ОПОВІДАННЯ А. ЧЕХОВА «ТОВСТИЙ І ТОНКИЙ»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЯК НЕ ВТРАТИТИ ЛЮДСЬКУ ГІДНІСТЬ? (ОПОВІДАННЯ  А. ЧЕХОВА  «ТОВСТИЙ  І ТОНКИЙ»)

Мета: поглибити знайомство учнів із творчістю А. Чехова; розглянути з учнями поняття «гумор», «іронія»; розкрити зміст оповідання «Товстий і тонкий»; розвивати в учнів логічне мислення, зв'язне мовлення, навички переказу, аналізу *- художнього твору й образів персонажів; виховувати у школярів негативне ставлення до пристосуванства та підлабузництва,

Гідність людини визначається її справами, а не тим, що про неї говорять.

Т. Едісон, американський винахідник

Хід уроку

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання до учнів

1. Які ознаки оповідання як жанру?

2. Що таке «художня деталь»?

3. Яку роль у творах А. Чехова відіграє художня деталь?

Літературна гра «Повтори вивчене»

1. А. Чехов народився... (17 січня 1860 р.).

2. А. Чехов народився у місті... (Таганрог, Росія).

3. Чехов-гімназист любив... (театр).

4. За фахом А. Чехов був... (лікарем).

5. Очумєлов (оповідання «Хамелеон») за посадою був... (поліцейським наглядачем).

6. Хрюкін   (оповідання   «Хамелеон»)   за  фахом   був...   (золотарем).

7. Єлдирін (оповідання «Хамелеон») за посадою був... (городовиком).

8. Дія оповідання «Хамелеон» починається на... (базарному майдані).

IІІ.   МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

А. Чехов колись написав: «Я все життя вичавлював із себе раба». Цю фразу важко зрозуміти відразу.

Що визначає людину як особистість? Як не втратити людську гідність не на словах, а насправді? Відповіді на питання допоможуть нам збагнути життєву позицію Чехова. Це і буде метою 1 нашого сьогоднішнього уроку.

ІV.   ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ УРОКУ, МЕТИ УРОКУ

V.   СПРИЙНЯТТЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

1. Про що йдеться в оповіданні «Товстий і тонкий»? (Про зустріч двох шкільних друзів.)

2. Назвіть головних героїв твору.

3. Де відбувається дія твору?

4. Упродовж якого часу триває дія в оповіданні?

5. Як ви думаєте, як мають зустрічатися шкільні друзі?

Переказ тексту

Розкажіть, як зустрілися друзі в оповіданні «Товстий і тонкий».

Творче завдання

Якими ви уявляєте героїв оповідання? Опишіть їх.

1. Якими зображено героїв оповідання на малюнках різних художників?

2. Чи співпадають ваше уявлення про героїв і бачення художника?

Робота з текстом

1. Знайдіть у тексті описи героїв.

2. Знайдіть художні деталі, які автор використав в описах героїв.

Коментар учителя

У товстого губи лисніли від масла, отже він щойно смачно поїв. За описаним запахом можна визначити, що герой п'є хороше вино, користується дорогими парфумами. Отже, автор змальовує образ матеріально забезпеченої людини, яка, ймовірно, посідає високе положення у суспільстві.

Судячи з того, чим пахне тонкий, він пообідав досить скромно і дешево. Окрім того, він сам несе речі, не користуючись послугами носія. З усього цього можна зробити висновок, що герой — людина незаможна.

Таким чином, художні деталі дають змогу зрозуміти соціальне становище героїв ще до того, як вони почнуть розповідати про себе.

Бесіда

1. Хто з героїв оповідання говорить більше? (Тонкий.) Чому? (Тонкий завжди намагається говорити першим. Складається враження, що він хизується собою, дружиною, сином. Можливо, так він відчуває свою значимість, стає вищим у власних очах.)

2. Про що читач дізнається з розповіді тонкого? (Тонкий одружений. Його дружина — Луїза, уроджена Ванценбах, лютеранка, син Нафанаїл, учень третього класу гімназії.)

3. Які питання ставить тонкий товстому? («Ну як же ти? Багатий? Одружений?»)

4. Якими зображено дружину і сина тонкого? (Вони обоє високі й худі.)

5. З якою метою, на вашу думку, вся родина тонкого змальована худою?

6. Які прізвиська мали товстий і тонкий герої у гімназії? Чи випадковими вони були?(Товстого дражнили Геростратом, а тонкого — Ефіальтом. Як відомо з історії, Герострат, щоб прославитися у віках, спалив храм Артеміди у своєму рідному місті і зізнався в цьому під час катування. Ефіальт був афінським громадським діячем.)

7. Яку негативну рису мав у гімназії тонкий? Як ця риса свідчить про героя? (Він любив ябедничати. Отже, моральні принципи героя з дитинства не були високими.)

8. Що розповів про себе товстий? (Що він «до таємного (радника) дослужився». Отже, має чин III класу (один із найвищих) в табелі про ранги. Має «дві зірки», тобто високі нагороди.)

Завдання учням

Прослідкуйте, які зміни сталися з тонким після того, як він дізнався про службове становище друга.

Бесіда

1. Якою була реакція товстого на поведінку тонкого? (Він скривився. Говорив: «Навіщо цей тон? Ми з тобою друзі дитинства— і до чого тут це чиношанування!» Тобто він не хотів акцентувати увагу на своєму чинові і розповів про нього просто, без хизування.)

2. Як закінчилася зустріч товаришів?

3. Як ви розумієте останню фразу твору «Всі троє були приємно вражені»?

4. Як ви думаєте, яка роль цієї зустрічі в житті кожного з ге роїв?         _

Слово вчителя

Одним із засобів створення образу героя є його ім'я. Значення імені може підкреслювати певні риси характеру персонажа або бути контрастним до них.

Якщо проаналізувати значення імен героїв оповідання «Товстий і тонкий», то дізнаємося, що Михайло — з давньоєвр. «рівний Богові», Порфирій — з давньогрец. «багряний, пурпуровий», Нафанаїл — з давньоєвр. «даний Богом», Луїза — з герм, «сяюча».

Дослідницька робота

Проаналізуйте, яку роль відіграють імена героїв у розвитку сюжету оповідання.(Значення імен тонкого, його дружини і сина виступають прямо протилежними їхньому зовнішньому вигляду і способу життя. Ця невідповідність підкреслює комізм ситу ацїї. А ім'я товстого підкреслює його становище у суспільстві. Отже, імена персонажів оповідання — це теж своєрідна художня деталь.)

Словникова робота

Гумор (від латин, йитог  волога, рідина) — різновид комічного, відображення смішного в життєвих явищах і людських характерах.

Іронія (від грец. еігопеіа  лукавство, удавання) — художній прийом, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення; прихована насмішка, коли висловлювання набуває протилежного значення.

Запитання до учнів

Який із видів комічного, на вашу думку, використовує автор в оповіданні «Товстий і тонкий»? (Іронію.)

Слово вчителя

А. Чехов в оповіданні «Товстий і тонкий» досить вдало використовує прийом антитези.

Словникова робота

Антитеза (від грец. опГ/йе5й — суперечність) — це прийом у художній літературі, що полягає в різкому протиставленні понять або явищ. Антитеза підсилює емоційну забарвленість твору.

Завдання учням

1. Знайдіть приклади антитези у творі. (Назва оповідання, поведінка героїв, різне соціальне становище героїв. Антитеза використовується Чеховим і як художній засіб, і як композиційний прийом для розкриття характерів героїв і головної ідеї твору.)

2. Визначте головну думку оповідання. (Засудження чиношанування, підлабузництва.)

Слово вчителя

У творах А. Чехова ніколи немає відкритого повчання, мора-(Іізаторських настанов. Вони завжди приховані у підтексті, який надзвичайно глибоким.

Словникова робота

Підтекст — це прихований, внутрішній зміст висловлювання. Підтекстова інформація виникає завдяки здатності мовних одиниць виражати, крім основного значення, ще й додаткові, викликати асоціації, набувати нових значень унаслідок взаємодії з іншими мовними одиницями в тексті.

Запитання до учнів

Який підтекст, на вашу думку, містить оповідання «Товстий тонкий»?

Гра «Мікрофон»

Висловте свою думку про персонажів твору А. Чехова «Товстий і тонкий».

VI.   ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ/ НАВИЧОК

 

Бесіда

1.Які художні прийоми використав автор в оповіданні «Товстий і тонкий»?

2. Що таке іронія?

3. Дайте визначення антитези.

4. Що таке підтекст?

5. Яка роль підтексту у творі?

6. Подумайте, чи є щось спільне між оповіданнями «Хамелеон» та «Товстий і тонкий»?(В обох творах автор засуджує чиношанування.)

Проблемне запитання

У   чому,   на   вашу   думку, полягає   популярність   творів А.Чехова в наші дні?

VII.   ОГОЛОШЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Прочитати оповідання Дж. Лондона «Жага до життя»; знайти описи природи у творі.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
4
міс.
1
9
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!