+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »

Організація роботи пришкільного літнього спортивно-оздоровчого табору у навчальному закладі

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • 22.02.2018
 • Фізична культура
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 9847
 • 0
 • 60
 • Стежити
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Дарницька районна в місті Києві

Державна адміністрація

Управління освіти

Гімназія «Київська Русь»

Н.Ю. Максимович

Організація роботи

пришкільного літнього спортивно-оздоровчого табору

у навчальному закладі

(методичні рекомендації)

Київ – 2014

УДК 373.091.2:796

ББК 74.200.58+75я72

М 17

Рекомендовано міським методичним об’єднанням викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва

Рецензенти:

Гаркуша С.В. – доцент кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Дяченко В.Ф. – доцент кафедри фізичного виховання Національного лінгвістичного університету, кандидат педагогічних наук.

М 17

Максимович Н.Ю. Організація роботи пришкільного літнього спортивно-оздоровчого таботу у навчальному закладі: Методичні рекомендації. – К.: Гімназія «Київська Русь», 201442 с.

В методичних рекомендаціях подано методику організації та планування роботи пришкільного оздоровчого табору, який функціонує в умовах гімназії «Київська Русь» м. Києва влітку.

Методичні рекомендації призначено для директорів шкіл, заступників з виховної роботи, вчителів фізичної культури, студентів.

Для студентів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, тренерів, педагогів та наукових працівників галузі фізичної культури і спорту.

ББК 74.200.58+75я72

© Максимович Н.Ю., 2014

© Гімназія «Київська Русь», 2014

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………..…..4

І. Організація роботи пришкільного

спортивно-оздоровчого табору……………………………..7

ІІ. План роботи ліьнього спортивно-

оздоровчого пришкільного табору (зразок)…………….…9

ІІІ. Спортивно-масові заходи………………………………..…15

Література……………………………………………………..…39

Передмова

У наш час доводиться констатувати, що немає загальноприйнятого визначення поняття здоров’я, хоч в літературі, де висвітлюється ті або інші аспекти здоров'я, існує низка визначень цієї категорії, які базуються на різноманітних методологічних підходах і критеріях. Різноманітність поглядів щодо змісту поняття здоров'я і марність спроб виробити єдину узгоджену думку у значній мірі пояснюється тим, що здоров’я – це досить складне явище, характерні і більш суттєві сторони якого тяжко визначити коротко й однозначно.

За даними П.З. Калью (1988), в науковій літературі існує 79 визначень поняття «здоров’я». Не маючи можливості детально і критично розглянути існуючі трактування поняття здоров’я, ми зупинимося на деяких визначеннях:

Д.Д. Венедиктов (1979) та інші визнають здоров’я як стан «...динамічної рівноваги організму з оточуючою природою і соціальним середовищем, за якою всі закладені в біологічну і соціальну суть людини здібності виявляються повніше і всі життєво важливі підсистеми людського організму функціонують з максимально можливою інтенсивністю».

Академік В.П. Казначеєв (1977) визначає категорію здоров’я як «процес збереження і розвитку психічних, фізіологічних, біологічних здібностей людини, її оптимальної працездатності, соціальної активності при максимальній тривалості активного життя».

Однак, на думку Н.В. Панкратьєвої, В.Ф. Попова,
Ю.В. Шиленко (1989) це визначення потребує уточнення і доповнення. Зокрема, поняття оптимальної працездатності не передбачає автоматично відповідно високого рівня здоров'я людини.

Сьогодні відоміше і часто цитоване визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я: «Здоров’я – це стан повного фізичного, психологічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних недоліків».

За словами П.В. Коростельова (1990) на 50% і більше здоров’я людини залежить від соціальних умов та способу життя. Тому збереження здорового, тривалого і активного життя залежить від самих людей. Отже, одним із основних завдань науковців є розробка рекомендацій і запровадження в побут людей такого способу життя, який сприяв би масовому оздоровленню населення нашої країни.

Наполегливі і систематичні заняття гімнастикою, туризмом, різними видами спортивних вправ, спортивними іграми у поєднанні із загартуванням – це тривала молодість і старість без хвороб, це довге життя з творчим трудовим піднесенням та натхненням.

Фізичні вправи слід розглядати як важливий фактор збереження високої і продуктивної не тільки фізичної, але й психічної активності людини на довгі роки. Фізична культура і спорт є невід’ємною частиною суспільного життя людини, особливо нині, враховуючи негативний вплив сучасної цивілізації.

Оздоровча робота займає одне із основних місць у роботі вчителя фізичного виховання. Адже одним із головних завдань фізичного виховання є збереження і зміцнення здоров’я людини. А для того, щоб це завдання виконувалось потрібно мати необхідний запас знань, щоб оздоровча робота справді сприяла оздоровленню людини, а не шкодила її здоров’ю. Тому, одне із перших місць в системі професійної підготовленості сучасного вчителя фізичного виховання займає оздоровча робота. Про що свідчить нагромаджений в Україні великий досвід позитивного використання масових форм фізкультурно-оздоровчих занять серед населення.

Однією з форм оздоровлення учнів в гімназії є створення пришкільних літніх спортивно-оздоровчих таборів.

І. Організація роботи пришкільного спортивно-оздоровчого табору

Планування роботи літнього пришкільного табору містить відповідну систему заходів, спрямованих на всебічний розвиток особистості учнів. Поряд з моральним, естетичним, трудовим, інтелектуальним вихованням дітей та підлітків значне місце займають фізична культура і спорт. Дороговказом для розв’язання цих важливих завдань є наказ Управління освіти Дарницької районної у місті Києві Державної адміністрації ”Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку школярів, виховної роботи серед учнів”. На основі цього наказу складається внутрішкільний наказ (або по гімназії).

Розпочинається робота в таборі з поділу дітей на загони. Доцільно робити різновікові групи учнів (в одному загоні учні як початкових класів, так і середньої ланки). В кожному загоні призначається вожатий (це може бути як учитель так і учень старших класів).

Зміст заходів може бути різноманітним, але обов’язково потрібно враховувати умови школи (гімназії): кількість і контингент учнів, наявність спортивної бази, кліматичні умови, технічне забезпечення, умови для харчування тощо.

Слід пам’ятати і про те, що організація і проведення масових заходів не тільки цікава, а й клопітка справа, яка потребує відповідної методичної підготовки. Щоб добре підготуватись до свята й успішно його провести, потрібно створити організаційний комітет. Велике значення має і своєчасна агітаційно-пропагандистська робота: оформлення стендів, інформаційних дощок, організація тематичних бесід, тощо.

Керівником табору обов’язково ведеться робочий журнал табору, де крім загальних відомостей про учнів на кожен день погодинно розписаний план роботи пришкільного табору (табору гімназії).

ІІ. План роботи літнього спортивно-оздоровчого пришкільного табору (зразок)

Дата

прове­дення

Назва заходу

Час

проведення

Відпові-дальний

1-й день

1. Організація учнів.

2. Ознайомлення з правилами поведінки в таборі

3. Відкриття 1 зміни.

4. Розподіл учнів на загони

5. Гра-бесіда «Будьмо знайомі»

6. Рухливі ігри.

7. Гра-конкурс «Поклик джунглів»

8. Виготовлення стінгазети «Здрастуй, любе літечко!»

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-11.30

11.00-11.30

11.30-13.00

13.00-14.00

2-й день

1. Збір учнів, лінійка

2. Робота в загонах:

• Розучування речівок;

• Виготовлення атрибутів

3. Похід до р. Дніпро. Ігри на свіжому повітрі

4. Повернення до гімназії. Проведення психологічних

тестів: «Який в мене характер?», «Хто мій друг?»

5. Психологічна гра «Летить по небу кулька»

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.00

3-й день

1. Збір дітей

2. Робота в загонах:

• Підготовка до конкурсу «Міс господарочка»

• Інструктаж по правилах поведінки біля водойм

3. Похід в до озера «Лебедине». Участь в акції «Довкілля» (прибирання приозерної території)

4. Загартування учнів (сонячні і водні процедури)

5. Рухливі ігри на свіжому повітрі

6. Повернення до гімназії

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.00

4-й день

1.Збір дітей

2. Похід до озера «Лебедине»

3. Конкурс «Молода господарочка»

4. Активний відпочинок учнів:

• Рухливі ігри

• Спортивні естафети

5. Повернення до гімназії

9.00.-9.30

9.30-10.00

10.00-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.00

5-й день

1. Збір дітей

2. Похід до озера «Лебедине»

3. Відпочинок біля озера:

• Рухливі ігри;

• Прийняття сонячних ванн;

• Купання.

5. Повернення до гімназії

6. Бесіда з лікарем «Мій режим дня»

9.00-9.30

9.30-10.00

10.00-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-14.00

6-й день

1 .Збір дітей

2. Інструктаж з техніки безпеки під час занять у басейні

3. Відвідування національного спортивного комплексу Олімпійський

4. Повернення до гімназії. Конкурс малюнків «Моя сім’я»

09.00-9.30

9.30-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

7-й день

1. Збір дітей

2. Інструктаж з правил поведінки у лісі

3. Поїздка до Ботанічного саду

4. Спортивно-туристична гра «Таємничий пакет»

5. Приготування обіду. Обід

6. Бесіда «Лікарські рослини»

7. Повернення до гімназії.

9.00-9.30

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.00

8-й день

1. Збір дітей

2. Робота в загонах: підготовка до свята «День здоров’я»

3. Похід в Парк Позняків

4. Відпочинок на природі:

• рухливі ігри;

• бесіда «Моє рідне місто»;

• інтелектуальні ігри; обід.

5. Відвідування атракціонів у парку

6 Повернення до гімназії

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-10.45

10.45-12.30

12.30-13.30

13.30-14.00

9-й день

1. Збір дітей

2. Підготовка до свята «День здоров’я»

3. Гра у «Міні-волейбол» (дівчатка).

4. Футбол (хлопчики)

5. Бесіда про домашні тварини «Мої маленькі друзі»

6. Вікторина «У світі тварин»

7. Рухливі і гри на спортивному майданчику гімназії

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

10-й день

1. Збір дітей

2. Підготовка до ранку «День здоров’я» (оформлення приміщення)

3. Свято «День здоров’я»

4. Перегляд і обговорення мультфільму «Меч Камелоту»

5. Конкурс малюнків «Мій улюблений мульт-герой»

9.00-9.30

9.30 – 10.00

10.00-11.30

11.30-13.00

13.00-14.00

11-й день

1. Збір дітей

2. Інструктаж з правил техніки поведінки в громадському транспорті і на дорозі.

3. Поїздка в ігровий комплекс Гідропарку

4. Повернення до гімназії.

9.00 – 9.30

9.30-10.00

10.00 -13.00

13.00 -14.00

12-й день

1. Збір дітей

2. Відвідування національного спортивного комплексу «Олімпійський»

3. Сюжетна гра «Подорож на місяць»

4. Перегляд мультфільму «Принц Єгипту»

9.00-9.30

9.30-11.30

11.30-12.30

12.30 -14.00

13-й день

1. Збір дітей

2. Екскурсія до Краєзнавчого музею

3. Повернення до гімназії. Рухливі і гри на свіжому повітрі.

4. Підготовка до конкурсу «Містер табору»

9.00-9.30

9.30 -11.30

11.30-13.30

13.00 – 14.00

14 –й день

1. Збір дітей, лінійка

2. Прибирання території гімназії.

3. Підготовка до конкурсу «Містер табору»

4. Похід до р. Дніпро

5. Спортивно-туристична гра «Факел дружби»

6. Обід

7. Вікторина «З якої це казки?»

8. Повернення до гімназії.

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-11.30

11.30-11.45

11.45- 13.00

13.00-13.30

13.30- 13.45

13.45-14.00

15-й день

1. Збір дітей, лінійка.

2. Відвідування національного спортивного комплексу «Олімпійський»

3. Конкурс «Містер табору»

4. Перегляд і обговорення мультфільму «Земля до початку часів»

9.00-9.30

9.30-11.30

11.30-12.30

12.30-14.00

16-й день

1. Збір дітей. Лінійка

2. Поїздка в Ботанічний сад

3. Відпочинок у лісі:

 • гра «Зірниця»

 • інтелектуальна гра «Конкурсний калейдоскоп»

 • обід

4. Повернення до гімназії

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-13.00

13.00-14.00

17-й день

1. Збір дітей, лінійка

2. Підготовка до концерту приуроченого закриттю 1 зміни

3. Екскурсія до Києво-Печерської Лаври

4. Повернення до гімназії

5. Ігри «Футбол», «Міні-волейбол»

6. Бесіда з лікарем «Здоров’я – найдорожчий скарб людини»

9.00-9.30

9.30-10.30

10.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.30

13.30-14.00

18-й день

1. Збір дітей, лінійка

2. Підготовка до закриття 1 зміни

3. Похід до озера Лебедине

4. Активний відпочинок учнів: рухливі ігри; загартування; обід.

5. Повернення до гімназії

9.00 – 9.30

9.30-10.30

10.30-11.30

11.30-13.30

13.00-14.00

19-й день

1. Збір дітей.

2. Закриття 1 зміни, підведення підсумків роботи табору, випуск стінгазети «Зміно, до побачення!»

3. Заключний концерт.

4. Відпочинок на атракціонах в Гідропарку

9.00-9.30

9.30-11.00

11.00-11.45

11.45-14.00

IІІ. Спортивно-масові заходи

1. Ранок «День здоров’я»

Мета. Викликати зацікавленість дітей спортивними змаганнями, музикою, що супроводжує кожне із завдань. Беруть участь:

– учні одного з класів;

– лікар Айболить – учитель фізкультури;

– медсестра Пілюлькіна;

– хлопчик Плохиш;

– поштар Печкін;

Святково оформлені вхід до приміщення школи і спортмайданчик. Вивішені плакати типу:

1. Спорт–помічник!

Спорт – здоров’я!

Спорт гра!

2. Всюди друзів ми знаходим,

З ними як одна сім’я,

Але нам без друга спорту

Не прожити ані дня.

М. Садовський.

У класі вийшла стіннівка з яскравими ілюстраціями. В замітках відображені: антропометричні дані учнів за минулий рік, їхні фотокартки з матеріалів шкільних спартакіад і змагань, поради лікаря у формі порівнянь:

добре – погано.

Звучить пісня В.Соловйова-Сєдого «Щоб ніколи не хворів». До класу входить лікар Айболить.(Л.А.) У нього під рукою великий градусник, з одного боку якого темпе­ратура нормальна, із зворотнього – 40°.

Л.А. Здрастуйте, діти!

Діти. Здрастуйте!

Л.А. Здоров’я в порядку?

Діти. Спасибі зарядці!

Л.А. Діти! Перед початком змагань я маю усіх вас оглянути тих, що сидять, попрошу встати і команди виконувати:

Всі дихайте... Не дихайте... Все в порядку, спочивайте... Дружно руки піднімайте... Все прекрасно... опускайте... Нахиліться.... розігніться... Станьте прямо... усміхніться... (Під загальний сміх міряє температуру градусником). Так, я оглядом задоволений, бо ніхто з дітей не хворий, всі веселі і здорові, до змагань будьте готові!

Несподівано з’являється хлопчик Плохиш. На ногах: гольф – шкарпетка, кед – черевик, на голові зимова шапка, одягнений в тільняшку. Позіхає, потягується. Лікар підбігає, міряє температуру, хапається за голову і кличе на допомогу медсестру Пілюлькіну, яка входить з великим шприцом, на ньому написано: «Від лінощів». Плохиш побачивши медсестру, ховається за дітей і вигукує: «Я більше не буду, хочу бути як усі, спортсменом!»

Учні сміються, після чого всі намагаються привести Плохиша в належний вигляд і лікар дозволяє йому стати в шеренгу.

Л.А. Діти! Між нами немає місця нечипурам і ледарям! (Лунає музика, і діти колоною виходять на спортмайданчик.) Л.А. Змінює халат лікаря на спортивну форму, туфлі – на кеди, градусник – на свисток.

Л.А. Діти! Спортивне змагання Починати пора Нумо, дружно, діти, Крикнемо всі: «фізкульт – Учні: Ура!»

Клас поділяють на дві команди («Сонечко» і «Веселка»). Виходять капітани команд й обмінюються вимпелами. Ставши у шеренгу, капітан команди «Сонечко» вітає: «Команді «Веселка» – фізкульт-привіт!» Лунає привітання відповідь другої команди.

Л.А. В наших сьогоднішніх змаганнях зобов’язуємося грати чесно і за правилами

Л.А. Дорогі діти, шановні вчителі, уболівальники! Запрошуємо і вас взяти участь у наших змаганнях.

Починаються змагання. Під час естафет лунає сучасна музика.

І. Естафета:

а) По два учасники з кожної команди, тримаючи гімнастичну полицю під коліньми, стрибають «жабкою» до лінії. Повертаються бігом для пе­редачі палиці наступним учасником гри.

б) Три обручі лежать перед кожною командою на відстані одного кроку. Діти по черзі протягають їх через себе, залишаючи на місці для інших учасників гри. Після закінчення цього виду змагання, учні шикуються на протилежному боці майданчика.

в) «Пройди по дощечці».

Наступивши на дощечку, що лежить попереду, поставити перед со­бою ту, що лежить позаду. Виграє команда, яка першою вишикувалось у висхідній позиції.

Лікар Айболить оголошує результат змагання.

II. «Влуч в пащу лева».

На майданчику стоїть “поранений лев” із розкритою пащею (гімнастичний обруч на підставці.) Кожен з учасників обох команд по черзі старається влучити м’ячем у пащу. Лікар за кожен влучний кидок вручає картку капітанам команд.

Підведення підсумків.

Л.А. Продовжуємо змагання. Зараз ми перевіримо як ви знаєте і любите спортивну музику. Допомагати можуть і вболівальники. Кожна команда по черзі співає уривок пісні про спорт. Виграє команда, яка співала останньою. (Поки команди змагаються в співі, майданчик готують до наступного виду змагань).

III. «Нагодуй ляльку».

Проти кожної команди на відстані 20-25 кроків на стільцях сидять ляльки, перед ними стоять чашки. В руках у першого школяра ложка, поруч відерце з піском. Від стартової лінії учасник змагання біжить з повною. ложкою піску до ляльки, висипає його в чашку, повертається і передає ложку наступному гравцю. Беруть участь обидві команди водночас. Перемагає та, яка першою наповнила чашку піском.

Підведення підсумків.

Л.А. А тепер спорт розминка.

– Назвіть всі відомі вам види спорту.

– Прислів’я і приказки про силу або швидкість.

Майданчик готують до наступних змагань. На поле виносять 2 великі фанерні ріпки.

IV. «Витягни ріпку».

Лунають мелодії з опери – казки «Ріпка» (М.Голещанов).

Згідно з літературним текстом дітям одягають на голову предмети, що характеризують персонажів казки (бабі – хустку, дідові – кашкет, внучці бантик, іншим дійовим особам – маски, які не затуляють обличчя). Команди ділять на сім’ї по 6 чоловік, (в команду виходить 2-3 сім’ї).

Л.А. Посадив дід ріпку, виросла вона велика превелика. Дружньо, діти, візьміться за роботу і витягніть ріпку. А ми подивимось, хто з вас найспритніший, найсміливіший і найшвидший.

За свистком Л.А. першим оббігає ріпку дід, бере за руку бабу і оббігають ріпку вдвох, потім в трьох і т.д. Нарешті біжать всі шестеро героїв, міцно тримаючи один одного за руки. Оббігши ріпку, учні знімають з голови предмети і допомагають одягти їх членам інших «сімей». Остання «сім’я» оббігаючи в повному складі ріпку, кладе («витягує») її на землю.

Підведення підсумків.

За свистком лікаря команди шикуються одна навпроти одної. Оголошується загальний результат. Здебільшого перемагає Дружба.

Сюрпризний момент. В супроводі звуків веселого маршу з’являється поштар Пєчкін з великою посилкою. Виходить у центр поля між командами.

П.П. Здрастуйте, діти. Я не помилився? Це клас? Все правильно. Я приніс посилку для вашого хлопчика. Де він?

Л.А. Зачекайте, зачекайте, дорогий Пєчкін. У нас багато хлопчиків, дівчаток і сьогодні вони дуже добре попрацювали. Тож ця посилка для всіх.

П.П. Гаразд. Це я не додивився. Тут так і написано! Але у кого з вас є документ?

Л.А. У мене (дістає термометр і свисток).

П.П. (відкриває посилку, дістає лист і зачитує).

Лист від Великого Мийдодира.

Над стадіоном стяги майорять,

Лунають радісні пісні.

Крокуючи колоною вряд,

Ми йдемо на спортивний парад.

Будьте веселі і смілі,

Кмітливі і вмілі,

Готові на подвиг і труд. (П.Гродов)

Це не все. Щось іще є в посилці. Подарунки! (Дістає із посилки подарунки призи і роздає учасникам змагання.)

2. Година спортивного дозвілля

Ми всі хочемо побувати на місяці”

Хід свята: Діти заходять в зал під «Спортивний марш» Дунаєвського.

Ведуча: Увага! Увага!

Говорить і показує (назва місця проведення).

Наші мікрофони і телекамери знаходяться на місяцедромі «Олімпія». Сьогодні буде здійснений запуск космічного корабля, пілотованого екіпажем в складі учнів спортивно-оздоровчого табору.

Звучить Пісня: «В гості до зірок».

Ведуча: Перевірити готовність!

Всі: Є перевірити готовність!

Ведуча: Зайняти свої місця!

Всі: Є зайняти свої місця!

Ведуча: Включити мотори!

Всі: Є включити мотори!

З’являється Нудьга Зелена.

Нудьга: Краще і не включайте, тому що не полетите.

Ведуча: Діти, ви знаєте, хто це такий?

Нудьга Зелена: Не знаєте! Я – Нудьга Зелена. Ой ці ж мені діти, ніхто мене не впізнає. Але я дуже рада, що з вами зустрілась, дорогі мої дітки, маленькі, гарненькі. Дивлюсь я на вас і так мені вас жаль. Якісь ви всі не такі, і сидите ви всі якось не так і не сяк, і настрій у вас і не те і не се. А щоб було все добре, ви закрийте очки правою ручкою ось так. (Діти повторюють). А лівою рукою закрийте праве вушко. Ось так. Щось у вас неправильно вийшло, ліве вушко залишилось відкрите.

Я хотіла, щоб ви очки закрили, вушка закрили, щоб нічого не бачили і нічого не чули, щоб вам стало нудно-нудно, а ви чомусь розсміялись! Це дуже не добре. А чому ви смієтесь?

Ведуча: Тому що ми летимо на Місяць.

Нудьга Зелена: Це ви полетите на Місяць? Ви туди не попадете. Веселі то ви веселі. І сміятися вмієте і пісні співати. Але цього мало. Щоб попасти на Місяць, треба бути сильними, швидкими, сміливими, прудкими, винахідливими, як всі космонавти. А ви знаєте, з чого починається день космонавта?

Діти: 3 ранкової гімнастики.

Нудьга: Так, з зарядки. Але я, наприклад, її ніколи не роблю, і всі не робіть.

Діти співають «Пісеньку про зарядку».

Ведуча: На зарядку всі підряд.

На зарядку дружно вряд, Шикуйсь!

Під «Фізкультурний марш» –діти виконують вправи.

Ведуча: Бачиш, Нудьга Зелена, всі діти роблять зарядку. бути на тебе схожими не хочуть. Правда, діти?

Нудьга Зелена: Зарядка – це ваш тільки старт і ніщо в порівняні з тими випробуваннями, які ви зустрінете в польоті.

Ведуча: Ми не боїмося ніяких випробувань, тому що ми дружимо з спортом. А нудьга нам непотрібна – і з собою ми візьмемо веселу пісню.

Співають пісню «Радість».

Нудьга закриває вуха і тікає.

Ведуча: А тепер в дорогу, Увага! 5! 4! 3! 2! 1! Пуск!

(В цей час з’являється «Послання з місяця» запущене із-за сцени).

Ведуча: Діти, погляньте, що це? Слухайте що тут написано, Ті, хто хоче попасти на Місяць, повинні пройти випробування на швидкість, випробування на сміливість, випробування на спритність.

Швидкість допоможе вам скоріше добратися до Місяця і вкаже шлях до наступного випробування. Вона з’явиться перед вами після веселого танцю. Діти виконуються танець, з’являється Швидкість.

Швидкість: Добрий день, діти!

Це ви збираєтесь на Місяць!

Всі: Так.

Швидкість: Я вам вкажу шлях, але я хочу бути впевнена, що ви гідні продовжувати шлях до Місяця, і тому приготувала для вас завдання.

З’являється Нудьга Зелена.

Ведуча: Звідки ти взялася?

Нудьга Зелена: А ви думали від мене втекли. Ні, не так-то просто від мене втекти.

Ведуча: Не заважай нам, Нудьга Зелена.

Нудьга: Дуже треба. Не буду. Ви навіть до другого випробування не долетите.

Швидкість: Слухайте завдання! Естафета: 2 команди по 8 чоловік.

Біг з мішком (в ньому 4 м’ячики). Викласти м’ячі в обруч, повернутися назад, віддати мішок наступному учаснику. Інший учасник біжить до обруча, збирає м’ячі в мішок і повертається до команди. Наступні учасники виконують теж саме.

(Після кожної естафети нагороджуються команди).

Швидкість: Ви дуже швидкі, молодці діти. Із всіх дітей ви першими полетите на Місяць. (Звертається до учасників конкурсу). Будьте добрі, там в кутку стоять лижі. Принесіть їх, будь-ласка, ми проведемо наступну гру.

Діти в кутку знаходять лижу.

Швидкість: Що у вас скоїлось, діти?

Діти: Лижа лише одна. А де ж друга?

Нудьга: Ой, і набридли мені ці діти! Все би вони що-небудь робили, бігали, веселились! І понудьгувати ніколи. Це я зламала одну лижу, лижу-лижечку. Ха-ха! Попробуйте тепер позмагайтеся.

Ведуча: Ой! Ой як жаль! Правда, діти! А нам так хотілось ще погратись,

Швидкість: Нічого! Ми швидко придумаємо гру і з однією лижою. Так! (Збирає 2 команди).

Нудьга Зелена: Не зуміють, не зроблять! Що із однією лижою змагатись готові? (Діти відповідають). Ой, як не цікаво! (віддає лижу).

Забирайте! Я думала, що без неї ви хоч трошки понудьгуєте.

Швидкість: (Пояснює умови естафети)

В один кінець біжимо з лижою на нозі, а назад зняти лижу і бігти з нею в руці.

Нудьга Зелена: Подумаєш! (Виходить).

Швидкість: Ви мені, діти, дуже сподобались. Тому я вам відкрию один маленький секрет. Адже тепер вас чекає моя сестра – Сміливість. А знайти її дуже просто, її улюблена пісня «Трус не грає в хокей». Коли почує цю пісню, то обов’язково прийде. Бажаю успіху!

(Звучить пісня)

Сміливість: Діти, це ви співали мою улюблену пісню. Дякую! Мені завжди приємно її чути. Я знаю, що летите до Місяця і я рада вам допомогти. До Місяця можуть добратися тільки сміливі діти. А ви сміливі?

З’являється Нудьга Зелена.

Нудьга: Та які ж вони сміливі?

Сміливість: От зараз Нудьга Зелена ми подивимось, чи вірно ти го­вориш?

Нудьга: Ну-ну, подивимось, подивимось.

Сміливість: Перед вами знаменитий боксер Рукавичкін. Провів він 130 боїв і в 130 отримав перемогу. А ну, хто насмілиться побороти боксера Рукавичкіна? (Старшокласник в боксерських рукавицях).

Нудьга: Ага! Злякались. Я ж казала, що не встати вами з цього місця. (Заходить учень.)

Нудьга: Куди ти, хлопчику, йдеш? Дивись який він великий?

Хлопчику і боксеру зав’язують очі.

Суддя – Сміливість підкидає боксерську рукавицю, а обидва учасники стараються по ній попасти.

Сміливість: В наполегливій боротьбі перемогу отримав... Він нагороджується Великою Золотою медаллю.

Нудьга: Оце так хлопчик, оце так молодець! Ніяк я не сподівалась, що ти такий сміливий.

Сміливість: А чим мене здивують дівчатка?

Ведуча: Дівчата затанцюють спортивний танець.

Нудьга: Знову вони за свої танці. Дивитись не можу, як вони радіють. (Виходить).

Сміливість: А тепер, щоб побачити нашу старшу сестру, ви повинні голосно сказати такі слова: «В спорті сильний переможе, в спорті спритність нам поможе».

Спритність: Добрий день, діти! Якщо ви дібрались до мене, то, напевно, ви дуже сміливі, швидкі, дружні діти і спритні. Мої завдання останні і самі найтяжчі. Зараз мені треба дві команди по 8 чоловік. Завдання: добігти до обруча, продіти його через себе, добігти до стільця, зав’язати хустку на голову, добігти до команди, передати хустку наступному гравцю команди. Він залишає на стільці хустку продіває обруч через себе, повертається до команди. Третій гравець повторює завдання першого.

З’являється Нудьга.

Нудьга: Ну і спритно в вас виходить. Але знайте, що ці завдання найтяжчі і от давайте, поки не пізно, повернемося назад. Прилетимо додому, сядемо на диван, позіхнемо! Ой, як я люблю нічого не робити. Ну, хто зі мною? (Махає рукою). Ой, все!

Спритність: Я бачу – серед вас є гімнастки. Вони потішать мене своїм виступом.

(Виступ гімнасток).

Спритність: Вперше бачу такий цікавий виступ і тому нагороджую гімнасток своїми медалями. (Нагородження). І накінець, останнє випробування.

Пройшовши його, ви зразу попадете на Місяць.

Нудьга: Як останнє? Ви вже так близько до мети?

Спритність: Я вже бачила, що ви вмієте робити, а тепер хочу зна­ти, що ви знаєте про спорт. Вікторина про спорт (3-5 запитань).

Швидкість: Ми дуже раді діти за вас, що ви пройшли всі випробування.

Спритність: Тепер ви готові до польоту на Місяць!

Сміливість: Прощаючись з вами, ми хочемо подарувати вам веселу гру.

Швидкість: Мені треба 4 помічники. Ви удвох покладіть стільці, прив’язавши до них мотузку. Грати як в волейбол, тільки сидячи. Важливо, щоб кулька не приземлилася на вашій стороні.

(Проводиться гра. Переможець отримує кульку в подарунок).

Ведуча: Молодці діти! Ви відмінно пройшли всі три випробування. Тепер шлях до Місяця відкрито.

Я сподіваюсь, що ви завжди будете друзями спорту. Щасливої вам дороги! А летіти на місяць будемо з веселою піснею.

Нудьга Зелена: А як же я?

Ведуча: А ти, Нудьга Зелена, нам непотрібна. Твої перепони і старання затримати нас були марними. А ви, діти, – швидкі, сміливі, спритні і веселі. (Пісня «Наш космічний загін»).

З’являються жителі Місяця.

І жит. Місяця: Щасливого примісячення.

Діти: Дякуємо!

II жит. Місяця: До нас з космосу занесло якийсь невідомий предмет. Може він ваш? Подивіться.

Ведуча: Ой так, так, це найкращі малюнки і твори наших дітей.

ІІ жит. Місяця: Ніколи ми ще не бачили таких гарних малюнків. Ми

хочемо нагородити дітей своїми подарунками.

Ведуча: Ми залишаємо вам свій вимпел. Тяжким був наш шлях – політ, але ми досягли своєї мети, а зараз нам пора на землю. Нас чекають. А щоб веселіш було летіти назад, візьмемо з собою пісню.

Лунає «Спортивний марш».

3. Спортивно-розважальна гра «Поклик джунглів»

Мета: сприяти залученню школярів до систематичних занять фізичними вправами, навчити оволодінню життєво-важливими руховими навичками та уміннями; виховувати сміливість, силу волі, витривалість.

Спортивний інвентар. Емблеми «Хижаки» і «Травоїдні», обручі, мішки, подушки, гімнастичні лави, м’ячі, кеглі.

Емблеми діти виготовляють самостійно за тиждень до проведення гри, проводячи конкурс на кращу емблему.

Види змагань також обговорюються дітьми напередодні, тому можливі зміни.

Місце проведення. Спортивний зал школи.

ХІД ГРИ

І. Урочиста частина

1.Шикування команд.

Ведучий: Заграй, весела музико! Увага, школярі! Ви знаєте? Ви чули?

Сьогодні у джунглях змагання спортивні між «Хижаками» і «Травоїдними».

2. Привітання команд.

Команда «Травоїдні». Команду «Хижаків» Сьогодні ми вітаємо і на «Поклик джунглів» викликаємо! «Хижих» ми не боїмося! І змагання виграти беремося!

Команда «Хижаки». Гей! «Травоїдні» хоч ви і вояки, але стежки у джунглях краще знають «Хижаки». Тож бережіть свої хвости, бо перемагати будем ми!

3. Розминка.

Ведучий. Шановні гості, судді та любі звірята. Вислухайте зараз «Великий закон змагань у джунглях».

За кожне вигране змагання, команда що змагається, одержує 1 очко. Для «Хижаків» це солодка, цукрова, кісточка, а для «Травоїдних» солодкий жовтенький банан.

І ніхто не повинен хитрувати. За нечесну гру банан чи кісточку заберемо. Це покарання буде завжди, завжди і завжди. А тепер час Вікторини! На роздуми над кожним запитанням дається 30 секунд.

1. З яких вправ починають комплекс ранкової гімнастики? (З ходьби або легкого бігу, а потім – потягування).

2. Який м’яч найважчий – футбольний, волейбольний чи баскетбольний? (Баскетбольний).

3. Скільки гравців у футбольній і хокейній командах? (У футбольній – 11, у хокейній–6).

4. Скільки білих фігур у шахах? (16).

5. У якій грі користуються найменшим м’ячем? (У настільному тенісі).

6. Що таке «мат» у шаховій грі? (Кінцеве положення, коли королем нікуди зробити хід, щоб не програти).

II. Спортивні змагання

Ведучий. Щоб зростати дужими.

Ми із спортом дружимо.

Будуть з нас і альпіністи,

І завзяті футболісти,

І жокеї, і плавці,

Й фехтувальники, й гребці –

Не прості собі спортсмени,

А відомі рекордсмени,

Ми із спортом дружимо.

Виростаєм дужими.

Ведучий. А зараз розпочинаємо спортивні змагання «Поклик джунглів».

1. Естафета «Пролізь крізь обруч».

Команди шикуються в шеренгу. На відстані 10 м від них помічники ведучого тримають вертикально обручі. Кожний учасник естафети біжить до обруча, пробігає крізь нього і повертається назад, передаючи естафету наступному учаснику команди. Чия команда швидше закінчить естафету, та перемогла і одержує 1 очко.

2. Естафета в мішках.

Кожний учасник команд, натягнувши на ноги мішок, стрибає до кеглів що розміщені на відстані 5 м. Скаче довкола них і повертається назад. Передає мішок іншому учаснику. Виграють ті, хто швидше закінчать гру. Результат – 1 очко.

3. Конкурс вожаків зграй – команд.

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави. Хто з вожаків більше і якісніше виконає вправу – отримує 1 очко.

4. «Бій подушками на гімнастичній лаві».

Викликаються по одному учаснику від команд. Беруться подушки. Учасники стають на лаву і стараються збити один одного. Якщо збито одного з учасників, то на його місце йде інший учасник тієї ж команди. Бій продовжується доти, поки не буде збито всіх учасників крім одного. Перемагає і одержує одне очко команда, чий учасник залишився на лаві.

5. Естафета з м’ячем.

Учасники команд шикуються в шеренгу по одному. Ведучий дає капітанам команд м’ячі. Вони за сигналом передають їх над головою до останнього учасника. Він знизу передає м’яч до капітана. Та команда, яка першою закінчила естафету – переможець і отримує 1 очко. Котити м’яч забороняється.

6. «Крокодили» (біг на руках).

Всі учасники команд поділяються на пари. За сигналом ведучого перші пари команд біжать до кеглів (один учень тримає іншого за ноги), міняються місцями. І швидко біжать назад, передаючи естафету іншій парі. Переможці отримують 1 очко.

7. Закидання м’яча в баскетбольний кошик. Команди шикуються в колону по одному. Учасники команд закидають м’яч в кошик. Команда, що закинула більше м’ячів – переможець.

8. “Вперед – назад”.

Гравці стають парами спиною один до одного, захопивши партнера зігнутими в ліктях руками. За командою ведучого пари прямують до кеглів, які стоять за 5-6 м від лінії старту – фінішу. Дійшовши до кеглів, повертаються назад. На першому етапі один учасник рухається обличчям вперед, а другий спиною, на зворотному – навпаки. Перемагає команда, пари якої першими закінчили гру.

IІІ. Заключна частина

Підведення підсумків. Визначення переможця.

4. Спортивні атракціони і веселі змагання

«Ніс – на місце». На рамі, обтягненій тканиною, треба намалювати смішну фізіономію без носа, а ніс зробити окремо із шматочків дерева чи пап’є-маше і прикріпити до нього довгу зігнуту шпильку. Гравці, тримаючи в руках ніс, повинні пройти із зав’язаними очима 56 м до малюнка і, не обмацуючи рами, зразу приколоти ніс. Перемагає той, хто зробив це найточніше.

«Забий гол». Мяч прив’язують довгим мотузком до забитого в землю кілочка. До м’яча зсередини пришивають міцну ремінну петлю, а потім прив’язують до неї мотузок. Гравець стає проти м’яча, йому зав’язують очі. Він, ступивши вперед 56 кроків, повинен вдарити м’яч ногою. (До речі, зробити це вдається дуже рідко).

«Накидання кілець». На землі чи на підлозі розстав­ляють булави, кеглі або дерев’яні кілочки. Учасникам роздають кільця діаметром 2030 см. Виграє той, хто із встановленої відстані накине найбільшу кількість кілець. Гра може бути індивідуальною чи командною (команда 3-5 осіб).

«Вудка». На землі (на підлозі) розставляють булави чи забивають кілочки найкраще по колу. Учасники беруть вудочки з металевими кільцями і змагаються в попаданні ними на булаву (чи кілочок). Виграє той, хто зробить це найшвидше.

«Поєдинок рапіристів». На землі чи на підлозі креслять на відстані 2025 см один від одного два кола діаметром 40-45 см. У центрі кожного з них кладуть пластмасовий кубик. Гравці із рапірами (рапіри можна замінити гнучкими лозинами) стають кожен за «своїм» колом обличчям один від одного, їхнє завдання почувши сигнал ведучого, вибити кубик із кола противника і одночасно захистити свій.

«Хто сильніший?» Учасники гри входять у коло, під­гинають ліву ногу й беруться за неї лівою рукою, (охопивши ступню). Праву руку, зігнуту в лікті, притискають до тулуба. Штовхаючи один одного плечем, кожен намагається витіснити противника з кола чи змусити його опустити на землю (підлогу) ліву ногу.

«Боротьба на палках». Два гравці сідають один проти одного на землю (підлогу) і впираються в ступні один одному. Взявшись руками на ширині плечей за палку, кожен (за сигналом судді) намагається відірвати свого противника від землі. Згинати ноги в колінах і опускати палку не дозволяється.

«Збивалочка». На брусі чи на колоді стають один проти одного два гравці. Стоячи на одній нозі, кожен із них ударом долоні об долоню суперника намагається вивести його з рівноваги й змусити зіскочити з колоди. Переможений поступається місцем наступному учасникові.

«Хто більше?» До перекладини, сучка дерева або футбольних воріт підвішують м’яч (волейбольний, фут­больний, гумовий) так, щоб він майже торкався землі. Під ним кладуть 3-5 тенісних м’ячів чи 5-10 шишок (для старших дітей їх можна трохи відсунути за м’яч). Гравець, відвівши м’яч на себе до рівня голови, відпускає його і, рухаючись у площині м’яча, що гойдається, прямує за ним слідом. У той час, коли м’яч здійснює-один коливальний рух, гравець намагається підібрати м’ячі, що лежать на землі, й повернутися у вихідне положення. Хто з дітей збере всі м’ячі (і при цьому його не торкнеться підвішений м’яч), той переможець.

«Верхи на палиці». Атракціон розрахований на дітей молодшого шкільного віку. Відстань між стартом і фінішем – 10-15 м. Діти сідають верхи на палицю і за сигналом керівника відштовхуються одночасно обома ногами, просуваючись до фінішу. Ноги можна зв’язати скакалкою або мотузком. Перемагає найспритніший «вершник». Із числа переможців можна організувати фінальний заїзд.

«Вперед-назад». Гравці стають парами спиною один до одного, захопивши партнера зігнутими в ліктях руками. По команді керівника пари прямують до прапорців, які стоять за 5 м від лінії старту-фінішу. Дійшовши до прапорців, повертають назад. На першому етапі один учасник гри рухається обличчям уперед, а другий спиною; на зворотному шляху положення гравців змінюються. Перемагає пара, котра першою закінчила змагання.

«Пролізь через обруч». Гімнастичний обруч, поставлений на підлогу, тримають два помічники. Гравець відміряє від нього 10 кроків, потім йому зав’язують очі й пропонують зробити 5-7 (непарну кількість) поворотів кругом. Після того гравець повинен, відмірявши 10 кроків, пролізти через обруч. Переможцем вважається той гравець, який виконав це завдання.

«Постав булаву». На підлогу ставлять перевернутий табурет. Чотири учасники атракціону з булавами в руках стають у трьох кроках від табурета, кожен проти ніжки. Зав’язавши очі, гравці за командою керівника прямують до табурета і намагаються поставити однією рукою булаву, кожен на свою ніжку. Перемагає гравець, який першим поставить булаву.

«Тандем». Вправу виконують два гравці у воді. Лежачи на воді в положенні на грудях, один з них захоплює партнера ногами ззаду за поперек. Плавці рухаються вперед, виконуючи гребкові рухи кролем чи брасом. Таким чином можна плисти у положенні на спині.

«Ятір». Увійшовши у воду по груди, 4-5 гравців, тримаючись за руки, утворюють коло. Це. «ятір». За 1,5-2 м від «ятера», тримаючись за руки, стають парами 4 гравці. П’ятий лягає зверху їм на руки, обличчям униз. По команді четверо підкидають того, що лежить у них на руках, вгору-вперед у напрямі до «ятера». Той повинен пірнути в «ятір» і вийти на поверхню води за його межами.

«Змагання на колоді». На воду спускають колоду завтовшки 25-30 см і завдовжки 3-4 м. До її кінців прив’язують мотузки з камінням, яке опускають на дно. На колоду верхом сідають два суперники, обличчям один до одного. За сигналом кожен із них намагається зіштовхнути суперника у воду, а сам утриматися на колоді.

Умови змагань можуть бути різні: наприклад, не торкатися руками до колоди; стягнути суперника захватом за тулуб чи руки; зіштовхнути суперника без захватів, тощо.

«Втримай рівновагу». Два човни стоять на відстані 4-5 м. На них кладуть гладко обтесану товсту жердину й прив’язують до бортів. Гравці по черзі намагаються перейти з одного човна в другий. Човни хитаються, тому втримати рівновагу дуже важко.

«Хто сильніший?» Два гравці, захопивши один одного ногами, пливуть у протилежні боки, намагаючись потягти за собою суперника.

«Перетягни у воду». Гравці, поділившись на пари, сідають один одному на плечі. Відстань між парами – 2-3 м. Суперники, що сидять на плечах, намагаються стягти один одного, натягаючи мотузку, кінці якої обидва тримають у руках.

«Дістань першим». Два гравці, увійшовши у воду по груди, стають боком один до одного, тримаючись за руки. Ступні їх ніг торкаються. За сигналом кожен з них тягне до себе за руку суперника, намагаючись другою рукою дістати з дна пісок. Переможе той, хто зробить це раніше. Ногу, якою гравець впирається в ступню суперника, не дозволяється згинати в коліні. Програє гравець, який навмисне відпустить руки.

«Зіштовхни з круга». Два гравці, сидячи на рятівних кругах, підпливають один до одного. Кожен із них намагається зіштовхнути суперника у воду. Попередньо обговорюють прийоми боротьби. Програє той, хто звалиться з круга першим.

«Бій на дошках». Суперники, лежачи на двох-трьох пінопластових дошках, пливуть з протилежних боків басейну (водойми) на середину і, зблизившись, намагаються зіштовхнути чи перекинути один одного у воду.

«Стій рівно». Два гравці стають один до одного обличчям на відстані 60-80 см, піднімають руки вперед долонями до рівня плечей суперника. Впираючись одночасно чи почергово долонями, намагаються зрушити один одного з місця. Програє той, хто зрушить з місця першим або зачепить рукою воду.

«Заплив за призами». Наприкінці веселих запливів посеред басейну розсипають призи за кількістю переможців попередніх запливів (пластмасові чи надувні іграшки). Переможці шикуються на борту басейну, і коментатор оголошує: «У наших змаганнях переможці самі вибирають собі призи». За сигналом судді учасники гри стартують, пливуть на середину басейну й захоплюють іграшку, яка їм до вподоби. Не можна брати дві іграшки.

5. Вікторина на спортивну тематику

1. Як часто проводяться Олімпійські ігри?Один раз в чотири роки.

2. Де проводилися Олімпійські ігри у далеку давнину? Чому вони називаються олімпійськими? У Греції, в Олімпії.

3. Який вигляд має емблема Олімпійських ігор і що вона означає?Пять переплетених кілецьсимвол дружби народів пяти континентів земної кулі.

4. Кого з олімпійців називають літаючими лижниками? Стрибунів з трампліна.

5. Що таке Біла Олімпіада? Це зимові Олімпійські ігри.

6. Які з лиж, якими користуються олімпійці, найважчі гоночні, слаломні чи стрибкові? Стрибкові.

7. Що таке фальстарт? Передчасний вихід із старту або спроба зійти з нього раніше, ніж прозвучав сигнал.

8. Які спортивні прилади використовують олімпійці-легкоатлети для метання? Диск, спис, молот, ядро.

9. Хто з математиків Стародавньої Греції був пере­можцем на Олімпійських іграх у кулачному бою? Піфагор.

10. Який девіз Олімпійських ігор?«Швидше! Вище! Сильніше!»

11. Який вигляд Олімпійського прапора?Біле полотнище з пятьма переплетеними олімпійськими кільцями в центрі.

12. Якого кольору олімпійські кільця на прапорі? -Блакитного, чорного, червоного, жовтого й зеленого.

13. Який традиційний ритуал сучасних Олімпійських ігор має відношення до батьківщини олімпіад Греції?Олімпійський вогонь запалювати від сонячних променів у Олімпії. Тепер перед кожними Олімпійськи­ми іграми звідси починається факельна естафета: спортсмени країн, що лежать на шляху до Олімпу, і вдень і вночі несуть факел до олімпійського стадіону. Від нього запалюють вогонь у спеціальній чаші, і він безперервно горить аж до закриття ігор.

14. Що означає абревіатура МОК? Міжнародний олімпійський комітет.

15. З яких видів спорту жінки можуть змагатися на літніх Олімпійських іграх разом із чоловіками? Разом з чоловіками з кінного спорту, кульової стрільби.

16. Як Олімпійські ігри повязані з кількістю днів у році? Олімпійські ігри проводять у високосному році.

17. Які види спортивної боротьби входять до програми Олімпійських ігор? Вільна, дзюдо, греко-римська.

18. У змаганнях з якого виду спорту наші спортсмени вперше взяли участь у літніх Олімпійських іграх у Москві? 3 хокею на траві.

19. З якого виду спорту регулярно проводяться Все­світні олімпіади поза програмою літніх і зимових Олімпійських ігор? 3 шахів.

20. Хто із олімпійських чемпіонів живе у вашому місті, області, республіці?

Література

1. Апанасенко Г.А. “Физическое развитие детей и подростков”. – К.: Здоров’я, 1985.

 1. Богданов Г.П. “Школьникам – здоровый образ жизни”. – М.: ФИС. 1989.

 1. Кондратенко О.В. “Весела Грамота /Методичні рекомендації для вчителів та вихователів початкових класів./ Серія: Вчитель і психодіагностика. К: НПЦ. – №4 –1994.

 2. Леонов О.З. “Спортивне свято”. – Київ: “Здоров’я”. 1982.

 3. Тимчишин О.І. “Шкільні свята та розваги” – СМП “Астом”, 1998.

Максимович Наталія Юріївна

Організація роботи

пришкільного літнього спортивно-оздоровчого табору

у навчальному закладі

(методичні рекомендації)

Рекомендовано міським методичним об’єднанням викладачів фізичного виховання вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Києва

Художнє оформлення обкладинки – Н.Ю. Максимович

Авторське редагування

Підписано до друку 26.08.2014 р. Формат 60х84/16.

Папір Data Copy. Гарнітура Таймс. Друк різографічний.

Ум. друк. арк.. 6,6.

Наклад 200. Зам. 04/06.

Видавництво – Гімназія «Київська Русь»

Опис документу:
Подано методику організації та планування роботи пришкільного оздоровчого табору, який функціонує влітку
 • 22.02.2018
 • Фізична культура
 • 1 Клас, 2 Клас, 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас, 8 Клас, 9 Клас, 10 Клас, 11 Клас, 12 Клас
 • Інші методичні матеріали
 • 9847
 • 0
 • 60
 • Стежити

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Технологія розвитку критичного мислення у сучасному освітньому середовищі»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
590 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись