Основні положення клітинної теорії

Опис документу:
Мета: продовжити формувати знання про клітинну будову організмів; розвивати вміння й навички роботи з підручником та додатковою літературою; формувати вміння доводити те, що клітина найменша частинка(одиниця) живого організму.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Біологія 6 клас Урок №13

Тема. Основні положення клітинної теорії

Мета: продовжити формувати знання про клітинну будову організмів; розвивати вміння й навички роботи з підручником та додатковою літературою; формувати вміння доводити те, що клітина найменша частинка(одиниця) живого організму.

Формувати інформаційну, практичну та комунікативну компетентності.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно - рецептивні:

а) словесний:  розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.

б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.

 Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та  мислення, одержання з посібників нових знань.

2.Репродуктивний. 

 Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.

3. Проблемно-пошуковий: постановка проблемного питання.

 Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.

4.Візуальний: схематичні малюнки.

5. Інтерактивні: 2-4-разом, акваріум, аналіз ситуації, мікрофон.

6. Когнітивні: метод фактів, метод символічного бачення.

7. Креативні: метод образної картинки.

8.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Основні поняття та терміни: клітина, клітинна теорія, взаємодія клітин, диференціація клітин, стовбурові клітини.

Обладнання й матеріали:  таблиці

Тип уроку: Засвоєння нових знань

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

Учні по колу дарують один одному уявну квітку, бажаючи сусіду бути схожим на неї.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

«Вірю — не вірю».

Учням потрібно позначити пропоновані твердження позначками «+» — вірю або «–» — не вірю.

1. Нові клітини, дочірні, утворюються внаслідок поділу материнської.

2. Завдяки поділу клітин і їхньому розтягненню здійснюється ріст усієї рослини.

3. До поділу здатні як молоді, так і старі клітини.

4. У результаті поділу з однієї материнської клітини утворюється чотири дочірні.

5. Вміст клітини (цитоплазма, органели) рівномірно розподіляється між дочірніми клітинами.

6. Дочірні клітини не повторюють властивостей материнської клітини.

7. Тривалість життя клітин різна.

8. У молодій клітині зазвичай є одна велика вакуоля, а цитоплазма з ядром прилягає до клітинної оболонки.

9. Клітини всіх живих організмів мають різний хімічний склад.

10. На світлі швидкість руху цитоплазми збільшується.

11. Під час поділу материнської клітини спадкова інформація передається дочірнім.

12. Обмін речовин між клітиною та навколишнім середовищем забезпечують клітинна оболонка і цитоплазма.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

+

-

-

+

-

+

-

-

+

+

+

Фронтальна бесіда.

1. Що таке ріст?

2. Як відбувається ріст клітин?

3. Що таке розмноження?

4. Як відбувається розмноження клітин?

5. Чим відрізняється стара клітина від молодої?

Слово вчителя

Для розуміння ролі клітини в живих організмах величезне значення мали праці ботаніка Матіаса Шлейдена і зоолога Теодора Шванна. Теодор Шванн, проаналізувавши всі існуючі на той момент знання про клітинну будову живої природи, сформулював першу версію клітинної теорії. Сьогодні на уроці ми спробуємо повернутись у той час і самостійно сформулювати її положення.

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети і завдань уроку.

III. Вивчення нового матеріалу

Основні положення клітинної теорії Т. Шванна

Запитання до учнів:

— Із чого складаються живі організми? (Усі живі організми складаються з клітин.)

— Чи мають ознаки подібності рослинні й тваринні клітини? (Клітини рослин і тварин подібні за головними рисами.)

— Із чим пов’язаний ріст і розвиток організмів? (Ріст і розвиток організмів пов’язані з утворенням клітин.)

Слово вчителя

Ось ми й сформулювали основні положення клітинної теорії Т. Шванна.

(Учитель пропонує учням законспектувати їх у зошиті.)

Складання опорного конспекту

Основні положення клітинної теорії, сформульовані Теодором Шванном:

• усі організми складаються з клітин;

• клітини рослин і тварин подібні за головними рисами;

• ріст і розвиток організмів пов’язані з утворенням клітин.

Розповідь учителя

Деякі положення клітинної теорії, із сучасної точки зору, були зовсім неправильними. Вважалося, наприклад, що головне в клітині — її оболонка; організм багатоклітинних організмів розглядався як проста сума клітин; до того ж не був з’ясований механізм утворення клітин (вважали, що нові клітини можуть виникати з неклітинної речовини). Один із цих «недоліків» виправив у 1859 р. німецький учений Рудольф Вірхов (1821–1902), який довів, що клітини виникають тільки з клітин-попередників унаслідок їхнього поділу. Р. Вірхов написав: «Усяка клітина походить з іншої клітини. Там, де виникає клітина, їй повинна передувати клітина, подібно до того, як тварина походить тільки від тварини, рослина — тільки від рослини».

Повідомлення учня Теодор Шванн

Фізхвилинка

Основні положення сучасної клітинної теорії

Розповідь учителя

Із часу створення клітинної теорії вчення про клітину як елементарну мікроскопічну структуру організмів набуло нового змісту. Для Т. Шванна і його сучасників клітина залишалася простором, обмеженим оболонкою. Поступово це уявлення замінилося розумінням того, що основною частиною клітини є цитоплазма. До кінця минулого століття, завдяки успіхам мікроскопічної техніки, була виявлена складна будова клітини, описані органели — частини клітини, що виконують різні функції, і досліджені шляхи утворення нових клітин. Уже на початку XX ст. стало зрозумілим першорядне значення клітинних структур у передачі спадкових властивостей. Сьогодні можна вважати загальновизнаним, що клітина є основною структурною і функціональною одиницею організації живого.

На сучасному етапі розвитку цитології клітинна теорія включає такі положення (проектування зображення на екран):

• Клітина — елементарна одиниця будови й розвитку всіх живих організмів.

• Клітини всіх одноклітинних і багатоклітинних організмів подібні за походженням, будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності.

• Кожна нова клітина утворюється тільки в результаті поділу материнської клітини.

• У багатоклітинних організмів, які розвиваються з однієї клітини (спори, зиготи тощо), різні типи клітин формуються завдяки виконанню різних функцій і утворюють тканини.

• Із тканин складаються органи, які тісно пов’язані між собою й підпорядковані системам регуляції.

Завдання для учнів:

— Порівняйте основні положення клітинної теорії Т. Шванна та сучасної клітинної теорії.

(Обговорення відповідей учнів.)

За результатами обговорення учні формулюють висновок:

Сучасна клітинна теорія є уточненням і доповненням клітинної теорії Т. Шванна.

IV.  Узагальнення і систематизація знань

«Біологічний футбол».

Учень ставить запитання та називає ім’я учня, який дає на нього відповідь. У випадку, коли відповідь правильна, учень, який її дав, називає своє запитання та ім’я іншого учня, який на нього буде відповідати, і так далі.

2. «Закінчи речення».

1. Клітина — це елементарна одиниця… (будови і розвитку всіх живих організмів).

2. Клітини всіх організмів подібні… (за походженням, будовою, хімічним складом, основними процесами життєдіяльності).

3. Кожна нова клітина утворюється… (тільки в результаті поділу материнської клітини).

4. У багатоклітинних організмів клітини утворюють… (тканини).

5. Із тканин складаються… (органи).

3. «Німий малюнок».

Завдання для 1-ї групи Завдання для 2-ї групи

Будова рослинної клітини:

1 — клітинна оболонка; 2 — цитоплазма; 3 — ядро; 4 — ядерце; 5 — хлоропласти; 6 — вакуолі

4. «Установи відповідність».

1. Установити відповідність між компонентами клітини та їхніми функціями.

Компоненти клітини

Функція

1 вакуолі

2 ядро

3 хлоропласти

4 мітохондрії

А здійснення фотосинтезу

Б збереження спадкової інформації

В підтримання тиску всередині клітини

Г участь в утворенні енергії

Д накопичення запасних поживних речовин

Відповідь: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г.

2. Установити відповідність між компонентами клітини та їхньою характеристикою.

Компоненти клітини

Функція

1 вакуоля

2 ядро

3 хлоропласт

4 клітинна оболонка

А оточена однією мембраною та заповнена клітинним соком

Б містить пігмент хлорофіл

В містить хромосоми

Г непостійна структура

Д складається з клітинної стінки та плазматичної мембрани

Відповідь: 1 — А, 2 — В, 3 — Б, 4 — Д.

3. жири 2 крохмаль 3 білки 4 цукри

А

Б

В

Г

Відповідь: 1 — А, 2 — Г, 3 — В, 4 — Б.

4. Установити відповідність між лабораторним обладнанням, необхідним для приготування тимчасового мікропрепарату, та його назвою.

1 накривне скельце

2 предметне скло

3 пінцет

4 піпетка

5 препарувальна голка

А

Б

В

Г

Д

Відповіді: 1 — В, 2 — А, 3 — Б, 4 — Д, 5 — Г.

V.  Підбиття підсумків уроку, оцінювання роботи учнів

VI. Рефлексія 

VII. Домашнє завдання: підготуватись до ТР, повторити тему «Клітина».

Остапченко Л.І. Біологія. 6 кл.: Підручн. для загальноосвітн. навч. закл. – К.: Генеза, 2014 . – 224 с.: іл.

Біологія. 6 клас : Метод. Матеріали до уроку : кн. для вчителя / Т.С. Котик, П.Г. Балан. - К.: Генеза, 2014 . – 208 с.

Нечволод Л.І. Нетрадиційні уроки з біології. 7-11 класи.-Харків:Торсінг Плюс, 2007.-128с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
3
міс.
1
9
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!