Номенклатура справ Вірнопільського НВК на 2019 рік

Опис документу:
Зведена номенклатура справ Вірнопільського навчально-виховного комплексу Ізюмської районної ради Харківської області на 2019 рік., створена з метою інформаційного забезпечення роботи навчального закладу та впорядкування інформації, що надходить чи виходить з нього.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Індекс справи 01-40

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Вірнопільського НВК

Ізюмської районної ради

Харківсської області від 02.01.20191

Зведена номенклатура справ

Вірнопільського

навчально-виховного комплексу

Ізюмської районної ради

Харківської області

Вірнопільський навчально-виховний комплекс

Ізюмської районної ради Харківської області

(повна назва закладу)

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ* Додаток

на 2019 рік до наказу закладу

від 02.01.20191

Індекс справи

Заголовок справи

(тому, частини)

Кіль-кість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

01. Організація системи управління навчальним закладом

01-01

Урядові та галузеві документи про дошкільну, загальну середню освіту (укази, постанови, доручення, накази, інструкції, рішення колегії, вказівки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо) (копії)

2

Доки не мине потреба

01-02

Накази начальника районного відділу освіти з основної діяльності (копії)

2

Доки не мине потреба

01-03

Накази з основної діяльності

1

До лікв. організац. ст. 16а

01-04

Статут закладу та зміни до нього

1

До лікв. організац.

ст. 30

01-05

Інструкція з питань діловодства у закладі

1

До лікв. організац.

ст. 20а

01-06

Колективний договір, укладений між адміністрацією закладу та трудовим колективом

1

До лікв. організац.

ст.395-а

01-07

Правила внутрішнього трудового розпорядку

1

1 рік1
ст. 397

1 Після заміни новими

01-08

Книга протоколів нарад при директорові

1

5 років ЕПК
ст. 13

01-09

Книга протоколів засідання педагогічної ради

1

10 років

ст. 14а

01-10

Книга протоколів ради закладу

1

10 років

ст. 14а

01-11

Книга протоколів загальних зборів колективу закладу

1

До лікв. організац.

ст.12а

01-12

Книга протоколів загальношкільних батьківських зборів

2

До лікв. організац.

ст. 12а

01-13

Річний план роботи закладу

1

6 років

1За наявності відповідних звітів – 6 р.

01-14

Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені в разі зміни директора закладу

1

До лікв. організац.

ст. 45а

01-15

Паспорт закладу

1

1 рік2

ст. 541

2Після заміни новими

01-16

Документи (протоколи, акти, доповідні записки, звіти, довідки) про перевірку виконання колективного договору

1

10 років

ст. 396

01-17

Документи (копії наказів, копії розпоряджень, доповіді, звіти) щодо виконання державних цільових, регіональних і місцевих програм в галузі освіти

1

Доки не мине потреба ст. 148а

01-18

Матеріали державної атестації загальноосвітнього навчального закладу(протоколи, довідки, звіти, інформації, обґрунтування тощо)

1

До лікв. організац.

ст. 48

01-19

Свідоцтво про державну атестацію загальноосвітнього навчального закладу

1

До лікв. організац.

ст. 48

01-20

Документи (акти, доповідні записки, довідки) тематичних та контрольних перевірок окремих напрямів діяльності закладу вищестоящими установами

2

5 років ст. 77

01-21

Контрольно-візитаційна книга

2

3 роки після закінчення книги

Строк зберігання встановлено на засіданні ЕПК Держархіву Харківської області (протокол від 23.02.2012

№ 2)

01-22

Листування з організаціями та установами з основної діяльності

2

5 років ст. 23

01-23

Журнал реєстрації наказів директора закладу з основної діяльності

1

До лікв. організац.

ст. 121а

01-24

Журнал реєстрації прийому відвідувачів директором, заступниками директора закладу

2

3 роки

ст. 125

01-25

Журнал реєстрації вхідної документації

2

3 роки

ст. 122

01-26

Журнал реєстрації вихідної документації

2

3 роки

ст. 122

01-27

Журнал реєстрації телефонограм

2

1 рік
ст. 126

1

2

3

4

5

01-28

Книга реєстрації протоколів засідань ради закладу

1

До лікв. організац.

ст. 121а

01-29

Книга реєстрації протоколів загальних зборів колективу

1

До лікв. організац.

ст. 121а

01-30

Книга обліку педагогічних працівників

1

50 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-31

Книга обліку наслідків внутрішнього контролю

2

5 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

01-32

Книга протоколів нарад при заступнику директора з навчально-виховної роботи дошкільного підрозділу

1

5 років ЕПК

ст..13

01-33

Журнал реєстрації наказів з адміністративно-господарських питань

1

5 років ст..16 – 13

01-34

Книга протоколів зборів трудового колективу закладу

1

До ліквідації організації ст.. 12-а

01-35

Книга реєстрації протоколів засідання педагогічної ради

1

10 років ст.. 14а

01-36

Книга реєстрації протоколів нарад при директору

1

5 років

ЕПК ст.. 13

01-37

Накази з адміністративно-господарських питань

1

5 років ст..16 – 13

01-38

Перспективний план роботи закладу

1

5 років ст.. 157-а

01-39

Книга реєстрації протоколів зборів трудового колективу закладу

1

До ліквідації організації ст.. 12-а

01-40

Зведена номенклатура справ закладу

1

5 років

ст.112-а

Після заміни новою та за умови складення зведених описів справ закладу

01-41

Книга реєстрації протоколів спільного засідання педагогічної ради та ради закладу

1

10 років

ст. 14-а

01-42

Книга протоколів спільного засідання педагогічної ради та ради закладу

1

10 років

ст. 14-а

1

2

3

4

5

02. Організація системи шкільної освіти

02-01

Накази керівника з руху учнів

1

75 років
ст. 16б

02-02

Робочий навчальний план

1

До заміни новими

ст. 552

02-03

Навчальні програми

2

1 рік1

ст.553б

Після заміни новими

02-04

Статистична звітність (форми №ЗНЗ-1, №83-РВК та інші)

2

До лікв. організац.

ст. 302б

02-05

Річні статистичні звіти з фізичної культури та спорту

1

До лікв. організац.

ст. 302б

02-06

Особові справи учнів

1

3 роки1

ст. 494б

Після закінчення або вибуття

02-07

Алфавітна книга запису учнів

1

10 років1

ст. 525є

За відсутності наказів про зарахування, відрахування, випуск,а також особових справ – 75 років

02-08

Журнал обліку відвідування учнями закладу

1

1 рік
ст. 592

02-09

Документи (довідки, звіти, інформації тощо) про працевлаштування випускників закладу

1

3 роки ЕПК
ст. 603

02-10

Документи (заяви, доповідні, довідки тощо) до наказів щодо руху учнів

1

5 років ЕПК
ст. 44б

02-11

Документи (інформації, довідки, висновки тощо) щодо забезпечення профільного навчання в закладі

1

5 років ЕПК
ст. 542а

02-12

Документи (протоколи експертиз, звіти, довідки, інформації тощо) щодо організації роботи з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації та випуску учнів закладу

2

5 років ЕПК
ст. 298

02-13

Документи (копії наказів, інформації, довідки, звіти тощо) щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку

1

5 років ЕПК
ст. 298

02-14

Списки дітей і підлітків шкільного віку

1

10 років1

ст.525-є

За відсутності наказів про за-рахування, від-рахування, ви-пуск, а також особових справ – 75 років

02-15

Документи (копії наказів, інформації, довідки тощо) з питань організації індивідуального навчання

1

5 років ст. 298

02-16

Документи (копії наказів, листи, інформації тощо) щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

1

1 рік
ст. 587

02-17

Документи (подання, звіти, інформації тощо) щодо участі випускників закладу у зовнішньому незалежному оцінюванні

1

5 років
ст. 298

02-18

Документи (положення, протоколи, звіти тощо) щодо проведення спартакіад, спортивних змагань, свят тощо

1

5 років ст. 64б

02-19

Документи (копії наказів, плани, інформації, звіти тощо) щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей

1

5 років
ст. 303, ст. 794

02-20

Документи (заяви, оголошення в газеті, довідка з міліції, заявка на передрук тощо) про видачу дублікатів атестатів про повну загальну середню освіту та свідоцтв про базову загальну середню освіту

1

5 років
ст. 132

02-21

Книга обліку та видачі Похвальних листів і Похвальних грамот

1

10 років
після закінчення книги

Строк зберіган-ня встановлено на засіданні ЕПК Держав-ного архіву Харківської області (прото-кол від 23.02. 2012 № 2)

02-22

Книга обліку і видачі свідоцтв та додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту

1

75 років ст. 531а

02-23

Книга обліку і видачі атестатів та додатків до атестатів повну загальну середню освіту, Срібних і Золотих медалей

1

75 років ст. 531а

02-24

Класні журнали

11

5 років
ст. 590

02-25

Журнал реєстрації наказів з руху учнів

1

75 років ст. 121б

02-26

Журнал обліку роботи гуртків, факультативів

1

5 років
ст. 630

02-27

Журнал обліку пропущених і замінених уроків

1

5 років
ст. 630

02-28

Журнал обліку робочого часу вчителів під час канікул

1

5 років
ст. 630

02-29

Журнал обліку робочого часу обслуговуючого персоналу

1

5 років
ст. 630

02-30

Розклад уроків

1

1 рік
ст. 586

02-31

Розклад індивідуальних та групових занять

1

1 рік
ст. 586

02-32

Графіки роботи гуртків, секцій, факультативів, спецкурсів

1

1 рік
ст. 586

02-33

Номенклатура справ з організації системи шкільної освіти (витяг)

1

3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу закладу

02-34

Документи щодо замовлення, видачі та обліку документів про освіту для закладів загальної середньої освіти

02-35

Книга обліку руху учнів

75 років

ст.166

02-36

Освітні програми закладу

До заміни новими,

ст.533

1

2

3

4

5

03. Організація системи дошкільної освіти

03-01

Накази керівника закладу з руху вихованців

1

75 років ст.. 16-б

03-02

Індивідуальні плани працівників

1

1 рік

ст.. 161

03-03

Особові справи дітей (заяви, анкети, довідки)

1

3 роки1 ст..494-б

1 Після закінчення або вибуття

03-04

Списки дітей від народження до 6 років

1

10 років1

ст.525-є

За відсутності наказів про за-рахування, від-рахування, ви-пуск, а також особових справ – 75 років

03-05

Документи (довідки, плани, звіти тощо) експертизи рівнів досягнень дітей (6-й рік життя) відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти

1

5 років

ЕПК ст..298

03-06

Журнал комплектації дітей по групах дошкільного підрозділу

1

3 роки ст..122

03-07

Журнал щоденного відвідування дітьми груп

2

5 років ст..590

03-08

Журнал обліку робочого часу працівників дошкільного підрозділу

1

5 років ст..630

03-09

Оперативні плани з усіх напрямів діяльності дошкільного підрозділу

1

Доки не мине потреба ст..162

03-10

Графіки роботи працівників закладу

1

3 роки с. 557

03-11

Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі

1

75 років ст.. 121 б

03-12

Журнал обліку пропущеного та заміщеного робочого часу вихователя

1

5 років ст..630

03-13

Книга протоколів нарад при заступнику директора з навчально-виховної роботи ДП

1

5 років ст. 13

03-14

Журнал реєстрації наказів з руху вихованців дошкільного підрозділу

1

75 років ст.. 121 б

03-15

Книга відомостей про дітей та їхніх батьків

2

3 роки

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059

03-16

Відомості про облік оплати за харчування дітей в ДП

1

1 рік

03-17

Книга бракеражу готової продукції

1

1 рік ст..122

03-18

Книга бракеражу сирої продукції

1

3 роки ст.. 122

03-19

Книга складського обліку продуктів харчування

1

3 роки ст..122

03-20

Журнал заявок на продукти харчування

1

3 роки ст..122

03-21

Журнал обліку відходів продуктів харчування

1

3 роки ст..122

03-22

Журнал обліку виконання норм харчування

1

1 рік

03-23

Журнал обліку інфекційних захворювань

1

1 рік

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059

03-24

Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним розвитком дітей

1

5 років ст..44-б

03-25

Табель відвідування дітьми закладу

1

3 роки ст..44-б

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 №1059

03-26

Медичні картки вихованців дошкільного підрозділу

1

5 років ст..722

03-27

Журнал антропометрії

1

3 роки ст..122

03-28

Книга реєстрації протоколів нарад при заступнику директора з навчально-виховної роботи ДП

1

5 років

03-29

Номенклатура справ з організації системи дошкільної освіти (витяг)

1

3 роки ст. 112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу закладу

1

2

3

4

5

04. Організація цивільного захисту

04-01

Нормативно-правові документи з питань організації цивільного захисту (копії)

1

Доки не мине потреба

04-02

Документи (звіти, інформації тощо) щодо основних заходів з цивільного захисту

1

5 років
ст. 1192

04-03

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки

1

5 років
ст. 1192

04-04

Номенклатура справ з організації цивільного захисту (витяг)

1

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу закладу

1

2

3

4

5

05. Охорона та соціальний захист дитинства

05-01

Нормативно-правові документи з питань охорони дитинства (копії)

2

Доки не мине потреба

05-02

Списки дітей пільгових категорій

2

До заміни новими

Строк зберіган-ня встановлено на засіданні ЕПК Держархі-ву Харківської області (прото-кол від 06.03. 2011 № 2)

05-03

Документи (довідки, звіти, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, які потребують соціального захисту

2

5 років ст. 44б, ст. 303

05-04

Документи (звіти, довідки, інформації) щодо організації харчування дітей у закладі

2

5 років
ст. 44б, ст. 303

05-05

Документи (копії наказів, листи, програми, інформації тощо) щодо медичного обслуговування та охорони здоровя учасників навчально-виховного процесу

2

5 років
ст. 44б, ст. 303

05-06

Документи (копії наказів, довідки, інформації тощо) щодо профілактики дитячого травматизму

2

5 років ст. 44б, ст. 303

05-07

Документи (списки, інформації, доповідні тощо) про надання учням матеріальної допомоги із фонду загальної середньої освіти

1

5 років
ст. 44б, ст. 303

05-08

Акти розслідування нещасних випадків з дітьми

1

45 років1
ст.453

1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жертва-ми – постійно

05-09

Листування з органами і службами, причетними до захисту прав дітей з загальних питань (копії)

1

Доки не мине потреба

05-10

Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з дітьми

1

45 років1
ст. 477

Після закінчення журналу

05-11

Журнал обліку звернень та повідомлень про жорстоке поводження з дітьми або загрозу його вчинення

1

3 роки

ст.. 125

05-12

Журнал реєстрації мікротравм, що сталися з учасниками навчально-виховного процесу

1

45 років ст.. 477

Після закінчен-ня журналу

05-13

Журнал обліку харчування учнів

1

5 років ст..44-б, ст..303

05-14

Номенклатура справ з охорони дитинства (витяг)

1

3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови переда-вання справ до архівного під-розділу закладу

05-15

Журнал складського обліку

5 років
12т.. 44б, 12т.. 303

05-16

Журнал бракеражу сирих продуктів

5 років
12т.. 44б, 12т.. 303

05-17

Журнал бракеражу готової продукції

5 років
12т.. 44б, 12т.. 303

05-18

Журнал здоровя працівників харчоблоку

5 років
12т.. 44б, 12т.. 303

05-19

Журнал температурного режиму холодильників

5 років
12т.. 44б, 12т.. 303

05-20

Журнал приходу продуктів

5 років
12т.. 44б, 12т.. 303

05-21

Журнал обліку відходів

5 років
12т.. 44б, 12т.. 303

05-22

Журнал виконання норм харчування

5 років
12т.. 44б, 12т.. 303

05-23

Журнал битої продукції

5 років
12т.. 44б, 12т.. 303

1

2

3

4

5

06. Охорона праці, техніка безпеки

06-01

Нормативно-правові документи з питань охорони праці та техніки безпеки (копії)

2

Доки не мине потреба

06-02

Документи (протоколи, звіти, довідки, інформації тощо) з охорони праці та техніки безпеки

2

5 років ст. 437

06-03

Документи (відомості, звіти, довідки тощо) про нещасні випадки та травматизм в навчальному закладі

2

45 років1 ст.453

1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми – постійно

06-04

Документи (акти, довідки, інформації журнали тощо) щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму у закладі

2

5 років ст. 434

06-05

Акти розслідування нещасних випадків з працівниками

1

45 років ЕПК1
ст.453

1По­в’я­за­ні із зна­ч­ни­ми ма­те­рі­аль­ни­ми зби­т­ка­ми та люд­сь­ки­ми жерт­ва­ми – постійно

06-06

Журнал реєстрації нещасних та смертельних випадків з працівниками

1

45 років1
ст. 477

1Після закін-чення журналу

06-07

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки

2

10 років1
ст. 481

1Після закін-чення журналу

06-08

Журнал реєстрації інструктажів з БЖД

1

10 років1
ст. 481

1Після закін-чення журналу

06-09

Номенклатура справ з охорони праці, техніки безпеки (витяг)

1

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови переда-вання справ до архівного під-розділу закладу

06-10

Журнал обліку вогнегасників

06-11

Журнал обліку видачі інструкцій

5 років

06-12

Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

5років

06-13

Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці

5 років

07. Науково-методична робота

1

2

3

4

5

07-01

Нормативно-правові документи щодо організації науково-методичної роботи (копії)

2

Доки не мине потреба

07-02

Протоколи засідань методичної ради закладу

1

До лікв.

організ.
ст. 14а

07-03

Протоколи засідань атестаційної комісії закладу

1

5 років
ст. 636

07-04

План підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

1

5 років ЕПК
ст.537

07-05

Атестаційні матеріали педагогічних працівників.

1

5 років
ст. 638

07-06

Документи (звіти, інформації, протоколи, доповідні записки) про підготовку та проведення педагогічних читань, науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів

2

До лікв.

організ.
ст. 18а

07-07

Документи (звіти, інформації тощо) щодо організації методичної роботи

2

5 років
ст. 303

07-08

Документи щодо здійснення виховної роботи (накази, розпорядження, листи тощо) (копії)

1

Доки не мине потреба

07-09

Документи (плани, протоколи, довідки, інформації тощо) щодо роботи шкільних методичних обєднань

1

До лікв.

організ.
ст. 14а

07-10

Документи (копії наказів, плани-графіки, листування тощо) про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

1

5 років
ст.618

07-11

Документи (акти, довідки, інформації) про стан викладання базових дисциплін

1

5 років

Строк зберіган-ня встановлено на засіданні ЕПК Держав-ного архіву Харківської області (прото-кол від 16.03. 2011 № 2)

07-12

Документи (інформації, звіти, довідки тощо) щодо проведення державної підсумкової атестації учнів

1

5 років ст. 575

07-13

Документи (заявки, накладні, звіти тощо) щодо отримання навчальних програм і методичних посібників

2

1 рік
ст. 300,
ст. 308

07-14

Документи (програми, звіти, інформації, доповіді, довідки тощо) щодо роботи з обдарованими дітьми

2

5 років
ст. 44б
ст. 298

07-15

Документи (плани, акти, звіти, довідки, інформації тощо) щодо роботи з дітьми, схильними до правопорушень

1

5 років
ст. 44б,
ст. 298

07-16

Документи (заявки, умови проведення, довідки, програми, звіти тощо) про проведення конкурсів, фестивалів, виставок, учнівських олімпіад

1

5 років
ст. 64б

07-17

Документи (довідки, звіти, відомості, інформації тощо) про організацію дозвілля дітей під час шкільних канікул

1

5 років ст. 796

07-18

Документи (інформації, анкети, заяви тощо) щодо психологічного супроводу освітнього процесу

2

3 роки

Строк зберіган-ня встановлено на засіданні ЕПК Держав-ного архіву Харківської області (прото-кол від 16.03. 2011 № 2)

07-19

Моніторингові дослідження якості освіти у закладі

2

10 років

Строк зберіган-ня встановлено на засіданні ЕПК Держав-ного архіву Харківської області (прото-кол від 20.04. 2011 № 3)

07-20

Журнал реєстрації протоколів засідань атестаційної комісії

1

3 роки
ст. 122

07-21

Журнал обліку отримання і видачі навчальних програм, методичних посібників

1

3 роки після закінчення журналу

Строк зберіган-ня встановлено на засіданні ЕПК Держав-ного архіву Харківської області (прото-кол від 27.10. 2010 № 9)

07-22

Документи (інформації, листи, довідки) щодо виконання навчальних планів та програм у загальноосвітньому навчальному закладі

1

5 років
ст. 44б

07-23

Книга реєстрації протоколів засідань методичної ради

1

До лікв.

організ.
ст. 14а

07-24

Номенклатура справ з науково-методичної роботи (витяг)

1

3 роки 1

ст.112в

Після заміни новою та за умови переда-вання справ до архівного під-розділу закладу

07-25

Журнал обліку видачі педагогічним працівникам атестаційних листів

1

5 років
ст. 44б

07-26

Журнал реєстрації заяв на здійснення атестації педагогічних працівників

1

5 років
ст. 44б

07-27

Журнал реєстрації протоколів засідань методичної ради закладу

1

5 років
ст. 44б

1

2

3

4

5

08. Зміцнення навчально-матеріальної бази

08-01

Акти перевірок готовності закладу до нового навчального року

2

5 років

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

08-02

Документи (інформації, звіти, довідки, акти тощо) щодо проведення у закладі ремонтних робіт

2

5 років

ст. 298

08-03

Документи (звіти, інформації тощо) щодо використання енергоносіїв

2

3 роки
ст. 1904

08-04

Документи (довідки, інформації, доповідні записки тощо) щодо функціонування та розвитку комп’ютерного класу

1

5 років

ст. 44б

08-05

Номенклатура справ по зміцненню навчально-матеріальної бази (витяг)

1

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу закладу

1

2

3

4

5

09. Робота з кадрами та громадянами

09-01

Накази начальника районного відділу освіти з особового складу (копії)

1

Доки не мине потреба

09-02

Накази з кадрових питань тривалого зберігання

1

75 років
ст. 16б

09-03

Посадові інструкції працівників закладу

2

5 років1
ст. 43

1 Після заміни новими

09-04

Особові справи (заяви, анкети, автобіографії, копії і витяги з наказів про прийняття, переміщення, звільнення, оголошення подяк, характеристики, листки з обліку кадрів тощо) працівників закладу

3

75 років1
ст.493в

1 Після звільнення

09-05

Оригінали особистих документів офіційного походження (дипломи, атестати, посвідчення, свідоцтва, трудові книжки)

1

До запитання, не затребувані не менше 50 років
ст. 508

09-06

Документи (заяви, індивідуальні плани, звіти, біографічні довідки тощо) щодо роботи з кадровим резервом

1

5 років
ст. 525е

09-07

Журнал обліку руху трудових книжок і вкладок до них

1

3 роки
ст. 511

09-08

Документи (подання, характеристики, звіти тощо) про подання на нагородження працівників державними, відомчими, регіональними нагородами

1

75 років

ст. 654б

09-09

Списки військовозобовязаних праців-ників закладу

1

1 рік
ст. 669

09-10

Книга обліку особових справ працівників закладу

2

75 років
ст. 528

09-11

Журнал реєстрації наказів керівника закладу з кадрових питань (особового складу) тривалого зберігання

1

75 років
ст. 121б

09-12

Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян

2

5 років
ст. 124

09-13

Книга обліку педагогічних працівників закладу

1

75 років
ст. 528

09-14

Журнал обліку видачі посадових та робочих інструкцій

1

5 років

ст.. 43

09-15

Журнал реєстрації документів з питань забезпечення доступу до публічної інформації

1

5 років

ст.. 124

09-16

Журнал реєстрації посадових та робочих інструкцій працівників закладу

1

5 років

ст.. 43

09-17

Номенклатура справ по роботі з кадрами та громадянами (витяг)

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умов передавання справ до архівно-го підрозділу закладу

09-18

Журнал реєстрації наказів директора школи з кадрових питань (особового складу) тимчасового зберігання

5 років
ст.. 121-а

09-19

Накази з кадрових питань особового складу тимчасового зберігання

5 років ст.16-6

09-20

Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) з їх розгляду

5 років

09-21

Трудові книжки працівників

До запитання, не затребувані, не менше 50 років,

ст.508

1

2

3

4

5

10. Бухгалтерські документи

10-01

Нормативно-правові документи фінансування галузі (копії)

1

Доки не мине потреба

10-02

Штатний розпис закладу

1

75 років

ст. 37а

10-03

Мережа закладу

1

Доки не мине потреба

ст. 33б

10-04

Річні статистичні звіти з усіх основних видів діяльності закладу

2

До ліквідації

організації

ст. 302б

10-05

Документи (тарифікаційні списки, склад тарифікаційної комісії, накази тощо) щодо тарифікації працівників закладу

2

25 років

ст. 415

10-06

Табелі обліку використання робочого часу

2

1 рік
ст. 408

10-07

Книга обліку господарського майна та товарно-матеріальних цінностей

2

3 роки1
ст. 351

1За умови завершення пе­ревірки

10-08

Книга реєстрації актів списання матеріальних цінностей

2

3 роки
ст. 122

10-09

Книга обліку бібліотечного фонду закладу

1

До ліквідації бібліотеки
ст. 805

10-10

Щоденник роботи бібліотеки

1

3 роки
ст. 804

10-11

Номенклатура справ по роботі з бухгалтерськими документами (витяг)

1

3 роки 1

ст.112в

1 Після заміни новою та за умови передавання справ до архівного підрозділу закладу

11. Архів

1

2

3

4

5

11-01

Справа фонду

До лікв.

організ.

ст. 130

11-02

Описи справ з особового складу

3 роки1

ст. 137б

1  Після знищення справ

11-03

Реєстраційний журнал спостережень за станом температурно-вологісного режиму зберігання архівних документів

1 рік1

ст. 142

1 Після закінчення журналу

Відповідальний за діловодство Л.Ф.Гаврикова

«___» ______________ 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК Протокол засідання ЕК
Вірнопільського НВК архівного відділу освіти

від 18.12.2018 № 02 Ізюмської районної

державної адміністрації

від 18.12. 2018 р. № 3

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у 2019 році в Вірнопільському навчально-виховному комплексі Ізюмської районної ради Харківської області

За строками зберігання

Усього

У тому числі:

таких, що переходять

з позначкою «ЕПК»

Постійного

Тривалого (понад 10 років)

Тимчасового
(до 10 років включно)

Разом

Відповідальний за діловодство Л.Ф.Гаврикова

« ____»____________2019 р.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з ГЕОГРАФІЇ залишилося:
0
3
міс.
2
2
дн.
0
8
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!