Види, що досліджувались Морфологічна характеристика Каріологічна характеристика Електрофорез Заплавні луки D. octaedra 5 -   D. rubidus f. tenuis 4 -   O. tyrtaeum 6 6 6 А. caliginosа 11 11 11 А. roseа 15 -   E. foetida 10 -   Береги річок O. tyrtaeum 30 28 28 А. caliginosа 7 7 7 А. roseа 4 -   E. foetida 7 -   E. tetraedra 5 -   L. rubellus 9 -   L. terrestris 5 -   Всього 129 

Видовий склад та середня чисельність дощових червів Примітка: І–береги річок; ІІ– заплавні луки. Види дощових червів І ІІ Поширення Життєва форма D...
Слайд № 26

Видовий склад та середня чисельність дощових червів Примітка: І–береги річок; ІІ– заплавні луки. Види дощових червів І ІІ Поширення Життєва форма Dendrobaena octaedra 12,77 6,54 Космополіт Підстилкова форма Dendrodrilus rubidus f. tenuis 1,06 3,27 Космополіт Підстилкова форма Eiseniela tetraedra 32,98 9,35 Береги річки, луки,болота Підстилкова форма Octolasium tyrtaeum 21,28 7,56 Береги річки, луки,болота Верхньоярусна форма Lumbricus rubellus - 6,54 Космополіт грунтово–підстилкова форма Lumbricus terrestris - 7,45 Космополіт Нірник Eisenia foetida 4,26 5,61 Космополіт Підстилкова форма Aporrectodea caliginosа 15,96 29,44 Космополіт Середньоярусний Aporrectodea roseа 7,46 19,28 Космополіт Середньоярусний

Характеристика досліджуваних біотопів Рослинні угруповання Фонові види рослин Тип ґрунту Вологість Комплекси люмбрицид І. Заплавні луки Комиш лісов...
Слайд № 27

Характеристика досліджуваних біотопів Рослинні угруповання Фонові види рослин Тип ґрунту Вологість Комплекси люмбрицид І. Заплавні луки Комиш лісовий (Spirpus sylvaticus), вербозілля лучне (Lysimachia nummularia), аір (Acorus calamus) Лучні Вологі,сирі O. tyrtaeum, А. caliginosus, А. roseus, E. foetida, D. octaedra, D. rubidus f. tenuis. ІІ. Береги річок Сусак (Butomus), трілолист(Sagittaria), частуха подорожникова (Alisma plantago aquatica), калюжниця (Caltha) Торфові Сирі O. tyrtaeum, А. caliginosus, А. roseus, E. foetida, E. tetraedra, L. rubellus, L. terrestris.

Індекси домінування різноманіття досліджуваних фітоценозів Індекси Фітоценози Індекс домінування Симпсона Індекс домінування Бергера-Паркера Видове...
Слайд № 28

Індекси домінування різноманіття досліджуваних фітоценозів Індекси Фітоценози Індекс домінування Симпсона Індекс домінування Бергера-Паркера Видове різноманіття за Симпсононом Заплавні луки 0, 31 0, 43 0, 69 Береги річок 0,29 0,40 0,70

Достовірні відмінності між представниками A. caliginosa досліджуваних фітоценозів за морфологічними параметрами Примітка. * p < 0,05, ** p < 0,01, ...
Слайд № 29

Достовірні відмінності між представниками A. caliginosa досліджуваних фітоценозів за морфологічними параметрами Примітка. * p < 0,05, ** p < 0,01, p < 0,001***; І- заплавні луки; II – береги річок. L - довжина тіла; l1 -довжина тіла до пояска ; D - діаметр тіла в позапоясковій зоні; n - кількість сегментів. Достовірні відмінності між представниками D. octaedra досліджуваних фітоценозів за морфологічними параметрами Достовірні відмінності між представниками O. tyrtaeum досліджуваних фітоценозів за морфологічними параметрами Ознаки Фітоценози L n I - II * *** Ознаки Фітоценози n D I - II * *** Ознаки Фітоценози L l1 n І - ІІ ** * **

Каріологічні характеристики представників родин Oligochaeta, Lumbricidae Вид Гаплоїдне число хромосом Плоїдність Cпосіб розмноження Автор 1 2 3 4 5...
Слайд № 30

Каріологічні характеристики представників родин Oligochaeta, Lumbricidae Вид Гаплоїдне число хромосом Плоїдність Cпосіб розмноження Автор 1 2 3 4 5 O. tyrtaeum n = 18 n = 19* (2n + x = 38) 3n=54 4n = 72 2n= 38 телітокія телітокія телітокія Omodeo, 1955 Omodeo, 1955 Muldal, 1952 A. caliginosа n = 17 2n=34 телітокія Vedovini, 1973 E. foetida n = 18 2n = 36 амфіміксис Omodeo, 1952 Vedovini, 1973 A. roseа n = 17 2n=34 амфіміксис Omodeo, 1952

Слайд № 31

Мінливість неспецифічних естераз (Es) у A. caliginosа
Слайд № 32

Мінливість неспецифічних естераз (Es) у A. caliginosа

1. В досліджуваних фітоценозах нами виявлено 9 видів дощових червів, які належать до 7 родів родини Lumbricidae та різних морфо–екологічних типів. ...
Слайд № 33

1. В досліджуваних фітоценозах нами виявлено 9 видів дощових червів, які належать до 7 родів родини Lumbricidae та різних морфо–екологічних типів. Видовий склад фауни цих фітоценозів пояснюється специфічністю фізико-кліматичних умов: значною вологістю і сирістю ґрунтів, їх поганою аерацією. Переважна більшість представників люмбрицид, що заселяють досліджувані фітоценози, належить до підстилкових форм. 2. Представники видів A. сaliginosa, O. tyrtaeum та D. octaedra в різних фітоценозах характеризуються певною морфологічною індивідуальністю за розмірними характеристиками , що може бути пояснено впливом екологічних факторів: наявністю органічних речовин в ґрунті, його зволоженістю, аерацією, гранулометричним складом. В ґрунтах із сприятливими фізико-кліматичними умовами (торфово-болотні, лучні, опідзолені чорноземи) відмічаються більші значення проаналізованих лінійних параметрів. 3. За характером поліморфізму локусів неспецифічних естераз на території Житомирської області виявлено три криптичні форми O. tyrtaeum, типові А і В (чітко відрізняються тільки по спектру локусу Es-1) та південна клонова триплоїдна форма. Аналіз представників другого фонового виду фітоцинозів A. сaliginosa свідчить про рівномірний розподіл гетеро і гомозигот, а отже панміктичність популяції даного виду. 4. Розроблено рекомендації по використанню матеріалів дипломної роботи при викладанні біологічних дисциплін та позакласній роботі в загальноосвітній школі.

Дякую за увагу!!!
Слайд № 34

Дякую за увагу!!!

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.