і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання. Конкуренція та її роль в організації ринкової економіки

Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання. Конкуренція та її роль в організації ринкової економіки

Перегляд
матеріалу
Отримати код

 Урок №8

Тема: Основні проблеми економіки та їх ринкове розв’язання. Конкуренція та її роль в організації ринкової економіки

Мета: дізнатися, які основні проблеми треба розв'язувати в економіці кожної країни, в який спосіб ці проблеми розв'язують в різних економічних системах та чому обирають певний спосіб виробництва благ;

розкрити зміст ринкової конкуренції і роль в організації ринкової економіки; визначити негативні риси конкуренції і аргументи на її користь;

розвивати вміння аргументувати свою відповідь, логічне економічне мислення;

виховувати культуру спілкування, допитливість і самостійність.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник Л.П.Крупська «Економіка», мультимедійний проектор, презентація «Ринкове вирішення питань «що, як і для кого виробляти?» «Конкуренція» з Диску «хмарних технологій»

Хід уроку

І. Організаційний момент

1. Облік відвідування

2. Короткий аналіз практичної роботи №1 й виставлення оцінок

3. Повідомлення теми й мети уроку ( Слайд №1)

ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь

1. В чому полягає основна проблема економіки?

2. Які головні питання постають перед економікою? ( Слайди № 2, 3)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Типи економічних систем

2. Головні питання економіки

3. конкуренція, її роль в організації ринкової економіки

Ефективність функціонування національної економіки — задоволення поточних потреб суспільства, нагромадження національного багатства і стан довкілля — вирішальною мірою залежить від типу економічної системи. Економічна система — це спосіб організації національної економіки.

Робота з термінами- ринкова економіка та ринок ( за текстом підручника с. 43, абзац 2-3)

Основними елементами економічної системи є, по-перше, спосіб узгодження діяльності суб'єктів господарського життя, або спосіб розв'язання основних проблем організації економіки; по-друге, власність на виробничі ресурси та виготовлені життєві блага.

 1. Типи економічних систем

Кожна економічна система має розв’язати три головні економічні питання(що?як?для кого?) і залежно від того, в який спосіб суспільство вирішує ці питання, формується певний тип еокномічної системи: традиційна,командна, ринкова

(рис.1.).  

Традиційна економічна система ( Слайд № 4)

Традиційна економічна система – це спосіб організації економічного життя, за якого всі ресурси перебувають у власності громадян і розподіляються відповідно до давніх традицій.

На питання ЩО ВИРОБЛЯТИ?  - відповідь: те, що виробляли предки.

Наприклад,якщо весь рід виготовляв глиняний посуд, то питання що виробляти? не викликає сумнівів: глиняний посуд. Способи обробітку землі,вирощування овочевих культур, приготування страв - все це можна зберігати незмінним багато років. Традиційні технології змінюються дуже повільно. Тому на питання ЯК ВИРОБЛЯТИ? – відповідь: як це робили предки.

Такі системи існували давно, проте і в сучасному світі можна знайти приклади країн з традиційною економічної системою:  Бенін, Бангладеш, Гаїті, Гамбію, Малі, Танзанію, Сомалі, Чад, Судан, Ефіопія.

Основні характеристики такої системи:

1. Панування приватної власності.

2. Низький рівень економічного і соціального розвитку.

3. Багатоукладність економіки.

4. Залежний характер соціально-економічного розвитку.

5. Виробництво, розподіл і обмін базуються на звичаях, традиціях, культових обрядах.

6. Технічний прогрес різко обмежений.

7. Неписьменність населення, перенаселеність, високий рівень безробіття, низька продуктивність праці.

8. Темпи росту населення перевищують темпи росту промислового виробництва.

9. Велика зовнішня фінансова заборгованість.

10. Виключно висока роль держави і силових структур в економіці і політиці.

( Робота з таблицею слайду)

Командна економіка

За умов командної економіки всі 3 питання розв’язує певний центральний орган, який спершу визначає що і в якій кількості виробляти, й неодмінно контрлює виконання своїх розпоряджень. У такий самий спосіб вирішуються і питання ЯК і ДЛЯ КОГО виробляти.

Командна економіка, або адміністративно-господарська система має такі характерні риси:

1. Суспільна власність на фактори виробництва.

2. Панування централізованого планування і розподілу економічних ресурсів.

3. Колективне прийняття господарських рішень шляхом централізації планування економічної діяльності.

4. Відсутність будь-якої конкуренції і монополізм виробників.

5. Відсутність ринкової системи стимулювання і мотивації виробників.

6. Панування виробника над споживачем. На ринках при такій системі купується тільки те, що виробляється. Вибору у споживача немає.

Така система має переваги і недоліки (див.рис.2.).

Ринкова економіка Для ринкової економіки характерне вільне розв’язання головних економічних проблем через встановлення ринкових пропорцій між виробництвом і споживанням за допомогою цін. Ринкова система – це система господарювання, що базується на приватній власності, ринковому ціноутворенні та конкуренції.

Переваги та недоліки такої системи зображені в таблиці 3.

Змішана економіка

Характерними рисами змішаних систем є:

1. Приватна власність у її різноманітних формах.

2. Переплітання, взаємопроникнення і взаємодоповнення колективного, приватного і державного господарств, а також взаємний перехід одного типу господарства в інший.

3. Соціальна орієнтація економіки, підвищення на її основі життєвого рівня людей. Людина стає головною цінністю в такій системі. Досягти цього можна лише на основі зростання регулюючої ролі держави, а з іншого боку, повинні проявлятись умови ринкового саморегулювання. У такому випадку держава не повинна втручатися в діяльність господарських структур. Для змішаних систем характерне поєднання саморегулювання і державного регулювання економіки.

4. Демократична форма управління спроможна забезпечити економічні, політичні та духовні гарантії для найбільш повної реалізації можливостей кожної людини.

Необхідно підкреслити те, що жодна з названих вище основних економічних систем не існує нині в чистому вигляді.

 1. Головні питання економіки

Господарське життя будь-якого суспільства передбачає узгодження і розв'язання безлічі проблем. Серед них є три, які називають основними, або фундаментальними, проблемами організації економіки: що виробляти? як виробляти ? для кого виробляти ?

Що виробляти? ( Слайди № 5-7)

Наприклад, в твоєї сім’ї є ділянка землі. На ній можна вирощувати овочі, плодові дерева; на ній можна побудувати будинок и здавати в оренду; або просто залишити для відпочинку. За фінансової скурти, напевно, доцільно щось на ній вирощувати і продавати на ринку. Але для цього слід спочатку дослідити, що користується попитом на ринку, чого там бракує. Будь-якого виробника хвилює багато питань: Які блага та в якій кількості виробляти? Скільки кожного з товарів має виробити економіка і скільки кожної з послуг варто запропонувати? І коли це зробити? Що сьогодні слід виробляти — одяг чи взуття, небагато високоякісних дорогих сорочок чи багато дешевих? Чи виробляти багато предметів споживання й небагато товарів виробничого призначення, чи навпаки? Проблема полягає і в тому, що виробник має обмежену кількість ресурсів, що можна одночасно використати для виробництва конкретного товару. Тому треба визначитись, що виробляти зараз, а що згодом.

Як слід виробляти блага? ( Слайди № 8, 9)

Розв’язуючи першу проблему, виробники обирають найкращі способи виготовлення того чи іншого комплексу благ. Наприклад, ваша родина вирішила вирощувати овочі. Для цього вам необхідно проорати землю. Як? Плугом чи лопатою? А, може, варто придбати/орендувати трактор? Отже, ви починаєте вирішувати, яку технологію краще обрати.

Також виробники, вирішуючи питання, як виробляти товар, мають відповісти на питання :

 • Які технології та ресурси слід використовувати для виробництва продуктів?

 • Із чого краще виробляти електроенергію — з нафти чи з вугілля?

 • Хто має обробляти землю, а хто навчати учнів та студентів?

 • Як доцільніше виробляти блага — за допомогою машин і механізмів чи ручної праці?

 • На приватних чи державних підприємствах?

Для кого виробляти блага? ( Слайди № 10, 11)

Кому пожинати плоди економічних зусиль, тобто як розподіляти виготовлені блага між різними індивідами та домогосподарствами? Яке ми хочемо мати суспільство — де мало багатих і багато бідних, чи в якому переважає середній клас, а багатих і бідних обмаль?

 1. Конкуренція.

?- Спробуйте дати пояснення терміну – КОНКУРЕНЦІЯ ( робота з терміном)

( Слайди № 14-15)

 • Які позитивні й негативні наслідки конкуренції ви можете виділити?

Вправа «Бліц-відповіді (Погано/ Добре)».

1. Конкуренція спричинює безробіття. (Погано)

2. Змушує людей пристосовуватися до нових ситуацій. (Добре)

3. Може призвести до перевиробництва товарів. (Погано)

4. Поліпшує якість продукції. (Добре)

5. Підвищує ефективність виробництва. (Добре)

6. Породжує монополію. (Погано)

7. Зменшує доходи найманих працівників. (Погано)

8. Призводить до розорення дрібних товаровиробників. (Погано)

9. Знижує ціни і збільшує загальний добробут. (Добре)

10. Знищує найслабших. (Погано)

Завдання за схемою «Види конкуренції» ( слайд № 16)

1. Визначити основні види конкуренції:

а) за галузево-територіальною ознакою;

б) за ступенем конкурентної боротьби.

Робота в 4-х групах ( інстркуктаж, завдання) за текстами підручників і представлення результатів:

І – досконала конкуренція ( стор. 46)

ІІ – олігаполія ( стор. 46)

ІІІ – монополістична конкуренці ( стор. 46 – 47)

ІУ – чиста монополія ( стор. 47)

 • Результати в таблиці ( слайд № 16), яку учні фотографують на телефони, планшети

2. Визначити методи конкурентної боротьби. (слайд № 16)

Цінова конкуренція — це сфера суперництва, яка здійснюється за допомогою цін.

Нецінова конкуренція — це суперництво, яке ведеться між конкурентами за покупця наданням продуктам неповторних особливостей — якості, дизайну тощо.

Нечесна (недобросовісна) конкуренція спрямована на отримання комерційної вигоди і забезпечення панівного становища фірми на ринку через обман споживачів, партнерів чи державних органів.

ІУ. Закріплення нових знань і вмінь учнів

Творче завдання

Компанія займається розведенням риби і вирощує її у великих бетонних басейнах поруч із міською електростанцією. Таке місце було вибране не випадково: під час охолодження обладнання електростанції вода нагрівається, її можна використовувати для підтримки температури в басейнах на рівні 27 °С упродовж цілого року. Причому вода продається за дуже низькою ціною. Тепла вода і спеціальний режим годування, розроблений за допомогою комп’ютера, створюють ідеальне середовище для швидкого росту риби. За 36 тижнів риба в басейні виростає до таких розмірів, які в природних умовах досягаються за тривалий час.

1. Поясніть, які дії вищезгаданої компанії ілюструють відповіді на запитання: що, як і для кого?

2. Як відбилося рішення вдруге використати воду від електростанції на кількості виробленого товару?

3. За яких умов розводити рибу в такий спосіб було б недоцільно?

Визначте, правильні чи неправильні наступні твердження.

1. Проблему «що виробляти?» ринок розв’язує через «голосування грошима». (Так)

2. В основі проблеми «як виробляти?» лежать спосіб виробництва та його технологія. (Так)

3. У ринковій економіці проблема «що виробляти?» вирішується підприємцями, виходячи з наявних ресурсних можливостей. (Ні)

4. Розв’язання проблеми «для кого виробляти?» залежить від орієнтирів самих споживачів, їхніх бажань і доходів. (Так)

5. Проблема «що виробляти, як виробляти, для кого виробляти?» в командній економіці вирішується автоматично. (Ні)

6. На розв’язання проблеми «як виробляти?» мають великий вплив ціни на ресурси (землю, працю, капітал). (Так)

7. Конкуренція в ринковій економіці дає відповідь на питання «як виробляти?». (Так)

 Перевірка відразу ( Слайд №18)

У. Підсумок уроку, оцінювання роботи учнів

УІ. Інструктаж з виконання д/з ( Слайд 19)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Конспект уроку економіки в 11 класі з презентацією
 • Додано
  28.02.2018
 • Розділ
  Економіка
 • Клас
  11 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  1493
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  6
 • Номер матеріала
  CR413768
 • Вподобань
  0
Курс:«Основи фінансової грамотності»
Часнікова Олена Володимирівна
72 години
2700 грн
790 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь