О.Пушкін. «Євгеній Онєгін» — соціально-психо¬логічний роман у віршах. Поняття про роман у віршах, «онєгінську строфу»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема . О.Пушкін. «Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Поняття про роман у віршах, «онєгінську строфу»

Мета: розкрити особливості соціально-психологічного роману у віршах, зміст поняття «онєгінська строфа»; показати місце роману в світовій літературі, формувати критичне мислення, підвести учнів до осмислення загальнолюдських проблем, порушених у творі.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.

Лишь то читается легко, что

написано с трудом, что в час

написано, то в час и позабыто.

О.С.Пушкін

Зміст роботи

І. Контроль засвоєння навчального матеріалу. Бесіда.

- Як життя і творчість О.Пушкіна пов’язані з Україною?

- Назвіть основні теми віршів О.Пушкіна.

- Який вірш є підсумком романтичного періоду його творчості?

- Яким ви бачите ліричного героя віршів «Я мить чудову пам’ятаю…» і «Я вас любив…»?

- У чому поет вбачає свою заслугу перед нащадками, які підсумки життя підводить у поезії «Я пам’ятник собі воздвиг…»?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вступна бесіда.

Що вас хвилює, чим ви живете? Яким є сьогоднішнє покоління? Створіть його асоціативний портрет.

Як ви вважаєте, чи може вам у житті допомогти духовний досвід попередніх поколінь?

Слово вчителя. О.С.Пушкін створив своєрідний портрет покоління 30-х років ХІХ століття. Російський критик В.Г.Бєлінський навіть назвав цей твір “енциклопедією російського життя”. Одна з центральних тем роману – життя “молодого покоління”. Традиції Пушкіна у створенні портрета «героя свого часу» продовжили М.Лермонтов, І. Тургенєв.

ІІІ. Інформаційно-виконавчий етап.

Самостійна робота учнів з підручником.

Читання і обговорення статті «Жанрові особливості» (с. 261-263).

- Що єднає його з іншими творами -«енциклопедіями», чим принципово відрізняється?

- Яке місце посідає Пушкінський роман у світовій літературі?

Літературний контекст. “Євгеній Онєгін” роман у віршах. На думку літературного критика В.Бєлінського, братися за створення віршованого роману, коли в російській літературі не було ще жодного порядного роману і в прозі, - така сміливість, виправдана величезним успіхом, була свідченням геніальності поета.

- У чому полягає епічність та ліризм твору Пушкіна?

Заповнення узагальнюючої таблички.

Епічне начало

Ліричне начало

Широта охоплення життя.

Опис духовного життя героїв.

Розгорнута оповідь про події та героїв.

Суб’єктивний характер оповіді. Глибокий психологізм у розкритті характерів.

Значний обсяг твору. Наявність кількох сюжетних ліній і ряду персонажів.

Тривалий час змальованих подій.

Відступи від розвитку сюжету, змішання оповідних планів,

вільний перехід від теми до теми.

Розповідь від імені автора (оповідача)

Наявність ліричного героя.

Робота з поняттями теорії літератури.

Роман у віршах – значний за обсягом віршований твір, у якому поєднані сюжет і лірична складова: багатопланова епічна розповідь про долі героїв і авторське суб’єктивно-емоційне ставлення до того, що зображається.

Практична робота. Створення схеми римування «онєгінської строфи», з’ясування метричних особливостей строфи. запис визначення до зошитів.

Коли ж юнацьких літ бурхливих А

Прийшла Євгенію пора, Б

Пора надій і мук щасливих, А

Француза прогнано з двора. Б

Дістав Онєгін мій свободу, В

Остригся під останню моду, В

Як dandy той причепуривсь, Г

І в колі вищому з'явивсь. Г

Він по-франнузьки, як годиться, Д

Міг розмовляти і писать, Е

Мазурку легко танцювать, Е

Умів незмушено вклониться; Д

Тож присуд був йому один: Є

Люб'язний і розумний він. Є

«Онєгінська строфа» - строфічна форма, винайдена О. Пушкіним. Вона складається із чотирнадцяти рядків чотиристопного ямба з перехресним, паралельним і кільцевим римуванням: абабввггдеедєє.

Як пов’язана «онєгінська строфа» з пушкінським замислом роману?

«Євгеній Онєгін» - роман різноплановий, енциклопедичний. Кожна строфа розкриває свою тему. Два останніх рядки містять логічний підсумок. Автор може переходити від теми до теми в кожній новій строфі, зберігаючи єдність твору та цілісність його читацького сприйняття. Різнопланові картини поєднані в цілісний твір спільним задумом і формально - «онєгінською строфою». Розмір вірша - чотиристопний ямб створює інтонацію невимушеної розмови

Аналіз особливостей форми і змісту роману у віршах.

- Чому О.С.Пушкін назвав свій роман «вільним»?

4 листопада 1823 р., Пушкін писав своєму другові Вяземському: «Що стосується до моїх занять, я тепер пишу не роман, а роман у віршах — диявольська різниця. На зразок «Дон-Жуана».

Поет підкреслює, що його роман — у віршах, значить, не схожий на відомі романи. Це значило для Пушкіна писати принципово інакше, ніж прозою («диявольська різниця»), створювати якісно інший художній світ. Для Пушкіна це і було головним. Роман у віршах був для нього «вільним» романом — вільним по характеру розповіді, по композиції. Це пов'язано з його поетичним задумом. «Євгеній Онєгін» був задуманий Пушкіним як поетичне відтворення епохи. Для такого твору, водночас сучасного та історичного, якраз і була потрібна вільна композиція. Невеликий за об'ємом, але широкий по задуму, роман потребував вільного ходу розповіді, можливості, коли це потрібно, відступати від сюжету, вільно втручатися в його хід, змінювати при необхідності тему оповіді. Принцип поетичної свободи допомагав Пушкіну говорити багато про що в невеликому творі.

Коментоване читання прологу роману та епіграфа до нього.

Що пише автор у передмові до роману? Кому він адресує свій твір? Як він його оцінює?

Про кого йдеться в загальному епіграфі до «Євгенія Онєгіна»? Яка ваша думка про визначальні риси цієї людини?

Епіграф характеризує Євгенія Онєгіна: мовиться про його марнославство, погордливе ставлення до оточення, що, можливо, пояснюється почуттям зверхності над іншими. Та згадана вищість ілюзорна. Епіграф написано самим поетом, хоча вказано, що це уривок із приватного листа. Автор таким прийомом наштовхує читача на реальність оповіді, націлює читачів на оцінку вчинків і рис характеру Онєгіна. Ще одна функція епіграфа — підкреслення реальності, типовості подій та образу Євгенія Онєгіна. Тому вже з епіграфу та передмови можна зробити висновок, що роман має соціально-психологічний характер.

- Яке місце посідає образ Онєгіна в галереї байронічних образів світової літератури?

За героєм такого типу затвердилося визначення "байронічний". Це визначення стосовно Євгенія Онєгіна має дуже умовний характер: Пушкін не прагнув створити образ, подібний герою Байрона. Мета його була - зрозуміти і суть характеру свого сучасника, і причини, які його сформували. Це завдання автор визначив в кінці першого розділу:

Недуга, якої причину

Давно би відшукать пора…

Відзначивши схожість Онєгіна з Чайльд-Гарольдом («Як Child-Harold, похмурий, томний...»), Пушкін прагне відшукати причину російської «недуги». Вперше спробу змалювати подібного героя Пушкін зробив у поемі «Кавказький полонений». На відміну від романтичної поеми характер головного героя роману, його думки, ставлення до навколишнього світу показані в розвитку. Автор прагне простежити становлення особистості в середовищі, яке його формує, з'ясовує причини конфлікту.

ІV. Узагальнення і підведення підсумків. Бесіда.

1. Чому О.С.Пушкін назвав свій роман «полусмешным, полупечальным, простонародным, идеальным»?

2. Що робить роман плодом «ума холодного наблюдений и сердца горестных замет»?

3. Які художні відкриття зробив О.С.Пушкін на сторінках роману?

4. Чому жанр твору визначають як соціально-психологічний роман?

5. Поясніть значення понять «роман у віршах», і «онєгінська строфа».

6. Хто здійснив український переклад роману «Євгеній Онєгін»?

Домашнє завдання.

Вивчити поняття «роман у віршах», «онєгінська строфа», «соціально-психологічний роман».

Прочитати роман «Євгеній Онєгін».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
4
міс.
1
0
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!