! В а ж л и в о
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Особистісно-професійний розвиток вихователів в закладі дошкільної освіти

Опис документу:
Необхідність модернізації змісту дошкільної освіти зумовлюється реформуванням галузі згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законами України «Про дошкільну освіту» та «Про охорону дитинства», тенденціями розвитку цивілізації на межі епох. Актуальною проблемою сучасної освіти є розробки критеріїв оцінки якості професійної діяльності вихователя та управління особистісно-професійним розвитком вихователя у процесі методичної роботи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Управління освіти адміністрації Московського району

Харківської міської ради комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 199»

Харківської міської ради


Обласний фестиваль «добрих практик» освітян Харківщини

«Майстри педагогічної справи презентують»

Номінація «Дошкільна освіта»

Тема:

«Особистісно-професійний розвиток вихователя в формуванні сенсорних еталонів в процесі розвитку логіко-математичного мислення

дітей раннього віку»

Підготувала: Рудчик Галина Іванівна

Вихователь-методист

Харків 2019

Необхідність модернізації змісту дошкільної освіти зумовлюється реформуванням галузі згідно з Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законами України «Про дошкільну освіту» та «Про охорону дитинства», тенденціями розвитку цивілізації на межі епох. Зростання свідомості освітян, об’єктивна необхідність оновлення принципів, гуманізація цілей і завдань дошкільної освіти, оптимізація життя сучасної дитини відповідно до демократичних засад українського суспільства актуалізує проблему модернізації змісту першої ланки освіти.

Перспективна динаміка в освітньому просторі дошкільних навчальних закладів, яка обумовлюється положенням «Базового компоненту дошкільної освіти» передбачає науково-практичну розробку проблем, пов’язаних із педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Особистісно-професійний розвиток педагогічного працівника дошкільного навчального закладу – це свідома робота щодо вдосконалення своєї особистості, яка реалізується в житті як професіонал, спрямована на розвиток своїх професійних знань, умінь і навичок, які забезпечують зростання професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу; неперервний особистісно-професійний розвиток і успішну професійну реалізацію.

Актуальність обраної теми. Традиційно в програмах навчання та розвитку дошкільників логічний компонент не було представлено, а під формуванням елементарних логіко-математичних уявлень розуміли навчання дітей лічбі, обчислення, ознайомлення з величиною, формою, орієнтування у просторі, часі. Проблема формування особистісно-професійного розвитку вихователя через впровадження логіко-математичних умінь у дітей випадала з переліку педагогічних завдань, лишалася поза увагою вихователів.

Метою дослідження є формування сенсорних еталонів в процесі особистісно-професійного розвитку вихователя у формуванні логіко математичного мислення у дітей раннього віку шляхом збагачення їхнього досвіду різноманітними сенсорними враженнями, формування у дітей вмінь орієнтуватися у сенсорних еталонах (колір, величина, форма), їх видах, однакових властивостей.

Завдання дослідження були спрямовані на:

  • збагачення сенсорного досвіду інтелектуального розвитку дитини;

  • формування логіко-математичного мислення;

  • розвитку конструктивних навичок;

  • розширенням уявлення про властивості та ознаки предметів;

- вдосконаленим вирішенням комплексно через виконання всіх розділів і підрозділів Програми «Дитина».

Методи дослідження. З метою виявлення закономірностей особистісно-професійного розвитку вихователя в формуванні логіко-математичного розвитку дітей раннього віку, визначення стану проблеми в психолого-педагогічній літературі, обґрунтування педагогічних умов логіко-математичного розвитку раннього віку дошкільників застосовано теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення даних, поданих у літературних джерелах та нормативних документах. Для вивчення особливостей логіко-математичного розвитку дітей раннього віку в дошкільних навчальних закладах використано емпіричні методи: спостереження, бесіди.

Ступень і характер новизни досвіду. Визначено критерії розвитку логіко-математичного мислення у дітей раннього віку (обізнаність дітей із сенсорними еталонами; співвідношення якостей і властивостей предметів із сенсорними еталонами), показники (обізнаність із кольором, обізнаність із формою, обізнаність із величиною, орієнтування дитини в просторі, уміння виконувати дії ідентифікації, віднесення до еталону) та схарактеризовано рівні (високий, достатній, середній та низький) сенсорного розвитку раннього віку. Уточнено сутність понять «сенсорний розвиток», «сенсорне виховання», «сенсорні еталони». Дістала подальшого розвитку методика сенсорного виховання дітей раннього віку.

Особливістю особистісно-професійного розвитку вихователя у формуванні логіко математичного мислення у дітей раннього віку логіко-математичної компетентності є насиченість навчального та виховного процесу проблемними життєвими ситуаціями практичного характеру, які активізують пізнавальні інтереси дітей дошкільного, розвивають передумови логічного мислення, вправляють вихованців у використанні набутих знань із математики.

В умовах модернізації освіти особистісно-професійного розвитку вихователя у формуванні логіко математичного мислення у дітей раннього віку перехід від теорії до практики вимагає від вихователів готовності до організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі. Пріоритетність методичної роботи, а відтак і необхідність розвитку методичної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів у системі неперервної освіти зумовлена новими тенденціями в інформаційному суспільстві ХХІ століття, пов’язаними з накопиченням наукових і методичних знань і необхідністю пошуку ефективних механізмів їх передачі та використання, швидкою зміною дидактико-методичного забезпечення навчально-виховного процесу як у вишах, так і в дошкільних навчальних закладах.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись