Односкладні речення

Опис документу:
Конспект уроку з теми "Односкладні речення" з використанням ситуативних завдань

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

КОНСПЕКТ УРОКУ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СИТУАТИВНИХ

ЗАВДАНЬ

8 клас

Тема. Односкладні речення (означено-особові , неозначено-особові та узагаль

нено-особові речення). Тренувальні вправи. Стилістичні функції одно

складних (означено-особових, неозначено-особових та узагальнено-

особових) та двоскладних речень.

Мета. Удосконалювати уміння й навички учнів розпізнавати односкладні речен-

ня, визначати їх структурні особливості, самостійно будувати односкладні

означено-особові, неозначено-особові та узагальнено-особові речення,

стилістично правильно вживати їх у мовленні; розвивати пам’ять, логічне

мислення, зв’язне мовлення школярів; уміння працювати з таблицями,

виділяти головне; навики самостійної роботи; сприяти духовному й мора

льному розвитку школярів.

Тип уроку. Урок закріплення вмінь і навичок.

Міжпредметні зв’язки: українська література.

Обладнання: картки із завданнями, таблиці, комп’ютери.

 

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. Забезпечення емоційної готовності (обмін побажаннями).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.

Учитель. У земному житті людина єднається з Богом перш за все через молитву, у щирій молитві людина підноситься над земними інтересами й турботами, до глибини розкриває свою душу, відчуває величність і милість Божу, передає себе в руки Його: “Хай буде воля Твоя”. Тому щира молитва вносить в душу людини спокій, вливає в неї нові сили й надії.

Тому сьогодні хочу розпочати урок з молитви, яку колись традиційно читали перед навчанням.

(Учитель читає молитву.)

Молитва перед навчанням

Милосердний Господи! Пошли нам благодать Духа Твого Святого, що подає нам розум і зміцнює душевні наші сили, щоб, слухаючи уважно вчення, що нам викладають, виросли ми Тобі, нашому Творцеві, на славу, батькам нашим на втіху, Церкві і Батьківщині на користь.

 

Як ви вважаєте, які речення за будовою (прості чи складні), за складом граматичної основи (односкладні чи двоскладні) переважають у молитвах? Свою думку обґрунтуйте.

 

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Повідомлення теми уроку.

2. Визначення власних цілей і узгодження їх із загальними.

(Запишіть цілі, які ви ставите перед собою на цьому уроці).

1. Навчитися відрізняти прості односкладні речення від двоскладних, правильно визначати їх граматичні основи.

2. Навчитися розрізняти означено-особові, неозначено-особові та узагальнено-особові речення, зясувати особливості кожного з цих видів односкладних речень.

3. Зясувати їх стилістичну роль.

4. Вміти правильно, стилістично виправдано використовувати у своєму мовленні різні види односкладних речень.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

Інтелектуальна розминка Лінгвістична скарбничка.

 Які речення називаються односкладними?

 Чим вони відрізняються від двоскладних речень?

 На які типи поділяються односкладні речення?

 Які є види односкладних речень з головним членом у формі присудка?

 Як відрізнити означено-особові речення від неозначено-особових?

 Які односкладні речення називаються безособовими? Чим виражаються у них головні члени?

 Чи може бути в безособовому реченні підмет? Чому?

 Як називаються речення з головним членом у формі підмета?

 Чи можуть бути в називному реченні, крім підмета, інші члени речення? Які саме?

Групова робота. Презентація проектів.

(Кожна група отримує проект, який буде презентувати, і картки з реченнями, серед яких їм потрібно вибрати ті, що слугуватимуть прикладами для представлення запропонованого їм виду односкладного речення).

 

Орієнтовна відповідь учня.

Ми презентуємо односкладне означено-особове речення.

Означено-особовим називаються односкладні речення, головний член яких означає дію, яку виконує конкретна особа.

Головним членом у таких реченнях можуть виступати дієслова у формах І та ІІ особи однини й множини теперішнього чи майбутнього часу дійсного способу; ІІ особи однини й множини наказового способу.

Означено-особовими є речення 1, 4.

Із запропонованих речень доберіть приклади для захисту вашого проекту. Визначте, які речення є зайвими (не є односкладними особовими).

1. Пливемо назустріч сонцю (І.Цюпа).

2. Як дбаємо, так і маємо (Нар. творчість).

3. Семена викликали до князя в палац і наказали зачекати (П.Панч).

4. Сідай. Спочинь з дороги, брате (Ліна Костенко).

5. Мело, крутило, скаженіло, огортаючи присмерком весь край (О.Гончар).

6. Нас кличе у мандри дорога, нам грає чарівна струна (С.Фоменко).

7. За одного битого двох небитих дають (Нар. творчість).

8. Посадили над козаком явір та ялину (Т.Шевченко).

 

Робота в групах. Спостереження з елементами аналізу.

Прочитайте виразно молитву Господи, помилуй нас!” Тараса Петриненка.

1. Навіть на останнім рубежі

Промінь віри в нас ще не погас.

Боже, Україну збережи,

Господи, помилуй нас!

2. Нам свою все милість покажи

Правдою, повсюди й повсякчас.

Боже, Україну збережи,

Господи, помилуй нас!

3. В наших грудях кулі і ножі,

Нас розп’ято й знищено не раз.

Боже, Україну збережи,

Господи, помилуй нас!

4. І з колін піднятись поможи,

І благослови у добрий час.

Боже, Україну збережи,

Господи, помилуй нас!

5. Наші душі нидіють в іржі,

Але промінь віри не погас.

Боже, Україну збережи,

Господи, помилуй нас!

6. Грішні діти – діти не чужі,

Отче наш, почуй їх щирий глас.

Боже, Україну збережи,

Господи, помилуй нас!

Мікрофон.

Яке враження справив на вас прослуханий твір?

Як, на вашу думку, автор ставиться до України, українців?

 

 Випишіть з тексту двоскладні речення (І група) та односкладні означено-особові речення (ІІ група). Визначте граматичні основи. Вкажіть на спосіб морфологічного вираження головного члена односкладних означено-особових речень.

 Знайдіть інші односкладні речення, визначте їх види. Свою думку обґрунтуйте.

 

Мозковий штурм.

 Поміркуйте, чи усі речення, що містять звертання, є односкладними? Доведіть свою думку, дібравши приклади двоскладних речень зі звертаннями.

 Чи будь-яке речення, у якому промовляється чи чується лише один головний член речення, є односкладним? Як, на вашу думку, буде називатися таке речення, у якому пропущено якийсь (головний чи другорядний) член речення?

 Чи є такі речення (з пропущеними членами – неповні) у тексті?

Пригадайте, чим ще можуть бути виражені присудки в означено-особовому реченні (див. узагальнюючу таблицю-схему Види односкладних реченьчень

Виконання вправи 161 (за М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаєнко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук).

І. Прочитайте виразно вірш, визначте його основний мотив. Визначте спосіб вираження головного члена односкладних означено-особових речень. Поясніть роль означено-особових речень.

 

Назбираю (дієслово 1-ї особи однини майбутнього часу) в гаю запашного зілля,

Запашного зілля вибуялих трав.

З ясеня та кленів назбираю гілля,

Лепехи нарвати побіжу (дієслово 1-ї особи однини майбутнього часу) на став.

 

Клечанням обставлю, приберу (дієслово 1-ї особи однини майбутнього часу) кімнату,

Подивіться, (дієслово 2-ї особи множини наказового способу) мамо, хороше ж то як!

Усміхнуться очі, поміж тим у хату

Ввечір завітає стомлений козак.

 

Сядемо (дієслово 1-ї особи множини майбутнього часу) рядочком, заведем (дієслово 1-ї особи множини майбутнього часу) розмову

Тиху, сумовиту і про все, про все…

Доки до віконця хусточку шовкову

Ніченька-черничка з поля донесе. (В.Чумак)

ІІ. Замініть усно односкладні речення синонімічними двоскладними. Простежте, на чому зосереджується увага в односкладних реченнях та двоскладних – на дії чи на її виконавцеві.

(Усі односкладні означено-особові речення синонімічні двоскладним, але, на відміну від останніх, в означено-особових реченнях увага зосереджується не на виконавцеві, а на самій дії.)

 Чи знаєте ви Біблійні заповіді?

 Давайте їх пригадаємо й запишемо.

 Якою формою виражений у них головний член? (Дієсловом у формі ІІ особи однини наказового способу.)

 То до якого виду односкладних речень ми віднесемо ці речення – до означено-особових чи до узагальнено-особових?

 

Лінгвістичне спостереження та узагальнення.

Визначте спільні та відмінні ознаки для означено-особових та узагальнено-особових речень. Поясніть, чим ви керуєтесь, розмежовуючи ці види речень.

 

Робота в парах. Синтаксичний експеримент.

Запишіть текст, замінюючи двоскладні речення односкладними, де це можливо. З’ясуйте, що змінилось у структурі й семантиці новоутворених речень. Визначте, як трансформації речень позначилися на емоційно-образному наповненні їх. Зробіть висновок про роль односкладних речень у мовленні (з якою метою вони вживаються).

Щоранку, прокидаючись, я стаю на коліна і схиляю свою голову у молитві. Я не прошу у Господа слави чи багатства. Я благаю миру для своєї України, любові, мудрості та злагоди для нашого народу.

Я пригадую, мій батько казав, що він не може бути там, де зневажають його народ. А інші поважатимуть нас тоді, коли ми поважатимемо себе, свою мову, історію та культуру”, – говорив він.

Можливий варіант:

(1) Щоранку, прокидаючись, стаю на коліна і схиляю свою голову у молитві. (2) Не прошу у Господа слави чи багатства – благаю миру для своєї України, любові, мудрості та злагоди для нашого народу.

(3) Пригадую, мій батько казав, що не може бути там, де зневажають його народ. (4) А поважатимуть нас тоді, коли ми поважатимемо себе, свою мову, історію та культуру”, – говорив він.

 

Який текст, на вашу думку, кращий? Чому?

Які односкладні речення є у вашому тексті?

Чому не всі речення можна замінити односкладними? Свою думку обґрунтуйте. (Останнє речення не може бути односкладним, тому що автор зосереджує увагу не лише на дії, а й на її виконавцеві.)

Зверніть увагу!

Не є односкладними речення, у яких присудки виражені дієсловом у формі 3-ї особи однини теперішнього й майбутнього часу або у формі однини минулого часу дійсного й умовного способу. Це двоскладні речення з пропущеним підметом, який відновлюється з контексту (3).

(В означено-особових реченнях увага зосереджується не на виконавцеві, а на самій дії. Виконавці дії в неозначено-особових реченнях не називаються з різних причин. Іноді вони не відомі, а іноді вони не називаються свідомо, щоб зосередити увагу на самій дії.)

Означено-особові та неозначено-особові речення здебільшого вживаються в художньому і розмовному стилях мовлення. Вони допомагають уникнути небажаного повторення , створюють лаконічність, динамічність розповіді.)

 

Робота в групах

Випишіть означено-особові речення (ІІ група); неозначено-особові (І група) та узагальнено-особові (ІІІ група). Визначте головні члени речення та форму їх вираження. Поясніть, чим ви керуєтесь, розмежовуючи ці види речень.

1. Деякий час їхали мовчки (С.Музиченко). 2. Від корявого дерева тепла не чекай (Нар. творчість). 3. Опустіться, тихі зорі, синові під вії (В.Симоненко). 4. Іду і мрію про щось (М.Йогансен). 5. Три дні дали на роздуми мені (Л.Костенко). 6. Тужу за вами, солов’ї Вкраїни (М.Рильський). 7. Прийди весняною грозою, сипни на серце яблунь цвіт (Р.Братунь). 8. Землі кланяйся низько – до хліба будеш близько (Нар. творчість).

 

Учитель. Молитва – це шлях людини до Бога, місток, що єднає її з Всевишнім, це засіб сполучення в людині фізичного з духовним. Це також колосальна очисна сила, яка позбавляє людину всього ницого й нікчемного, підносить її над буденним і засвідчує її чистоту та праведність. Молитва – дорога до святості, засіб долання спокус, себелюбства, дріб’язковості, нікчемства. Святий Іван Златоуст казав:Молитва є могутньою зброєю, невичерпним скарбом, безмежним багатством, джерелом, матір’ю незліченного добра”.

Тому сьогодні на уроці я хочу запропонувати вам скласти молитву за Україну та її народ, дотримуючись особливостей жанру та використовуючи різні види односкладних речень

 

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Рефлексія роботи на уроці.

 Чи досягли ви поставлених цілей?

 Які форми роботи сприяли цьому, що заважало?

Мікрофон.

Продовжіть подані речення.

 На сьогоднішньому уроці я зрозумів (зрозуміла)…

 Мені вдалося (не вдалося)…

 На уроці мені було цікаво (нецікаво), тому що…

 Цей урок важливий для мене, тому що…

 

Домашнє завдання: із творів літератури дібрати приклади на всі види односкладних речень 

Франсуа Вольтер

 

 

9

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!