Нестандартні форми перевірки знань учнів на уроках трудового навчання

Опис документу:
Головною метою контролю є забезпечення ефективності формування знань, умінь, навичок учнів, використання їх на практиці, стимулювання навчальної діяльності учнів, формування у них прагнення до самоосвіти.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Нестандартні форми

перевірки знань учнів

на уроках трудового навчання

Головною метою контролю є забезпечення ефективності фор­мування знань, умінь, навичок учнів, використання їх на практиці, стимулювання навчальної діяльності учнів, формування у них прагнення до самоосвіти.

Елементами контролю знань учнів є:

перевірка - виявлення рівня знань, умінь та навичок;

оцінювання - вимірювання рівня знань, умінь і навичок;

облік - фіксування результатів у вигляді оцінок у класному журналі, щоденнику учня, відомостях.

Контроль виконує такі функції:

а) освітню (навчальну), яка є корисною для всього класу. Слухаючи змістовну відповідь товариша, учні звіряють з нею свої знання, ставлять запитання, доповнюють її, що сприяє повторенню та систематизації їхніх знань, учні слухають доповнення вчителем неповних відповідей, учень, який відповідає перед класом, повторює вивчений матеріал, виконує практичні завдання, закріплюючи знання, вміння і навички, краще усвідомлює навчальний матеріал;

б) виховну, оскільки очікування перевірки спонукає учня регулярно готувати уроки. Перевірка й оцінювання знань допомагають учневі самому оцінити свої знання і здібності;

в) розвиваючу - в процесі навчання в учнів розвивається логічне мислення, мовлення, пам'ять, уява, увага;

г) діагностичну - контроль забезпечує виявлення успіхів і недоліків, встановлення причин і шляхів їх усунення, окреслення заходів, спрямованих на поліпшення успішності;

ґ) стимулюючу - схвалення успіхів учня сприяє розвитку в нього спонукальних мотивів до навчання;

д) оцінювальну - об'єктивна оцінка знань, умінь і навичок учнів сприяє кращому навчанню;

є) управлінську - на основі контролю визначається стан успішності учнів, що дає змогу запобігти неуспішності або подолати її.

Нестандартні форми перевірки знань:

- під час актуалізації опорних знань та умінь:

 1. Прийом «Наведи порядок».

Учням роздаються листочки з написаними правилами або визначеннями, в яких переплутані слова. Завдання полягає в тому, щоб правильно побудувати речення.

 1. Прийом «Знайди зайве».

Учням пропонується знайти зайвий предмет, обґрунтувати відповідь.

Наприклад: чашка, стакан, тарілка, сковорідка, салатниця, ложка.

Зайве слово – сковорідка, вона відноситься до кухонного посуду, інше – до столового.

 1. Прийом «Ти мені, я тобі».

Застосовується під час перевірки домашнього завдання. До дошки викликаються два учні, які по черзі задають запитання один одному. Клас оцінює якість запитань і відповідей. Оцінюється оригінальність, кмітливість, гумор, ґрунтовність.

 1. Прийом «Далі, далі…»

Прийом полягає у залученні учнів до швидкого пошуку відповідей на запитання. Проходить у формі змагання: хто з учасників дасть більше правильних відповідей на запитання за фіксований час (1 хв.)

- під час вивчення нового матеріалу:

1. Прийом «Розв'яжи Кросворд».

Можливі різні варіанти організації роботи з кросвордами:

  • Розгадати кросворд заповнивши пропущені клітинки;

  • Сформулювати питання до слів, які дають учням у заповненому кросворді;

  • Заповнити кросворд, у якому виділені певні квадратики. Із літер, що потрапили до них скласти ключове слово та розкрити зміст поняття;

  • Скласти кросворд, застосувавши поняття з теми, які визначає вчитель.

 1. Прийом «Хто більше?

За фіксований час учням пропонується скласти запитання до тексту прочитаного параграфа.

3. Прийом «Знайди помилку».

Учням пропонується схема досліду, таблиця, розв’язок задачі або малюнок чи графік, у яких допущені помилки. Завдання: відшукати їх.

Наприклад:

Послідовність первинної обробки овочів складається з:

Миття → сортування → промивання → очищення → нарізання.

Правильна відповідь: Сортування → миття → очищення → промивання → нарізання.

- під час закріплення нового матеріалу:

   1. Прийом «Аукціон».

Учні працюють в парах. Завдання дається кожному ряду. Учитель записує терміни на дошці (наприклад 1 ряд - «волокна рослинного походження», 2 ряд - «волокна тваринного походження») завдання кожної пари по – черзі називати все, що характеризує дане поняття.

2. Прийом «Ланцюжок питань та відповідей».

Учитель демонструє малюнок або промовляє слово. Завдання учнів – побудувати речення, підметом у якому виступає це слово, скласти запитання, що стосується даного поняття, дати відповідь на поставлене запитання.

3. Прийом «Тестові завдання».

Учитель промовляє питання і дає три відповіді, учням треба обрати одне правильне. (Перевірити тест пропонується учням у вигляді взаємоперевірки).

- після вивчення певного розділу програми:

1. «Рекламна кампанія».

Після вивчення теми учням пропонується взяти участь у конкурсі на створення рекламного плаката з теми. Реклама може бути представлена у вигляді вірша, кліпу, кросворду, плаката і т. ін., право обрати форму надається учням. Зміст рекламної кампанії висвітлює основні питання вивченої теми.

2. «Презентація проектної роботи».

Це підсумок вивчення певного розділу програми під час якого учні демонструють свій виріб, аналізують свою роботу.

3. Метод «Навчальний турнір».

Після вивчення матеріалу в турнірному поєдинку зустрічаються учні різних команд. Учитель розподіляє учнів за рівнями навчальних досягнень:

І група – «сильні учні»

ІІ група – «учні із середнім рівнем навчальних досягнень»

ІІІ група – «слабкі учні»

Кожна група отримує до 30 пронумерованих карток із запитаннями. По черзі кожен учень із команди витягує із карток свого рівня складності одну та відповідає на запитання. Слухачі оцінюють відповідь за шкалою: 1 бал – правильно, 0 балів – неправильно. Бали за відповіді члени кожної команди складають і визначають загальну суму.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!