Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Основи екології рідного краю 7 клас

Екологія

Для кого: 7 Клас

17.08.2020

419

4

0

Опис документу:
Календарно - тематичне планування факультативу " Основи екології рідного краю" 7 клас. Може бути використано як для планування факультативного курсу, або курсу за вибором. Даний курс допоможе ознайомити шестикласників з основами екологічних знань, дасть змогу краще познайомитися з особливостями природи рідного краю Відображення документу є орієнтовним і
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Факультативний курс «Основи екології рідного краю» 7 клас

(35 год – 1 год на тиждень)

п/п

Зміст уроку

Дата проведення

Примітка

Домашнє завдання

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Наскрізні змістові лінії

1

Первинний інструктаж з ОБЖ

Цінність природного довкілля. Зв’язок стану природи і здоров’я людини, залежність соціально-економічних аспектів життя людини від природних умов і ресурсів. Необхідність збереження довкілля.

Учні:

- пояснюють цінність природного довкілля; - наводять приклади зв’язку залежності здоров’я людини, задоволення економічних і соціальних потреб від стану природи; - роблять висновок про цінність і необхідність збереження природи

2

Поняття «екологічна проблема», «екологічна криза». Класифікація екологічних проблем. Екологічні проблеми, найбільш актуальні для України, регіону. Причини екологічної кризи. Шляхи виходу з екологічної кризи.

- пояснюють сутність понять «екологічна проблема», «екологічна криза»; причини екологічних проблем; - називають групи екологічних проблем, найбільш актуальні для України, свого регіону; - наводять приклади діяльності громадськості з вирішення екологічних проблем регіону, участі школярів у природоохоронній діяльності.

3

Запаси води у світі і у регіоні. Використання води людством та місцевим населенням

- застосовують знання про запаси води на планеті і у своїй місцевості;

- обґрунтовують і пояснюють значення і необхідність збереження води;

- наводять приклади негативного та позитивного впливу господарської діяльності та поведінки людей на стан відкритих водойм та джерел своєї місцевості.

4

Джерела забруднення води. Небезпека для здоров’я від вживання забрудненої води. Небезпека від забруднення Світового океану. Охорона малих річок та джерел у своїй місцевості

5

Практична робота №1. Визначення стану забрудненості водних об’єктів своєї місцевості

6

Водоохоронні зони біля водойм: розміри, режим господарської діяльності. Причини замулення річок. Водна ерозія, утворення ярів як одна з причин замулення ярів. Заходи боротьби з утворенням ярів. Зелені насадження у боротьбі з ерозією і замуленням річок

7

Проблема побутових відходів

- обґрунтовують залежність кількості відходів від способу життя громадян, особисту причетність до проблеми побутових відходів;

- наводять приклади дій, спрямованих на зменшення кількості побутових відходів;

- дотримуються правил поведінки, що запобігають утворенню відходів і зменшують їх кількість

- наводять приклади повторного використання різних речей у їхніх родинах, сімейних традицій, що сприяють зменшенню кількості сміття;

- дотримуються правил поведінки, що запобігають утворенню надмірної кількості сміття у школі та вдома.

8

Повторне використання тари. Поводження з харчовими відходами. Роздільне збирання і переробка сміття

9

Поліетилен загрожує світу. Вміст поліетилену і пластику у побутових відходах. Забруднення Світового океану пластиковими відходами. Пластикові відходи як причина загибелі тварин.

10

Практична робота № 2. «Друге життя» старих речей

11

Джерела енергії. Викопні види палива як джерела енергії. Альтернативні джерела енергії. Співвідношення традиційних і альтернативних джерел в енергозабезпеченні України та регіону. Еволюція опалення. Поради щодо ощадливого енергоспоживання.

- називають негативні для довкілля наслідки використання традиційних джерел енергії;

- обґрунтовують екологічну та економічну доцільність використання альтернативних джерел енергії;

- наводять приклади заходів та дій, спрямованих на ощадливе енергоспоживання.

- розпізнають знаки маркування енергоефективності продукції; - обґрунтовують економічну і екологічну доцільність ощадливого енергоспоживання у побуті

12

Заходи ощадливого енергоспоживання у побуті (під час прання, приготування їжі тощо).

13

Місцеві види зимуючих птахів. Необхідність диференційованої підгодівлі різних видів птахів. Виготовлення, розміщення годівниць. Підготовка кормів для різних видів птахів. Інші види допомоги птахам узимку.

- розпізнають у природі місцеві види зимуючих птахів;

- обґрунтовують необхідність диференціювання кормів для різних видів птахів; - виявляють етичні та інші гуманні мотиви охорони птахів;

- виявляють практичні вміння підгодовування птахів.

14

Значення зимової підгодівлі тварин. Диференційована підгодівля різних видів тварин місцевої фауни. Типові помилки під час підгодівлі тварин.

15

Історія новорічних традицій різних народів. Значення хвойних насаджень, шкода від їх вирубування. Способи заміни новорічних хвойних дерев для прикрашання оселі.

- обґрунтовують значення хвойних насаджень.

- виявляють вміння виготовлення новорічних композицій з різних матеріалів, екологічні мотиви заміни новорічних ялинок на композиції.

16

Оформлення новорічних композицій

17

Операція «Ялинка».

18

Поняття «стале споживання та виробництво». Знаки екологічного маркування. Правила здорового харчування, органічні продукти.

- пояснюють значення поняття «стале споживання та виробництво»;

- розпізнають знаки екологічного маркування;

- дотримуються правил здорового харчування.

19

Фізичне забруднення навколишнього середовища.

20

Електромагнітні поля, їх вплив на здоров’я людини. Джерела електромагнітного випромінювання у приміщеннях та на відкритому повітрі. Шумове забруднення

- пояснюють негативний вплив на природу і здоров’я людини електромагнітного, акустичного, теплового забруднення, називають джерела цих забруднень;

- дотримуються правил безпечного користування електроприладами.

21

Екологічні проблеми, пов’язані зі станом атмосферного повітря.

22

Поняття про озоновий шар, його значення, причини руйнування. Маркування продукції, безпечної для озонового шару.

- називають основні джерела забруднення атмосферного повітря;

- характеризують негативні наслідки, спричинені змінами складу повітря (зміна клімату, руйнування озонового шару, кислотні опади);

- роблять висновок про необхідність збереження якості повітря;

- наводять приклади озеленення та інших дій, що сприяють покращенню стану атмосферного повітря;

- дотримуються правил поведінки, що запобігають забрудненню повітря, сприяють збереженню здоров’я.

23

Зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері як причина зміни клімату. Джерела вуглекислого газу.

24

Практична робота Визначення стану забрудненості повітря

*

25

Причини, процес утворення кислотних опадів. Вплив кислотних опадів на живі організми, будівлі.

*

26

Пил як забруднювач повітря. Склад пилу, вплив на здоров’я людини. Значення зелених насаджень для очищення повітря. Практична робота. Визначення кількості пилу у класних кімнатах

*

27

Збережемо первоцвіти! Первоцвіти, занесені до Червоної книги України. Місцеві види первоцвітів. Значення первоцвітів

*

- називають і розпізнають у природі місцеві види первоцвітів;

- обґрунтовують значення первоцвітів у природі та необхідність їх охорони;

- дотримуються правил поведінки, спрямованої на збереження первоцвітів.

28

Вирощування первоцвітів – спосіб їх збереження. Правила вирощування різних видів місцевих первоцвітів

29

День Землі.

- обґрунтовують значення заповідання територій;

- називають і показують на карті місцеві об’єкти ПЗФ;

- наводять приклади створення об’єктів ПЗФ місцевими громадами, освітніми закладами.

30

Заповідання територій, місцеві об’єкти ПЗФ. Характеристика місцевих об’єктів ПЗФ

31

Практична робота. Визначення можливих природоохоронних об’єктів своєї місцевості

32

Різноманітність тваринного світу рідного краю. Харчові зв’язки у природі

33

Зникаючі види, причини зникнення видів. Червона книга України, види місцевої фауни, занесені до Червоної книги

34

Практична робота. Складання Червоної книги своєї місцевості

35

Узагальнення отриманих знань

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.