• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • НУШ
  • Орієнтовне КТП з української мови на рік до підручника Л. Варзацької та Т. Трохименко для 3 класу.

Орієнтовне КТП з української мови на рік до підручника Л. Варзацької та Т. Трохименко для 3 класу.

Опис документу:
Дане орієнтовне КТП з української мови на рік до підручника Л. Варзацької та Т. Трохименко для 3 класу складено із розрахунку 4 год/тиждень. Кожен 8 урок зв'язне мовлення. Включено усі перевірні роботи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

3 клас

українська мова

за підручником Лариси Варзацької та Тамари Трохименко (4 год/тиждень)

Номер

уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

І семестр

Повторення та закріплення вивченого у 2 класі.

МОВА І МОВЛЕННЯ. ТЕКСТ

1

Мова в житті народу.

Параграф 1. Ст. 4-5

Вправи 1-4

2

Усне та писемне мовлення.

Параграф 2. ст. 5-6.

Вправи 6-9

3

Культура мовлення. Слова ввічливості.

Параграф 3. Ст. 6-7

Вправи 10-13

4

Текст і його ознаки. Заголовок тексту.

Параграф 37. Ст. 140-141

Вправи 328-332

5

Абзац. Роль абзаців у тексті.

Найважливіші слова у тексті.

Параграф 38. Ст. 142--144

Вправи 333-337

6

Тема, мета та план тексту.

Параграф 39. Ст. 144--149

Вправи 338-343

7

Текст-розповідь та його ознаки.

Тема і мета висловлювання.

Параграф 40. Ст. 147--149

Вправи 344-346

8

Урок розвитку зв’язного мовлення №1

Робота над складанням і записуванням запитань за змістом прочитаного.

9

Досліджуємо будову тексту-розповіді.

Параграф 40. Ст. 143--144

Вправи 346-347

10

Текст-опис. Тема і мета висловлювання.

Параграф 41. Ст. 149

Вправи 348-349

11

Текст-опис. Досліджуємо ознаки та будову.

Параграф 41. Ст. 150-151

Вправи 350-352

12

Текст-міркування. Тема і мета висловлювання.

Параграф 42. Ст. 151

Вправи 353-354

13

Текст-міркування. Досліджуємо ознаки та будову.

Параграф 42. Ст. 152-153

Вправи 355-357

14

Ознайомлення з жанром есе.

Параграф 43. Ст. 153-155

Вправи 358-363

15

Перевірна робота «Списування»

16

Аналіз перевірної роботи.

Творча робота над есе

Параграф 44. Ст. 155-157

Вправи 363-367

17

Урок розвитку зв’язного мовлення №2

Робота над складанням і записуванням тексту за готовим планом.

18

Мовна тема №1

«Мова і мовлення. Текст».

СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

19

Досліджую слова з прямим та переносним значенням.

Параграф 4. Ст. 8-10

Вправи 14-19

20

Досліджую слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.

Параграф 5. Ст. 10-12

Вправи 20-25

21

Досліджую слова, близькі за значенням. Синоніми. Складання власних текстів на задану тему з використанням синонімів.

Параграф 6. Ст. 13-14

Вправи 26-30

22

Досліджую слова, протилежні за значенням. Антоніми.

Використання антонімів у реченнях при описі погодніх умов восени.

Параграф 7. Ст. 15-16

Вправи 31-35

23

Підсумок розділу. Навчальний діалог.

24

Урок розвитку зв’язного мовлення №3

Робота з текстом, що містить слова з прямим та переносним значенням. Досліджуємо значення цих слів.

БУДОВА СЛОВА

25

Досліджую корінь слова. Спільнокореневі (споріднені слова) слова.

Параграф 8. Ст. 17-19

Вправи 36-39

26

Утворюю спільнокореневі (споріднені слова) слова.

Параграф 8. Ст. 17-19

Вправи 40-41

27

Поняття про закінчення.

Перевірна робота «Діалог»

Параграф 9. Ст. 20-21

Вправи 42-46

28

Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова (без уживання терміна) на прикладах із різних частин мови

Параграф 9. Ст. 21-23

Вправи 47-51

29

Основа слова. Розрізняю частини основи

Параграф 10. Ст. 24-26

Вправи 52-57

30

Добираю спільнокореневі слова.

Параграф 10. Ст. 26-27

Вправи 58-62

31

Досліджую чергування голосних [о], [а] з [і] у коренях слів

Параграф 11. Ст. 28-30

Вправи 63-67

32

Урок розвитку зв’язного мовлення №4

Письмове висловлювання про прочитаний текст.

33

Спостерігаю за чергуванням приголосних звуків [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]

Параграф 11. Ст. 30-32

Вправи 68-73

34

Усвідомлення знань про чергування голосних та приголосних звуків. Вправи на застосування отриманих знань.

35

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у коренях слів.

Параграф 12. Ст. 33-34

Вправи 74-75

36

Перевіряю слова із ненаголошеними [е], [и] в корені слова.

Параграф 12. Ст. 33-34

Вправи 80-82

37

Усвідомлюю зміст поняття «орфограма». Написання ненаголошених голосних звуків [е], [и] у корені слова

Параграф 12. Ст. 35-36

Вправи 83-85

38

Спостереження за вимовою та правописом слів із ненаголошеними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом.

Навчальний диктант.

Параграф 12. Ст. 37

Вправи 86-88

39

Досліджую слова із ненаголошеними голосними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом.

Параграф 12. Ст. 38

Вправи 89-91

40

Урок розвитку зв’язного мовлення №5 Складання і записування науково-популярного опису рослини під керівництвом вчителя.

41

Перевірна робота «Диктант №1»

42

Аналіз перевірної роботи.

Правопис слів з ненаголошеними голосними. Закріплення вивченого

43

Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними (парні і непарні)

Параграф 13. Ст. 39-40

Вправи 92-96

44

Написання слів із дзвінкими та глухими приголосними. Навчальне аудіювання.

Параграф 13. Ст. 41-43

Вправи 97-102

45

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

Параграф 13. Ст. 44-45

Вправи 102-107

46

Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів із найуживанішими префіксами

Параграф 14. Ст. 45-47

Вправи 108-113

47

Перевірна робота «Аудіювання»

48

Аналіз перевірної роботи.

Тренувальні вправи з творення слів із найуживанішими префіксами

49

Урок розвитку зв’язного мовлення №6. Удосконалення змісту і форми написання тексту з орієнтацією на пам’ятку, підготовлену вчителем

50

Спостерігаю за префіксами та прийменниками.

Параграф 15. Ст. 47-49

Вправи 114-119

51

Досліджую правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів з префіксами

Параграф 16. Ст. 50-52

Вправи 120-124

52

Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня.

Параграф 16. Ст. 52-53

Вправи 125-127

53

Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-).

Параграф 16. Ст. 53-54

Вправи 127-129

54

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.

Параграф 17. Ст. 54-56

Вправи 130-135

55

Засвоєггя правил переносу слів із префіксами.

Параграф 17. Ст. 56-57

Вправи 136-140

56

Урок розвитку зв’язного мовлення №7. Складання та записування тексту-міркування на задану тему.

57

Перевірна робота «Диктант №2»

58

Аналіз перевірної роботи.

Досліджую суфікс. Роль суфіксів у слові. Визначення суфіксів у словах.

Параграф 18. Ст. 58-59

Вправи 141-145

59

Творення слів із найуживанішими суфіксами. Розбір слова за будовою. Тренувальні вправи.

Параграф 18. Ст. 60-61

Вправи 146-150

60

Мовна тема №2

за розділом «Будова слова»

61

Аналіз перевірної роботи.

Повторення вивченого за розділом.

62

Підсумок 1 семестру.

ІІ семестр

ЧАСТИНИ МОВИ

63

Урок розвитку зв’язного мовлення №8

Складання та запис тексту-розповіді «Новорічні свята»

64

Поняття про частини мови: іменник, прикметник, дієслово. Службові слова. Роль службових слів у реченні

Параграф 19. Ст. 63-65

Вправи 151-156

65

Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови.

Параграф 19. Ст. 65-67

Вправи 157-161

66

Іменник як частина мови. Роль іменників у мовленні.

Параграф 20. Ст. 68-70

Вправи 162-167

67

Іменники – назви істот та неістот.

Усний навчальний твір.

Параграф 20. Ст. 70-71

Вправи 168-171

68

Перевірна робота «Усний твір».

69

Іменники — власні та загальні. Велика буква у власних іменниках.

Параграф 21. Ст. 72-74

Вправи 172-177

70

Вправляння у написанні великої літери у власних назвах.

71

Урок розвитку зв’язного мовлення №9

Удосконалення змісту та форми поданого вчителем тексту.

72

Утворення іменників.

Поняття предметності

Параграф 21. Ст. 74-76

Вправи 174-175

73

Змінювання іменників за числами: однина та множина

Параграф 22. Ст. 76-78

Вправи 183-188

74

Рід іменників.

Параграф 23. Ст. 79-81

Вправи 189-194

75

Роди іменників. Тренувальні вправи у визначенні роду іменника.

76

Число та рід іменника. Творча робота з текстом.

77

Змінювання іменників за числами та родами. Навчальний диктант.

Параграф 23. Ст. 81-83

Вправи 195-199

78

Змінювання іменників за відмінками

Параграф 24. Ст. 83-85

Вправи 200-203

79

Урок розвитку зв’язного мовлення №10

Колективне складання тексту-міркування «Навіщо людині знання?»

Параграф 24. Ст. 85

80

Повторення і закріплення вивченого про іменник.

81

Перевірна робота «Диктант №3»

82

Аналіз перевірної роботи.

Прикметник як частина мови

Параграф 25. Ст. 86-88

Вправи 204-209

83

Зв’язок прикметників з іменниками.

Параграф 25. Ст. 89-90

Вправи 210-213

84

Зв’язок прикметників з іменниками. Вправляння у постановці запитаннь до слів.

85

Уживання прикметників у прямому і переносному значенні.

86

Уживання прикметників в описах. Тренувальні вправи. Вправляння у складанні речень та текстів.

87

Урок розвитку зв’язного мовлення №11

Редагування тексту, що містить прикметники різних родів.

88

Перевірна робота «Аудіювання»

89

Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми.

90

Уживання прикметників у загадках. Навчальний переказ.

91

Змінювання прикметників за числами та питаннями.

Параграф 26. Ст. 91-93

Вправи 214-218

92

Змінювання прикметників за родами

Параграф 27. Ст. 93-96

Вправи 219-224

93

Перевірна робота

«Письмовий переказ»

94

Зв'язок прикметників з іменниками.

Параграф 27. Ст. 96-98

Вправи 225-229

95

Змінювання прикметників за родами

Параграф 27. Ст. 98-99

Вправи 230-234

96

Родові закінчення прикметників

Параграф 27. Ст. 100-101

Вправи 235-239

97

Урок розвитку зв’язного мовлення №12. Складання і записування запитань за змістом прочитаного та

відповідей на запитання.

98

Змінювання прикметників за числами в сполученні з іменниками

Параграф 27. Ст. 100-103

Вправи 240-244

99

Складання речень зі словосполученням іменник-прикметник. Встановлення зв'язку між ними (запитання)

100

Перевірна робота «Списування»

101

Аналіз перевірної роботи.

Числівник як частина мови.

Параграф 28. Ст. 104-105

Вправи 245-250

102

Роль числівників у мовленні.

Параграф 28. Ст. 105-107

Вправи 251-256

103

Урок розвитку зв’язного мовлення №13. Обговорення письмових робіт у парах, невеликих групах. Удосконалення тексту

104

Вимова і правопис числівників. Вправляння у написанні числівників.

Параграф 29. Ст. 108-109

Вправи 257-262

105

Складання та записування речень з числівниками.

106

Поторення та закріплення знань про числівник.

107

Дієслово. Роль дієслова у мовленні.

Параграф 30. Ст. 110-111

Вправи 263-267

108

Дієслова-синоніми

109

Зв'язок дієслів з іншими частинами мови.

Параграф 30. Ст. 112-114

Вправи 268-272

110

Змінювання дієслів за числами.

Параграф 31. Ст. 115-116

Вправи 273-277

111

Змінювання дієслів за часами. Робота з реченнями.

Параграф 31. Ст. 116-118

Вправи 272-283

112

Урок розвитку зв’язного мовлення №14.

Написання есе на самостійно обрану тему.

113

Теперішній, майбутній та минулий час.

Параграф 31. Ст. 119-120

Вправи 284-287

114

Вправляння у визначенні часу дієслів.

Параграф 31. Ст. 121-123

Вправи 288-292

115

Утворення дієслів теперішнього, майбутнього та минулого часу.

Параграф 31. Ст. 123-124

Вправи 293-297

116

Вправляння у визначенні часу та числа дієслів.

Параграф 31. Ст. 125-126

Вправи 298-301

117

Написання не з дієсловами

Параграф 33. Ст. 126-128

Вправи 302-306

118

Мовна тема №3 «Частини мови»

119

Аналіз перевірної роботи. Закріплення й узагальнення вивченого.

120

Урок розвитку зв’язного мовлення №15

Переказ тексту-опису.

РЕЧЕННЯ

121

Види речень. Звертання.

Параграф 34. Ст. 129-131

Вправи 307-311

122

Члени речення. Головні та другорядні члени речення.

Параграф 35. Ст. 132-134

Вправи 312-317

123

Зв'язок слів у реченні.

Навчальний диктант.

Параграф 36. Ст. 135-137

Вправи 318-322

124

Тренувальні вправи. Визначення головних і другорядних членів речення.

Параграф 36. Ст. 135-139

Вправи 323-327

125

Перевірна робота «Диктант №4»

126

Аналіз перевірної роботи.

Повторення та закріплення знань з теми «Речення»

127

Урок розвитку зв’язного мовлення №16. Складання розповіді «Мої літні канікули»

128

Мовна тема №4

«Речення. Члени речення»

129

Аналіз перевірної роботи.

Тренувальні вправи.

Повторення вивченого за 2 семестр

130

Усне та писемне мовлення.

131

Текст. Види та будова текстів.

132

Слово. значення слова. Будова слова.

133

Частини мови. Члени речення.

134

Урок розвитку зв’язного мовлення №17

Написання есе «Я успішно закінчив навчання у 3 класі»

135

Підсумковий урок за 2 семестр та рік.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»