НУШ (1 клас). Календарно-тематичне планування. Математика (вересень-жовтень).

Математика

Для кого: 1 Клас

11.10.2018

1058

25

0

Опис документу:
Календарно-тематичне планування складено згідно Державного стандарту початкової освіти (2018 р.) за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Календарне планування

МАТЕМАТИКА, 1 клас

4 год

ПЕРШИЙ МІСЯЦЬ

Змістові лінії та пропонований зміст

Лічба. Ознаки предметів. Лічба. Ознаки об’єктів навколишнього світу: колір, розмір, форма тощо. Аналіз спільних та відмінних ознак об’єктів навколишнього світу. Встановлення кількості елементів у групі – кількісна лічба. Порівняння і впорядкування об’єктів навколишнього світу за однією або декількома ознаками. Порядкова лічба предметів. Порядкові відношення. Лічба в прямому і зворотному порядку (на основі суб’єктного досвіду учнів)

Числа. Дії з числами. Натуральні числа 1 – 10. Назви чисел у межах 10 (на основі суб’єктного досвіду учнів). Підготовчі вправи до написання цифр.

Вимірювання величин. Ознаки, пов’язані із поняттям величини. Довжина. Вимірювання довжини предметів нестандартними мірками . Співставлення об’єктів навколишнього світу за їх розміром, довжиною,висотою, товщиною. Вимірювання довжини предметів , використовуючи нестандартні мірки

різного роду (стрічка, сірникова коробка тощо). Упорядковування предметів за збільшенням або зменшенням певної величини

Просторові відношення. Геометричні фігури. Просторові відношення. Геометричні фігури: точка, пряма, промінь, відрізок, їх істотні ознаки. Розміщення об’єктів на площині та у просторі. Напрямки руху об’єктів. Точка. Пряма. Крива Замкнена та незамкнена лінія. Промінь. Кут. Відрізок. Побудова відрізків.

Робота з даними. Робота з даними. Стовпчикові діаграми. Читання та побудова діаграм.

з/п

Зміст

Очікувані результати учіння /

індекс конкретного очікуваного результату (КОР)

Дата

Примітка

1.

Лічба за правилами. Лічба об’єктів навколишнього світу. Орієнтування на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо). Ознайомлення з підручником, зошитом та навчальним приладдям.

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, хаотично) 2 МАО 1-4.2-1

 • Встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову 2 МАО 4.1-1

2.

Збір даних, що відображають конкретні життєві ситуації. Ознаки об’єктів навколишнього світу: колір, розмір, форма. Розпізнавання у предметах навколишнього світу відомих геометричних фігур. Порядок розташування об’єктів на площині.

 • Збирає дані, що відображають ситуації: «Скільки хлопців у нашому класі мають однакові імена»; «Скільки дівчаток в нашому класі мають однакові імена»? 2 МАО 1.1 – 1

 • Розпізнає у предметах навколишнього світу відомі геометричні фігури 2 МАО 4.2

 • Встановлює порядок розташування об’єктів на площині (на маршрутному листі). 2 МАО 4.1-1

3.

Ознаки, пов’язані із поняттям величини. Довжина. Порівняння об’єктів навколишнього світу за довжиною, масою. Упорядкування об’єктів за збільшенням або зменшенням певної величини. Лічба об’єктів навколишнього світу. Розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо). Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Порівнює об’єкти навколишнього світу за довжиною, масою. 2 МАО 3.2-3

 • Упорядковує об’єкти за збільшенням або зменшенням певної величини. 2 МАО 3.2-4

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Встановлює відносне розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову 2 МАО 4.1-1

4.

Лічба об’єктів навколишнього світу в прямому і зворотному порядку. Розміщення об’єктів в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо). Робота з даними. Маршрути на основі зібраних даних за допомогою піктограм та схем. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, по колу, хаотично). 2МАО 3.1-1

 • Встановлює відносне розміщення об’єктів в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо). 2 МАО 4.1-1

 • Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми. 2 МАО 1.1- 2

 • Описує і складає маршрути на основі зібраних даних за допомогою піктограм та схем. 2 МАО 2.2-3

5.

Використання зібраних даних для спілкування щодо досліджуваної проблеми. Розміщення об’єктів у просторі (лівіше, правіше, вище, нижче). Знаходження знайомих двовимірних (площинних) фігур на предметах навколишнього середовища. Геометричні фігури – точка, пряма, промінь, відрізок, їх істотні ознаки. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Використовує зібрані дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми 2 МАО 1.1- 2

 • Встановлює відносне розміщення об’єктів у просторі (лівіше, правіше, вище, нижче). 2 МАО 4.1-1

 • Знаходить знайомі двовимірні (площинні) фігури на предметах навколишнього середовища. 2 МАО 4.2 - 2

 • Розрізняє геометричні фігури – точка, пряма, промінь, відрізок 2 МАО 4.2 – 2.

6.

Відтворення досліджуваних геометричних форм. Лічба об’єктів навколишнього світу в прямому і зворотному порядку. Кількісні і порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта відносно іншого. Вимірювання за допомогою нестандартних мірок. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світу. 2 МАО 4.2-2

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу(розташовані послідовно, по колу, хаотично). 2 МАО 3.1 – 1

 • Використовує зібрані дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми 2 МАО 1.1 – 2

 • Уживає у мовленні кількісні і порядкові числівники при встановленні порядкового номера об’єкта відносно іншого. 2 МАО 3.1 – 3

 • Здійснює вимірювання, використовуючи нестандартні мірки різного роду (стрічка, сірникова коробка тощо). 2 МАО 3.2 – 1

7.

Натуральні числа 1-10. Назви чисел у межах 10 (на основі суб’єктного досвіду учнів). Встановлення відношення порядку розміщення об’єктів на площині та в просторі. Геометричні фігури – точка, пряма, промінь, крива замкнена та незамкнена лінія, кут. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, по колу, хаотично). 2 МАО 3.1-1

 • Встановлює відношення порядку розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову. 2 МАО 4.1 – 1

 • Розрізняє геометричні фігури – точка, пряма, промінь, відрізок 2 МАО 4.2 – 2.

8.

Лічба об’єктів навколишнього світу. Назви чисел у межах 10 (на основі суб’єктного досвіду учнів). Співвіднесення кількості об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом (до 10). Збір даних, що відображають конкретну життєву ситуацію. Оперує числами в межах 10. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом (до 10). 2 МАО 2.1-3

 • Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію. 2 МАО 1.1-1

 • Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми. 2 МАО 1.1-2

 • Оперує числами в межах 10. 2 МАО 3.3-1

9.

Лічба об’єктів навколишнього світу. Відтворення в різних видах діяльності ймовірних та фактичних результатів лічби об’єктів, що їх оточують. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Використовує зібрані дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми «Чому не вдалося знайти друга?». 2 МАО 1.1-2

 • Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують. 2МАО 3.1-4

10.

Лічба за правилами лічби. Співвіднесення кількості елементів у групі з відповідним числом і навпаки. Відтворення в різних видах діяльності результатів лічби об’єктів, що їх оточують. Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Лічить за правилами лічби. 2МАО 3.1-1

 • Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним числом і навпаки. 2 МАО 2.1-3

 • Відтворює в різних видах діяльності результати лічби об’єктів, що їх оточують. 2 МАО 3.1-4

 • Об’єднує об’єкти навколишнього світу у групу за спільною ознакою. 2 МАО 3.1-5

11.

Лічба об’єктів навколишнього світу. Моделювання за зразком об’єктів навколишнього світу (тварин), з використанням готових геометричних фігур (частини танграма). Визначення знайомих геометричних фігур у фігурах складної конфігурації. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Моделює об’єкти навколишнього світу, використовуючи готові геометричні фігури. 2 МАО 4.2 - 1

 • Визначає знайомі геометричні фігури у фігурах складної конфігурації. 2 МАО 4.2 – 2

12.

Лічба за правилами лічби. Кількісна лічба. Співвіднесення кількості елементів у групі з відповідним числом і навпаки. Відтворення в різних видах діяльності результатів лічби об’єктів, що їх оточують. Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою. Підготовчі вправи до написання цифр. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Лічить за правилами. 2 МАО 3.1-1

 • Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним числом і навпаки. 2 МАО 2.1-3

 • Відтворює в різних видах діяльності результати лічби об’єктів, що їх оточують. 2 МАО 3.1-4

 • Об’єднує об’єкти навколишнього світу у групу за спільною ознакою. 2 МАО 3.1-5

13.

Лічба об’єктів навколишнього світу. Порядкова лічба предметів. Співвіднесення кількості об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Уживає в мовленні порядкові числівники (1-10) 2 МАО 3.1-3

 • Співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом 2 МАО 2.1-3

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу2 МАО 3.1-1

14.

Лічба об’єктів навколишнього світу. Порівняння і впорядкування об’єктів навколишнього світу за однією або декількома ознаками. Пошук відомих двовимірних (площинних) та тривимірних (об’ємних) фігур на предметах навколишнього середовища, малюнках. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або декількома ознаками. 2 МАО 3.1-5

 • Знаходить відомі двовимірні (площинні) та тривимірні (об’ємні) фігури на предметах навколишнього середовища, малюнках. 2 МАО 4.2-3

15.

Лічба об’єктів навколишнього світу. Розпізнавання у предметах навколишнього світу відомих геометричних фігур. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Розпізнає в предметах навколишнього світу відомі геометричні фігури. 2 МАО 4.2-1

16.

Лічба об’єктів навколишнього світу. Розпізнавання у предметах навколишнього світу відомих геометричних фігур. Підготовчі вправи до написання цифр.

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Розпізнає в предметах навколишнього світу відомі геометричні фігури. 2 МАО 4.2-1

Календарне планування

МАТЕМАТИКА, 1 клас

4 год

ДРУГИЙ МІСЯЦЬ

Змістові лінії та пропонований зміст

Лічба. Лічба до 5 в прямому і зворотному порядку. Відтворення в різних видах діяльності ймовірних та фактичних результатів

лічби об’єктів, що їх оточують. Перевірка правильності лічби зручним для себе способом.

Числа. Дії з числами. Натуральні числа 1 – 5. Позначення чисел цифрами. Склад чисел 2-5. Числа «один – п’ять». Позначення чисел цифрами. Написання цифр 1-5. Утворення чисел 2-5. Наступне число. Попереднє число. Сусідні числа. Знаки «+», «–», «=». Читання записів зі знаками «+» та «–». Доповнення записів знаками «+» і «–». Знаки порівняння і рівності: «>», «<», «=». Порівняння чисел в межах п’яти. Зростання і спадання чисел. Складання записів за малюнком.

Вимірювання величин. Час. Година. Визначення часу на циферблаті годинника з точністю до години. Вимірювання довжини предметів умовними одиницями. Сантиметр. Впізнавання на циферблаті годинника часу ("перша - п’ята година") Сантиметр як одиниця довжини. Вимірювання довжин відрізків і запис результатів вимірювання. Побудова і вимірювання відрізків довжиною 1-5 см.

Просторові відношення. Геометричні фігури. Геометричні фігури: трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, їх істотні ознаки. Моделювання геометричних фігур з підручного матеріалу (пластиліну, глини, соломки, тощо).

Робота з даними. Робота з даними. Стовпчикові діаграми. Читання та побудова діаграм.

з/п

Зміст

Очікувані результати учіння /

індекс конкретного очікуваного результату (КОР)

Дата

Примітка

17.

Натуральні числа 1 – 5. Позначення чисел цифрами (за допомогою природного матеріалу). Лічба за правилами. Лічба об’єктів навколишнього світу. Співвіднесення кількості об’єктів з відповідним натуральним числом.

 • «Записує» (за допомогою природного матеріалу) числа цифрами. 2 МАО 2.1-1

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Співвідносить кількість об’єктів з відповідним натуральним числом. 2МАО2.1-3

 • Впізнає на циферблаті годинника час ( «перша» година).

18.

Число 1, позначення його цифрою 1. Лічба об’єктів навколишнього світу. Лічба до 5 в прямому і зворотному порядку. Написання цифри 1. Час. Година. Визначення часу на циферблаті годинника.

 • Читає і записує число 1 словами і цифрою. 2 МАО 2.1-1

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Оперує числами в межах 10. 2 МАО 3.3-1

 • Впізнає на циферблаті годинника час ( «перша» година). 2 МАО 3-4. 7-6

19.

Число і цифра 1. Лічба об’єктів навколишнього світу. Поняття «стільки ж». Знак рівності «=». Час. Година. Визначення часу на циферблаті годинника. Написання цифри 1.

 • Читає і записує число 1 словами і цифрою. 2 МАО 2.1-1

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Оперує числами в межах 10. 2 МАО 3.3-1

 • Впізнає на циферблаті годинника час ( «перша» година). 2 МАО 3-4. 7-6

20.

Число 2, позначення його цифрою 2. Склад числа 2. Лічба об’єктів навколишнього світу. Час. Година. Визначення часу на циферблаті годинника. Написання цифри 2.

 • Читає і записує числа 1-2 словами і цифрою. 2 МАО 2.1-1

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Оперує числами в межах 10. 2 МАО 3.3-1

 • Впізнає на циферблаті годинника час ( «перша -друга» година). 2 МАО 3-4. 7-6

21.

Число і цифра 2. Утворення числа 2 прилічуванням одиниці до попереднього. Склад числа 2. Попереднє і наступне число. Лічба об’єктів навколишнього світу. Написання цифри 2. Час. Година. Визначення часу на циферблаті годинника.

 • Читає і записує числа 1-2 словами і цифрою. 2 МАО 2.1-1

 • Утворює число 2 прилічуванням одиниці до попереднього. 2МАО2.1-1

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Оперує числами в межах 10. 2 МАО 3.3-1

 • Впізнає на циферблаті годинника час ( «перша -друга» година). 2 МАО 3-4. 7-6

22.

Число 3, позначення його цифрою 3. Склад числа 3. Лічба об’єктів навколишнього світу. Утворення числа 3 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа. Попереднє і наступне число. Створення моделі трикутника з підручного матеріалу. Вимірювання довжини предметів умовними мірками. Сантиметр як одиниця довжини. Побудова відрізків заданої довжини. Утворення рівностей на основі знання про склад чисел 2 – 3. Написання цифри 3.

 • Читає і записує числа 1 - 3 словами і цифрами. 2 МАО2.1-1

 • Утворює число 3 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа. 2 МАО2.1-1

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Створює моделі трикутника з підручного матеріалу (листя, жолуді, каштани, гілочки тощо). 2МАО 4.3-1

 • Вимірює довжину предметів 2МАО 3.2-1

 • Будує відрізки заданої довжини. 2 МАО 3-4.7-5

 • Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2 – 3. 2МАО 2.1- 1

23.

Число і цифра 3. Склад числа 3. Лічба об’єктів навколишнього світу. Сусідні числа. Співвіднесення кількості об’єктів з відповідним натуральним числом. Розпізнавання геометричних фігур. Збір даних, що відображають конкретну життєву ситуацію. Написання цифри 3. Час. Година. Визначення часу на циферблаті годинника.

 • Читає і записує числа 1 - 3 словами і цифрами. 2 МАО2.1-1

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища з відповідним натуральним числом 2 МАО 2.1-3

 • Розпізнає геометричні фігури (зокрема трикутник). 2МАО 4.2-2

 • Збирає дані, що відображають конкретну ситуацію. 2МАО 1.1-1

 • Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми. 2МАО 1.1-2

 • Впізнає на циферблаті годинника час ( «перша - третя» година). 2 МАО 3-4. 7-6

24.

Числа «один-три». Знак «+». Читання записів із знаком «+». Доповнення записів знаком «+». Лічба об’єктів навколишнього світу. Співвіднесення кількості об’єктів з відповідним натуральним числом. Розпізнавання геометричних фігур. Збір даних, що відображають конкретну життєву ситуацію. Написання цифри 3.

 • Читає і записує числа 1 - 3 словами і цифрами. 2 МАО2.1-1

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Співвідносить кількість об’єктів з відповідним натуральним числом. 2МАО2.1-3

 • Розпізнає геометричні фігури (зокрема трикутник). 2МАО 4.2-2

 • Збирає дані, що відображають конкретну ситуацію. 2МАО 1.1-1

 • Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми. 2МАО 1.1-2

25.

Числа 1-3. Знак «-». Читання записів із знаком «-». Доповнення записів знаком «-». Лічба об’єктів навколишнього світу. Співвіднесення кількості об’єктів з відповідним натуральним числом. Утворення рівностей на основі складу чисел 2–3. Конструювання об’єктів із запропонованих геометричних фігур. Порівняння чисел в межах 3. Добір відомостей з різних джерел інформації.

 • Лічить об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Класифікує об’єкти навколишнього світу за певною ознакою. 2 МАО 3.1-5

 • Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним числом і навпаки. 2 МАО 2.1-3

 • Утворює рівності на основі складу чисел 2–3. 2 МАО 2.1-2

 • Конструює об’єкт із запропонованих геометричних фігур. 2 МАО 4.2-1

 • Порівнює числа у межах 3. 2 МАО 3.1-1

 • Добирає з допомогою вчительки відомості / дані з різних джерел інформації. 2 МАО 3.1-5

26.

Лічба об’єктів навколишнього світу. Співвіднесення кількості об’єктів з відповідним натуральним числом. Утворення рівностей на основі складу чисел 2–3. Вимірювання довжин відрізків і запис результатів вимірювання. Побудова і вимірювання відрізків довжиною 1-5 см.

 • Лічить об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним числом і навпаки. 2 МАО 2.1-3

 • Утворює рівності на основі складу чисел 2–3. 2 МАО 2.1-2

 • Вимірює довжину предметів 2МАО 3.2-1

 • Будує відрізки заданої довжини. 2 МАО 3-4.7-5

27.

Лічба об’єктів навколишнього світу. Порівняння і впорядкування об’єктів навколишнього світу за однією ознакою. Знаки порівняння «>», «<».

 • Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією ознакою 2 МАО 3.1-5

28.

Число 4, позначення його цифрою 4. Склад числа 4. Лічба об’єктів навколишнього світу. Утворення числа 4 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа. Попереднє і наступне число. Співвіднесення кількості об’єктів з відповідним натуральним числом. Утворення рівностей на основі складу чисел 2–4. Написання цифри 4.

 • Читає і записує числа 1 - 4 словами і цифрами. 2 МАО2.1-1

 • Лічить об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Утворює число 4 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа. 2 МАО2.1-1

 • Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним числом і навпаки. 2 МАО 2.1-3

 • Утворення рівностей на основі складу чисел 2–4. 2 МАО 2.1-2

29.

Число і цифра 4. Склад числа 4. Лічба об’єктів навколишнього світу. Співвіднесення кількості об’єктів з відповідним натуральним числом. Утворення рівностей на основі знання про склад чисел 2 – 4. Написання цифри 4.

 • Лічить об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним числом і навпаки. 2 МАО 2.1-3

 • Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2 – 4. 2 МАО 2.1–1

 • Обґрунтовує власну думку. 2 МАО 1.6–1

30.

Число 5, позначення його цифрою 5. Склад числа 5. Лічба об’єктів навколишнього світу. Утворення числа 5. Попереднє і наступне число. Співвіднесення кількості об’єктів з відповідним натуральним числом. Утворення рівностей на основі знання про склад чисел 2 – 5. Написання цифри 5.

 • Лічить об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2 – 5. 2 МАО 2.1–1

 • Утворює число 5 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа. 2 МАО2.1-1

 • Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним числом і навпаки. 2 МАО 2.1-3

 • Розпізнає геометричні фігури – чотирикутник, п’ятикутник та їх істотні ознаки. 2 МАО 4.2–1

 • Обґрунтовує власну думку. 2 МАО 1.6–1

 • Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію на основі запропонованого опитувальника (два–три запитання). 2 МАО 1.1–1

 • Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми. 2 МАО 1.1–2

31.

Лічба об’єктів навколишнього світу. Лічба до 5 в прямому і зворотному порядку. Перевірка правильності лічби зручним для себе способом. Порівняння і впорядкування об’єктів навколишнього світу за однією або декількома ознаками. Читання і запис чисел 1–5 словами і цифрами. Написання цифри 5.

 • Лічить об’єкти навколишнього світу. 2 МАО 3.1-1

 • Порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або декількома ознаками. 2 МАО 3.1-5

 • Читає і записує числа 1–5 словами і цифрами 2 МАО 2.1-1

 • Утворює число 5 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа 2МАО 2.1-1

32.

Читання і запис чисел (1 - 5) – словами і цифрами. Утворення числа 2 - 5 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа. Порівняння чисел в межах п’яти. Час. Година. Визначення часу на циферблаті годинника. Написання вивчених цифр.

 • Читає і записує числа (1 - 5) – словами і цифрами. 2 МАО 2-4.2-3

 • Утворює числа 2 - 5 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа. 2 МАО 2-4.2-4

 • Порівнює числа в межах 5, використовуючи знаки >, <, =. 2 МАО2-4.2-6

 • Впізнає на циферблаті годинника час ( «перша – п’ята» година). 2 МАО 3-4. 7-6

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.