Опорний конспект учня 9-го класу: "Взаємодія тіл. Імпульс"

Фізика

Для кого: 9 Клас

23.03.2020

1074

14

0

Опис документу:
Мета: ввести поняття про такі фізичні величини як імпульс тіла та імпульс сили; показати взаємозв’язок між ними; сформувати уявлення про загальні закономірності перебігу фізичних явищ; навчитися застосовувати набуті знання при розв’язуванні фізичних задач. Конспект розроблено на основі підручника з фізики для 9-го класу за редакцією В.Г. Бар'яхтара, С.О. Довгого
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Опорний конспект учня 9-го класу (№2)

Тема уроку: «Взаємодія тіл. Імпульс»

Мета: ввести поняття про такі фізичні величини як імпульс тіла та імпульс сили; показати взаємозв’язок між ними; сформувати уявлення про загальні закономірності перебігу фізичних явищ; навчитися застосовувати набуті знання при розв’язуванні фізичних задач.

Пригадуємо!

Сила – це векторна фізична величина, що характеризує механічну дію одного тіла на інше і є мірою цієї дії.

Міркуємо!

Закони Ньютона дозволяють розв’язати більшість задач механіки, але виникають труднощі з пошуком сил, із якими тіла взаємодіють між собою. Тому необхідно ввести спеціальні поняття та величини, за допомогою яких можна буде пов’язати взаємозалежні фізичні властивості тіл.

Що ж це за величини?

Дізнаємося!

Однією з таких величин – є імпульс.

Імпульс (від латин. іmpulsus – поштовх) – векторна фізична величина, що є мірою механічного руху. Поділяється на імпульс сили та імпульс тіла

Історична довідка

У XIV ст. французький філософ і механік Жан Буридан розширив відоме у філософії поняття «impetus» (поштовх до чого-небудь, спонукання) для пояснення причини руху тіл. Він писав: «Людина, яка кидає камінь, рухає свою руку разом із ним, а під час стрільби з лука тятива деякий час рухається разом зі стрілою, штовхаючи стрілу…Поки те, що штовхає, контактує з тілом, тіло безперервно набуває impetus, тому його рух стає все швидше… Після відриву тіло рухається тільки завдяки impetus, який через опір середовища послаблюється, і швидкість руху тіла зменшується.

Тіла, взаємодіючи між собою, утворюють замкнену систему, а сили, які характеризують взаємодію тіл системи між собою називають внутрішніми силами системи.

Чи можна знайти таку систему тіл на Землі?

Замкнена система (ізольована) – це система, у якій зовнішні сили, що діють на систему, зрівноважені або набагато менші від внутрішніх сил системи.

Міркуємо!

Чи залежить результат взаємодії тіл від часу, чи він визначається лише силою взаємодії?

Демонстрація: на столі лежить сталева кулька. Над нею швидко проносять магніт. Кулька ледве зрушує з місця (малюнок 1). Дослід повторюють, сповільнюючи рух магніту над кулькою (малюнок 2). Що спостерігається при цьому? Розгляньте наступну картинку та поясніть, у якому випадку результат дії сили є більшим? Поясніть чому? Адже значення прискорення руху тіла зменшилося?

Малюнок 1 Малюнок 2

Важливо!

Імпульс сили – це векторна фізична величина, що є мірою дії сили за деякий інтервал часу і чисельно дорівнює добутку сили на час її дії.

Одиницею вимірювання в СІ є:

Напрям імпульсу збігається з напрямом сили, що діє на тіло!

Міркуємо! Від чого ще залежить рух тіла?

Уявімо собі, що кулю масою 10 г кинули зі швидкістю 5. Чим можна її зупинити? А якщо цю ж кулю випустити з рушниці зі швидкістю 800 ?

Для характеристики руху недостатньо знати тільки масу тіла і швидкість. Тому як одну з мір механічного руху введено імпульс тіла (кількість руху).

Важливо!

Імпульс тіла – це векторна фізична величина, яка є мірою механічного руху і чисельно визначається добутком маси тіла на швидкість його руху.

Одиницею вимірювання в СІ є: .

Міркуємо! Чи пов’язані між собою імпульс сили та імпульс тіла?

Запишемо ІІ закон Ньютона у векторні й формі.

(зміна швидкості)

(перепишемо вираз) , або , або

В результаті ми отримали ІІ закон Ньютона в імпульсній формі! Останні три вирази є зв’язком між імпульсом сили та імпульсом тіла. І звучить закон так:

Зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили.

Домашнє завдання: §36 ст.226-227 опрацювати, вивчити опорний конспект уроку. Вправа 36, ст. 230 №1 розв’язати письмово.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.