Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні організми.

Опис документу:
Урок, присвячений вивченню будови, особливостям життєдіяльності одноклітинних еукаріот; їх різноманітності, а також взаємозв’язкам між одноклітинними та колоніальними організмами та їх будовою. Дає можливість ознайомити учнів із середовищем існування, живленням, розмноженням та роллю одноклітинних еукаріотів у виникненні захворювань людини.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Вступ

Урок, присвячений вивченню будови, особливостям життєдіяльності одноклітинних еукаріот; їх різноманітності, а також взаємозв’язкам між одноклітинними та колоніальними організмами та їх будовою, а також значенням в природі та в житті людини, є поточним у вивченні розділу «Одноклітинні організми» у 10 класі, що дає можливість ознайомити учнів із середовищем існування, живленням, розмноженням та роллю одноклітинних еукаріотів у виникненні захворювань людини. Засвоїти інформацію про відмінності одноклітинних еукаріотів від клітин багатоклітинних організмів.

Тема уроку
«Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів. Колоніальні організми».

Виявляється, такі мікроскопічні

одноклітинні можуть значно впливати

на життя планети…

З енциклопедії

 • Мета.

Освітня.  Сформувати знання про одноклітинні організми: прокаріоти та еукаріоти як цілісні організми; розглянути особливості будови одноклітинних і колоніальних еукаріотів, особливу увагу звернути на їх основні життєві функції; ознайомити із явищем колоніальності як еволюційним підвищенням організації груп живих організмів.

Розвиваюча.  Розвивати уміння порівнювати прокаріоти та еукаріоти, одноклітинні та колоніальні організми між собою; уміння виділяти при цьому основне та важливе; формувати логічне мислення та здатність робити висновки, використовувати знання з інших предметів для аналізу біологічних явищ, процесів, розвивати творчі здібності учнів.

Виховна. Виховувати матеріалістичні погляди на світ для розуміння єдності та взаємозв’язку у живій природі, формувати вміння самоконтролю та самооцінки, взаємоконтролю, вміння знаходити засоби оформлення рішень.

Концепція уроку.

Уточнити поняття одноклітинні, багатоклітинні, прокаріоти, еукаріоти, автотрофи, гетеротрофи, сапротрофи, паразити, вивчити особливості будови та процесів життєдіяльності одноклітинних протистів.

Ознайомити із роллю одноклітинних еукаріотів у виникненні інфекційних захворювань людини, сформувати поняття про колоніальні організми. Розглянути значення одноклітинних рослин, тварин і грибів у природі та житті людини.

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: синтетичний урок з використанням мультимедійних технологій.

Місце уроку в навчальній темі: поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно-рецептивні:

а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, доповіді учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, м\медійна дошка

Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом та м\медійною дошкою.

2. Репродуктивний. 

Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.

Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4. Візуальний: складання схем, таблиць.

5. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Термінологічна робота:

Проговорювання термінів вголос, запис термінів на дошці і в зошитах.

Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, слайди, презентації в програмі Power Point.

Основні поняття та терміни: прокаріоти, еукаріоти, автотрофи, гетеротрофи, клітинний рівень життя, вольвокс, одноклітинні організми, колоніальні організми.

Нетрадиційні форми роботи:

 1. Гра «Доміно»

 2. Схеми

 3. Заповнення таблиці

Міжпредметні зв`язки:

А) Міжтемні – з попередніми темами;

Б) Внутрішньоциклові – з екологією, мікробіологією, еволюційною теорією.

В) Міжциклові – з історією.

Структура уроку:

 1. Перевірка домашньго завдання.

 2. Актуалізація чуттевого досвіду.

 3. Мотивація навчальної діяльності учнів.

 4. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу.

 5. Осмислення об`єктивних зв`язків і взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

 6. Підведення підсумків уроку, оцінювання знань.

 7. Домашне завдання.

ХІД  УРОКУ

 1. Перевірка виконання домашнього завдання:

Осмислення логічно-змістової схеми «Бактерії» (випереджальне завдання)

 1. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.

А) Фронтальна бесіда.

- Які способи живлення характерні для бактерій?

- Як дихають бактерії?

- Як відбувається розмноження бактерій?

- Як бактерії переносять несприятливі умови довкілля?

- Чим циста відрізняється від спори?

б) «Мозковий штурм»

- Багато видів бактерій можуть жити в умовах, у яких не можуть існувати інші організми. Запропонуйте пояснення цього явища.

(Підказка: учні мають звернути увагу на будову поверхневого апарату бактеріальної клітини та здатність бактерій до утворення захисних спор.)

 • Які організми називаються еукаріотами?

 • Які систематичні групи одноклітинних еукаріотів вам відомі?

2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Проблемне завдання. Роздивіться уважно воду у стакані (У воду додана культура одноклітинних). Що бачите? (Звичайно, неозброєним оком неможливо щось сказати) Чи є життя у стакані води?

Давайте розглянемо краплину води у світловий мікроскоп. Вражає? Отже, життя є, а які організми можуть мешкати там, дізнаєтеся сьогодні, опанувавши тему «Одноклітинні еукаріоти». (Повідомлення теми, мети та завдань уроку)

3. Сприйняття та засвоювання учнями нового матеріалу.

 За основним положенням клітинної теорії, план будови клітин різних організмів подібний. Будь-яка клітина складається з поверхневого апарату, цитоплазми та ядра. Лише клітини бактерій і ціанобактерій не мають ядра.  А як же еритроцити ссавців чи ситоподібні трубки вищих рослин? Адже вони теж ядра не мають. Річ у тім, що в цих клітинах на початкових етапах розвитку ядро руйнується. А в бактерій і ціанобактерій ядра немає на будь-яких етапах розвитку клітин.

1. Проблемне запитання.

З якою метою природа створила одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів? (Відповідь учнів)

Однокліти́нні органі́зми — позасистемна група організмів, тіло яких складається з однієї клітини.

Назвати відомі вам одноклітинні (за малюнком)

Найдавніші свідоцтва живих одноклітинних організмів були виявлені вченими в Західній Австралії. Як вважають дослідники, знайдені сліди є останками бактерій, що мешкали на нашій планеті близько 3,43 мільярда років тому. У ті часи атмосфера Землі була практично безкисневої, а джерелом енергії для найдавніших бактерій служила сірка. Знайдено сліди древніх бактерій були в зернах піску, що знаходяться на мілководді.

\

 1. Розповідь учителя з використанням схем.

3.

 1. Самостійна робота з підручником та заповнення таблиці.

Порівняльна характеристика особливостей будови еукаріотів і прокаріотів.

Ознаки

Прокаріоти

Еукаріоти

Склад клітинних стінок

Генетична організація

Органели

Клітинна будова

Метаболізм і фотосинтез

Рух

Розмноження

Особливості будови клітин прокаріот та еукаріот

Ознаки

Прокаріоти

Еукаріоти

1. Зовнішня клітинна мембрана

2. Ядро вкрите ядерною мембраною

3. Генетичний апарат

4. Ендоплазматична сітка

5. Рибосоми

6. Клітинний центр

7. Мітохондрії

8. Комплекс Гольджі

9. Лізосоми

10. Джгутики

Є

Немає

Одна нитка ДНК

Немає

Є

Немає

Немає

Немає

Немає

Є

Є

Є

Парні хромосоми

Є

Є

Є

Є

Є

Є

Є

 1. Загальна характеристика одноклітинних (розповідь вчителя з елементами бесіди)

Робота в групах (випереджальне завдання)

Група 1. Одноклітинні тварини.

Завдання

а) Особливості організації й життєдіяльності одноклітинних тварин;

б) Різноманітність і значення в природі та в житті людини.

Група 2. Одноклітинні рослини

Завдання

а) Особливості організації й життєдіяльності одноклітинних рослин;

б) Різноманітність і значення в природі.

Група 3. Одноклітинні гриби

Завдання

а) Особливості організації й життєдіяльності одноклітинних грибів;

б) Різноманітність і значення в природі та в житті людини.

Група 4.Колоніальні організми

Завдання

а) Особливості організації й життєдіяльності колоніальних організмів;

б) Значення в природі.

Звіти груп ( у вигляді презентацій)

Група1. Одноклітинні тварини.

Група 2. Одноклітинні рослини.

Група 3. Одноклітинні гриби.

Група 4. Колоніальні організми

4. Осмислення об'єктивних зв'язків

 1. Завдання (робота в парах)

Користуючись підручником, заповніть таблицю:

Риси подібності вольвокса з найпростішими та багатоклітинними тваринами

Риси побідності

Найпростіші

Багатоклітинні

У будові

У розмноженні

Деякі клітинні колонії існують як окремі цілісні організми

Нестатеве і статеве розмноження

Деякі клітини виконують різні функції і мають різну будову

Статеве розмноження

 1. Самостійна робота з подальшим обговоренням. Гра «Доміно»

Завдання на картках (роздатковий матеріал)

Відтворити логічний ланцюг так, щоб вийшли правильні твердження за принципом «Доміно». «Підписати» зображення на малюнках.

Правильні відповіді

5. Підсумки уроку.

Складання Т-схеми до епіграфа уроку.

Я знав

Я дізнався

Наприклад.

Я знав, що одноклітинні живуть

в калюжах і ставках, є кормом для мальків риб, рачків, серед них є паразитичні види тощо.

Наприклад.

Я дізнався,що морські одноклітинні протягом мільйонів років утворили потужні пласти крейди та вапняку, у шлунку корови живуть інфузорії тощо.

6. Домашнє завдання.

1) Вивчити відповідний параграф у підручнику, відповісти на запитання. Повторити тему: «Одноклітинні організми» і підготуватися до підсумкової роботи.

2) Творче завдання. Поміркуйте! Чому бактеріальний фотосинтез відбувається без виділення кисню?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»