Всеосвіта

Головне меню порталу

Головне меню порталу

Орієнтовне календарно-тематичне планування з фізики

doc

Фізика

Для кого: 8 Клас

28.10.2021

178

12

0

Вміст матеріалу:

doc
140,3 Кб

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення зі змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документа.

Опис методичного матеріалу:

Орієнтовне календарно-тематичне планування з фізики

8 клас

( 70 год., 2 год. на тиждень)

№ з/п

Вид роботи

І семестр

ІІ семестр

Всього за рік

1.

Контрольні роботи

2

2

4

2.

Лабораторні роботи

2

3

5

3.

Навчальні проекти

3

3

6

уроку

Зміст навчального матеріалу

Орієнтовна дата

Домашнє

завдання

Примітка

І семестр (32 год.)

Теплові явища (32 год.)

1.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності в кабінеті фізики. Інструкції №6.1, 6.2, 6.3. Рух молекул і тепловий стан тіла. Температура та її вимірювання.

2.

Залежність розмірів фізичних тіл від температури.

3.

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії тіла.

4.

Види теплообміну.

5.

Розв’язування задач. Самостійна робота.

6.

Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.

7.

Розрахунок кількості теплоти при нагріванні/охолодженні тіла.

Тематична

8.

9.

Тема 1. Рівняння теплового балансу.

Тема 2. Розв’язування задач.

10.

Інструктаж за інструкцією №6.3. Лабораторна робота №1. Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури.

11.

Розв’язування задач.

12.

Інструктаж за інструкцією №6.3. Лабораторна робота №2. Визначення питомої теплоємності речовини.

13.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

14.

Контрольна робота №1 з теми «Теплові явища».

Тематична

15.

Аналіз контрольної роботи №1. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості твердих тіл, рідин і газів. Кристалічні та аморфні тіла.

16.

Плавлення та кристалізація. Температура плавлення.

17.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності в кабінеті фізики. Інструкції №6.1, 6.2, 6.3. Розрахунок кількості теплоти при плавленні/твердненні тіл.

18.

Розв’язування задач.

19.

Пароутворення і конденсація. Кипіння. Температура кипіння.

20.

Розрахунок кількості теплоти при пароутворенні/конденсації.

21.

Розв’язування задач.

22.

Згоряння палива. Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника.

23.

Розв’язування задач.

24.

Розв’язування задач. Самостійна робота

Тематична

25.

26.

Тема 1. Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна.

Тема 2. Деякі види теплових двигунів.

27.

Розв’язування задач з теми: «Теплові явища».

28.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

29.

Контрольна робота №2 з теми «Теплові явища».

30.

Навчальний проект. «Екологічні проблеми теплоенергетики та теплокористування».

31.

Навчальний проект. «Холодильні машини. Кондиціонери, теплові насоси».

32.

Навчальний проект. «Енергозбережувальні заходи у масштабах родини».

Тематична

І семестр

Скоригована


Орієнтовне календарно-тематичне планування з фізики

8 клас

( 70 год., 2 год. на тиждень)

№ з/п

Вид роботи

І семестр

ІІ семестр

Всього за рік

1.

Контрольні роботи

2

2

4

2.

Лабораторні роботи

2

3

5

3.

Навчальні проекти

3

3

6

уроку

Зміст навчального матеріалу

8-А

8-Б

Примітка

ІІ семестр (38 год.)

Електричні явища. Електричний струм (38 год.)

33.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності в кабінеті фізики. Інструкції №6.1, 6.2, 6.3. Електричні явища. Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Взаємодія заряджених тіл.

34.

Закон Кулона. Закон збереження електричного заряду. Електричне поле.

35.

Розв’язування задач.

36.

Розв’язування задач. Самостійна робота.

37.

Електричний струм. Дії електричного струму. Провідники, напівпровідники, діелектрики.

38.

Струм у металах. Джерела електричного струму.

39.

40.

Тема1. Електричне коло та його основні елементи.

Тема2. Сила струму. Амперметр.

41.

Електрична напруга. Вольтметр.

42.

Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Реостати.

Тематична

43.

Закон Ома для ділянки кола.

44.

Розв’язування задач.

45.

Розв’язування задач.

46.

Інструктаж за інструкцією №6.3. Лабораторна робота №3 Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра й вольтметра.

47.

Послідовне й паралельне з’єднання провідників.

48.

Розв’язування задач.

49.

Інструктаж за інструкцією № 6.3. Практична робота №4. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників.

50.

Інструктаж за інструкцією № 6.3. Практична робота №5. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників.

51.

Розв’язування задач.

52.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

53.

Контрольна робота № 3 з теми: «Електричні явища. Електричний струм».

Тематична

54.

Аналіз контрольної роботи. Робота й потужність електричного струму.

55.

56.

Тема 1. Закон Джоуля-Ленца. Електронагрівальні прилади.

Тема 2. Розв’язування задач.

57.

Природа електричного струму в розчинах і розплавах електролітів. Закон Фарадея для електролізу.

58.

Розв’язування задач.

59.

Навчальний проект. «Застосування електролізу і струму в газах у практичній діяльності людини».

60.

Електричний струм у газах. Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.

61.

Навчальний проект. «Електрика в житті людини. Сучасні побутові та промислові електричні прилади.»

62.

Розв’язування задач.

Тематична

63.

Навчальний проект. «Вплив електричного струму на людський організм».

64.

65.

Тема 1. Повторення теми «Електричні явища»

Тема 2. Розв’язування задач

66.

Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

67.

Контрольна робота №4 з теми: «Електричні явища. Електричний струм».

68.

Аналіз контрольної роботи №4. Повторення розділу 1 «Теплові явища».

69.

70.

Повторення розділу 2 «Електричні явища. Електричний струм».

Підсумкове повторення та оцінювання за ІІ семестр, за рік.

Тематична

ІІ семестр

Скоригована

Річна