О. С. ПУШКІН. «ПІСНЯ ПРО ВІЩОГО ОЛЕГА». ПРАВДА ПРОРОКА І ВОЛОДАРЯ

Цю сторінку створено користувачем «Всеосвіти», якщо її вміст порушує ваші авторські права, надішліть скаргу у службу підтримки, ми оперативно відреагуємо.

This page was created by the website user. If its content violates your copyright, you can submit a takedown request to our support team, and we will respond promptly.

Поскаржитися / Report

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № ___________

ТЕМА: О. С. ПУШКІН. «ПІСНЯ ПРО ВІЩОГО ОЛЕГА». ПРАВДА ПРОРОКА І ВОЛОДАРЯ

Мета: удосконалювати навички аналізу поетичного тексту, порівняльного аналізу образів; з’ясувати особливості поетичної мови твору; засвоїти поняття про трагічне; допомогти учням зрозуміти морально-філософські проблеми бутя; розвивати уміння критичного мислення; виховувати повагу до художнього слова.

Найкраще пророцтво — тверда рішучість і здоровий розум.

Еврипід

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

Зачитування складених планів.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Робота над порівняльний аналізом образів князя Олега і віщуна

1. Якими зображено князя Олега і віщуна? (Обидва сильні. Князь — земною владою, віщун — здатністю пізнати те, що невідомо простим смертним.)

2. Чому волхв відмовився від подарунка князя? (Бо йому не по­трібні земні, матеріальні багатства. Адже він має значно більший дар — пророчий.)

3. У чому, на вашу думку, сила віщуна? (У його «віщому» слові, «правдивій та вільній мові».)

4. Порівняйте реального князя Олега і його поетичний об­раз, створений Пушкіним. (Як свідчать легенди, князь Олег прославився героїчними походами. Відомо також, що 882 року він захопив престол у Києві — учинив насильство у власних інтересах. Поетичний Олег змальований тільки як доблесний воїн і герой.)

5. Подумайте, чим більше повинен керуватися володар: силою чи мудрістю? (Мудрістю. Бо тільки вона не дає людині схи­бити у своїх учинках.)

 1. Дослідницька робота. Особливості поетичної мови твору

1. У тексті багато діалогів. Прослідкуйте, з ким спілкувався князь. Чи однакова його поведінка? Яка роль діалогів у тек­сті? (Князь Олег розмовляв із віщуном, слугами, друзями-дру­жинниками. Він скрізь різний. І саме діалоги допомагають усебічно розкрити характер героя.)

2. Прослідкуйте, у які моменти життя князя Олега поет подає монологи героя. З якою метою? (У період роздумів, вагань. Монологи дають можливість зазирнути в душу героя, щоб зрозуміти його переживання — для розкриття внутрішнього світу героя.)

3. Прослідкуйте, слова яких частин мови переважають у тек­сті? Як ви гадаєте, чому? (У тексті переважають дієслова, вжиті у теперішньому часі. Це допомагає «оживити» іс­торичне минуле, тобто подати давноминулі події так, на­чебто вони відбуваються «перед очима» читачів. Окрім того, використання дієслів дає можливість показати події у роз­витку, динаміці.)

 1. Дослідницька робота. Визначення композиції твору

Визначте композиційні частини вірша.

Експозиція «Князь їде полями на вірнім коні».

Зав’язказустріч із волхвом.

Розвиток діїзаміна коня, наказ слугам, згадка про коня че­рез багато років.

Кульмінація — «І крикнув зненацька ужалений князь».

Розв’язка тризна на могилі князя Олега.

 1. Творча робота

Порівняйте оригінал тексту з його перекладом.

Переклад Ю. Карського є досить вдалим. Перекладач точно відтворює сюжетну лінію пушкінського твору, зберігає його діа­логічну форму, поетичну мову, старослов’янізми, епітети, ритміку.

 1. Коментар учителя

У цьому творі О. С. Пушкін також порушує проблему зіткнення людини зі своєю долею.

 1. Завдання для учнів

Згадайте, у яких творах була порушена подібна проблема. (Давньогрецькі міфи. Греки вірили, що боги можуть впливати на долю людей і навіть цілих народів.)

 1. Коментар учителя (продовження)

Ще з часів Давньої Греції в літературі існує поняття фатуму.

Фатум (лат.) — доля, неминучість.

Пушкін сам у чомусь був схильний вірити в долю. Своє перше заслання і події, які передували йому, він сприймав як невідворот­ність. Одного разу він розповідав друзям, що циганка наворожила йому велику славу і ранню смерть. Це пророцтво не давало йому спокою, гнітило душу і знайшло відображення у багатьох творах.

Сумні думки поета про невідворотність долі відобразилися й у «Пісні про віщого Олега».

 1. Бесіда з учнями

1. Як ви гадаєте, чи повірив князь Олег словам віщуна? (На пер­ший погляд здається, що повірив, адже він звелів замінити коня. Однак пізніше його не полишали сумніви щодо правиль­ності свого вчинку. Князь називав слова волхва «дурним ві­щуванням».)

2. Чому князь Олег відчував провину перед конем? (Тому що для воїнів, за слов’янською традицією, кінь був вірним това­ришем. У вірші значне місце відводиться піклуванню Олега про свого бойового побратима. І свій вчинок князь розцінює як зраду, слабкість.)

 1. Слово вчителя

Пушкін, переповідаючи легенду, закінчив свій твір трагічно. Що означає це слово?

 1. Словникова робота

Трагічне це те, що викликає у читача співчуття, страх, глибокі переживання, пов’язані із сумними подіями в житті героїв.

 1. Завдання для учнів

Визначте основну тему твору.

 1. Коментар учителя

Основною темою твору є тема невідворотності долі. Про неї автор не говорить відкрито, але читач не може не відчути її зву­чання у тексті. У дослідників творчості О. Пушкіна є різні думки з цього приводу.

Одні вважають, що у «Пісні про віщого Олега» поет хотів нагадати: доля, яка є символом вищої незбагненної для людського розуму сили, справді існує.

Інші стверджують: Пушкін у своєму вірші хотів підкреслити думку про те, що поети, подібно до волхвів, «не бояться земних володарів».

Треті переконані в тому, що основна думка твору полягає в уславленні «правдивої і вільної мови поезії», підвладної суду су­часників. Тема поета-пророка, здатного словом розбудити людей, з’явиться у творчості пізнього Пушкіна (вірш «Пророк»).

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Бесіда з учнями

1. Згадайте, які реальні події були відображені у вірші О. Пушкіна «Пісня про віщого Олега».

2. Яка композиція вірша?

3. Яка основна тема поезії?

4. Поясніть, у чому полягає суть трагічного у зображенні долі князя Олега. (У неминучості, невідворотності його долі.)

 1. Робота з епіграфом до уроку

Давньогрецький драматург Еврипід говорив: «Найкраще про­роцтво — твереза рішучість і здоровий розум». Як можна зрозу­міти ці слова? (Можна вірити у пророцтва і не вірити, зазирати у майбутнє і не зазирати. Краще все-таки його творити. Нині, коли різні астрологи, віщуни зустрічаються на кожному кроці, здоровий глузд і тверезий розум не завадять нікому.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторіть поняття про літературну баладу; напишіть твір-мініатюру «Мої враження від вірша О. Пушкіна “Пісня про віщого Олега”».

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.