Нова українська література. І. Котляревський

Опис документу:
Формування нових знань та навичок

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тема: Нова українська література. Іван Котляревський

Тема уроку: Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» Івана Котляревського - перший твір нової української драматургії. Колоритні образи твору.

Мета:

 • формувати вміння учнів визначати проблеми й підтекст твору, зіставляти специфіку розкриття теми у різних видах мистецтва;

 • учити робити порівняльну характеристику дійових осіб п`єси, їхніх життєвих позицій; пояснювати роль і функцію пісень у драмі;

 • розвивати уміння відстоювати власні принципи; усвідомлення важливості активної життєвої позиції; потреба пошуку власного щастя.

Тип уроку: комбінований (з використанням методів критичного мислення)

Форми і методичні прийоми уроку: «Асоціювання»; «Я знаю, що..»; «Гронування» (кластер); «Музикальна розминка». Робота в групах

Міжпредметні зв`язки: українська мова, історія, зарубіжна література, музика, образотворче мистецтво

Обладнання уроку: портрети І.Котляревського, М.Лисенка, М.Кропивницького, І.Карпенка-Карого, М.Заньковецької; виставка творів І.Котляревського; ілюстрації до драми «Наталка Полтавка»; фрагменти опери М.Лисенка та пісень із драми (аудіозапис); «Художня галерея» (репродукції картин Т.Шевченка, В.Тропініна, К.Трутовського, О.Кульчицької); матеріали підручника (Українська література: підруч.для 9 загальноосвіт.навч.закл./О.Авраменко.-К.:Грамота, 2017.); словник літературознавчих термінів; пам`ятки «Схема аналізу драматичного твору».

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 • пояснювати специфіку драматичного твору як літературного жанру, його зв`язок із театральним мистецтвом;

 • визначати проблеми і підтекст п`єси, пояснювати роль і функцію пісні у ній;

 • висловлювати власне ставлення до естетичних орієнтирів І. Котляревського.

План проведення уроку

І. Організаційно-установчий етап уроку. Створення сприятливого психологічного клімату

1.Прийом «Асоціювання»: учитель пропонує школярам назвати поняття, почуття, предмети, навіяні (викликані) словом театр

(п`єса, сцена, актор, музика, декорації, роль, перевтілення, емоції, захоплення тощо)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

1.Повідомлення теми уроку (завчасно підготовлені записи на дошці)

2.Обгрунтування поставлених завдань.

3.Формулювання очікуваних результатів.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів, їх умінь та навичок

1.Вступне слово вчителя

Петербург – «північна столиця» великої Російської імперії, центр її культурного життя. А наприкінці ХІХ у першій половині ХХ століття його яскравими подіями стали так звані «українські сезони». Саме вони сприяли ознайомленню досить таки обізнаної публіки з українським мистецтвом. Вистави українського сезону 1886-1887 років – пік слави українського театру. Столична преса, театральні критики співали дифірамби театральній трупі М.Кропивницького, їх радо вітали у різних популярних на той час салонах. Так само гаряче приймали акторів і в Україні. Гра М.Заньковецької у виставах буквально полонила публіку. Одним з найколоритніших образів, створених актрисою на сцені, є Наталка з п`єси І.Котляревського «Наталка Полтавка».

«Праматір українського театру»,- так називають драму Івана Котляревського. Саме цим твором розпочала свою історію нова українська драматургія в Україні.

2. Прийом «Я знаю, що..» : перевірка підготовки учнів до сприйняття нового матеріалу

Коментар учителя: Готуючись до уроку ви мали можливість прочитати п`єсу «Наталка Полтавка», і, користуючись різними джерелами, ознайомитись з історією її створення. Пропоную вам поділитись своїми знаннями. Свою думку починаємо, як завжди, зі слів

«Я знаю, що..»

Можливі відповіді:

 • Я знаю, що творчість Котляревського – початок нової ери в історії української літератури.

 • Я знаю, що 1816 року Івана Петровича було призначено директором Полтавського театру. Захопившись неперевершеною грою актора-кріпака Щепкіна, Котляревський допомагає його викупити з неволі.

 • Я знаю, що 1819 року з величезним успіхом у Полтавському театрі були вперше поставлені п`єси Котляревського «Наталка Полтавка» і «Москаль - чарівник».

 • Я знаю, що драматург був добре обізнаний з життям українського «простолюду», розбирався в українській етнографії та фольклорі. Що дуже відчутно, наприклад, у «Наталці Полтавці».

 • Я знаю, що сам автор визначив жанр «Наталки Полтавки» як «малоросійська опера» і використав у ній десь 20 пісень.

 • Я знаю, що літературна критика визначила жанр твору як соціально-побутова драма.

 • Я знаю, що Наталка, Горпина Терпилиха (її мати), Петро, Микола, возний Тетерваковський, виборний Макогоненко – головні персонажі драми.

 • Я знаю, що ще більшої популярності твору Івана Котляревського додала опера «Наталка Полтавка» , яку створив Микола Лисенко.

ІV Усвідомлення нового матеріалу

1.Коментар учителя: ми приступаємо до аналізу драматичного твору, який відрізняється від аналізу поетичних чи прозових творів. Адже в абсолютній більшості п`єси пишуться для подальшого їх сценічного втілення, тобто це не власне літературні твори, а твори , можна сказати, театральні – написані спеціально для театру. Тому в них панує не авторське бачення світу як, наприклад, у поезії, не опис подій як, наприклад, у прозі, а перед нами самовияв характерів дійових осіб ( в їх словах, діях, вчинках, жестах тощо). А це вже вимагає від нас здатності самим розібратися в сутності характерів персонажів.

2.Прийом «Гронування»

Коментар учителя: запрошую вас у літературно-дослідницьку лабораторію по створенню кластеру «Жанрові особливості «Наталки Полтавки» І.Котляревського». Працюємо у творчих группах, кожна з яких виконавши завдання, заповнить частинку кластеру. Кластер – це схема, складові якої розкривають тему.

2.1 Для вирішення проблеми учні, отримавши картки синього, жовтого, зеленого кольорів, відповідно об`єднуються в групи. Скориставшись матеріалами підручника, словником літературознавчих термінів, пам`яткою «Схема аналізу драматичного твору», грунтуючись на художньому тексті твору, групи досліджують питання, роблять відповідні висновки і заповнюють свою частину кластеру.

Завдання

 • І варіант (синій колір): українське літературознавство визначає жанр твору Котляревського як соціально-побутова драма, сам же автор – малоросійська опера. Якої думки ви ?

Можливий варіант відповіді

Ми знаємо, що в основу поділу літературних творів за родами покладено спосіб художнього відображення дійсності. Так в основі епосу – подія, лірики – переживання, драми – дія (від грецького drama – «дія», «дійство»).

«Наталка Полтавка» І.Котляревського – драматичний твір, бо має всі ознаки драми: складається з двох дій, які, в свою чергу, мають картини і, відповідно, - яви. Крім того, автор присутній лише у ремарках. У творі діють персонажі – дійові особи. При чому мова персонажів – це монологи і діалоги. Перед нами хвилююча драма кохання бідної дівчини, яка відстоює своє право на щастя ( тема твору). Таким чином, в основі сюжету п`єси гострий драматичний конфлікт. На перший погляд, це ніби побутовий конфлікт: Наталка любить Петра, але мати (Горпина Терпилиха) хоче віддати доньку за возного Тетерваковського. Але конфлікт твору має соціальний підтекст, бо головним в ньому є те, що Наталка і Тетерваковський – представники різних соціальних верств. Котляревському вдалося реалістично правдиво відобразити характерні риси суспільного життя в Україні початку ХІХ століття. Таким чином, конфлікт драми має соціально-побутовий характер.

Іван Котляревський, можна сказати, стояв біля колиски нової української драматургії і театру. «Наталка Полтавка», як засвідчують критики, «виростала на реалістичному грунті тогочасної дійсності, з народної пісні і мови». Дійсно, щоб найкраще рокрити колорит національного характеру драматург скористався багатою скарбницею української народної пісні. П`єса починається народною піснею «Віють вітри, віють буйні», яку схвильовано виконує Наталка. Кохання героїні тривожне як і в багатьох українських піснях. Автор використав десь з два десятки пісень. Тому драма може сприйматися і як музикально-драматичний твір.

«Наталка Полтавка» створена і вперше була посталена на сцені Полтавського театру в 1819 році. Це був, без сумніву, успіх. Популярності твору додав Микола Лисенко, коли 1889 року створив до нього оперну музику.

Висновок: «Наталка Полтавка» І.Котляревського має ознаки різних жанрів драматургії (драми, комедії). В основі твору соціально-побутовий конфлікт. Твір має театрально-драматичну, музичну форму. Гадаємо, що, визначаючи жанр п`єси як малоросійська опера, автор хотів, можливо, заінтригувати театральну публіку. Адже російська комічна опера була на той час досить поширена, ознаками якої була побутова тема, любовний сюжет і щаслива розв`язка конфлікту.

 • ІІ варіант (жовтий колір): в основі пєси Котляревського соціально-побутовий конфлікт. Дослідіть, як він розвивається.

Можливий варіант відповіді

«Конфлікт - це зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє загострення суперечностей. Він зумовлює розвиток дії у художньому творі», - таке визначення нам подає Словник-довідник літературознавчих термінів школяра. Ми знаємо, що конфлікт у художньому творі зароджується, розгортається, потім доходить до загострення і закінчується його розв`язанням. Залежно від цих моментів у сюжеті твору можна простежити такі компоненти: експозиція, зав`язка, розвиток дії, кульмінація, розв`язка.

Як уже правильно відмітила група «синіх», в основі «Наталки Полтавки» соціально-побутовий конфлікт. Дійсно, перед нами драма бідної селянської дівчини, яку мати силоміць хоче віддати заміж за возного Тетерваковського, що стоїть вище за соціальним статусом тогочасного суспільства.

Цікавим нам здається те, що Котляревський зумів чимало подій з життя своїх героїв вкласти у дві дії з трьома картинами і вісімнадцятьма явами. Події в основному відбуваються на вулиці, яка веде до річки Ворскла, та в хаті Горпини Терпилихи і Наталки. На початку драми через монолог Наталки, її пісню «Віють вітри, віють буйні» ми дізнаємось про її минуле, про її палку любов до Петра, який пішов на заробітки – це експозиція п`єси:

Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться.
О, як болить моє серце, а сльози не ллються ...

Зав`язкою у розгортанні конфлікту, гадаємо, є ІІ ява у першій картині першої дії: возний Тетерваковський вперше зустрічає Наталку. Закохавшись у молоду дівчину, возний вирішує оженитись. Тетерваковський зізнається у своїх почуттях і робить це кумедно, бо його мішана канцелярська мова незрозуміла. Наталка з гідністю відмовляє пану возному, бо по-справжньому любить Петра. Конфлікт ускладнюється: Тетерваковський знаходить спільника в особі виборного Макогоненка. Крім того, Наталка, вихована на засадах народної моралі, щоб заспокоїти матір, погоджується подати рушники возному. Перша дія завершується хвилюючим монологом героїні і піснею «Чого ж вода каламутна».

ІІ дія починається сценою, коли з`являється нова дійова особа – Микола. Саме він стане підтримкою Петрові. У яві ІІ, коли вже Наталка засватана за возного, на сцену виходить Петро. Конфліктна ситуація знову загострюється, напруження дії зростає. Наталка рішуче заявляє, що любить Петра. Зрозуміло, що розчарований і обурений Тетерваковський погрожує Терпилисі судом. У цій сцені, думаємо, найповніше розкриваються характери героїв. Кульмінацією конфлікту є слова Наталки ( у відповідь на те, що Петро віддає їй всі зароблені гроші): « Не треба мені грошей твоїх. Вони мені не поможуть. Но бідою нашою не потішаться вороги наші... І моїй жизні конець недалеко...»

Після спаду напруги – розв`язка конфлікту: возний відмовляться від Наталки, мати благословляє дочку і Петра.

Висновок: І.Котляревський проявив велику майстерність у побудові сюжету і композиції драми «Наталка Полтавка». Дія у творі розгортається природно і швидко, без зайвих сцен. У розвиток дії майстерно вплетені пісні, гумористичні сцени.

 • ІІІ варіант (зелений колір): герої Котляревського наділені яскравими колоритними характерами. Ви згодні? Аргументуйте.

Можливий варіант відповіді

Так, дійсно, Іван Котляревський – великий майстер творення характеру літературного персонажа. Персонажі «Наталки Полтавки» - це яскраві колоритні характери.

«Оригінальне явище у новій українській літературі початку ХІХ ст.»,- так характеризують образ Наталки. Дійсно, вперше героїнею твору є селянська дівчина, а не панночка. Котляревському вдалося створити не схематичний образ, а повноцінний характер. Пригадаймо діалог з возним Тетерваковським (І дія перша картина ІІ ява ):

«..Грiх вам над бiдною дiвкою глумитися; чи я вам рiвня? Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я бiдна; ви возний, а я простого роду; та й по всьому я вам не пiд пару... У вас єсть пословиця: "Знайся кiнь з конем, а вiл з волом"; шукайте собi, добродiю, в городi панночки; чи там трохи єсть суддiвен, писарiвен i гарних попiвен? Любую вибирайте... Ось пiдiть лиш в недiлю або в празник по Полтавi, то побачите таких гарних, що i розказати не можна.» Чемно і з гідністю дівчина не дозволяє насміхатися над собою. Як уже відзначала група «жовтих», Наталка вихована на засадах народної моралі. Вона любляча донька, поважає і прислухається до думки матері. З розумінням, хоч і з розпачем, дівчина йде назустріч проханням матері вийти заміж за нелюбого Тетерваковського.

Хіба не вражають слова матері: «Бідність, сльози і перебори твої положать мене в домовину...»?

Коментар учителя: Оксана Петрусенко, заслужена артистка України, виконавиця ролі Наталка Полтавка згадувала: «... У другому акті, в сцені сватання возного, в одному з найдраматичніших місць, я раптом не витримала й заплакала. Вперше на сцені я плакала справжніми сльозами. Навколо мене плакали дівчата-артистки хору. Мій погляд упав поверх оркестру в залу. Багато глядачів теж плакали – простими, щирими сльозами, не соромлячись одне одного... Зала й виконавці злилися в одне ціле! Умовності сцени перестали існувати»

Висновок: головна героїня Котляревського наділена кращими рисами української жінки: трудівниця і невсипуща хазяйка, розумна і чемна, привітна і ласкава. Наталка любить і шанує свою матір. А кохання Наталки до Петра відтворено таким, яким воно зображується, наприклад, у народних піснях.

Прийом «Музикальна розминка»: прослухавши аудіозапис уривка пісні, дібраної Іваном Котляревським до п`єси, визначити хто з дійових осіб виконує.

Варіант правильної відповіді:

 • «Всякому городу – нрав і права» - возний Тетерваковський

 • «Ой під вишнею, під черешнею» - виборний Макогоненко

 • «Віють вітри, віють буйні» - Наталка Полтавка

2.2 Групи презентують відповіді, заповнивши відповідні ячейки кластеру

3. Відеопрезентація творчої групи: «Пісня як засіб розкриття характерів у драмі «Наталка Полтавка» І.Котляревського» (домашнє завдання)

V Рефлексія уроку

1. Коментар учителя: Доходить до кінця урок. Зазвичай ми підбиваємо підсумки. Пропоную вам обрати форму роботи: «Написання есе» або «Намалюй символ». Головною умовою виконання завдань є обмеженість у часі.

1.1 «Написання есе»: «Я пишу для того, щоб зрозуміти, що я думаю». Це вільне письмо про те, що нового ви дізнались на уроці, чому навчились.

1.2 «Намалюй символ»: намалювати предмет, який міг би бути символом драми «Наталка Полтавка», символом одного персонажа п`єси Котляревського, оберіть колір настрою нашого уроку.

1.3 Презентація (вибіркова) робіт.

2. «Мікрофон»: обговорення очікуваних результатів.

VІ Домашнє завдання

 • Написати твір-мініатюру на тему: «Розуміння щастя героями драми «Наталка Полтавка» І.Котляревського».

 • Скласти сенкан «Щастя»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
3
дн.
0
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!