№13 Побудова графіків в LibreOffice Calc

Опис документу:
Теоретичний матеріал (методичний посібник до уроку)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

План уроку Дата: _____________

Тема №2. Обробка табличної інформації.

Тема уроку: Побудова графіків в Calc.

Мета уроку: ознайомити з основними поняттями та видами графіків в Calc; розглянути принцип створення, редагування і форматування графіків в Calc; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, самоконтроль і вміння конспектувати; виховувати інтерес до предмету та наполегливість у навчанні, інформаційну культуру, акуратність, дисциплінованість, посидючість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: урок-лекція.

Обладнання: зошит, опорний конспект, наочний матеріал, комп’ютер.

Хід уроку

І. Оргмомент.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу:

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Графік у LibreOffice Calc – це набір точок, які часто сполучені лініями, положення яких визначається парою координат.

Представлення даних у графічному вигляді дозволяє вирішувати різноманітні задачі. Інформація подана у такому вигляді є більш наглядною. На графіках легко проглядається тенденція до зміни, при цьому можна визначати швидкість змінення цієї тенденції. Різні співвідношення, приріст, взаємопов’язання різних процесів – усе це легко можна побачити на графіках.

Графіки, у більшій мірі, призначені для побудови графіків математичних функцій. У Calc даний тип графіків називається Диаграмма XY.

Діаграма XY зображує взаємозв'язок між числовими значеннями в кількох рядах і представляє дві групи чисел у вигляді одного ряду точок в координатах XY.

ВИДИ ГРАФІКІВ

Тип діаграми: Диаграмма XY в LibreOffice Calc містить чотири види графіків:

1. - Лише точки; 2. - Лінії і точки;

3. - Лише лінії; 4. - Тривимірні лінії.

СТВОРЕННЯ ГРАФІКІВ

Створення графіків відбувається аналогічно принципу створення будь - яких діаграм в LibreOffice Calc - за допомогою Майстра діаграм або кнопки «Тип диаграммы» на панелі інструментів «Диаграммы».

Майстер діаграм викликається командою Головного меню «Вставка \ Диаграмма» або кнопкою «Мастер диаграмм» на панелі інструментів «Стандартная».

Майстер діаграм виконує побудову графіка для виділеного діапазону комірок в інтерактивному режимі також за чотири кроки.

Крок 1: Тип діаграми. Вибір типу і вигляду графіка, який найкраще подає результат.

Крок 2: Діапазон даних. Вибір і вказівка діапазону даних для побудови графіка:

 • задання діапазону даних, для яких будується графік. Якщо діапазон клітинок не був вибраний, виділити необхідний діапазон клітинок (адреса автоматично відобразиться в рядку діапазон);

 • вказівка розміщення даних - за рядками або стовпцями будуватиметься графік. У вікні зразка відображатиметься вибраний тип графіка для заданого діапазону даних.

Крок 3: Ряди даних. Налаштування діапазону даних для кожного ряду даних. Наприклад додавання нового чи видалення виділеного ряду даних з графіка.

Крок 4: Елементи діаграми. Вибір заголовку, підзаголовку, легенди і параметрів сітки.

РЕДАГУВАННЯ ГРАФІКІВ

Редагування графіків відбувається за допомогою пункту Головного меню «Диаграмма», панелі інструментів «Диаграммы» або контекстного меню. Пункти меню надають користувачеві можливість повернутися до будь-якого з чотирьох етапів створення графіка і здійснити необхідні зміни:

 • змінити тип і формат графіка;

 • змінити початкові дані:

  • перевизначити початковий інтервал клітинок, на підставі яких побудовано графік;

  • перевизначити орієнтацію рядів та їхню назву;

  • змінити дані, використовувані для підписів осі;

  • змінити параметри графіка (заголовки, осі, лінії сітки, легенду, підписи даних);

  • змінити розміщення графіка.

ФОРМАТУВАННЯ ГРАФІКІВ

1. Форматування типів графіків. Зміна типу може бути здійснена або за допомогою кнопки «Тип диаграммы» на панелі інструментів «Диаграммы», або за рахунок переходу до першого етапу побудови графіку і вибору команди «Тип диаграммы» в контекстному меню.

2. Форматування елементів графіка. Існують два способи форматування елементів графіка:

І спосіб

Вказати курсором миші на будь-який компонент графіка (ряд, вісь, підписи, легенду...), клацнути по ньому ПКМ і в контекстному меню, що з’явилося, обрати команду Формат... (...= конкретний компонент).

II спосіб

На панелі інструментів «Диаграммы» у полі «Выбрать елементы диаграммы» клацнути по стрілці та вибрати необхідний елемент, потім натиснути на позначку Формат выделения.

3. Форматування ділянки графіка та ділянки побудови графіка. Змінення вигляду ділянки графіка (кольору фону, візерунка, використання рамок навколо ділянки форматування) і шрифту (типу, стилю і розміру символів тексту, які розміщені в ділянці форматування).

Виділену ділянку побудови графіка можна вилучити (ряди даних розміщуються в ділянці графіка, а ділянка побудови є їх оточенням). Під час форматування ділянки побудови, як і для ділянки графіка, змінюється лише її вигляд.

4. Форматування осей графіка. Під час форматування осей відкривається вікно «Ось Х/Y» яке мітить ті ж самі вкладки, що і при форматуванні всіх інших діаграм:

- вкладка Масштабирование – задається масштаб зна­чень елементів даних ряду на осі та розмітка осі, значення точки перетину з віссю X (для плос­ких діаграм) або з підставою (для об'ємних) і т.д.;

- вкладка Расположение – редагується розташування осі;

- вкладка Линия – налаштовуються властивості лінії осі;

- вкладка Подпись – налаштовуються орієнтація підписів осі;

- вкладка Числа задається формат мі­ток карбувань або самих числових значень на осі;

- вкладка Шрифт – вибирається вигляд і розмір шрифту міток карбувань;

- вкладка Эффекты шрифта – вибираються ефекти шрифту міток карбувань.

5. Форматування рядів даних. Графік може містити декілька рядів даних - груп елементів даних, які відповідають одному діапазону клітинок робочого аркуша, не обов’язково суміжних. Кожний ряд на графіку виділяється кольором і / або візерунком.

Існує деяка відмінність у складі вкладок діалогового вікна «Ряды данных» обумовлена типом графіка, який відтворює дані ряди, а саме плоскими і об’ємними графіками. Так, вкладки «Параметры», «Область», «Прозрачность», «Обрамление», є загальними для об’ємних (тривимірних) графіків.

6. Форматування легенди. Під час форматування вікна легенди задається вид рамки, колір і візерунок зафарбовування легенди, визначається шрифт, який використовується для тексту легенди, розміщення легенди (унизу, угорі, ліворуч, праворуч, у кутку).

7. Форматування області побудови діаграми. Область побудови діаграми забезпечує краще зображення числових даних, полегшує порівняння даних. Під час виділення області побудови діаграми в полі імен з’являється стандартна назва компонента – «Область побудови діаграми». У разі форматування області побудови діаграми зазначається тип лінії і шкала розмітки (перетин ліній сітки з осями).

V. Закріплення нового матеріалу.

РОЗГЛЯНЕМО ПРИКЛАДИ ПОБУДОВИ ГРАФІКА

Приклад №1

Умова:

За даними в таблиці 1 побудувати графік змінення температури:

Таблиця 1

Порядок дій для побудови графіка:

1. Виділимо діапазон А1:Н2.

2. Викличемо «Мастер диаграмм».

3. Крок 1: Виберемо тип – «Диаграмма XY», вид – «Линии и точки». Натискаємо кнопку «Далее».

4. Крок 2: Для обраного нами діапазону даних встановимо – «Ряды даннях в строках». Натискаємо кнопку «Далее».

5. Крок 3: Залишаємо все без змін. Натискаємо кнопку «Далее».

6. Крок 4: Введемо Заголовок графіка «Графік змінення температури» та заголовок осі Х «Дні тижня». Натиснемо кнопку «Готово». Тепер додамо підписи даних за допомогою контекстного меню ПКМ. Одержимо наступний графік:

Приклад №2

Умова:

Побудувати графік функції y = x2 на відрізку від -5 до 5 із кроком 1 (Стандартними видами графіків у цьому випадку не обійтись. Тому для побудови графіку функції ми будемо використовувати Диаграмма XY, вид – Только линии).

Порядок дій:

1. Підготовка таблиці з даними для побудови графіка (із двох рядків для значень х і у): у комірку А2 запишемо «Х», в А3 – «У».

2. Введемо у комірку В2 значення -5 (перше значення для Х), С2 значення -4 – виділимо діапазон В2:С2 та маркером автозаповнення скопіюємо на 9 стовпців до комірки L2 як арифметичну прогресію.

3. Введемо у комірку В3 формулу функції =В2^2 та маркером заповнення скопіюємо на 10 стовпців до комірки L3.

4. Побудова графіка:

4.1. Виділимо діапазон А2:L3.

4.2. Викличемо «Мастер диаграмм».

4.3. Крок 1: Виберемо тип – «Диаграмма XY», вид – «Только линии». Натискаємо «Далее».

4.4. Крок 2: Виберемо діапазон даних – «Ряды данных в строках». Натискаємо «Далее».

4.5. Крок 3: Залишаємо без змін, натискаємо «Далее».

4.6. Крок 4: Введемо Заголовок діаграми «Графік функції y = x2»; підпишемо координатні вісі відповідно: ОсьХ – «Х», ОсьУ – «У»; налаштуємо відображення сітки за віссю «Х» та «У»; легенду видаляємо. Натискаємо «Готово».

За допомогою контекстного меню відредагуємо підписи осей та заголовку графіка. Одержимо наступний графік:

VІ. Підведення підсумку уроку.

VІІ. Завдання до наступного уроку:

 • Опрацювати конспект - вивчити теоретичний матеріал з теми;

 • Заповнити комірки таблиці значеннями денної температури на наступні 10 днів (дані знайти в Інтернеті: http://sinoptik.ua). Побудувати на основі цих даних графік.

Викладач: Теницький С. М.

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Малюк у світі економіки та фінансів»
Часнікова Олена Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн