№14 Побудова поверхонь в LibreOffice Calc

Опис документу:
Теоретичний матеріал (методичний посібник до уроку)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

План уроку Дата: _____________

Тема №2. Обробка табличної інформації.

Тема уроку: Побудова поверхонь.

Мета уроку: ознайомити з правилами і послідовністю побудови поверхонь; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, самоконтроль, вміння конспектувати; виховувати інтерес до предмету та наполегливість у навчанні, інформаційну культуру, акуратність, дисциплінованість, посидючість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: комбінований.

Обладнання: зошит, опорний конспект, наочний матеріал, комп’ютер, проектор.

Хід уроку

І. Оргмомент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу:

ПОВЕРХНЕВІ ДІАГРАМИ

Дані, які розташовані в стовпцях або рядках, можна зобразити у вигляді поверхневої діаграми. Поверхнева діаграма використовується, коли потрібно знайти оптимальні комбінації в двох наборах даних. Як на топографічній карті, кольори і штрихування виділяють зони однакових діапазонів значень. Поверхневі діаграми можна використовувати для ілюстрації категорій і наборів даних, що представляють собою числові значення.

Побудова поверхонь виконується аналогічно до побудови будь – яких типів діаграм – за допомогою майстра діаграм в чотири кроки.

Викликати майстра діаграм можна двома способами:

1. За допомогою кнопки: , на стандартній панелі інструментів;

2. За допомогою команди головного меню – Вставка \ Диаграмма... .

В табличному редакторі Excel існує чотири види поверхонь, які мають такий вигляд:

 1. - відтворює зміни значень за двома вимірами, у вигляді поверхні;

 2. - проволочена (прозора) поверхня;

 3. - контурна діаграма представляє собою вид зверху на поверхневу діаграму. Кольори представляють інтервали значень;

 4. - проволочена контурна діаграма не має кольорового забарвлення інтервалів значень.

ПРИКЛАД ПОБУДОВИ ПОВЕРХНІ

Розглянемо приклад побудови поверхні z = x3 – 0,5 y2, якщо х та у змінюються на відрізку [-1;1] з кроком 0,2.

В діапазон комірок В1:L1 введемо послідовність значень –1; -0,8; -0,6; -0,4; -0,2; 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 змінної х, а в діапазон комірок А2:А12 – таку ж послідовність значень змінної у. В комірку В2 введемо формулу:

= $A2 ^ 3 - 0,5 * B$1 ^ 2.

Виділимо цю комірку, встановимо покажчик миші на її маркер заповнення і протягнемо його так, щоб заповнити діапазон В2:L12.

Знак $, який стоїть перед літерою в імені комірки, дає абсолютне посилання на стовпець з даним ім’ям, а знак $, який стоїть перед цифрою – абсолютне посилання на рядок з цим ім’ям. Тому при протягуванні формули з комірки В2 до комірок діапазону В2:L12 в них буде знайдено значення z при відповідних значеннях х та у.

Після створення таблиці значень функції перейдемо до побудови поверхні. Виділимо діапазон комірок А1:L12, який містить таблицю значень функції та її аргументів, і викличемо майстра діаграм. Оберемо тип діаграми – Поверхность, а також її вид – перший: поверхня яка відтворює зміни значень за двома вимірами у вигляді поверхні. Далі виконуємо пошагову побудову діаграми, слідуючи вказівкам

майстра. Отримаємо приблизно такий результат:

V. Закріплення нового матеріалу:

1. Тестовий контроль

1.Найменшою структурною одиницею розміщення даних на робочому аркуші є:

А) адреса комірки

Б) стовпчик

В) комірка

2.До виділеної групи комірок А1:В3 входять:

А) 3 комірки

Б) 5 комірок

В) 6 комірок

3. Що відображає легенда діаграми:

А) історичну довідку

Б) структуровані дані

4. Чи буде змінюватись діаграма, якщо змінити дані комірок за якими вона побудована?

А) ні

Б) так

В) можливо, за умови

5. Особливими ознаками вікна програми табличного процесора є:

А) заголовок вікна

Б) рядок формул

В) панелі інструментів

6. Які операції редагування доступні для виділеного діапазону комірок?

А) вилучити

Б) очистити

В) вставити

Г) перемістити

Д) копіювати

Е) все перераховане вище

7. Щоб вилучити виділені комірки треба дати команду:

А) правка / удалить

Б) заливка

В) CTRL+С

8. Виділити несуміжні частини таблиці можна командами:

А) ПКМ по комірках

Б) ЛКМ по комірках

В) CTRL+ ЛКМ по комірках

9. Які команди варто подати, щоб змінити формат виведення числа?

А) формат/ячейки/вкладка Число

Б) CTRL+Z

В) CTRL+V

10. Формула в Calc – це сукупність операндів, об’єднана знаками арифметичних дій, кожна формула починається зі знака рівності. Операндами можуть бути:

А) числа

Б) текст

В) адреси комірок

Г) логічні вирази

Д) функції

Е) все перераховане вище.

Відповіді

1 - В

4 - Б

7 - Е

10 - А

2 - В

5 - Б

8 - А

11 - Е

3 - Б

6 - Б

9 - В

Примітка: Кількість балів за вірно виконане завдання – 5 балів (1 питання – 0,5 балів)

2. Побудуйте наступну поверхню:

 • z = x2+cos2y; х і у змінюються від 2 до 2 з кроком 0,4;

Примітка: Кількість балів за вірно виконане завдання - 5 балів.

VІ. Підведення підсумку уроку.

VІІ. Завдання до наступного уроку:

 • Опрацювати конспект - вивчити теоретичний матеріал з теми;

 • Побудувати наступні поверхні:

  • z = sin(x/2)+ln(1+y); х змінюється від –7 до 7 з кроком 1, а у – на відрізку [1;2] з кроком 0,1;

  • z = x/3-tg2y; х змінюється від 1 до 2 з кроком 0,1, а у – на відрізку [-1;1] з кроком 0,2.

Викладач: Теницький С. М,

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Протидія шкільному насильству»
Черниш Олена Степанівна
72 години
790 грн
790 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.