Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Створюємо квести та вебквести для роботи у класі та дистанційно
»
Взяти участь Всі події

Особливості методики навчання біології в залежності від рівня підготовки

Біологія

Для кого: Дорослі

05.01.2021

150

3

0

Опис документу:
Користуючись різнорівневими програмами (рівень стандарту і профільний рівень) з Біології та екології 10-11 клас, стисло порівняйте на прикладі будь-якої однієї теми навчального предмету очікувані результати навчання учня/учениці за різними рівнями підготовки. Наведіть по одному прикладу завдань, що доводять цю різницю Розкрийте особливості методики навчання біології в залежності від рівня підготовки.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Користуючись різнорівневими програмами (рівень стандарту і профільний рівень) з Біології та екології 10-11 клас, стисло порівняйте на прикладі будь-якої однієї теми навчального предмету очікувані результати навчання учня/учениці за різними рівнями підготовки. Наведіть по одному прикладу завдань, що доводять цю різницю Розкрийте особливості методики навчання біології в залежності від рівня підготовки. Наведіть домінуючи методи навчання на кожному рівні..

11 клас

Тема 6. Біологічні основи здорового способу життя

Рівень стандарту

Профільний рівень

Знаннєвий компонент оперує термінами: - здоров’я, здоровий спосіб життя, гіподинамія, інфекційні захворювання; називає: - науки, що вивчають здоров’я людини; - шляхи зараження інфекційними хворобами; - чинники неінфекційних хвороб людини; наводить приклади: - профілактичних заходів щодо хвороб людини;

Діяльнісний компонент характеризує: - принципи здорового способу життя; - імунну систему людини, особливості її функціонування; пояснює: - механізми взаємодії системи антиген-антитіло; - заходи профілактики захворювань людини (неінфекційних, інфекційних, інвазійних, захворювань, що передаються статевим шляхом);

Ціннісний компонент оцінює: - вплив регулярних тренувань і рухової активності, на здоров’я людини; - вплив харчування на здоров’я людини; обґрунтовує судження про: - необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин в сучасних умовах; - необхідність дотримання гігієнічних вимог в особистому житті; - негативний вплив тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків на організм людини;

виявляє власне ставлення: - до перспектив ліквідації найбільш небезпечних інфекцій; - до особистої та громадської профілактики захворювань

робить висновки: - активний спосіб життя це основа збереження здоров’я; - особиста гігієна це умова ефективної профілактики різних захворювань.

оперує термінами: здоров’я; гігієна; гіподинамія; репродуктивне здоров’я; природній імунітет; набутий імунітет; штучний активний імунітет; штучний пасивний імунітет; вакцина; сироватка; імунітет; алергія; алерген; імунодефіцит; імунотерапія; доброякісна пухлина; злоякісна пухлина; метастаз; хіміотерапія; генна терапія; пренатальна діагностика; інфекція; інвазія; трансмісивне захворювання; полімеразна ланцюгова реакція; імуноферментний аналіз; пріон; карантин; антибіотик; гельмінти.

наводить приклади: факторів, що негативно впливають на здоров’я; наслідків впливу на організм куріння, алкоголю і наркотиків; стресових факторів; факторів навколишнього середовища, що негативно впливають на здоров’я; неінфекційних захворювань систем органів людини; заходів профілактики захворювань систем органів людини; психічних порушень людини; різних видів імунітету; причин онкологічних захворювань; способів лікування пухлин; генетичних хвороб людини; інфекційних та інвазійних захворювань людини; шляхів зараження інфекційними і інвазійними захворюваннями людини; трансмісивних захворювань; методів боротьби з паразитичними і кровосисними видами членистоногих; способів профілактики трансмісивних захворювань; сучасних методів діагностики інфекційних та інвазійних захворювань людини; використання нанотехнологій у медицині; методів профілактики інфекційних та інвазійних хвороб, спричинених різними групами збудників; заходів зі збереження репродуктивного здоров’я; пояснює: принципи раціонального харчування; причини негативного впливу алкоголю, куріння і наркотиків, стресу на організм людини; небезпеку штучного переривання вагітності;

класифікує: заходи профілактики в залежності від причини захворювання, шляху передачі збудника та шляху зараження; види імунітету; шляхи зараження інфекційними та інвазійними захворюваннями; типи пухлин; причини виникнення генетичних хвороб людини; сучасні методи діагностики інфекційних та інвазійних захворювань за принципом; характеризує: складові здорового способу життя; вплив тренувань на стан опорно-рухової системи людини; способи профілактики виникнення онкологічних захворювань; небезпеки хіміотерапії; перспективи імунотерапії та генної терапії; дієвість різних способів профілактики інфекційних хвороб людини; перспективи повної ліквідації вірусних інфекцій; небезпеки застосування антибіотиків;

описує: - способи визначення фізіологічного стану організму; - рівні порушень в організмі: інформаційний, енергетичний, морфологічний; - фактори, що впливають на сприйнятливість до інфекційних захворювань; - переваги та обмеження використання антибіотиків з лікувальною метою; - способи діагностики, профілактики і лікування онкологічних хвороб; - методи контрацепції та запобігання хвороб, що передаються статевим шляхом; - використання нанотехнологій у медицині; - адаптивні механізми і стратегії адаптивної поведінки у життєвих ситуаціях, у тому числі й екстраскладних (під час епідемій, війни, стихійного лиха тощо); планує: - проведення заходів , що підвищують захисні сили організму, його стійкість до дії різних несприятливих факторів, психоемоційних перевантажень. розпізнає: - наукову і паранаукову інформацію про вплив різних факторів на здоров’я, про заходи профілактики та лікування певних хвороб; - види отруйних рослин, тварин, грибів, що зустрічаються на території України; - ознаки харчових отруєнь, деяких інфекційних захворювань, теплового і сонячного удару, обмороження; ілюструє на моделях, зображеннях: - способи проникнення патогенних мікроорганізмів в організм людини та формування імунної відповіді; - вплив загартовування на фізичний стан і зміцнення здоров’я людини; - дію токсичних речовин (у складі алкогольних напоїв, тютюнового диму і смол, наркотиків тощо) на організм; - механізми виникнення і розвитку пухлин; - реакцію організму на дію чужорідних агентів (токсикантів, патогенів, канцерогенів, алергенів, паразитів тощо); - принципи лікування хвороб людини (інфекційних та інвазійних, генетичних; аналізує: - вплив різних факторів (соціальних, екологічних, спадкових) на здоров’я; обмороження; ілюструє на моделях, зображеннях: - способи проникнення патогенних мікроорганізмів в організм людини та формування імунної відповіді; - вплив загартовування на фізичний стан і зміцнення здоров’я людини; - дію токсичних речовин (у складі алкогольних напоїв, тютюнового диму і смол, наркотиків тощо) на організм; - механізми виникнення і розвитку пухлин; - реакцію організму на дію чужорідних агентів (токсикантів, патогенів, канцерогенів, алергенів, паразитів тощо); аналізує: - вплив різних факторів (соціальних, екологічних, спадкових) на здоров’я; складає: - рекомендації для підлітків щодо вживання енергетичних напоїв (енерготоніків); - щодо особистої та громадської гігієни (під час епідемії грипу, виконання фізичних вправ, прийому їжі тощо); практикує: - пропагування здорового способу життя; - самоспостереження за станом свого здоров’я, - складання здорового раціону харчування для себе і людей з найближчого оточення; - свідомий вибір продуктів харчування; - заходи, що зміцнюють і підвищують адаптивні - можливості свого організму (фізичні навантаження, раціональне харчування, запобігання захворюванням); - дотримання правил особистої та громадської гігієни; - навички надання першої допомоги при пошкодженнях опорнорухової системи, кровотечах, сонячному й тепловому ударах, обмороженні, опіках, укусах отруйних тварин; застосовує знання: - при виборі продуктів харчування, лікарських препаратів, заходів профілактики захворювань, - для визначення видів фізичних вправ відповідно до особливостей власного організму (віку, статі, стану здоров’я); - для запобігання розвитку шкідливих звичок; - для психофізичного саморегулювання; - для розв’язування ситуаційних завдань, що стосуються збереження і зміцнення здоров’я, лікування й профілактики хвороб (з числа вивчених

усвідомлює: комплексний характер здоров’я людини та його роль у досягненні життєвих цілей; необхідність медикогенетичного консультування; зростання ризику виникнення генетичних захворювань із збільшенням віку батьків; необхідність профілактики різних видів захворювань; відповідальність батьківства; важливість власних вольових зусиль у збереженні свого здоров’я; робить висновок: - про ефективність комплексного підходу до збереження і зміцнення здоров’я; - про користь фізичних вправ і психогігієни для організму людини; - здоровий спосіб життя зміцнює і підвищує адаптивні можливості організму до факторів середовища існування людини; - про необхідність введення медичних обмежень на вживання енергетичних напоїв, оцінює: - особистісне та суспільне значення збереження і зміцнення здоров’я; - біобезпеку наноконструкцій і нанотехнологій у справі збереження здоров’я; - морально-етичні засади статевої культури; - значення здобутих знань для формування адекватної самооцінки. висловлює судження: - гіподинамія, порушення харчування є факторами ризику у розвитку захворювань різних систем органів; - - про хворобу як порушення механізмів адаптації; - про вплив способу життя на розвиток інфекційних і неінфекційних хвороб людини;

- про значення здорового способу життя у підвищенні функціональних і резервних можливостей органів і систем організму людини.

У 2019/2020 навчальному році завершується впровадження  навчальних програм для старшої школи, розроблених до Державного стандарту 2011 року.  Нові навчальні програми розроблено на компетентністних засадах, визначених Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Навчальний матеріал у програмі 11 класу структуровано за темами: «Адаптації», «Біологічні основи здорового способу життя», «Екологія», «Сталий розвиток та раціональне природокористування», «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології».

Програма із біології і екології на рівні стандарту в 11 класі розрахована на 70 годин (2 години на тиждень). Кількість годин на вивчення тем, послідовність їх вивчення в програмі орієнтовні і можуть змінюватись вчителем під час календарно-тематичного планування. У межах кожної теми рекомендуємо передбачити години на повторення і корекцію знань, отриманих в основній школі,  узагальнення і систематизацію навчального матеріалу.

Курс біології і екології  одинадцятого класу  покликаний сформувати у випускників  школи ключеві компетентності, які забезпечують знання та розуміння фундаментальних принципів біології, осмисленні уміння, сформовані навички, усвідомлене ставлення до вибору шляху подальшого навчання відповідно до своїх інтересів і здібностей.

У змісті всіх тем реалізовано три взаємопов’язані компоненти, важливі  для формування ключових компетентностей:

екологічній  розкриває роль факторів зовнішнього середовища, взаємозв’язок живого зі своїм довкіллям, наслідки порушення умов довкілля для функціонування різних ієрархічних рівнів життя, визначення діяльнісних аспектів подолання екологічних проблем та досягнення сталого (збалансованого) розвитку;

здоров’язбережувальний – ознаки та критерії здоров’я, визначає роль ендогенних та екзогенних чинників, забезпечує набуття навичок безпечної поведінки, спрямованих на збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей;

соціально-громадянський –  відповідальність за ухвалення виважених рішень щодо діяльності в довкіллі, за стан довкілля, готовність брати участь у природоохоронних заходах.

Основна концептуальна ідея нової навчальної програми з біології і екології для 11 класу базується на реалізації функціонального, системно-структурного та екологічного підходів і забезпечує розуміння біологічної картини світу, цінності таких категорій, як знання, життя, природа, здоров’я, формування свідомого ставлення до екологічних проблем, усвідомлення біосферної етики, застосування знань з біології у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності, оцінювання їх ролі для суспільного розвитку, перспектив розвитку науки біологія  та її значення у забезпеченні існування біосфери.

Зміст курсу «Біологія і екологія» є логічним продовженням курсу біології основної школи у формуванні природничо-наукової компетентності учнів і спрямований на задоволення освітніх потреб відповідно до обраного рівня освіти: стандарту або профільного. Спільним у меті навчання на різних рівнях є формування системи знань про основні властивості живих систем, формування предметної та методологічної компетентностей. І на профільному рівні і на рівні стандарту вивчаються однакові теми. Однак на профільному рівні предмет вивчається поглиблено і передбачає більш повне опанування понять, законів, теорій; використання інноваційних технологій навчання; організації практичної, дослідницької та проектної  діяльності учнів; забезпечує також прикладне спрямування навчання за рахунок інтеграції знань і методів пізнання та застосування їх у різних сферах діяльності, у тому числі і професійну орієнтацію учнів на майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці.

Наприклад, на рівні стандарту практичне завдання це розробка рекомендацій щодо профілактики захворювань.

Однак на профільному рівні декілька тем, які дозволяють збирати матеріал аналізувати і вже спрогнозувати та розробити ті чи інші рекомендації (1. Моделювання поширення глобальної інфекції ресурсами комп’ютерної гри «PlagueInc». 2. Визначення харчового статусу організму. 3. Визначення індивідуальних біоритмів. 4. Порівняльний аналіз складу енерготоніків на основі інформації, поданої на етикетках. 5. Санітарний аналіз повітря у приміщенні. Виготовлення найпростіших респіраторів. 6. Складання раціону (денного, тижневого) з урахуванням енергетичних витрат і збалансованої їжі. 7. Розроблення власної програми фізичної самопідготовки. 8. Вивчення (складання) вмісту аптечки для надання першої медичної допомоги.)

Запропоновані завдання – це цілісні методичні комплекси з організації діяльності учнів на уроці. Усі розробки спрямовані на формування в учнів і вчителів критичного мислення і глибокого розуміння еволюційних процесів

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.