Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Організація роботи з дітьми, педагогами та батьками згідно проекту «Галерея духовності»

Етика

01.09.2019

1182

9

0

Опис документу:
«Галерея духовності», ексклюзивний, оригінальний проект духовно- морального спрямування. Цей проект є логічним початком І етапу реалізації науково- методичної теми: «Формування світоглядних орієнтирів та духовно- моральних цінностей особистості в навчально – виховному процесі». Джерело: http://pryluky-dnz2.edukit.cn.ua/Files/downloads/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%93%
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Організація роботи з дітьми, педагогами та батьками

згідно проекту «Галерея духовності»

(методичні рекомендації)

«Галерея духовності», ексклюзивний, оригінальний проект духовно- морального спрямування. Цей проект є логічним початком І етапу реалізації науково- методичної теми: «Формування світоглядних орієнтирів та духовно- моральних цінностей особистості в навчально – виховному процесі».

Мета проекту:

 • сприяння батьків і вихователів практичному засвоєнню вихованцями морально-духовних цінностей, створення умов для оптимальної самореалізації дитини в сучасних умовах, розвитку її індивідуальних можливостей і здібностей.

 • створення змістовного і емоційно-формуючого простору в ДНЗ задля розкриття перед кожною дитиною світу освіти, збагачення кожного знаннями, що здобуваються постійною пізнавальною діяльністю попередніх поколінь, людським талантом і волею, великою мудрістю культури;

 • виховання зацікавленості, поваги до культури та історії рідного краю, формування духовної культури дітей дошкільного віку через ознайомлення з християнськими заповідями, залучення до національних традицій Православної культури;

 • засвоєння засобів і способів емоційного ставлення до оточуючого світу і себе: навчання дітей умінню жити, усвідомлювати масштаби своєї особистості, оволодівати методами рефлексії.

Завдання проекту:

 • знайомити дітей із християнськими заповідями як основою морального життя людини, розвивати вміння, навички щодо розуміння іншої людини, співчувати, співпереживати;

 • виховувати бажання поступати відповідно до моральних цінностей та правил (бажання жити по совісті);

 • виховувати почуття власної гідності та впевненості у своїх можливостях;

 • формувати початкові уявлення про духовний світ;

 • ознайомити з деякими творами іконопису, живопису, художньої літератури, що пов’язані з тематикою занять;

 • сприяти загальному розвитку дитини, розвитку мовлення, збагачення словника, розвиток навичок мовленнєвої комунікації.

Принципи проекту визначаються у наступних аспектах:

 • культурно-історичний (приклади вітчизняної історії і культури);

 • морально-етичний (моральне православно-християнське вчення про людину, цілі її життя, взаємовідносини з іншими людьми);

 • етнокультурний (національні і православні традиції українського народу).

Реалізація проекту проходить через організацію провідної діяльності дітей відповідно до віку, починаючи з середнього дошкільного віку. Основним завданням усіх видів взаємодії педагога і вихованця у спільній творчій діяльності (комунікативної, пізнавальної, перетворювальної, оцінно-контрольної) – пробудження в дітей людяності, чуйності, милосердя, великодушності, відповідальності, обов’язковості та інших християнських рис характеру.

Гіпотетичне використання проекту.

      Ми припускаємо, що освітній проект надасть великих змін у навчально-виховній роботі з дітьми нашого закладу щодо формування духовно-етичної культури. Проект спрямовано на системність роботи, що забезпечить засвоєння дітьми доброчинності, відкритості, понять про добро, позитивного ставлення до навколишнього світу, інших людей, до себе, готовності до співчуття.
      Також наша робота має вплинути на світогляд батьків щодо духовного збагачення емоційної сфери дитини. Їхнє активне включення в процес духовно-етичного виховання та їхня підтримка свідчитимуть про розуміння ними цієї проблеми, бо кожна мати і кожен батько хочуть бачити свою дитину здоровою, розумною і щасливою.

Ідея створення осередку духовності в ДНЗ поєднує філософську концепцію Галереї, символізуючи Дерево пізнання Світу:

Складові Дерева пізнання Світу.

 1. - Глибокий корінь :

1. Релігії світу.

2. Моя маленька Батьківщина. ( ДНЗ, місто, країна)

3. Історія прилуччини, ( виникнення міста, символи, духовні та історичні пам'ятки).

4. Видатні люди, ( художники, поети, діячі мистецтва).

 • Верхній корінь:

1. Основи духовної сім'ї ( моральність, духовність, душевність).

2. Ремесла, (вишивка, гончарство, народна іграшка, ткацтво).

3. Виховання поваги до жінки та чоловіка в сім'ї.

 • Стовбур:

1. Відношення між людьми, (добро, милосердя, допомога).

2. Етикет.

Гілки:

1. Збагачення внутрішнього світу дитини через мистецтво, традиції та звичаї українського народу.

Листя:

Світова гармонія життя.

Чим вище піднімаємось до вершини Дерева пізнання, тим досконаліше духовне зростання дитини в процесі творення власного життя.

Тому протягом наступних п’яти років впровадження науково – методичної теми реалізуватимуться всі складові через Дерево пізнання Світу.

З циєю метою необхідно створити духовно – моральне середовище, в художньо – естетичному блоці, в холі першого поверху закладу та в вікових группах у вигляді:

 • - Аркади релігій світу;

 • - Куточка державності;

 • - Панорама, фотогалерея духовних та історичних пам’яток міста Прилуки;

 • - Картинної галереї місцевих художників;

 • Виставки творів літераторів прилуччини та робіт талановитих земляків;

 • Виставки виробів української кераміки, вишивки, народної іграшки;

 • Музею - світлиці та міні музеїв у групових кімнатах;

 • Рубрики «Подорож навколо землі» у « Сімейному щоденнику»;

 • Створення освітнього проекту « Великий світ маленької дитини»;

 • - Створення гуртка духовно – морального спрямування « Гармонія душі»;

 • Висвітлення на веб-сайті газети «Сторінка духовності».

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку має відповідати основним вимогам Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі».

Експозиція аркади РЕЛІГІЇ СВІТУ”

Філософською концепцією Галереї визначено найхарактерніші риси українського народу, нашої ментальності: толерантність, терпимість, повага до інших народів.

З циєю метою представлено фрагменти найпоширеніших релігій світу - Православ’я, Іслам, Іудаїзм, Буддизм, відповідну атрибутику.

Приклади атрибутики різних релігійних обрядів допоможуть працівникам закладу та батькам зрозуміти зміст релігії. Архітектурна аркада несе символ духовного єднання одними морально-етичними правилами, законами, устремліннями всіх фундаментальних релігій. Колони, де саме розміщена експозиція, мають надати образності стовпам віри людської свідомості. Експонування артефактів, як то чотки, колокольчики, хрести, масла, допоможе зрозуміти, що вони використовуються в багатьох релігіях: буддизмі, індуїзмі, ісламі, християнстві.

Експозиція створена для пізнання релігій світу педагогами та батьками.

Мета та завдання: пізнання релігії невід'ємної складової духовного життя народу. Визнання культурно — побутових відмінностей та особливостей демографічних процесів, а також вплив на політичне і соціально-економічне становище країн і регіонів.

Форми і методи роботи: диспут, брифінг, відверта розмова, ділова зустріч, турнір ораторів, брейн-ринг, сократівська бесіда, філософський стіл, дебати, колективний колаж, прес-шоу, телеревю, круглий стіл, фоторепортаж, інтернет-форум, відкрита кафедра, тематичний діалог, публіцистична вистава, вікторина, інтелектуальна гра.

Під час проведення даних форм роботи ( 1 раз в квартал) рекомендується широко використовувати документи, спогади, кіно та фотоматеріали, звукозаписи, художні твори, матеріали телевізійних передач та фільмів, матеріали, що унаочнюють розвиток релігій світу, які допоможуть створити атмосферу таємничості, зацікавленості, емоційного піднесення, урочистості, підсилять виховний вплив навчального матеріалу.

Важливо, щоб даний матеріал розширив кругозір дорослих, залишив глибокий слід у пам’яті.

Гіпотетичне використання експозиції: забезпечить покращення стану освітнього процесу з проблеми духовного розвитку в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Використання даного матеріалу розширить, змінить ставлення дорослих до релігій світу, а саме:

- ідеал Людини-Легенди — безсмертної, мужньої, вольової, морально стійкої. Вона любить народ, і народ любить її. Вона приймає смерть в ім'я життя людей, в ім'я їх спасіння. Ідеал цієї Бога-Людини пережив віки й тисячоліття;

- програму морального самоочищення, самовдосконалення людини, “науку життя”, яка впродовж століть формувала істинну людяність, і допоможе нам сформувати певний тип людини, стиль стосунків її з навколишнім світом, здоровий духовний стан інтимних почуттів і роздумів, моральних вчинків і справ;

- професійно-педагогічну майстерність релігійних діячів, їх уміння щоразу знаходити шляхи до людської душі, переконувати, ненав'язливо та делікатно “лікувати”, духовність;

- релігійну культуру як глибоке розуміння і знання людини, повага до неї, бажання допомогти не лише словом, а й конкретною справою: Біблія — не тільки цінна історична пам'ятка, а й підручник життя;

- релігійні знання, релігійні науки як елемент світової культури.

Куточок державності

Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм. Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, людина не може бути громадянином.

Мета та завдання створення куточка державності:

- виховання почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

- виховання почуття приналежності до української нації, відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України;

- виховання любові до культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

- розуміння правил взаємодії людей у колективі, суспільстві та безконфліктність їх спілкування, толерантного ставлення до представників інших національностей, шанобливого ставлення до їх культури, релігій, традицій.

- сприяння формуванню і розвитку уявлень про такі поняття як: «Моя Батьківщина – Україна», «рідний дім», « патріот і громадянин», «приналежність до українського народу».

За даними Всесвітньої організації з дошкільного виховання (ОМЕР), представники різних країн змістом мирних відносин між людьми вважають:

а) любов і повагу до ближнього, щирість, співпереживання, привітність, розуміння, вміння допомагати тим, хто потребує допомоги;

б) дотримання прийнятих у суспільстві моральних норм, протидію злу без виявлення агресивності;

в) почуття солідарності та відповідальності стосовно інших.

Освітньо – виховна робота з дітьми старшого дошкільного віку здійснюється згідно блочно – тематичного планування.

Форми й методи роботи з старшими дошкільниками: сюжетно-рольова гра, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, колективне творче панно, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, демонстрація, розповідь, вікторина, виставка малюнків, хвилини з мистецтвом, віртуальні екскурсії, літературні композиції за матеріалами художніх творів, віршів, використання матеріалів народознавства, краєзнавства. Доцільно провести конкурси малюнків на теми: « Моя родина – Україна», «Мій рідний край», « Віночок – символ єдності Українців» тощо.

Панорама, фотогалерея духовних та історичних пам’яток міста Прилуки

Історія виникнення міста Прилуки, його символи, духовні та історичні пам'ятки експонуються у вигляді панорами та фотогалереї.

Велике значення має ознайомлення дошкільників з історичною, культурною, національною, географічною, природно-екологічною своєрідністю рідного краю. Краєзнавчий підхід в освіті дошкільників дає можливість гуманізувати виховний процес, вибрати освітній маршрут для вихованців не тільки в інформаційно-просвітницькому, але й в емоційному плані. Знайомлячись із рідним містом, його пам’ятками, дитина вчиться усвідомлювати себе як таку, що існує в певний часовий період, у певних етнокультурних умовах, і в той же час залучатися до скарбів національної та світової культури.

Використовуючи в роботі з дітьми краєзнавчий матеріал, виховуємо патріотичні почуття, які залишаться на все життя і сприятимуть духовному розвитку особистості. Краєзнавство – соціально значимий і необхідний напрям у роботі з дітьми. Його значення важко переоцінити: виховуючи дітей на подіях, тісно пов’язаних з історією рідного краю, ми тим самим формуємо глибоку прив’язаність до нього почуття гордості. Знайомство з історією, культурою, природою побутом людей, які живуть поруч, дозволить краще відчути рідне місто, а значить стати творцем своєї малої Батьківщини.

Мета:

- виховання почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв;

- формування моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної культури.

Досягнення мети забезпечить виконання таких завдань:

 • збагатити розвивальне середовище матеріалами про рідний край (дидактичні ігри, посібники, предмети мистецтва, продукти творчості митців міста Прилуки);

 • включити до педагогічної діяльності краєзнавчий матеріал відповідно до мети розвитку дитини, її вікових особливостей та інтересів;

 • створити умови для самостійної та спільної з дорослими роботи з краєзнавчим матеріалом;

 • забезпечити соціально-емоційного благополуччя дитини, діагностика змін у її розвитку.

Форми й методи роботи з старшими дошкільниками ( відповідно блочно – тематичному плануванню): гра-бесіда, гра-мандрівка, колективне творче панно, розповідь, вікторина, уявна подорож, екскурсія до краєзнавчого музею та інше.

Доцільно використовувати інтеграцію в роботі з дітьми.

Систематичні заняття сприятимуть формуванню в дошкільнят громадянських якостей:

 • інтересу до минулого та сьогодення;

 • любові до рідного краю, його історії;

 • бережного ставлення до довкілля й турботи про нього;

 • розуміння краси природи, результатів людської праці, людських взаємин, уболівання за відродження національної культури;

 • шанобливе ставлення до народних традицій та звичаїв, рідної мови.

Побудова навчального процесу передбачає, що педагог вносить на кожне заняття краплинки духовності, здійснює цю роботу постійно, системно та комплексно, що дозволяє краплинкам злитися  і утворити потужний потік духовності, спрямований до дитячих душ.

Концептуалізація проектного педагогічного задуму є:

 • уведення краєзнавчого матеріалу здійснювати з урахуванням принципу поступового переходу від більш близького дитині, до менш близького – культурно-історичних фактів;

 • формування особистого ставлення до фактів, подій у житті міста, активне залучення дітей до соціальної дійсності, підвищення особистісної значимості для них того, що відбувається навколо;

 • налагодження діалогу з культурною спадщиною минулого і сучасного;

 • самостійний вибір тієї чи іншої діяльності, у якій діти хотіли б відобразити свої почуття, уявлення про побачене та почуте;

 • залучення дітей до участі в міських святах, знайомство з жителями міста – носіями соціокультурних традицій;

 • свідомий вибір методів ознайомлення дітей із рідним краєм, створення розвивального середовища в ДНЗ, яке б сприяло розвитку особистості дитини на основі народної культури.

Картинна галерея місцевих художників.

Виставка творів літераторів прилуччини та робіт талановитих земляків.

Виставки виробів української кераміки, вишивки, народної іграшки.

Національне виховання виступає дороговказом для пізнання загальнолюдської культури.

Мета та завдання створення галереї та виставок:

 • Через образну красу народної творчості видатних людей привернути увагу до моральних висот народу - вчення творити добро.

 • Знайти відображення духовного світу у картинній галереї місцевих художників, у виставці літераторів прилуччини, у фотогалереї фрагментів театральних виставок талановитого земляка Яковченка.

 • Мати нагоду «зустрітися» з людьми, які оспівують красу та велич рідного міста.

Форми і методи роботи: екскурсії, виставки, милування, входження, заняття – подорожі, розваги, свята, вікторини, бесіди.

Особливе місце посідають форми й методи, які залучають дітей до художньо-музичного, мистецького світу, де поєднуються традиційні методи з художньою діяльністю самих дітей — живописом, ліпленням, декоративно-прикладним мистецтвом, музикуванням, драматизацією тощо. Усі досягнення духовного розвитку людства в системі освіти, науки, культури, мистецтва перетворюються з предмета вивчення в компонент навчально-виховної діяльності. Адже митець через художні образи (тексту, картини) спілкується з читачем, слухачем, глядачем.

Уважні педагоги відзначають, що займаючись художньою творчістю, дитина стикається з проблемами, котрі висуває перед нею навколишній світ. Причина лежить у необхідності подолати опір матеріалу (фарби, глина, рух, рима, звук і таке інше). Завдання нерозв'язане доти, доки дитина не “вжилася” в матеріал, тобто не побачила його “зсередини”. У ході художньої діяльності дитина звикає боротися, залучаючи всі свої душевні здібності до розв’язання проблеми. Таким шляхом закладається основа духовного росту і розвиток інтересу, в першу чергу до самого життя, а вже потім – до мистецтва, краси, людини і природи (смак життя, жага життя). Кожне заняття ( середній та старший дошкільний вік) має інформаційну та практичну частину, виконуючи завдання, учасники одразу вчаться застосовувати отримані знання на практиці, а, отже, отримують новий конструктивний та ефективний власний досвід. Часткова реалізація проекту в ДНЗ забезпечить створення й запровадження системи громадянської освіти дошкільнят, у якій представлено взаємозв’язок змісту, форм і методів громадянського виховання, їхню інтеґрацію з різними напрямами: музичним вихованням, із мовленнєвою, образотворчою, ігровою, трудовою та іншими видами дитячої діяльності.

Музейне середовище в дошкільному закладі.

Дуже цікаве й перспективне явище - музей у дитя­чому садку. Він інтегрований у навчально-виховний про­цес. Педагоги добре усвідомлюють, що музей як спосіб пізнання світу містить великий потенціал для особистісного розвитку дошкільнят, розширює "середовище існування" дитини вже з дошкільного віку і є місцем інтелектуального відпочинку. Специ­фікою такого музею є те, що він "служить" своїм організаторам, які є і творцями, і "користувачами" створеного. Міні - музеї об’єднані спільним девізом духовності і одним дахом християнської віри. Тут демонструються цікаві речі, які діти ніде більше не побачать, а саме головне дозволяється потримати їх у руках.

Виключно важливе місце в роботі міні-музею займають екскурсії (заняття-екскурсії). І це цілком закономірно, так як музейна експозиція та екскурсійний метод взаємопов'язані. Велику увагу приділяємо підготовці юних екскурсоводів зі старших дошкільних груп. Вони залучаються до проведення екскурсій по музею для батьків і дітей молодшого дошкільного віку.
Екскурсійна робота з дітьми вирішує такі основні
завдання:

    * Виявлення творчих здібностей дітей.
    * Розширення уявлень про зміст музейної культури.
    * Розвиток початкових навичок сприйняття музейної мови.
    * Створення умов для творчого спілкування та співпраці.

Методичні форми екскурсійної роботи з дітьми дошкільного віку в умовах музею досить різноманітні:

 • проведення оглядових і тематичних екскурсій,

 • проведення пізнавальних бесід та заходів,

 • організація виставок.

Перераховані методи реалізуються в різноманітних формах роботи з дітьми: вікторинах та загадках, шарадах та ребусах, дидактичних іграх, творчих завданнях. Методичні принципи екскурсійної роботи чітко визначаються такими важливими факторами, як розвивальна спрямованість навчання, психологічні особливості особистості й вікові особливості музейного сприйняття. Процес естетичного розвитку є складним, поступовим, він вимагає систематичного, тривалого впливу на особистість дитини. В умовах систематичної роботи і методично правильної організації педагогічного процесу не тільки можливо, але і необхідно починати навчання музейному сприйняттю з раннього віку. При цьому неоціненно велика роль музею, його величезні можливості для прилучення до світу музейних цінностей.

« Сімейний щоденник»

Благородні справи мають магічну силу притягувати гарних, небайдужих людей. Саме тому цей проект активно підтримали батьки, завдяки яким з'явився « Сімейний щоденник». Важливо, що це була не лише матеріальна, а й моральна, чиста підтримка.

Завдання:

1. Розробка та реалізація ряду заходів у рамках проекту:

- анкетування батьків з метою з'ясування стану обізнаності щодо умов морального виховання дітей у сім’ї;

- розробка та аналіз даних Сімейного щоденника, створеного з метою визначення умов виховання дітей в сім’ї (склад сім’ї, виховні пріоритети батьків, тощо);

- дидактичні вправи для вихователів, батьків та дітей з метою розвитку партнерських відносин;

- консультації для батьків з питань виховання дітей дошкільного віку в сім’ї;

- залучення батьків до громадських заходів, які проводяться в ДНЗ, з метою створення спільних виховних цілей та завдань.

2. Створення умов для самореалізації особистості дитини в різних видах творчої діяльності та ефективного засвоєння вихованцями життєвих та соціальних ролей.

3. Практичне застосування сформованих духовних цінностей і морально-етичних знань та поведінкових моделей дітей дошкільного віку. Розвиток в них співчуття, поваги й навичок допомоги іншим людям.

Рубрика «Подорож навколо землі» вміщує ілюстрований матеріал та фотографії, які дають інформацію про міста і села, інші країни, де побували діти з батьками під час відпусток та подорожей.

Розробка та аналіз "Сімейного щоденника" для кожного вихованця надасть можливість ближче спілкуватися з рідними малюка, вивчити його побутові умови, коло його родини (бабусі, дідусі та навіть сусіди). В ході домашніх бесід вихователів та батьків стануть більш зрозумілі побутові умови та спосіб життя дитини за межами ДНЗ, її уподобання, мрії, здібності.

Дидактичні та рольові ігри, вправи разом з батьками і вихователями нададуть бажання дітей не просто діяти, а виконувати завдання разом з командою, уболівати за ближнього, досягати мети, проявити логічне мислення, показати знання про різні види професій, класифікувати їх, розширити і закріпити знання з правил культурної поведінки.

Консультації вихователів для батьків вихованців нададуть можливість виявити необхідні методи та прийоми у вирішенні ряду питань щодо виховання та навчання дітей. А також консультації психологів та шкільних соціологів допоможуть у подальшій адаптації старших дошкільників до умов шкільного навчання.

Очікуваний результат.

 • батьки, їхні діти та педагогічний склад ДНЗ згуртуються під час виконання проекту,

 • батьки розширять свої знання щодо духовного й морального виховання дітей, почнуть більше уваги приділяти різним аспектам виховання дітей, беручи активну участь в заходах ДНЗ.

 • Діти під одночасним виховним впливом батьків і педагогів ДНЗ ознайомляться з духовними цінностями, моральними нормами й якостями, правилами культурної поведінки, засвоять і удосконалять навички і звички культурної поведінки.

Освітній проект

« Великий світ маленької дитини»

Усвідомлення мети проектування

      Основною метою освітнього проекту "Великий світ маленької дитини" є впорядкування системи діяльності педагогів та практичного психолога через розробку системи конспектів занять щодо формування людських чеснот у дітей дошкільного віку з використанням Біблейських сюжетів, сценаріїв свят і розваг, інформаційного матеріалу для батьків.
      

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань:

 • збагатити наочно-чуттєві уявлення дітей про моральні якості, чесноти та соціально визнану поведінку;

 • сприяти розумінню дітьми великого значення дотримання морально-етичних правил;

 • розуміти, розрізняти позитивні й негативні вчинки, давати їм оцінку;

 • розширити уявлення дітей про такі почуття, як: чуйність, доброзичливість, людяність;

 • стимулювати дотримання дітьми моральних правил у повсякденному житті залежно від ситуації;

 • розуміти внутрішній стан іншої людини, тобто "пізнання людини серцем";

 • формувати вміння адекватно виражати свої почуття;

 • пояснювати морально виправдані способи протидії злу.

      Духовно-етичний розвиток допоможе їм досягти підвищення рівня культури. 

Визначення часової тривалості проекту

      Реалізація освітнього проекту (системи діяльності педагогів і практичного психолога) передбачає часову тривалість - 1 рік, що обумовлено змістом занять та сценаріїв для дітей середнього та старшого дошкільного віку.

Концептуалізація проектного педагогічного задуму

 • дорослий повинен бути прикладом поведінки для дитини;

 • емоційна реакція дорослого під час взаємного спілкування з дітьми завжди має бути випереджувальною, це свого роду сигнал, який зосереджує увагу дітей і запрошує їх до діалогу (наприклад: "Добро починається з маленької справи", "Як би ти зміг утішити свого товариша");

 • взаємодія можлива, якщо дорослий і діти будуть рівноправними учасниками. Це означає, що за дитиною залишається право проявляти активність, самостійність, вільно висловлювати свої міркування;

 • дорослий має довіряти дитині і саме цим підтримувати її пізнавальний інтерес;

 • у проведенні морально-етичних бесід слід ураховувати досвід дошкільника та конкретні педагогічні ситуації, тобто дитина повинна виступати суб’єктом діяльності.

Перш ніж навчити дітей, ми повинні самі перебудуватися у своєму виховному мисленні, у роботі, відновити знання, без яких досі обходилися, й набувати нових.

Планування

   Реалізація проекту передбачає тісну співпрацю педагогів та практичного психолога з метою забезпечення неперервності освітнього процесу.
      Практичний психолог та педагоги дошкільного навчального закладу працюють за визначеною системою послідовності роботи педагогів і психолога. Спочатку заняття проводить психолог, робота якого спрямована на розширення знань дітей про моральні риси характеру, формування адекватних форм поведінки, доброзичливого ставлення одне до одного. Потім на основі отриманих знань вихователі будують свої заняття з використанням Біблейських сюжетів. Заняття проходять двічі на місяць. 
      Сумісна робота психолога й вихователів має спільну тему і мету, які завчасно обговорюються на педагогічних годинах. 

Визначення процедур поточного контролю

      Тричі на рік проводяться контрольно-діагностичні зрізи. Результати враховуються під час добору змісту дитячої діяльності.

      Визначаючи ставлення дітей до людських чеснот, крім спостережень передбачаємо звертати увагу на використання спеціальних ігрових ситуацій, вправ. Під час роботи над результатами особлива увага має звертатись не тільки на правильність відповідей, а й на їхню мотивацію. Дані спостережень і експериментів фіксуються, зіставляються і на їхній основі робиться висновок. Отримані результати дозволяють провести аналіз рівня духовно-етичної вихованості дітей на початку і в кінці року, зробити висновок, як вплинула на них система виховної роботи. На основі результатів діагностики керівництвом ДНЗ та вихователями корегується та планується подальша діяльність, наступні етапи духовно-етичного виховання дошкільнят. У роботі з батьками враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей.

Гіпотетичне використання освітнього проекту

      Ми припускаємо, що освітній проект надасть великих змін у навчально-виховній роботі з дітьми нашого закладу щодо формування духовно-етичної культури. Проект спрямовано на системність роботи, що забезпечить засвоєння дітьми доброчинності, відкритості, понять про добро, позитивного ставлення до навколишнього світу, інших людей, до себе, готовності до співчуття.
      Також наша робота має вплинути на світогляд батьків щодо духовного збагачення емоційної сфери дитини. Їхнє активне включення в процес духовно-етичного виховання та їхня підтримка свідчитимуть про розуміння ними цієї проблеми, бо кожна мати і кожен батько хочуть бачити свою дитину здоровою, розумною і щасливою.

Гурток духовно – морального спрямування

« Гармонія душі»

Метою організації діяльності гуртка є:

- створення умов для пробудження особистості дитини,

У процесі проведення занять передбачається вирішення наступних завдань:

- виховання у дошкільнят почуття благоговіння до святинь, дбайливого ставлення до навколишнього світу;

- розвитку творчих здібностей дітей.

Для реалізації цих напрямків діяльності гуртка педагогам необхідно заздалегідь обговорити намічені заняття, визначити ролі у проведенні заняття, підготувати необхідний матеріал.

Реалізація проекту дозволяє:

1. Формувати уявлення про норми поведінки християнина засобами ігрової та практичної діяльності.

2. Формувати сімейні цінності у дітей за участю батьків.

3. Прищепити любов до традицій родини.

4. Ознайомити дітей з елементами православної культури (архітектурою, іконописом, святами). 5. Створити умови для духовного розвитку особистості дошкільника (матеріальні, соціальні).

Принципи діяльності базуються на принципах особистісно-орієнтованої освіти у християнських традиціях:

1. Принцип христоцентричності:

- стимулює і заохочує у дітей моральну роботу над собою (бажання розрізняти добро і зло, робити добрі справи ) з метою розкриття образу Божого в душі дитини;

- Діти з емоційністю сприймають читання біблійних сюжетів.

2.Принцип любові:

- слухаючи розповіді про земне життя Ісуса Христа, діти розуміють і можуть пояснити вираз «Бог є любов»;

- ставлення педагогів до дітей, співробітників і батьків; дітей до однолітків, батьків і вихователів з любов'ю (турбота про ближнього, співпереживання в радості і в горі);

- виховання почуття любові у дітей до навколишнього світу, себе, ближнього.

3. Принцип культуровідповідності:

- допомагає батькам формувати і відроджувати сімейні християнські традиції;

- створює культурне середовище в групі, сприяє душевному та духовному розвитку особистості дитини.

4. Принцип індивідуального підходу:

- на заняттях педагог, враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини, пропонує диференційовані завдання для виконання;

- у розмові з батьками радиться щодо вибору педагогічних методів і впливів на дитину.

Учасники гуртка

1. Дошкільнята

2. Педагог

3. Батьки (як учасники освітнього процесу)

Інтереси:

Батьки

1) Потреба в рекомендаціях з питань виховання дітей у сім'ї.

2) Потреба у вирішенні питань споживацького ставлення дітей до батьків.

3) Потреба батьків у відродженні сімейних традицій.

4) Потреба у міцній щасливій родині.

5) Потреба у християнському вихованні дітей.

Дошкільнята

1) Потреба в любові і турботі з боку батьків.

2) Потреба у спілкуванні з батьками.

3) Потреба в любові і турботі між батьками.

4) Потреба в добрих відносинах між членами сім'ї.

5) Потреба в іграх удома з батьками.

Педагоги

1) Потреба обміну педагогічним досвідом

2) Потреба у духовному зростанні.

3) Потреба у підвищенні професійного рівня.

4) Потреба в міцній щасливій родині.

Умови реалізації гурткової роботи

1. Бажання батьків, щоб їх дитина відвідувала гурток.

2. Зацікавленість дитини, її бажання.

3. Наявність спеціально відведеного для занять гуртка місця, оформлення і обладнання кабінету.

4. Наявність методичних рекомендацій (перспективного, календарного планів, конспектів занять, демонстраційного, ілюстративного і витратного матеріалу тощо) до організації практичної діяльності з дітьми.

Алгоритм роботи гуртка

1. Дослідження умов дитячого саду .

2. Погодження матеріалів гуртка з управлінням освіти .

3.Допомога в організації діяльності гуртка (консультування педагога, забезпечення методичними розробками, демонстраційним та ілюстративним матеріалом тощо).

5. Створення умов для обміну педагогічним досвідом.

Для організації роботи гуртка проводиться:

- анкетування батьків на предмет необхідності організації гуртка для дошкільнят;

- ознайомлення батьків з Перспективним планом занять гуртка;

Заняття гуртка проводяться в другу половину дня, не порушуючи режим життєдіяльності дошкільнят, у цікавій для дітей формі, з включенням предметно-практичної діяльності та ігор дітей. Зміст занять даного Перспективного плану педагог може змінювати, доповнювати різними видами діяльності, які на погляд його будуть більш сприяти реалізації програмного змісту.

Заняття гуртка доцільно проводити у спеціально оформленій кімнаті, де розташована картинна галерея, є місце для організації виставки дитячих робіт і зберігання матеріалів з образотворчої діяльності.

У процесі занять зі старшими дошкільниками передбачається здійснення тривалих проектів: створення Дерева Добра і Книжки-малятка, реалізація яких може бути запропонована на кожному занятті. У Перспективному плані занять гуртка передбачаються організовані екскурсії до храму, в яких беруть участь батьки дошкільнят.

Як посібники слід широко використовувати Дитячу Біблію, ікони, репродукції відомих картин художників на теми створення світу, слайди, відеофільми, періодичні журнали «Живе джерело», «Радість моя», «Шишкин ліс» та ін, що публікують різні розповіді, казки, вірші, ігри-саморобки, пісні.

Анкета для батьків

Шановні батьки!

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу починає роботу духовно – морального спрямування. Життя дитячого садку може будуватись не лише згідно світського, але і православного календаря. Використання національної культури, заснованої на православних цінностях, формує у дітей християнське ставлення до батьків, близьких, рідного краю, природи, Батьківщини.

Ми дотримуємося державної політики в галузі освіти, головний зміст якої полягає у свободі віросповідання. Ніхто не може змусити дитину вірити чи заборонити пізнавати основи релігії. Лише за бажанням батьків дитина має право вивчати чи не вивчати релігію. Православний спосіб життя дитини, організований в сім'ї, потребує підтримки і духовного насичення. Сподіваємося, що Ви висловите думку з приводу участі дитини у православних святах і доцільності впровадження основ християнської моралі в освітній процес дитячого садка у вигляді занять гуртка.

АНКЕТА

1. Чи є традицією Вашої родини святкування християнських свят: Різдво, Великдень, День Святого Миколая та ін? (Необхідне підкресліть).

а) так, це є традиція нашої сім'ї

б) раніше ми не приділяли уваги цим свят, тим не менш, останнім часом це стає традицією нашої сім'ї

в) ми не святкуємо ці свята

г) інша відповідь ____________________________________________________

2. Чи згодні Ви з твердженням щодо необхідності формування духовних якостей дитини саме в дошкільному віці?

а) так, і це доводить наш життєвий досвід виховання дітей

б) ми все більше в цьому переконуємося

в) з цим твердженням ми не згодні

г) інша відповідь _________________________________________________

3. Чи можуть дитячі садки стати центрами духовного відродження покоління українського народу?

а) так, педагоги повинні знайомити дітей з основними християнськими принципами і православними традиціями нашого народу

б) так, ми з цим згодні

в) ні

г) інша відповідь ______________________________________________

4. Чи доречна участь священнослужителів у заходах православної спрямованості, які проводяться у дитячому садку?

а) так, саме священнослужителі можуть знайти те слово, яке необхідно не тільки дитині, але батькам і педагогам

б) так, діти повинні вміти спілкуватися зі священнослужителями і адекватно сприймати їх присутність

в) ми категорично з цим не згодні

г) інша відповідь ________________________________________________

5. Хто, на Вашу думку, може знайомити дітей з нормами християнської моралі в дитячому садку?

а) це людина, яка має педагогічну освіту і спеціальні знання з християнської етики

б) це вихователі нашої групи

в) ми впораємося без допомоги дитячого садку

г) інша відповідь ________________________________________________

6. Чи бажаєте Ви, щоб саме в нашій установі велася робота по формуванню у дошкільнят норм православної моралі?

а) так, в цілому в установі

б) так, у межах нашої групи

в) так, у вигляді гуртка із православного виховання

г) не бажаємо, через те що ________________________________________________________________

д) інша відповідь _________________________________________________________________________

Ми маємо велику надію що за допомогою створенного проекту нам вдасться навчати дітей добру і любові. Оскільки у кожен сантиметр «Галереї духовності» вкладено і душу, і серце, і позитивний настрій. Безперечно для дітей та вихователів це середовище стане справжнім духовним Храмом, де під час організації різних форм навчально- розвивальної діяльності по всіх лініях розвитку Базової програми розвитку « Я у Світі » атмосфера теплоти й правдивості спонукатиме всіх до душевного очищення й глибокої любові до Батьківщини.

23

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.