Оцінювання 3 клас НУШ

НУШ

Для кого: 3 Клас

26.01.2021

377

34

0

Опис документу:
Таблиці тематичного оцінювання результатів навчальних досягнень учнів 3 класу НУШ (Типова освітня програма О.Я.Савченко) з таких предметів: Українська мова, Літературне читання, Математика, Інформатика (у курсі "ЯДС"), ЯДС, Дизайн і технології, Образотворче мистецтво, Музичне мистецтво, Фізична культура. Розроблені згідно Методичних рекомендацій щодо оцінювання учнів 3-х, 4-х класів НУШ (Наказ МОН від 16.09.2020 №1146). Прізвище та імя учня зазначається на лінії у верхньому колонтитулі.
Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Таблиця оцінювання результатів навчання ________________________________________________________ 3 клас НУШ

УКРАЇНСЬКА МОВА

ДАТА

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

ВИД ПЕРЕВІРКИ (назва діагностичної роботи)

ІНДЕКС

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ

СЕМЕСТР

І

ІІ (РІК)

МОВ 3.1

Створює письмові висловлювання

МОВ 3.2

Взаємодіє письмово в онлайн просторі

МОВ 3.3

Знаходить і виправляє орфографічні помилки

МОВ 3.4

Аналізує та редагує власне письмове висловлення

МОВ 4

Досліджує власне індивідуальне мовлення

МАТЕМАТИКА

ІНФОРМАТИКА

ДАТА

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

ВИД ПЕРЕВІРКИ (назва діагностичної роботи)

ІНДЕКС

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ

СЕМЕСТР

МАТЕМАТИКА

ІНФОРМАТИКА

І

ІІ (РІК)

МАО 1

Застосовує математику для життєвих ситуацій

МАО 2

Розв’язує задачі

МАО 3

Аналізує дані, процес та результат розв’язання

МАО 4.1

Класифікує, порівнює, узагальнює об’єкти

МАО 4.2

Встановлює кількість, позначає числом

МАО 4.3

Здійснює обчислення усно та письмово

МАО 4.4

Орієнтується на площині і в просторі

МАО 4.5

Розпізнає геометричні фігури

МАО 4.6

Будує геометричні фігури, конструює

МАО 4.7

Вимірює величини

МАО 4.8

Працює з таблицями, схемами, діаграмами

ІФО 1

Знаходить, критично оцінює інформацію

ІФО 2

Створює інформаційні продукти та програми

ІФО 3

Спілкується з використанням технологій

ІФО 4

Дотримується етичних норм інформаційної взаємодії

Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ

ДАТА

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

ВИД ПЕРЕВІРКИ

ІНДЕКС

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ

СЕМЕСТР

І

ІІ (РІК)

ПРО 1

Спостерігає за навколишнім світом

ПРО 2

Розуміє, аналізує, узагальнює інформацію

ПРО 3

Розуміє взаємозв’язки у природі

ПРО 4

Розв’язує проблемні завдання та ситуації

СЗО 1

Турбується про здоров’я, безпеку та добробут

СЗО 2

Приймає рішення з користю для здоров’я

СЗО 3

Обирає здоровий спосіб життя

СЗО 4

Демонструє підприємливість

ГІО 1

Встановлює зв’язки між подіями в часі

ГІО 2

Орієнтується в соціальному середовищі

ГІО 3

Розуміє джерела соціальної інформації

ГІО 4

Розповідає про минуле і сучасне

ГІО 5

Висловлюється про події суспільного життя

ГІО 6

Поважає права і свободи свої та інших людей

ГІО 7

Усвідомлює себе як громадянина України

ГІО 8

Дотримується принципів громадянства

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЇ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ДАТА

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

ВИД ПЕРЕВІРКИ

ІНДЕКС

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ

СЕМЕСТР

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

МУЗИЧНЕ

МИСТЕЦТВО

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЇ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

І

ІІ (РІК)

МИО 1

Створює художні образи

МИО 2

Сприймає, розуміє твори мистецтва

МИО 3

Самовиражається через різні види мистецтва

МИО 1

Створює художні образи

МИО 2

Сприймає, розуміє твори мистецтва

МИО 3

Самовиражається через різні види мистецтва

ТЕО 1

Втілює творчий задум у готовий виріб

ТЕО 2

Турбується про власний побут

ТЕО 3

Ефективно використовує природні матеріали

ТЕО 4

Практично застосовує сучасні ремесла

ФІО 1

Займається руховою активністю

ФІО 2

Знає і застосовує фізичні вправи

ФІО 3

Бере участь у рухливих іграх

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

ДАТА

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ

ВИД ПЕРЕВІРКИ

ІНДЕКС

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

РІВНІ ОЦІНЮВАННЯ

СЕМЕСТР

І

ІІ (РІК)

МОВ 1

Взаємодіє з іншими усно, сприймає та використовує інформацію

МОВ 2.1

Сприймає текст, розвиває навички читання вголос та мовчки, декламує напам’ять

МОВ 2.2

Аналізує й інтерпретує,побудову і зміст текстів різних видів

МОВ 2.3

Описує емоційний стан героїв, виявляє своє ставлення до тексту

МОВ 2.4

Розуміє та визначає мету тексту

МОВ 2.5

Обирає тексти для читання. Володіє прийомами ироботи з дитячою книгою

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.