Опис досвіду учителя української мови і літератури Романович Л. С.

Опис документу:
Відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та з метою наскрізного упровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови та літератури, в контексті положень «Нової української школи», орієнтуюсь на виховання національносвідомої, всесторонньо розвиненої особистості, духовно багатої, зорієнтованої на на творчу діяльність, щоб змогла вона знайти себе в суспільстві, у Всесвіті.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Опис досвіду на тему

«Реалізація змістових наскрізних ліній у процесі вивчення української мови та літератури шляхом інноваційних технологій»

Романович Людмили Степанівни,

Учителя української мови та літератури

Колиндянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

2019

Відповідно до Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти та з метою наскрізного упровадження механізму реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні української мови та літератури, в контексті положень «Нової української школи», орієнтуюсь на виховання національносвідомої, всесторонньорозвиненої особистості, духовно багатої, зорієнтованої на творчу діяльність, щоб змогла вона знайти себе в суспільстві, у Всесвіті.

Сучасний урок української мови і літератури – це урок життя, на якому формується компетентність мовця, національно свідома, духовно багата особистість.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей навчальних предметів. Вони є соціально значимими, над предметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Час вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень. Це зумовлює появу освітніх інновацій.

Теорія інноватики докладно розроблена у працях Н. Р. Юсуфбекової, Л. І. Даниленко.

Поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно зорієнтоване,традиційні методи змінюються інноваційними, які передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності.На зміну традиційному навчанню приходить партнерське.

В сучасній середній школі чітко визначився перехід на гуманістичні способи навчання і виховання дітей.

Йоган Песталоцці зазначав: Повноцінним є тільки ті знання, які дитина здобула власною активністю. Саме на це спрямовані інноваційні технології навчання.

Саме тому упродовж з 2018року працюю над науково-методичною проблемою:«Реалізація змістових наскрізних ліній у процесі вивчення української мови та літератури шляхом інноваційних технологій».

Уроки свої будую на новій освітній парадигмі – особистісно орієнтованій. Реалізації наскрізних ліній, змістових компонентів проводжу шляхом інноваційних технологій, зокрема, інтерактивних технологій – це:

 • робота в парах

 • робота в малих групах

 • два-чорити-всі разом

 • карусель

Так, вивчаючи джерела української фразеології (6 клас), застосовую роботу в парах.

Завдання: прочитайте фразеологізми та визначте джерело походження кожного з них: мало каші з’їв, грати першу скрипку, нести хрест, зарубай на носі…

Щоб зрозуміти тему «Фразеологізми», пропоную учням «сходинками дійти до розуміння теми уроку». Учні працюють у малих групах. Даю різнорівневі завдання.

Початковий і середній рівень навченості (4 сходинки)

 • Що таке фразеологізми?

 • Звідки можна дізнатися про лексичне значення фразеологізму?

 • Скласти і записати по одному реченні з двома поданими сполученнями так, щоб ці сполучення виступали в одному реченні фразеологізмами , а вдругому– впрямому значенні ( розбити глека, гаряча голова )

Достатній та високий рівень навченості (10 сходинок)

 • Дослідити, яка роль фразеологізмів у мовленні.

 • Виконати задання вправи 89(О.В.Заболотний «Українська мова» 6 клас.

На уроках літератури часто використовую прийом «порушена послідовність». Роздаю школярам картки з фрагментами казки. Завдання – розкласти їх у тій послідовності, у якій записано в підручнику.

Підбиваючи підсумки уроку, використовую метод «Мікрофон».

- Чого навчають народні казки? До чого спонукають?

- Яка роль народної казки у житті людини?

- Чого я навчився (навчилася), читаючи пропоновані казки?

- Як я змінюся після вивчення даного матеріалу? До чого буду прагнути?

Реалізуючи наскрізні лінії, використовую технологію з опорою на зв’язний текст, адже на таких уроках учитель може якнайтісніше поєднувати навчання з вихованням у різних напрямах, спираючись на зміст навчання, а також активно впливати на розумовий розвиток дітей, домагаючись свідомого опанування ними знань, умінь і навичок з теми. Особливо звертаю увагу на екологічне виховання (НЛ - 1). Його завдання – прищепити правильні погляди на взаємозв’язок людини з природою, навчити бачити результати свого впливу на навколишнє середовище.

Оригінальною формою екологічного виховання школярів є усне словесне малювання – відтворення певної теми, запропонованої вчителем, уявно.

Скажімо, усно учні ніби то «малюють» те, що почули, побачили, знайшли, втратили.

Орієнтовані теми словесного малювання:

 • «Заснули мальви коло хати»,

 • «Музика осіннього вітру»,

 • «Чорнобривців насіяла мати»

Серед тем учнівських творів надаю перевагу таким, що пов’язані з життєвим досвідом школярів. Наприклад: «Якби я був директором екологічного ліцею», «Не рубай калину». Вивчаючи тему звертання, даю такі завдання:прочитайте текст, правильно інтонуючи речення, придумайте заголовок,знайдіть звертання, розставте розділові знаки:

 • Діти, зверніть увагу на те, що рослини здатні радіти або засмучуватись під час зустрічі з нами. І це не фантазія. Вчені дослідили, що лайка згубно впливає на рослини. Тоді вони в’януть . Коли ж до них звертаються з ласкавими словами, – розквітають. Отож, робімо висновки.

 • Нехай, шановне товариство у нашому мовленні буде більшеласкавих звертань. Випромінюймо енергію добра, а не зла,добродії !

Вивчаючи написання частки не з дієсловами,використала текст«Безцінний дар».

Ліси – неоціненний дар природи.Вони є надійними захисниками полів. саме вони пом’якшують клімат, поліпшують водний режим грунтів, захищають поля від суховіїв і пилових бур, а ріки і водойми – від замулювання та пересихання.

Ліси – це гігантські фабрики цілющого повітря. Це легені наших міст і селищ. Для кожного з нас перебування в лісі неначе свято.Улісі неодміннополіпшується настрій , ми відчуваємо спокій, радість, приплив енергії, бадьорості.

Ліси – це не тількизелена окрасою. Вони мають і важливе лікувальне значення.

За допомогою методу «мікрофон», формулюю питання до тексту:

 • Чим виступає не у виділених словах - часткою чи префіксом? Аргументуйте своє твердження. Доберіть кілька власних прикладів із не.

Повторюючи тему види речень за метою висловлювання, пропоную текст вірша.

Що ж це сталося з нами, люди,

Це ж як так, то нічого не буде:

Ні річок, ні гаїв, ні криниць,

Ні комах, ані звірів, ні птиць,

Ані квітів, ні трав, ні повітря,

Ні людей! Хоч тепер вже повірте.

Зупинімось – останній є шанс,

Оглянімось – благаємо вас!

Все задумано мудро в природі,

Жити всьому у мирі і згоді.

Річка хай, куди хоче, тече.

Пташеняті підставим плече.

Як зрубаємо дерево – вмить

Поспішаймо хоч два посадить.

Як асфальт – то не через калину,

Джерельце хай не знає зупину.

Полюбімо природу палко,

Не топчімо ногами фіалку…

Як розоримо світ оцей вщерть,

Вирок нам без війни буде: смерть.

Зупинімось – останній є шанс.

Ця планета не тільки для нас…

(Завдання: прочитати текст, вказати на види речень за метою висловлювання).

Реалізувати НЛ – 1 допомагають підібрані зв’язні тексти для переказів, аудіювання, читання мовчки.

В умовах модернізації системи освіти важливого значення набуває виховання всебічно розвиненої, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями й навичками комунікативно виправдано користуватися мовними засобами в усіх сферах суспільної діяльності , зокрема мовленнєвої. Тому необхідно здійснювати пошуки шляхів підвищення ефективного навчання української мови , запроваджуючи нові технології навчання, які забезпечували б не лише мовні й мовленнєві знання, уміння й навички, а й сприяли б розвитку мислення та збагаченню культури мовлення. Практикую на уроках технології ситуативного моделювання. Наприклад, Випуск радіопрограми « Слово».

Учениця ( ведуча радіопередачі):

Добрий ранок, шановні радіослухачі ! В ефірі програма «Слово».

Хто шанує рідну мову, той говорить, пише безпомилково.

В редакцію надійшли листи з проханням пояснити, як правильно сказати:

 • приймати участь чи брати участь;

 • порушити питання чи підняти питання

 • Правильно брати участь,порушити питання

Сьогодні мова піде про мовні покручі. Ми часто чуємо: він мішає мені читати.Кашу ложкою мішають, а читати хтось може заважати.Памятайте,що -текст перекладають, а бабусю через дорогу переводять.

Радіопрограма добігає кінця. Листи надсилайте на адресу нашої програми:Колиндянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 6 клас

До побачення ! До нових зустрічей!

У залежності від завдань та цілей уроку протягом кожного етапу особистісно зорієнтованого уроку ми використовуємо ті інноваційні технології та технологічні прийоми, які найбільш ефективно реалізують навчальний потенціал уроку та сприяють формуванню предметної мовно-літературної компетентності учнів. Найбільш ефективними м вважаємо ті прийоми роботи, які не тільки активізують розумову і пошукову діяльність учнів, а й сприяють практичному застосуванню набутих знань у реаліях сучасного життя і становлять основу формування особистого життєвого досвіду учнів та ключових рис інноваційної особистості. 

Інноваційні технології навчання допомагають реалізувати наскрізні лінії при вивченні української мови та літератури.

Впровадження у процес вивчення української мови і літератури не однієї інноваційної технології, а інтегрованої моделі інноваційних технологій сприяють створенню інноваційного освітнього простору і формуванню інноваційного креативного стилю діяльності вчителя, вдосконаленню методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Використання інноваційних технологій на уроках словесності дозволяє урізноманітнити уроки, застосувавши різні види навчальної діяльності учнів, активізувати їхню увагу, удосконалити процес навчання, зробити його більш цікавим, захоплюючим, доступним.

Список використаної літератури

 1. Гільбух Ю.З., Дробноход М.І. Інноваційний експеримент у школі. На допомогу початкуючому дослідникові. – К., 1994. – С.3.

 2. Інноваційнітехнології та сучасний урок літератури / Упор. І.Кузьменчук. – К.: Вид. дім «Шкіл.світ» Вид. Л.Галіцина, 2006.

 3. Кларін М. Інновації в навчанні // Завуч. – 2000. – №23-24. – С.8.

 4. Когут О.І. Інноваційні технології навчання української мови та літератури. – Тернопіль: Астон, 2005.

 5. Осмоловський А., Василенко Л. Від навчального проекту до соціальної самореалізації особистості // Шлях освіти. − 2000. − №2. − С. 34-37.

 6. Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник / За ред. Г.С.Сизоненко. − К.: Гопак, 2000. − 560 с.

 7. Утюж І.Г. Креативність людини в сучасному освітньому просторі //http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp7/konf1/Utjug.pdf

9

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Акція «Методичне літо»
Призовий фонд 50 000 грн!
Взяти участь

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
0
міс.
2
1
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!