і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Орфографічний практикум 5 клас

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Орфографічний практикум для 5 класу

Тестові завдання «Пори року»

Осінній тест

Лісом осінь походила —
Все навкруг позолотила.

 1. Вказати рядок, у якому всі слова з ненаголошеними е, и записано правильно

А) жовтень, осені, човен, бреніти;

Б)вересневий, клекотіти, тиждень, темніти;

В) листопад, клиновий, блискучий, коренеплід

 1. Вказати спільні звуки для слів: яблучко, щасливий, листячко, літачок

А) а, ч;

Б) а, ч, л;

В) а, л

 1. Букву ґ треба писати в словах

А) *едзь, *рунт, *рати, а*рус;

Б) *ород, жовто*арячий, *одина, *ілка

 1. В усіх словах рядка відбувається спрощення

А) гіган*ський, зліс*ний, кількіс*ний, форпос*ний;

Б) радіс*ний, пристрас*ний, вартіс*ний, балас*ний;

В) виїз*ний, студен*ський, совіс*ний, хвас*ливій

 1. Вказати пропущені букви в словах: кі*ті, ле*ко, боро*ьба, моло*ьба

А) г,х,т;

Б) г,т;

В)г, х, д,т

 1. Правильно позначено перенос у всіх словах рядка

А) осін-ній, са-джати,від-літати;

Б) рі-лля, май-оріти, ви-орати;

В) жовті-ння, га-йок, дос-тиглий

 1. Вибрати речення без орфографічних помилок

А) Засинають поля, облітає гіля, і садами по жовтому листі лине осінь в багрянім намисті.

Б) Дарує нам барвиста осінь буяння фарб і неба просинь

В) Пахне грибами й медом, вохкістю пахне тією, що опріч назви осінь не має імені їй.

 1. Вставити літери

Осін* на узлі*і
Фарби ро*бавляла,
Пензл*ком ле*ен*ко
Лис*тя фарбувала.

Зимовий тест

Сніжок мете. Метелиця.
Прийшла до нас зима.

 1. Визначить трійку слів, які пишуться без апострофа

А)різдв*яний, надвечір*я, з*їжджати

Б) св*ятвечір, сніжно-тьм*яний, заметілл*ю

В) зав*язнути, пів* ялинки, повір*я

 1. Визначити рядок у якому всі іменники у формі О.в. однини написано правильно

А) паморозю, хрещенням, свіжістю;

Б) заметіллю, щедруванням, кутею;

В) Стрітенням,ковзанням, вічністю

 1. Знайти рядок у якому «третє зайве» слово

А) вугіл*я, пташин*ий, ран*ій;

Б) новоріч*я, гіл*ячко, щаст*я;

В) колядуван*я, вил*ється, півден*ий

 1. Бракує м’якого знаку в слові

А) сніжинці;

Б) зимонці;

В) ковзанці

 1. Визначити рядок у якому всі слова іншомовного походження написано правильно.

А) портьєра, жюрі, тонна;

Б) ательє, ванна, деригент;

В) комп’ютер, маса, мільярд

 1. Пропущено буквосполучення в словах: л*одовик, ранн*озимовий, медал*он

А) ьо;

Б) йо;

В) 3 – йо, в інших – ьо

 1. Вибрати речення без орфографічних помилок

А) Вже променем рожевий ранок
Сніги забарвив лебедині.
Покрився паморозю ганок,
І біле срібло в душу лине.

Б) Флегматично зима тротуаром поскрипує,

Фантастичні плите каски,

Позіхає десь під білою липою,

На шибки покладе мазки.

В) Швидко грудень повіє крилатий.

І простелиться сніг, наче дим.

 1. Виписати слова з вивченими орфограмами:

Зима притрусила землю пухнастим снігом, дуби-велетні позодягалися у сиво-золоті кожухи, берези стоять непогасними свічками, стовбури грабів чорні, мовби вугіллям їх намальовано, ґрона калини мерехтять рубіновою кров’ю, снігурі жаристо квітнуть на кущах, сяє соснова глиця, вітер дихає шпарким морозцем.


Весняний тест

Знов починається весна!…
Знов починаються дива…

 1. Для написання словосполучень: пр*летіли птахи, пр*пливає березень, весняні пр*морозки, пр*вітання з Великоднем потрібні префікси

А) пре-;

Б) при-;

В) пре-; при-

 1. Всі складні слові утворені з відповідних пар слів пишуться у рядку через дефіс
  А) перший, квітневий; бруньки, подібний; ранній, весняний;

Б) первий, цвіт; великий, день; жовтий, гарячий;

В) весняний, літній; світлий, зелений; кислий, солоний

 1. Визначити рядок у якому всі слова з суфіксами –ств-, -ськ- утворені правильно

А) птаство, брестський, писанкарство;

Б) рільництво, лісниський, учнівство;

В) бджільництво, молодецький, фашиський.

 1. Вказати рядок з двома прикметниками, від яких за допомогою суфікса –ин- можна утворити іменники зі звуком ч

А) львівський, козацький;

Б) Вінницький, донецький;

В) Гуцульський, кріпацький

 1. Визначити, які присвійні прикметники утворено правильно, а які – ні: Оленчин, доньчин, Ольжин, свекрухин

А) усі прикметники утворені правильно;

Б) 1, 2 –правильно; 3, 4 – ні

В) 1, 2 – неправильно; 3, 4 – правильно

 1. Визначити рядок у якому іменники у формі Д.в. однини записано правильно

А) писанці, берізкі, відлизі;

Б) ластівці, перемозі, Олексі;

В) веснянкі, гаївці, птасі

 1. Вибрати речення без орфографічних помилок

А) Бурульки краплями дзвенять
І мов проміня, мерегтять.
І дзвінко десь виводить птах,
І дзвонить вітер у гілках.

Б) Враз зявилися струмочьки,
Зазвеніли як дзвіночки
По долинах, по ярах
І весні указали шлях.

В) Надійшла весна прекрасна,
Многоцвітна, тепла, ясна,
Ніби дівчинка в вінку.

 1. Виписати слова з вивченими орфограмами.

Ледве дихнуло весняним теплом, набубнявіли на деревах бруньки – ось, ось виткнуться листочки. Все в природі оживає, неначе одягається в коштовні шати. Ясне сонечко покликало в гості ранню весну. Попливли у небесній височині білосніжні хмарки. Зазеленіла молоденька травичка. Свіжий вітерець торкнувся голих дерев.

 

Написання слів з апострофом

В якому рядку всі слова пишуться з апострофом:

1. а) Б..юджет, в..ється, матір..ю, п..янкий,

б) над..ярний, кор...явий, В..єтнам, плем..я,

в) валер..янка, Лук..яненко, сім..я, верб..я,

г) різьб..яр, пів..ями, здоров..я, пуп..янок,

2. а) духм..яний, пів..юрти, поголів..я, п..єси.

б) рутв..яний, кон..єктура, з..їздити, дерев..яний,

в) м..ятний, зів..ялий, р..юмсати, пом..янути,

г) круп..яний, хом..як, тьох..ярусний, арф..яр.

3. а) іван-да-мар..я, тім..я, реп..ях, Кам..янка;

б) кр..юк, під..яремний, безхмар..я, Руж..є;

в) з..ясувати, пір..їна, кучер..явий, миш..як;

г) кур..єр, Лук..ян, зв..язок, без..ядерний.

4. а) пів..яблука, бур..ян, любов..ю, Солов..йов;

б) з..явитися, узгір..я, невід..ємний, сап..янці;

в) помор..янин, без..ядерний, в..язень, надвечір..я;

г) об..їстися, м..яч, Прип..ять, з..юрмитися.

5. а) присв..ята, дев..ятий, суб..єкт, хутор..янин;

б) зав..язнути, сурм..яний, м..який, п..юпітр;

в) духм..яний, в..язаний, бар..єр, ін..єкція;

г) Прокоф..єв, дит..ясла, розм..якнути, коп...ютер.

6. а) роз..яснити, під..їхати, Х..юстон, подвір..я;

б) р..ябий, напам..ять, об..їжджають, Мар..яна;

в) задвір..ями, пов..язані, грав..юра, довір..я;

г) в..язниця, медв..яний, з..являлися, фокстер..єр.

7. а) багр..янець, прислів..я, пір..я, торф..яний;

б) напам..ять, д..Артань..ян, від..ємний, зів..ялий,

в) зв..юнитися, вим..я, пір..їна, львів..янин;

г) зобов..язаний, старослов..янський, зв..язати, тьм..яний,;

8. а) тім..я, трав..янистий, п.ятдесят, деб..ют;

б) люб..язно, духм..яний, в..їхати, під..язичний;

в) міжгір..я, роз..яснювати, п..єдестал, деб..ют;

г) екстер..єр, Лук..янчук, зм..якшити, верф..ю.

9. а) роз..ятрений, в..язи, в..їжджений, посв..ячений;

б) п..яти, кар..єра, м..ясо, Солов..яненко;

в) в..язкий, риб..ячий, возз..єднаний, моркв..яний;

г) полум..яний, з..їсти, кань..йон, Лук..ян.

10. а) медв..яний, з..явитися, безхмар..я, олов..яний;

б) дев..ятсот, надвечір..я, р..ядно, торф..яний;

в) трав..янистий, посер..йознішав, бур..ян, ал..янс;

г) п..єдестал, люб..язно, зарум..янюється.

11. а) бр..язкіт, п..ятнадцять, пів..юрби, з..ясовано;

б) духм..яний, під..яремний, об..їждчик, відв..язати;

в) сурм..яний, роз..юшити, зм..якшити, черв..як;

г) Н..ютон, подвір..я, пор..ядок, помор..янин.

12. а) з..явитися, б..юджет, сер..йозний, матір..ю;

б) п..ятирічка, двох..ярусний, повір..я, над..яр..я;

в) підрум..янений, м..яч, ф..юзеляж, р..ясно;

г) п..єдестал, безправ..я, пів..ящика, О..Генрі.

Написання слів з ненаголошеними Е И

В якому рядку всі слова пишуться з буквою Е в корені:

1. а) ш..л..стіли, х..талися, в..личний, ап..льсин, п..рина;

б) бл..зенько, ос..литися, б..нзин, т..пер, д..р..гент;

в) справ..дливий, ч..кати, м..нуле, тр..мтіти, р..цепт;

г) гр...белька, дал..ч, квіт..нь, мат...матика, л..генда.

2.а) зш..вати, дж..р..ло, кр..ниця, підм..сти, розгр..мілися;

б) кол..ктив, віт..р, л..вада, в..с..лий, м..даль;

в) зв..чайний, р..монт, неприм..ренний, трав..нь, зн..сти;

г) в’єтнам..ць, заст...лати, ущ..мити, к..шеня, б..р..за.

3. а) л..мон, нав..сні, тр..вога, вкор..нитися, в..р..дливі;

б) крап..лька, виб..рає. в..р..с..нь, бр..ніти, в..л..т..нь;

в) відм..жовувати, пш..ниця, ст...лити, з..л..ний, л..тіти;

г) пал..ць, н..суть, заст...лати, кр..вавий, ск..дати.

4. а) щ..б..тати, в..с..лка, ш..вця, ш..л..стіти, консп..ктувати;

б) ос..литися, п..рлиста, п..сьменник, нез..мний, п..нал;

в) виз..рати, прав..ла, оц..нкований, мат..рі, дят..л;

г) хр..стити, в..дучий, л..жить, зат..кти, дзв..ніти;

5. а) зн..сти, ос..л..д..ць, пов..рнувшись, пр..ватний, пл...че;

б) інт..лігент, р..цепт, кр..вавить, с..ст..матичний, б..р..г;

в) оз..ватися, дов..деться, пр..рода. злочин, в..сокий;

г) зб..р..ження, р..волюція, вит..рти, січ..нь, т..атр.

6. а) гр...міти, с..л..з..нь, ч..стенько, бл..скучий, еф..ктивний;

б) с..р..да, з..мля, хв...лясте, пос..лає, п..сати, розл..валось;

в) м..н..джер, д..ржава, ч..сати, гл..бинний, ст...повий;

г) зл..дачіти, к..рівництво, л..жачий, м..д..каменти, р..жим.

7. а) м..лозвучний, фон..тичний, невм..рущий, вм..вати, р..з..рвуар;

б) в..ршина, б..р..гиня, об..ртатися, хр..стиянський, м..стецтво,

в) перев..сти, ост..рігатися, ж..нці, д..ржак, в..дмідь;

г) парт..зан, ц..буля, т..рнистий, вкр..вати, п..л..на.

8. а) ч..мпіон, в..р..тено, зат..кти, зн..сти, ос..ледець;

б) стр..вожений, т..раса, чов..н, ч..р..шня, д..ржак;

в) ж..нці, щ..тина, бр..гадир, ч..рпак, с..стема;

г) кол..со, д..станція, закл..котіти, адр..сат, м..тро.

9. а) кол..ктив, пр..года, п..рина, б..тон, п..нал,

б) л..йт..нант, кр..ниця, м..довий, з..мувати, дят..л;

в) д..р..гент, п..л..на, к..шеня, пром..ніє, р..монт;

г) м..даль, с..рп..нь, л..вада, р..цепт, нав..сні.

Написання слів з мяким знаком

Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з мяким знаком:

1. а) нян..чин, дон..чин, мен..ше, Натал..чук, брен..чати ;

б) дз..об, війс..ко, друкарен.., сіл..с..кий, конферанс..є;

в) хвац..ко, запоріз..кий, батал..йон, суспіл..ство;

г) україн..с..кий, сопіл..ці, прізвис...ко, тес..ля.

2. а) віл..но, стіл..ці, товарис..кий., смієт..ся ;

б) щас...тя, кін..чик, молот..ба, бут..тя;

в) селян..с..кий, Степан..чук, л..отчик, сяд..мо;

г) т..охкати, квіт..ці, кізон..ці, повнісін..кий.

3. а) ател..є, купают..ся, Рад..чук, л..ох;

б) київс..кі, галуз..ці, кол..ори, приморс..кий;

в) матусен..ка, хочет..ся, павіл..йон, рибал..ці;

г) велетен..с..кі, навчал..них, с..огодні, мід...

4. а) утр..ох, майорс..кий, бджіл..ці, л..он;

б) Гор..кий, покин..те, пол..с..кий, д..огот..;

в) по-україн..с..ки, жмен..ці, свіжіс..тю, комар..;

г) прал..ня, авос..ці, бул..йон, чес..тю,

5. а) урал..с..кий, сіл.лю, радіс..тю, суспіль..ство,

б) вос..мий, мен..ший, с..нігурон..ці, ган..ба;

в) с..мієш..ся, буд...те, промін..чик, різ..бяр;

г) ковал..с..кий, він..єтка, чотир..ома, місячен..ко.

6. а) брон..овик, повір..те, колодяз..ний, пал..ма,

б) зіл..ля, Уман..щина, Оксан..чин, воротар..,

в) тон..ший, близ..кий, власниц..кий, Харків,

г) топол..ці, емал..ований, кіл..це, черешень..ці.

7. а) шахтарс..кий, мален..кий, виховател..чин, люл..ці,

б) праз..кий, перлин..ці, Марин..чин, учител..с..кий,

в) щіл..ний, біл..ці, Рязан..щина, міс..кком,

г) пір’їн..ці, ремін..чик, скрин..ці, збіж..жя.

8. а) знан..ня, низ..ко, близ..кіст.., людс..кіс..т..;

б) лял..ці, юніс..т.., серден..ко, с..віт;

в) стрілец..кий, бат..ко, Ігор.., рибон..ці;

г) величен..кий, братс..кий, волз..кий, барел..єф.

9. а) ковз..кий, с..ніп, пужал..це, сіл..це;

б) борют..ся, арал..с..кий, скрин..ці, голубон..ка;

в) коливаєт..ся, з..вір, тюр..ма, Гуцул..щина;

г) декіл..ка, вс..ого, брун..ці, корис..тю.

Написання префіксів

1. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом ПРИ- :

а) пр..голомшити, пр..зводити, пр..парувати, пр..своїти, пр..злий;

б) пр..мовляти, пр..зидент, пр..крашати, пр..морозити, пр..боркати;

в) пр..відкритий, пр..добрий, пр..сісти, пр..давній, пр..бігти;

г) пр..бережний, пр..вязати, пр..нести, пр..гожий, пр..вітний.

2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом ПРИ- :

а) пр..земкуватий, пр..братися, пр..святий, пр..горіти, пр..амбула;

б) пр..рода, пр..варений, пр..дорожній, пр..вілей, пр..плентати;

в) пр..ладдя, пр..злий, пр..стол, пр..ймач. пр..мхливий;

г) непр..томний, пр..пинити, пр..гнутися, пр..множити, пр..бій.

3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом ПРИ- :

а) пр..казати, пр..розумний, пр..міський, пр..знатись, пр..хороший;

б) пр..рогатива, пр..горілий, пр..мовляти, пр..красний, пр..поганий;

в) пр..землений, пр..тихлий, пр..вялий, пр..думати, пр..берегти;

г) пр..вабити, пр..добрий. пр..чепити, пр..славний, пр..мєра.

4. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом ПРЕ- :

а) пр..берегти, пр..мужній, пр..своїти, пр..давній, пр..боркати;

б) пр..чудовий, пр..печений, пр..сміливий, пр..відкрити;

в) пр..вентивний, пр..дставник, пр..лютий, пр..зидія, пр..тяжкий;

г) пр..ораний, пр..колотий, пр..милий, пр..паскудний, пр..звище.

5. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом ПРЕ- :

а) пр..мочений, пр..мітний, пр..світлий, пр..мазаний, пр..темний;

б) пр..солодкий, пр..пишний, пр..тендент, пр..товстий, пр..фект;

в) пр..меншений, пр..гнутий, пр..вокзальний, пр..мудрий, пр..жорстокий,

г) пр.спокійний, пр..холодний, пр..цендент, пр..освященство, пр..хитрий.

6. Позначте, в якому рядку всі слова пишуться з префіксом С- :

а) (з, с)викнути, ( з,с)летіти, (з,с)хибити, (з,с)вершення, (з,с)пів;

б) (з,с)хитрувати, (з,с)біситися, (з,с)пеленіти, (з,с)чистити,(з,с)біг;

в) (з,с)будити, (з,с)твердити, (з,с)фотографувати, (з,с)дерти, (з,с)хил;

г) (з,с)планувати, (з,с)формулювати, (з,с)хибити, (з,с)платити,(з,с)терти.

7. Позначте, в якому рядку всі слова пишуться з префіксом С- :

а) (з,с) руйнувати, (з,с)хвалювати, (з,с)найти, (з,с)сікти, (з,с)єднати;

б) (з,с)горнути, (з,с)викнути, (з,с)ходити, (з,с)понукати, (з,с)класти;

в) (з, с)постереження, (з,с)трибати, (з,с)тягнути, (з,с)пеленіти,(з,с)кувати;

г) (з,с)дути, (з,с)цідити, (з,с)викнути, (з,с)формувати, (з,с)плавити.

8. Вставити пропущені букви у префіксах:

а) ро..класти, бе..болісний, бе..доганний, ро..сердитись, бе..сердечний;

б) ро..чарований, ро..смішити, ро..щебетатися, бе..сумнівний, бе..країй;

в) бе..робітний, бе..страшний, ро..межувати, ро..чинний, ро..сіювати;

г) бе..зоряний, бе..жалісний, бе..смертя, ро..повісти, ро..стрілювати.

Подвоєння приголосних

Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

1.а) Донеч..ина, об..ризкати, с..ати, від..ячити, імен..ий, іменин..ик;

б) гайдамач..ина, ім..обілізація, без..вучний, зако..ний, згуртован..ий;

в) бездоган..ість, скажен..ий, орлин..ий, латун..ий, зран..я;

г) електрон..ий, однозмін..ий, щеплен..ий, незбагнен..ий, безсмерт..я.

2. а) в..есь, довгождан..ий, прочитан..ий, пісен..ий, блажен..ий;

б) підніс..я, годин..ик, багат..я, сон..ий, волос..я;

в) тьмян..ий, несказан..ий, без..убий, тон..а, спірал..ю;

г) Дарданел..и, перед..ень, сон..ий, звихрен..ий, галуз..ю.

3. а) єдин..ий, Брюс..ель, нет..о, пореформен..ий, бов..ан;

б) бов..аніти, Мадон..а, без..бройн..ий, антен..ий, юн..ат;

в) левин..ий, височен..ий, єдин..ий, ім...іграція, ем..іграція;

г) скошен..ий, електрон..ий, зіл..я, завершен..я, узліс..я.

4. а) стат..я, л..ю, розгортан..я, гіл..ясті, Поволж..я;

б) жит..єпис, піднесен..я, обід..я, колос..я, ріл..я ;

в) збіж..я, насі..ня, підніж..я, смерт..ю, молод..ю;

г) мільйон..ий, радіст..ю, узвиш..я, піч..ю, роз..броїти;

5. а) нездійснен..ий, старан..ий, глинян..ий, ван..а, туман..ий;

б) підписан..я, імен..ик, святен..ий, священ..ий, залучен..я;

в) водян..ий, кін..ий, зран..я, прохан..я, від..алений,;

г) цуцен..я, ломач..я, деревян..ий, священ..ик, збільшен..я .

6. а) украден..ий, стат..ей, читан..я, відроджен..я, жит..я;

б) почут..ів, сіл..ю, орлин..ий, неоцінен..ий, кохан..я;

в) лимон..ий, незрівнян..ий, якіст..ю, ран..ій, військ..омат;

г) вил..єш, від..ан..ий, мерзен..ий, навман..я, без..містовний;

7. а) камін..ий, зав..ишки, Ган..а, знаряд..я, віс..ю;

б) роз..ява, благословен..ий, зроблен..ий, уявлен..я, мотуз..я;

в) схрещен..я, вихован..ий, вітчизнян..ий, старовин..ий, з..аду;

г) об..ити, числен..ий, весіл..я, привіл..я, уточнен..я;

8. а) щен..я, повін..ю, багат..я, латат..я, світан..я, сміливіст..ю;

б) призначен..я, височен..ий, рослин..ий, туш..ю, Закарпат..я;

в) шален..ий, мережан..я, охолоджен..я, терт..я, юн..ий;

г) безвод..я, умін..я, звихрен..ий, хвилин..ий, негадан..ий.

9. а) Донеч..ина, л..ється, навман..я, ман..а, пісен..ий;

б) безсмерт..я, зран..я, прочитан..ий, блажен..ий, мадон..а;

в) страшен.ий, картин..ий, від..зеркалити, гол..андський, ван..а;

г) стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я, барок..о.

Написання власних назв

Оберіть рядок, у якому всі слова потрібно писати з великої літери:

1. А. (С,с)тудія (Е,е)дельвейс, (М,м)атір (Б,б)ожа, (С,с)ірко.

Б. (П,п)івдень, (А,а)нгел, (В,в)ерховна (Р,р)ада.

В. (ІІ,п)рокрустове ложе, (Л,л)ітописець, (А,а)фіна.

Г. (П,п)ерун, (П,п)резидент України, (О,о)рден (П,п)ошани.

2. А. (К, к)оліїївщина, (Б, б)ог, (П,п)резидент клубу.

Б. (П, п)аризька (К, к)омуна, (Є, є)вропа, (С, с)узіря (П,п)са.

В. (С,с)вятий (Д, д)ух, (Д,д)ід (М,м)ороз, (П,п)рип’ять.

Г. (Б,б)ілозерська (П,п)уща, (О,о)стрів (С,с)ахалін, (Г,г)етьман.

3. А. (П,п)агорб (С,с)лави, (М,м)ічурін, (В,в)елика (В,в)едмедиця.

Б. (М,м)айдан (Н,н)езалежності, (П,п)ланета (З,з)емля, (Д,д)ажбог.

В. (К,к)абінет (М,м)іністрів (У,у)країни, (К,к)арпати, (Ц,ц)ар.

Г. (П,п)олярна (З,з)ірка, (А,а)рхімед, (Б,б)іблія.

4. А. (П, п)артія „(Я,я)блуко”, (Х,х)ристинівська міськрада, 9 (Т,т)равня.

Б. (К,к)аховська (ГЕС,гес), (Ш,ш)евченківський(З,з)аповідник, (Д,д)онбас.

В.(С,с)анаторій („П,п)ролісок,” (К,к)омета (Г,г)алея, (П, п)івніч.

Г. (Ш,ш)евченкові поезії, (М,м)іська влада, (А,а)нгорська кішка.

5. А. (Ф,ф)ея, (П,п)івденне (П,п)олісся, (Д,д)емократична (П,п)артія

Б. (Д,д)ень (П,п)еремоги, (П,п)рем’єр-(М,м)іністр (І,і)ндії, (Д,д)есна.

В. (Ч,ч)ервона (Ш,ш)апочка, (О,о)лександр (О,о)лесь, (В,в)олосожари.

Г. (А,а)фродіта, (Н,н)естор (Л,л)ітописець, (П,п)ресвята (Б,б)огородиця.

Оберіть рядок, в якому всі слова потрібно писати в лапках:

6. А. Партія яблуко, завод магніт, черкаський Водоканал.

Б. Газета Дніпрова зірка, звання Герой України, Інститут культури

В. Партія регіони України, фірма світанок, готель інтурист.

Г. Академія мистецтв, турнір Івана Піддубного, закон Менделя.

7. А. Закон України Про державне мито, літак Антей, комбайн Нива,

Б. Твори Моцарта, День юриста, Державне казначейство.

В. Президент України, картина перед грозою, Королівство Бельгії.

Г. Орден Святої Анни, Міністерство транспорту України, фільм бригада.

8. А. Журнал Київ, свято Спасівка, Свято української мови.

Б. Медаль За відвагу, порт Одеса, магазин вироби з дерева.

В. Завод Радар, товариство Просвіта, орден Богдана Хмельницького.

Г. Вулиця Боричів Тік, стадіон Динамо, ресторан Либідь.

Оберіть рядок, в якому всі слова записані правильно:

9.А. Країни Близького Сходу, Перська затока, палац культури Україна.

Б.Генеральний Прокурор України, Каховська ГЕС, газета Вечірній Київ;

В. Федерація незалежних профспілок, Галичина, Гетьман;

Г.Ріка Либідь, кінотеатр ім. Т.Г.Шевченка, Збройні Сили України.

Подвоєння приголосних

Визначте рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєнням:

1. А Доне(ч)ина, (л)ється, навма(н)я, (в)ічливість, о(б)ити;

Б ві(д)окремити, ві(д)звеніти, леви(н)ий, су(д)я, обли(ч)я;

В і(р)аціональний, щоде(н)ик, жов(ч)ю, па(с)я, кі(н)ота;

Г (с)авець, істи(н)ий, розрі(с)я, (в)ажати, жов(ч)ю.

У якому рядку всі слова записані відповідно до норм правопису:

2. А священний, беззмістовний, знання, статтей, невблаганно;

Б цінний, беззбройний, возз'єднання, годинник, письменник;

В розрісся, життєвий, суцвітя, чуття, затишя;

Г сподівання, корінний, законий, непримирений, військомат.

3. А гілля, насіння, колосся, Ілля, знаряддя;

Б Россю, міццю, подорожжю, жовччю, блакиттю;

В суддів, статей, ріллею, відкриттів, почуттів;

Г ллю, ллється, наллю, ллєте, виллю.

4. А ранній, ввічливий, міськком, віконниця, денний;

Б законно, безвинно, підніся, корінний, стінний;

В благословенний, блаженний, огненний, священник, старанний;

Г шаленний, несказанний, незрівнянний, численний, невблаганний.

У якому рядку допущено помилку:

5. А заповіддю, міддю, сіллю, тінню, блакиттю;

Б вихованістю, чвертю, смертю, юністю, врожайністю;

В віссю, молоддю, стійкістю, маззю, впертісттю;

Г доповіддю, галуззю, постаттю, деталлю, сталлю.

6. А беззубий, роззява, возз'єднання, оббити, заввишки;

Б військомат, юннати, законний, здоровенний, незрівнянний;

В Вінниця, розрісся, трясся, численність, старанність;

Г бовваніти, Ганна, лляний, овва, ссати;

Зазначте рядок, у якому всі слова написано правильно:

7. А бездоганний, нездоланний, багатомільйонний, захоплений;

Б вчення, завдання, збереженя, почуття, питання;

В здоровенний, здійсненний, благословенний, блаженний;

Г намальований, зроблений, данний, шалений, жаданий;

8. А віддати, змагання, смітя, піднісся, збіжжя;

Б уміння, почуття, відкриття, зусилля, життя;

В оббити, віддячити, Поліся, насіння, ввійти;

Г військомат, овва, життя, знання, віття;

Уяких словах приголосні подвоюються на межі префікса й кореня:

9. А військкомат, кінний, безвинність, туманність, осінній;

Б численний, кінний, законність, страйкком, ззаду;

В заввишки, роззброїти, ввічливий, віддати, оббити;

Г юннат, денний, законний, письменник, пасся;

Д піддашшя, розрісся, контрреволюція, беззубий.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Завдання подано за темами відповідно до чинної програми з української мови. За допомогою цих тестів учні та вчителі можуть перевірити рівень знань, умінь та навичок з певної теми. Матеріали можуть бути використані у школах з українською та російською мовами навчання.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Психологічні особливості навчання вчителів у системі формальної і неформальної освіти»
Швень Ярослава Леонідівна
24 години
490 грн
245 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти