Організація роботи методичних об’єднань, циклових комісій керівників гуртків в позашкільному начальному закладі

Опис документу:
Важливого значення педагогічна діяльність набуває робота педагогічних працівників у системі роботи циклових комісій. Головна її мета - допомога педагогічним працівникам в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогів активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і проведення на належн

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

,

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

« Соняшник»

ЦПО

Організація

роботи

методичних

об’єднань,

циклових комісій

керівників гуртків

в позашкільному начальному закладі

Методичні рекомендації

підготувала керівник гуртка

Бобло Л.П.

м. Біла Церква

2020

як основн

ЗМІСТ

І.Вступ

ІІ. Положення про методичне об’єднання (циклових комісій )керівників гуртків.

ІІІ.

Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі діяльності методичних об’єднань (циклових комісій ) в позашкільному навчальному закладі

ІУ. Рекомендації щодо планування роботи методичних об’єднань (циклових комісій) керівників гуртків

У. Додатки

№1 Зразок оформлення матеріалів роботи циклових комісій.

2.Методична картка керівника гуртка.

3.Картка особистого зростання педагога.

4.Оцінка діяльності циклових комісій.

5Форма звіту про діяльність циклових комісій.

6.Пам,ятка для вивчення роботи циклових комісій.

7.Пам,ятка для аналізу самоосвітньої роботи педагогів у циклових комісіях.

8.Картка оцінювання педагогами діяльності циклових комісій.

9. Сценарій проведення творчого звіту керівника гуртка творчого об'єднання в рамках салону педагогічної майстерності "Сходинки до успіху"

І. ВСТУП

Шановні керівники гуртків!

Методична служба Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» запрошує Вас зайняти активну позицію у справі навчання, виховання і розвитку підростаючого покоління. Ваша методична діяльність, організаторські здібності та лідерські якості ,бажання працювати у команді викликає захоплення і надію на співпрацю.

Пропонуємо рекомендації щодо організації роботи циклових комісій керівників гуртків в позашкільному навчальному закладі, як основною організаційною формою колективної роботи в системі методичної служби. Сподіваємось, що після ознайомлення з рекомендаціями ви знайдете корисні поради щодо шляхів вирішення педагогічних проблем над якими працює заклад та циклові комісії.

Важливого значення педагогічна діяльність набуває робота педагогічних працівників у системі роботи циклових комісій. Головна її мета - допомога педагогічним працівникам в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки педагогів активізація творчого потенціалу; формування здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються. Реалізується вона різними шляхами, але основним є організація і проведення на належному рівні методичної роботи в ході діяльності циклових комісій або методичних об’єднань.

Методичні об’єднання (циклові комісії) - важлива складова підвищення педагогічної майстерності що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Вона має ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

Участь у методичних об’єднаннях у роботі циклових комісій має бути професійним обов'язком кожного педагогічного працівника, в тому числі керівників гуртків позашкільних навчальних закладів.

ІІ.ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ (ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ)

 1. Загальні положення:

  1. Методичне об'єднання (циклові комісії) – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну, організаційну роботу педагогів позашкільників одного напрямку гуртків.

  2. Здійснює навчально-методичне забезпечення позашкільної освіти та виховну діяльність в гуртку, організовує вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників позашкільного навчального закладу згідно з рівнями, визначеними законодавством.

 2. Структура та функції методичного об'єднання: (циклових комісій)

  1. Структура методичного об'єднання(циклових комісій) включає всіх педагогів закладу за напрямками позашкільної освіти.

  2. Циклові комісії можуть організовувати свою роботу за наявності 3-х та більше учасників.

  3. Підрозділами методичного об'єднання є творчі групи педагогів

  4. Керує методичним об'єднанням (цикловою комісією голова об'єднання педагог, який обирається терміном на два роки на засіданні методичного об'єднання з відповідного напрямку із числа педагогічних працівників закладу із відповідною фаховою освітою. Загальний контроль за роботою циклових комісій здійснює заступник директора, методист який керує відповідним напрямком або циклом.

 3. Зміст і напрямки роботи методичного об'єднання (циклових комісій)

Зміст роботи методичного об'єднання включає такі напрямки діяльності:

  1. Розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду, поліпшення на цій основі організації методичної роботи в навчальному закладі.

  2. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами.

  3. Навчально-методичне консультування педагогічних працівників закладу.

  4. Організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників. Обговорення питань з методики проведення занять, принципових питань програми Міністерства освіти, розглядання календарно-тематичних планів.

  5. Надання допомоги керівникам гуртків у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

  6. Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів, виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів.

  7. Підготовка та проведення, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт.

  8. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідницької роботи.

Методист

  1. Планує роботу методичного об’єднання на поточний навчальний рік.

  2. Розподіляє методичні теми педагогічних працівників на поточний навчальний рік та організовує педагогічні читання на засіданнях методичного об’єднання.

  3. Визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності членів методичного об’єднання за їх виконання.

  4. Відповідає за ведення документації методичного об’єднання (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки занять зразки наочності тощо).

  5. Складає графік проведення методичних заходів з педагогічними працівниками.

  6. Вивчає та аналізує роботу методичного об’єднання, складає списки необхідної науково-методичної літератури, технічних засобів навчання;

  7. Створює банк даних (картотеку) педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить з ними членів методичного об’єднання.

  8. Створює аудіо та відеотеку кращих освітянських доробок методичних об’єднань циклових комісій.

  9. Оформляє портфоліо , збирає зразки кращих творчих робіт, виконаних учнями позашкільного навчального закладу.

  10. Організовує пошукові дослідження в галузі розробки та впровадження методики, технологій навчання і виховання.

  11. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику позашкільного навчального закладу перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки.

  12. Готує методичні матеріали та проводить педагогічні заходи.

  13. Підводить підсумки та готує відповідні заявки на участь дітей у подальших конкурсах.

  14. Разом з заступником директора з навчально- виховної роботи готує навчальні програми методичні матеріали

  15. Разом з заступником директора з навчально-виховної роботи складає план проведення відкритих занять та заходів, призначає відповідальних та слідкує за його виконанням.

  16. Звітує про роботу методичного об’єднання (циклової комісії) на педагогічній раді закладу

 1. Обов’язки педагогів циклових комісій

Кожен педагог повинен:

 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

 • мати особисту програму професійної самоосвіти;

 • брати активну участь в розробці відкритих заходів;

 • брати участь в роботі засідань циклових комісій, практичних семінарах .

Кожному педагогу необхідно знати :

 • тенденції розвитку методики позашкільної освіти «Закон про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»

 • нормативні документи,

 • методичні вимоги до проведення занять володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

 1. Права членів циклових комісій.

  1. Звертатися до адміністрації з проханням про відрядження на курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової та професійної майстерності.

  2. Висувати пропозиції щодо поліпшення організації навчально - виховного процесу в позашкільному навчальному закладі.

  3. Вносити пропозиції щодо організації та змісту атестації керівників гуртків

 2. Документація .

  1. Положення про атестацію.

  2. Аналіз роботи за попередній рік.

  3. План роботи на рік.

  4. Протоколи засідань( друковані).

  5. Банк даних про педагогів: якісний та кількісний склад.

  6. Інструктивно-методичні документи.

  7. Методична база доробків керівників гуртків

 3. Керівництво діяльністю циклових комісій.

  1. Керівництво діяльністю здійснює заступник директора з навчально- виховної роботи, методист.

Основні завдання і зміст

методичної роботи в діяльності циклових комісій

Основні завдання і зміст методичної роботи з педагогічними працівниками позашкільних навчальних закладів охоплюють такі напрями:

 1. аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей та учнів, стану навчальних програм підготовка рекомендацій щодо приведення їх у відповідність до напрямків роботи стандартів освіти;

 2. створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності;

 3. організація вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу;

 4. керівництво роботою методичних об'єднань, циклових комісій та координація їхньої діяльності;

 5. проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду;

 6. залучення педагогів до науково-дослідної роботи;

 7. апробація та введення нових освітніх технологій та систем;

 8. створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання методичного фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалів;

 9. координація змісту методичної роботи зі змістом діяльності методичних і науково-методичних установ.

ІІІ.РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ В СИСТЕМІ

ДІЯЛЬНОСТІ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

Організація роботи

Робота з педагогічними працівниками реалізується в основному через традиційні колективні (масові, групові) та індивідуальні форми її організації. До колективних форм належать: методичні об'єднання, циклові комісії творчі майстерні педагогів, постійно діючі проблемні семінари, науково-практичні конференції, педагогічні виставки, конкурси тощо.

Основною організаційною формою колективної (групової) методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів залишаються методичні об'єднання, циклові комісії, головною функцією яких є ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної і психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом, оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня.

Методичні об'єднання, циклові комісії створюються за наявності не менш як трьох спеціалістів одного фаху або одного професійного спрямування, їхніми циклами тощо на базі позашкільних навчальних закладів, які мають висококваліфікований склад педагогічних працівників досвідчене керівництво закладу, належну навчально-матеріальну базу.

Члени методичного об'єднання, циклових комісій відкритим голосуванням обирають із досвідчених керівників гуртків -методистів, голову циклової комісії).

Залежно від актуальності питань, що розглядаються, умов, в яких працюють циклові комісії. У позашкільному навчальному закладі їх засідання можуть проводитися щомісяця або щокварталу.

Індивідуальні форми педагогічної діяльності охоплюють наставництво, стажування, консультування, відвідування занять і позакласних заходів, дистанційне навчання, самоосвіту тощо.

Останнім часом поширення набули нетрадиційні форми організації роботи, в тому числі, творчі групи, методичні фестивалі, круглі столи, аукціони педагогічних ідей, а також аналоги популярних сучасних радіо- і телепередач, які значною мірою урізноманітнюють співпрацю методистів і педагогічних працівників у справі підвищення їхньої кваліфікації та педагогічної майстерності.

Треба зазначити, що за всієї різноманітності форм організації роботи циклових комісій вирішити багатопланові завдання підвищення майстерності педагогічних кадрів можна лише через створення оптимальної системи педагогічних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси.

Різноманітні форми роботи засідань циклових комісій.

У процесі роботи можуть використовуватися як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: засідання, ділові педагогічні ігри, лекції, лекції-консультації, доповіді, практичні заняття, мозкові штурми, фокус-групи, тренінги, диспути, огляд та обговорення навчально-методичної літератури, участь педагогів у підготовці і проведенні масових заходів (педагогічних читань, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, конкурсів тощо), робота над науково-методичною темою (проблемою) тощо.

З огляду на склад методичних об'єднань, циклових комісій, зміст роботи повинен мати переважно навчально-методичний характер. На їхніх засіданнях повинні розглядатися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах актуальні проблеми методики викладання проведення навчально-виховних занять у позашкільних навчальних закладах, заходів тощо.

Крім того, члени методичних об'єднань, циклових комісій мають ознайомлюватися з методикою складання навчальних програм, розглядати матеріали моніторингу навчально-виховного процесу, рівень і якість підготовки школярів, обмінюватися досвідом, проводити огляди навчально-методичної літератури, педагогічної преси тощо.

У процесі роботи циклових комісій необхідно практикувати ділові педагогічні ігри, які є активними формами вільного професійного самовияву педагогів, що реалізується шляхом розігрування педагогічних ситуацій, наближених до реальних. Ділові ігри, як свідчить практика, допомагають наблизити навчання в методичних об'єднаннях і циклових комісіях до педагогічної практики. Це стимулює учасників гри до переосмислення аналогічних ситуацій, що виникали свого часу в їхній практичній діяльності, та адекватно оцінити їх.

Поширеною формою в системі роботи циклових комісій є консультація - систематичний, послідовний виклад науково-теоретичного або навчального матеріалу, що стосується певної проблеми, теми, курсів. Також можуть проводитися консультації, які готують педагогів до самоосвітньої роботи у період між засіданнями методичного об'єднання, циклових комісій , формують у них уміння самоаналізу власної педагогічної діяльності. Одним із важливих аспектів проведення консультації є введення до них завдань на моделювання конкретних ситуацій, які можуть виникати в практичній діяльності педагогічних працівників.

У процесі роботи методичних об'єднань, циклових комісій належна увага має приділятися заслуховуванню й обговоренню виступів, які повинні не зводитися до спрощеного переказу відомих фактів і явищ, а містити виклад матеріалу на високому теоретичному рівні, що відповідає сучасному розвитку тієї чи іншої галузі знань, достовірну інформацію, аргументовані висновки і положення.

Важливу роль у проведенні засідань циклових комісій треба відводити практичним заняттям, під час яких детально розглядаються окремі теоретичні положення і формуються вміння та навички їх практичного застосування.

Під час проведення роботи циклових комісій мають застосовуватися різноманітні види індивідуальної роботи з педагогами, спрямовані на практичну їх підготовку. Йдеться, насамперед, про допомогу педагогічним працівникам у підготовці до проведення навчальних занять, а також позакласних заходів, планування роботи, оформлення документації, доборі дидактичних матеріалів , тематичних конкурсів, виставок, презентацій.

Однією з найпоширеніших і досить ефективних форм роботи є відвідування занять виховних заходів, спрямованих на обмін досвідом та його поширення, колегіальну взаємодопомогу в роботі.

Особливого значення для керівників гуртків в сучасних умовах набувають огляди і обговорення педагогічної літератури, книг, періодичних видань, а також теле- і радіопередач на педагогічну тематику. Це дає можливість своєчасно привернути увагу педагогів до проблем, які найбільше хвилюють громадськість, залучити їх до дискусій щодо можливих шляхів розв'язання.

Разом з тим, усі ці заходи не можуть повністю розв'язати всіх проблем підвищення майстерності педагогічних кадрів без належно організованої самоосвіти. Необхідно сприяти цьому процесу, надавати педагогам постійну допомогу, створювати необхідні умови щодо вдосконалення їхньої педагогічної майстерності. В роботі з педагогічними працівниками перевагу треба надавати формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

ІУ.РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ

План роботи складається на поточний навчальний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогічних працівників закладу .

У ньому мають бути відображені результативність і підсумки роботи за попередній навчальний рік, зокрема, стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів тощо.

План має містити завдання методичного об'єднання, циклових комісій на по­точний навчальний рік, основні напрями його роботи, що випливають із завдань позашкільної освіти, аналізу стану навчально-виховного процесу а також перелік засідань об'єднання .

План методичного об'єднання, циклової комісії може бути складений також за блочно-модульним принципом, що містить три напрями його діяльності: пізнавальну, тематичну та узагальнюючу.

Плани методичної роботи з педагогічними кадрами та їх реалізація, як і вся система заходів методичного характеру в системі позашкільної освіти, мають бути максимально спрямовані на формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів, розширення і поглиб­лення знань, продукування ними нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах.

Робота циклових комісій передбачає:

 • Діагностику ускладнень керівників гуртків і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

 • Розробку рекомендацій про зміст, методи та форми організації навчально- виховної діяльності; підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу; в позашкільному навчальному закладі.

 • Розробку основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності гуртківців;

 • Вдосконалення навчальних програм, технологій, методик тощо;

 • Вивчення, узагальнення, пропаганду кращого педагогічного досвіду, створення банку даних актуального досвіду;

 • проведення моніторингу якості ефективної діяльності членів методичного обєднання; циклових комісій;

 • вдосконалення педагогічної майстерності педагогів керівництво роботою школи молодого педагога педагогічними майстернями;

 • участь в атестації педагогічних працівників.

На засіданнях цикловіх комісій рекомендується розглядати,

зокрема, такі питання:

 • вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту;

 • ознайомлення з новою психолого-педагогічною й методичною літературою, фаховою пресою;

 • обговорення досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду;

 • форми організації самостійної роботи на заняттях методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів;

 • методика організації та проведення сучасного заняття й виховного заходу;

 • методи стимулювання навчальної діяльності гуртківців оптимальні методи й прийоми здійснення моніторингових досліджень;

 • складання та обговорення питань для визначення рівня навчальних досягнень учнів;

 • аналізякості знань, умінь і навичок учнів;

 • аналіз відвіданих занять і заходів, обмін досвідом;

 • творчі звіти керівників гуртків за навчальний рік;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • робота з дітьми, що потребують особливої уваги;

 • вивчення і впровадження іноваційних технологій тощо.

У плані роботи мають бути відображені результативність і підсумки методичної роботи за попередній навчальний рік, зокрема стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів тощо.

Додаток № 1.

Орієнтовний зразок

оформлення матеріалів роботи методичного об’єднання

циклових комісій

Науково -методична проблема, над якою працює позашкільний навчальний заклад

Науково -методична проблема,

над якою працюють члени методичного об’єднання:

І. Вступ

 • Аналіз роботи за минулий рік. Реалізація теми, над якою працювали члени циклових комісій. Що зроблено, запроваджено у практику роботи з теми, яке коло завдань окреслено.

 • Показати результати досягнень учнів в кожному гуртку. Результати моніторингового дослідження.

 • Які форми роботи були результативними. Робота з учнями, які потребують особливої уваги та з обдарованими учнями. Корекція знань учнів на основі моніторингової діяльності керівників гуртків, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів. Підвищення в учнів інтересу Участь керівників гуртків у конкурсах педагогічної майстерності.

 • Ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічної науки, педагогічним досвідом.

 • Проведення відкритих занять виховних заходів.

 • Проходження курсів, атестація педагогів

 • Визначення недоліків, невиконаних завдань (вказати причини).

 • Над якими завданнями працюватимуть циклові комісії в наступному році.

ІІ. Інформація про членів циклових комісій

ПІБ

Рік народження

Назва ВУЗу спеціальність за дипломом

Стаж роботи

Курси, рік

Атестація, рік

Категорія, пед. звання

ІІІ. Теми, над якими працюють керівники гуртків

ПІБ педагога

Тема

Форма звіту

ІV. Заходи з підвищення якості досягнень, вихованців

V. Тематика засідань

VІ. Організація виховної роботи

Зміст роботи

Відповідальні

Термін проведення

Примітка

Заходи з підвищення фахової майстерності педагогів (рекомендації)

 1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду, нових технологій, інтерактивних методів і прийомів:

 • кожному з членів циклових комісій, який має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально-виховної роботи, виступити на засіданні циклових комісій з інформацією про свій досвід. Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих занять, виховних заходів, взємовідвідування занять на засіданнях циклових комісій систематично знайомити членів з новинками фахової літератури, педагогічної преси;

 • провести методичні фестивалі (листопад, березень);

 • продовжити співпрацю з КОІПОПК в розробці авторських програм, методичних рекомендацій створити творчу групу щодо вивчення та впрвадженя в практику роботи педагогів досвіду роботи

 • підтримувати творчі Зв’язки, провести «методичні мости» (обмін досвідом роботи) з методичними об’єднаннями.

 1. Провести творчий звіт керівника гуртка.

 2. Брати активну участь у роботі семінарів-практикумів

 3. Брати участь у проведенні педагогічних рад, конференцій, педчитань, аукціонів педагогічних ідей.

 4. Кожному педагогу працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

Методичні картки керівника гуртка

Додаток 2

Методична картка

ПІБ_________________________________________________

Дата народження_____________________________________

Освіта______________________________________________

Спеціальність за дипломом____________________________

Педстаж____________________________________________

З якого часу працює в даному закладі___________________

Який гурток, кількість годин___________________________

Остання курсова підготовка (рік, № посвідчення)_________

Остання атестація (рік)________________________________

звання ______________________________________________

Заохочення (рік, подяки,грамоти, звання,)________________

Тема, самоосвіти ,над якою працює______________________

Відкриті заняття _____________________________________

Відкриті виховні заходи________________________________

Домашня адреса і телефон______________________________

Додаток 3

Карта особистого зростання педагога

Навчальний рік_________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________

Гурток ________________________________________________________

Науково-методична проблема ____________________________________

Рік роботи над темою_ самоосвіти _________________________________

Самооцінка професійної підготовки:

 • планування____________________________________________

 • методики викладання___________________________________

 • форми роботи_________________________________________

Опрацьована література__________________________________________

Виступи і доповіді (на засіданнях педради, методичних об'єднань, семінарах):.

 • теоретичні аспекти___________________________________

 • з досвіду роботи_______________________________________

Участь у методичних заходах позашкільного навчального закладу.

Відвідування відкритих занять, виховних заходів.

Вивчення передового педагогічного досвіду.

Участь у роботі міського,обласного методобєднання.

Громадська діяльність.

Результати роботи: результати атестації.

 • оприлюднення свого досвіду.

 • участь учнів у конкурсах, виставках презентаціях

 • участь учнів у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт членів МАНу.

Прогнози та плани на новий навчальний рік_________________________

Пропозиції щодо організації науково-методичної роботи на наступний навчальний рік.

Додаток №4

Оцінка діяльності методичних об’єднань

Циклових комісій

План-завдання для тематичної перевірки

«Робота методичного об'єднання педагогів

Мета перевірки: оцінити рівень діяльності (оптимальний, задовільний, критичний, незадовільний) методичного об'єднання педагогів .

Завдання:

 • оцінити поточний рівень роботи методичного об'єднання (циклових комісій)

 • надати допомогу керівнику методичного об'єднання (циклових комісій ) щодо організації роботи;

 • оцінити роботу методичного об'єднання (циклових комісій ) навчальної мотивації учнів і якості навчання

 • Підстава для перевірки: план роботи закладу

Способи збирання інформації:

 • аналіз протоколів засідань та іншої документації методичного об'єднання; циклові комісії

 • анкетування діагностування педагогів

 • відвідування засідань методичного об'єднання (циклових комісій ) та заходів, проведених членами методичного об'єднання.

Термін: травень-червень.

Об'єкт перевірки: робота методичного об'єднання, циклових комісій педагогів. Результати діяльності підсумкова довідка.

Питання для розгляду

 1. Організаційна робота методичного об'єднання: (циклових комісій )

 • складання плану роботи;

 • ведення та оформлення протоколів засідань, іншої документації відповідно до положення про методичне об'єднання. (циклових комісій)

 • організація роботи з вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду;

 • ознайомлення з новинками методичної, психолого-педагогічної, науково-популярної літератури;

 • організація відкритих занять

 • методичне забезпечення навчального процесу.

 1. виховна робота:

 • ефективність застосованих членами методичного об'єднання (циклових комісій) форм і методів організації навчально - виховних заходів;

 • участь дітей у міських, обласних, всеукраїнських , оглядах, конкурсах, конференціях, семінарах ,презентаціях.

 1. Реалізація у практичній діяльності педагогів завдань, поставлених перед методичним об'єднанням.

 1. Критерії та рівні оцінювання діяльності методичних об'єднань циклових комісій

Критерії

Рівні

Оптимальний

(3 бали за кожен критерій)

Задовільний

(2 бали)

Критичний

(1 бал)

Незадовільний

(0 балів)

1. Підвищення кваліфікації педагогів

Систематичне виконання роботи: розроблено систему навчання педагогів на курсах відповідно до основних проблем закладу

Періодичне виконання роботи. Періодично педагоги навчаються на курсах

Робота здійснюється час від часу. Тільки частина педагогів займається самоосвітою

Педагоги незайма-ються самоосві-тою

2. Організація відкритих занять

Регулярно. Є педагоги-наставники

Діяльність немає системного характеру

Практично немає

Немає відвідувань занять

3. Якість знань, умінь, навичок

На стабільно високому рівні, в окремих гуртках підвищується

Стабільні, але не на низькому рівні

Стабільні, але в окремих групах знижуються

Знижуються чи стабільно перебувають на низькому рівні

4 виховна діяльність

Систематично здійснюється робота за кількома напрямами в усіх групах

Систематично здійснюється робота за кількома напрямами, але не в усіх групах

Заняття проводять час від часу

Практично не проводять занять

5. Методична

продукція

Щорічно планується й здійснюється розробка методичних посібників, рекомендацій з різних проблем для педагогів та дітей

Періодична розробка методичок

Епізодична розробка методичок

Не розробляють методичок

6. Робота методичного об'єднання з вивчення, узагальнення й поширення досвіду кращих педагогів

Систематично

планують і виконують

Здійснюють, але заздалегідь не

планують

Роботу виконують час від часу

Не виконують

7. Ставлення

педагогів

до роботи в

методичному

об'єднанні

Педагоги, які входять

до методичного

об'єднання, є групою

однодумців, що

надають великого

значення методичній

роботі

Педагоги розуміють

значення методичної

роботи, беруть

активну участь

в організованих

заходах

Педагоги

розуміють, що

методичною

роботою

займатися

необхідно, але

роблять це без

бажання

Відсутність духу

творчості: педагоги

вважають, що

методична робота —

марна втрата часу

8. Ведення

документації

методичного

об'єднання

Документацію

ведуть відповідно

до Положення про

методичне об'єднання

Ведуть в основному

відповідно до

Положення

про методичне

об'єднання

Частково

відповідає

Положенню

про методичне

об'єднання

Ведуть, але вона

не відповідає

Положенню

про методичне

об'єднання

9. Організація

засідань

методичного

об'єднання

Усі засідання

методичного

об'єднання відбулися

відповідно до плану

роботи. Виконання

рішень засідань під

контролем моніторинг

результатів діяльності

педагогів-учасників

методичного

об'єднання

Відбулися

всі засідання

методичного

об'єднання, на яких

розглянуто більшість

із запланованих

питань.

Виконання рішень

засідань в основному

під контролем;

моніторинг

результатів

діяльності

педагогів-учасників

методичного

об'єднання

Відбулася

більша частина

запланованих

засідань

методичного

об'єднання, на

яких розглянуті

основні питання

роботи. Виконання

рішень засідань

під контролем

час від часу,

результати

діяльності

педагогів-

учасників

методичного

об'єднання

відстежують

нерегулярно

Засідання

методичного

об'єднання

бувають час від

часу. Виконання

рішень засідань

не контролюють;

результати

діяльності

педагогів-учасників

методичного

об'єднання не

відстежують

10. Відвідування

засідань методичного

об'єднання

Усі педагоги

відвідують засідання методичного

об'єднання, крім

відсутніх через хворобу чи з іншої

поважної причини

Більшість педагогів

відвідує засідання методичного

об'єднання

Засідання

методичного об'єднання

регулярно

відвідує половина педагогів

Засідання

методичного об'єднання

регулярно відвідує

менше половини педагогів

Підсумки оцінки:

30-26 балів — методичне об'єднання працює на оптимальному рівні.

25-18 балів — методичне об'єднання працює на задовільному рівні.

17-9 балів — методичне об'єднання працює на критичному рівні.

Менше 9 балів — методичне об'єднання працює незадовільно.

Рівень діяльності методичного об'єднання

(ЦИКЛОВИХ КОМІСІЙ)

Критерії

Бали

Підвищення кваліфікації педагогів

Організація взаємовідвідування занять

Якість знань,

Виховна робота

Методична продукція

Робота методичного об'єднання з вивчення, узагальнення й поширення досвіду кращих педагогів

Ставлення педагогів до роботи в методичному об'єднанні

Ведення документації методичного об'єднання

Засідання методичного об'єднання

Відвідання засідань методичного об'єднання

Усього:

Рівень:

Додаток № 5.

Форма звіту про діяльність методичного об'єднання

(оформляє керівник методичного об'єднання)

Мета звіту:

 • здійснити самоаналіз діяльності методичного об'єднання;(циклових комісій)

 • оцінити результативність його роботи;

 • визначити шляхи вдосконалення діяльності методичного об'єднання. (циклових комісій)

Аналітична довідка

за результатами роботи методичного об'єднання (циклових комісій)

 1. Мета, завдання діяльності методичного об'єднання (циклових комісій) на визначений період.

 2. Методична тема, над якою працювало методичне об'єднання. (циклова комісія) Скільки засідань відбулося ? Тематика засідань.

Наскільки питання, винесені на засідання, допомогли вирішувати поставлені питання? Хто, в якій формі, з якою метою проводив відкриті заняття, заходи?

 1. Результати за навчальний рік і минулий, результати тих самих дітей).

   • Порівняльний аналіз

   • Для усунення проблем заплановано

 1. Виконання програми, причини невиконання, як буде відновлюватися пропущене.

 2. Підсумки

  • результати;

  • проблеми труднощі , яві трапляються найчастіше);

  • причини;

  • планування корекційної роботи.

 3. Ефективність навчальної діяльності

 4. Аналіз роботи з розвитку творчого потенціалу учнів. Результативність даної участі в динаміці:

  • участь в, , оглядах, конкурсах, конференціях виставках ,презентаціях (порівняння з мину­лим роком);

  • проблеми;

  • причини;

  • способи усунення проблем.

 1. Які форми роботи з педагогами успішно використовує методичне об'єднання? Які інновації (технології) застосовано в роботі? Які нові навчальні програми освоюють педагоги чи викладають за авторськими про­грамами? Вказати, хто з членів колективу пройшов курсову перепідготовку, на якій базі. Відобразити вплив підвищення кваліфікації на якість викладання.

 2. Мікроклімат методичного об'єднання.(циклових комісій) Проблеми, над якими потрібно працювати.

 3. Визначення завдань на наступний період.

 4. Іншою формою оцінювання роботи методичного об'єднання (циклових комісій) може бути взаємоперевірка, за якої один ке­рівник методичного об'єднання перевіряє діяльність іншого. У такому разі перевірники мають бути чітко про­інструктовані про те, що їм слід зробити та як. Учасники взаємоперевірки можуть скористатися пам'ятками, зразки яких наведено нижче.

Додаток № 6.

Пам'ятка для вивчення роботи

методичного об'єднання (циклових комісій)

Аналізуючи план роботи, необхідно дати відповідь на перелічені нижче питання.

 1. Чи є аналіз за минулий рік?

 2. Наскільки завдання, поставлені в плані роботи на поточний рік, випливають з аналізу минулої роботи й визначених при цьому проблем?

 3. Чи заплановано наступні заходи:

  • робота з вивчення й застосування передового педагогічного досвіду та нових технологій навчання, узагальнення досвіду роботи педагогів методичного об'єднання; (циклової комісії)

  • відкриті заняття, заходи педагогів;

  • самоосвіта педагогів

  • підвищення майстерності педагога;

  • виховна робота; в гуртку

  • удосконалення оснащення робочих кабінетів;

  • удосконалення організації занять відкриті занять

  • застосування нових форм перевірки знань, умінь і навичок учнів.

Додаток № 7

Пам'ятка для аналізу самоосвітньої роботи педагогів у методичному об'єднанні (циклових комісіях)

Під час аналізу необхідно дати відповіді на наступні запитання:

 1. Чи є в кожного члена методичного об'єднання індивідуальна тема для самоосвіти?

 2. Наскільки вона пов'язана із методичною темою закладу?

 3. Коли розпочато роботу над темою, коли передбачено її закінчити?

 4. Практична значущість роботи над темою, наприклад, виступ з доповіддю на засіданні методичного об'єднання, педради, методичної ради, написання авторської програми, методичних рекомендацій, реферату тощо. Можна запропонувати педагогам самостійно оцінити роботу свого методичного об'єднання за наступними позиціями.

  • Корисність виконаної роботи. Кожен захід оцінюють за трьохбальною системою: 3 бали - дуже корисно й цікаво; 2 бали - частково корисно й цікаво; 1 бал - не корисно, але цікаво; 0 балів - не корисно, не цікаво.

  • Коефіцієнт особистої у часті Оцінюють наступним чином: 3 бали - активний учасник; 2 бали - брав участь в окремих заходах; 1 бал - був присутнім на засіданнях, але участі в роботі, як правило, не брав; О балів - на засіданнях був відсутній, участі у підготовці заходів не брав.

  • Пропозиції щодо поліпшення діяльності. Пропозиції можуть мати як критичний характер, типу «захід не приносить користі, а лише забирає час у педагога, пропонуємо вилучити з плану роботи на наступний рік», так і конструктивний - «пропонуємо низку заходів, які допомагають розв'язати ту чи іншу проблему»

Додаток № 8

Картка оцінювання педагогами діяльності методичного об'єднання

(циклової комісії)

(П.І.Б. педагога)

№ з/п

Назва події

Оцінка корисності виконаної роботи

Особиста участь

Аналіз і пропозиції

1

План роботи методичного об'єднання

2

Тематика засідань методичного об'єднання

3

Заходи підвищення кваліфікації педагогів всередині методичного об'єднання

4

Аналіз якості знань, ступеня навченості учнів

5

Виховна діяльність методичного об'єднання

6

Узагальнення, поширення передового досвіду

7

Години ознайомлення з новою педагогічною методичною літературою

8

Організація та проведення відкритих занять членами методичного об'єднання

9

Обмін досвідом

10

Інші заходи (перелічити)

Сподіваємось, що після проведення засідань циклових комісій та творчих звітів педагогів методичні матеріали керівників гуртків будуть представлені на виставці закладу «Педагогічні знахідки». Кращі педагогічні досвіди, методичні матеріали будуть представлені на науково-методичну раду КОІПОПК.

Раціональне поєднання колективної мудрої та індивідуальної творчості дає змогу віднаходити індивідуальні шляхи до вершин педагогічної майстерності за умов здорового психологічного мікроклімату в колективі, що базуються на взаємоповазі, вмінні радіти за успіхи іншого й вітати те, що вирізняє кожного з поміж решти, - творчу індивідуальність.

Як сонце і тепло необхідні для розвитку квітки, так любов, повага і беззастережне прийняття кожного є передумовами розквіту педагога – майстра, творчого керівника гуртка, здатного виховати обдаровану особистість.

УІ. Література:

1. Закон України «Про позашкільну освіту» //Освіта України, 2000, - №31

2. Положення про позашкільний заклад // Освіта України, - 2001, - №22

3. Берест А. Управління розвитком творчості педагогічного колективу.// Директор школи. – 2003. - №42. С. 11-12

4. Верещек В. Моніторинг професійної педагогічної майстерності // Завуч. 2004- №34.С.1-8

5. Гайдучок М. Через творчість до успіху.// Світло. – 1997. №4.С 53-56

6. Денисюк Л. Творчого учні може виховати тільки творчий учитель.// Директор школи. 2003. №46. С.7-10

7. Литвинова Н. Розвиток творчої особистості у позашкільній діяльності // Рідна школа. 2003. №8 С. 6-11

8. Сисоєва С. Підготовка вчителя для формування творчої особистості. К., 1996.- 165с.

9. Спольник Н. Розвиток творчості вчителя.// Управління школою.2004-№29.- С.6-9

10. Сущенко Т. Позашкільна освіта. К., 1996.-143с.

11. Тевлін Б. Активізація та розвиток творчого потенціалу педагогічних працівників.// Завуч 2004.№ 4. С 4-8

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
0
міс.
2
5
дн.
0
7
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!