• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Біологія
 • Навчально-методичний посібник біологічних диктантів (ІІ частина) для учнів 10 класу рівня стандарту загальноосвітньої школи

Навчально-методичний посібник біологічних диктантів (ІІ частина) для учнів 10 класу рівня стандарту загальноосвітньої школи

Опис документу:
Навчально-методичний посібник містить біологічні диктанти для 10 класу рівня стандарту. Диктанти складені відповідно до програми, спрямовані на систематизацію та узагальнення вивченого матеріалу. Вони допоможуть учителям здійснювати систематичний контроль навчальних досягнень учнів. Диктанти можуть бути використані на різних етапах уроку як для диференційованого, так і інтегрованого навчання. Адресовано вчителям біології загальноосвітніх навчальних закладів.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………

2

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИКТАНТІВ

1.1. Алгоритм написання біологічних диктантів……………………….

3

1.2. Оцінювання біологічних диктантів…………………………………

3

РОЗДІЛ 2. ТЕМА «ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ»

2.1. Обмін речовин і перетворення енергії – основа функціонування біосистем………………………………………………………………….

4

2.2. Біоелементи. Біонеорганічні речовини……………………………

5

2.3. Біоорганічні речовини. Білки та нуклеїнові кислоти……………

6

2.4. Вуглеводи. Ліпіди………………………………………………….

8

2.5. Структури клітин, які забезпечують процеси обміну речовин та енергії…………………………………………………………………….

9

2.6. Особливості обміну речовин в автотрофних організмів……….

11

2.7. Особливості обміну речовин в гетеротрофних організмів……..

13

2.8. Роль ферментів у забезпеченні метаболізму клітини та цілісного організму…………………………………………………………………

15

2.9. Вітаміни, їх роль в обміні речовин та енергії……………………

17

2.10. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму………………

19

2.11. Обмін речовин в організмі людини……………………………..

20

2.12. Порушення обміну біоелементів і біонеорганічних речовин, повязані з їх нестачею або надлишком………………………………...

22

2.13. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин

23

2.14. Негативний вплив на обмін речовин чужорідних сполук та їх знешкодження в організмі людини…………………………………….

25

2.15. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму в організмі людини…………………………………………………………………...

27

ВІДПОВІДІ……………………………………………………………………

30

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….

37

ВСТУП

Процес навчання в школі спрямований на вирішення освітніх завдань, кожне з яких характеризується дидактичною завершеністю. Обов'язковим компонентом цього процесу є контроль знань, умінь та навичок, тобто перевірка його результативності.

Шкільна практика свідчить, що обмежуватися тільки усним опитуванням і словесними методами навчання не можна. Одноманітність у викладанні та методах перевірки знань знижує активність учнів. Серед безлічі різноманітних форм перевірки та узагальнення знань доцільно використовувати біологічні диктанти. Цей вид письмової роботи дає можливість виявити рівень знань кожного учня індивідуально.

         Якщо вміло застосовувати різні види диктантів, можна сформувати цінні навички регламентованої роботи, дотримуватися встановленого порядку і ритму. У той час, коли на індивідуальне опитування витрачаються години, на диктант для перевірки — 5-6 хв.

       Отже, біологічні диктанти - це один із засобів виховання у школярів уваги, точності й акуратності в навчальній діяльності. Системне їх застосування сприяє навколишній дисципліні та реалізації принципу індивідуалізації навчання.

Матеріали навчально-методичного посібника (ІІ частина) відповідають новій програмі курсу «Біологія і екологія» 10 класу й охоплюють тему: «Обмін речовин та перетворення енергії».

Посібник містить 15 біологічних диктантів, кожен з яких наведений у двох варіантах, із відповідями. Їх складено у формі словникового та цифрового диктантів.

Матеріали можуть бути використані у комплекті з чинним підручником Соболя В. І. «Біологія і екологія» рівень стандарту.

Рекомендовано для вчителів біології, учнів 10 класів закладів загальної середньої освіти.

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ДИКТАНТІВ

Для забезпечення чіткості й лаконічності написання біологічних диктантів,пропонуємо алгоритми цього виду роботи.

1.1. Алгоритм написання цифрового біологічного диктанту

 1. Учитель записує на дошці терміни, визначення, поняття. Це будуть варіанти відповідей на запитання, які вчитель зачитуватиме всьому класу. Оскільки запитань 11, то і відповідей буде теж 11.

 2. Учитель кодує відповіді таким чином: з лівого боку для І варіанта від 1 до 11 (зверху вниз), а з правого боку для ІІ варіанта від 11 до 1 (знизу вверх).

 3. Таким чином, відповіді так як і запитання для двох варіантів будуть однакові, але нумерація кодів різна.

 4. Кожен учень у зошиті для самостійних робіт або на аркуші паперу (приготовленому завчасно) записує тему біологічного диктанту, варіант та нумерує в стовпчик або в рядок №№ запитань від 1 до 11.

 5. Учитель зачитує запитання, які є однаковими для двох варіантів. Учні в зошиті напроти № запитання пишуть код відповіді.

 6. Оцінювання диктанта - один бал за кожну правильну відповідь.

1.2. Алгоритм написання словникового біологічного диктанту

 1. Кожний варіант отримує картки, на яких записані 11 тверджень, визначень тощо. У них пропущені слова.

 2. Кожен учень у зошиті для самостійних робіт або на аркуші паперу (приготовленому завчасно) записує тему біологічного диктанту, варіант та нумерує в стовпчик або в рядок №№ запитань від 1 до 11.

 3. Кожна відповідь буде складатись тільки з одного слова чи визначення.

 4. Оцінювання диктанта - один бал за кожну правильну відповідь.

РОЗДІЛ 2. ТЕМА «ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ»

2.1. Тема: Обмін речовин і перетворення енергії – основа функціонування біосистем

Цифровий диктант

Завдання. Дати відповіді на запитання у вигляді цифр, якими закодовані біологічні терміни.

Запитання.

 1. Як називається сукупність атомів, атомних частинок чи молекул, що перебувають у певному агрегатному стані?

 2. Як називаються ознаки, за якими різні речовини подібні між собою або відрізняються одна від одної?

 3. Функція речовин, яка полягає в утворенні власних речовин, тканин, органів живого.

 4. Частина загального обміну речовин й енергії, що полягає в поглинанні, нагромадженні та перетворенні речовин, які надходять в організм.

 5. Функція речовин, яка пов’язана з утворенням або руйнуванням їхніх хімічних зв’язків.

 6. Хімічні речовини, що складаються з атомів одного виду.

 7. Частина загального обміну, під час якого відбуваються розщеплення, руйнування складних органічних сполук в організмі на простіші.

 8. Загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії.

 9. Сукупність відомостей, які сприймають із навколишнього середовища, видають у навколишнє середовище або зберігають всередині певної системи.

 10. Сукупність процесів, що забезпечують надходження речовин й енергії із середовища, їхнє перетворення у біологічних системах та видалення продуктів життєдіяльності й енергії у середовище.

 11. Як називаються хімічні речовини, які поділяються на органічні і неорганічні?

Варіанти відповідей

для І варіанта для ІІ варіанта

Код відповіді

Варіанти відповіді

Код відповіді

1

речовина

11

2

дисиміляція

10

3

інформація

9

4

складні

8

5

метаболізм

7

6

властивості

6

7

пластична

5

8

енергія

4

9

асиміляція

3

10

енергетична

2

11

прості

1

2.2. Тема: Біоелементи. Біонеорганічні речовини

Цифровий диктант

Завдання. Дати відповіді на запитання у вигляді цифр, якими закодовані біологічні поняття і терміни.

Запитання.

 1. Хімічні елементи, що входять до складу живої матерії, виявляють певні властивості та відіграють важливу роль у процесах життєдіяльності.

 2. Біоелементи, які беруть участь в утворенні сполук і виконують роль будівельного матеріалу для клітин, тканин й органів.

 3. До якої групи складних біонеорганічних речовин належать HCl, що активує травні ферменти?

 4. Як називається група хімічних елементів, які належать до неметалів та приймають участь в утворенні біомолекули?

 5. Біоелементи, які беруть участь у процесах гемопоезу.

 6. Які складні біонеорганічні речовини беруть участь в утворенні буферних систем?

 7. Як називається група хімічних елементів, які належать до металів та більшість є сильними відновниками або окисниками?

 8. Біоелементи, які складі гормонів здійснюють ендокринну регуляцію, транспортують речовини крізь мембрани.

 9. До якої групи складних біонеорганічних речовин належать Na2O та СO2 ?

 10. Як називається група хімічних елементів, які у переважній більшості є металами та активують або пригнічують ферменти та входять до складних ферментів?

 11. Біоелементи, які забезпечують високу біологічну активність ферментів і вітамінів.

Варіанти відповідей

для І варіанта для ІІ варіанта

Код відповіді

Варіанти відповіді

Код відповіді

1

біоелементи

11

2

органогенні

10

3

макроелементи

9

4

мікроелементи

8

5

структурні

7

6

біокаталітичні

6

7

регуляторні

5

8

кровотворні

4

9

оксиди

3

10

кислоти

2

11

основи

1

2.3. Тема: Біоорганічні речовини. Білки та нуклеїнові кислоти

Словниковий диктант

Завдання. Вставте пропущені слова.

І варіант

 1. ______ функція біоорганічних речовин полягає в їх участі у реакціях синтезу з утворенням різних нових молекул.

 2. Нуклеїнова кислота – ______ – бере участь в утворенні рибосом.

 3. Процес руйнування первинної структури білків ______ завжди є необоротним.

 4. Білки, побудовані лише з амінокислотних залишків, відносять до ______.

 5. ______ функція біоорганічних речовин полягає у їх участі у процесах сприймання, збереження й реалізації інформації.

 6. До молекули РНК входять нітрогеновмісні основи: аденін, гуанін, ______, цитозин.

 7. Нуклеїнова кислота – ______ – зберігає генетичну інформацію.

 8. Мономерами нуклеїнових кислот є ______ .

 9. За умови збереження первинної структури відбувається ______ – відновлення втраченої природної структури білків.

 10. Нуклеїнова кислота – ______ – переписує інформацію з гена й переносить її на рибосоми.

 11. ______ функція біоорганічних речовин полягає в їх хімічній інертності та нерозчинності у воді, що зумовлює відкладання певних біомолекули про запас.

ІІ варіант

 1. ______ – це процес порушення природної структури білків із збереженням первинної.

 2. Нуклеїнові кислоти – ______ – сприяють реалізації генетичної інформації.

 3. Білки, побудовані з амінокислотних залишків, що містять ще небілкові компоненти відносять до ______ .

 4. ______ функція біоорганічних речовин пов’язана з їх участю у знешкодженні внутрішніх й зовнішніх шкідливих речовини.

 5. ______ ______ у всіх живих організмах виконують роль збереження, передачі й реалізації спадкової інформації.

 6. Нуклеїнові кислоти – ______ – постачають амінокислоти до місця синтезу білка.

 7. До молекули ДНК входять нітрогеновмісні основи: аденін, гуанін, ______ , цитозин.

 8. ______ функція біоорганічних речовин полягає в їх участі у реакціях розкладу та забезпеченні енергетичних потреб живого.

 9. Мономерами білків є ______ .

 10. ______ функція біоорганічних речовин полягає в їх участі у регуляції біохімічних процесів та функцій.

 11. Нуклеїнові кислоти приймають активну участь у синтезі ______ молекул.

2.4. Тема: Вуглеводи. Ліпіди

Цифровий диктант

Завдання. Дати відповіді на запитання у вигляді цифр, якими закодовані біологічні поняття і терміни.

Запитання.

 1. Функція вуглеводів, що полягає в їх здатності до без кисневого й кисневого розщеплення в метаболізмі живого.

 2. До якої групи ліпідів належать воски та жири, які є похідними жирних кислот і спиртів?

 3. Різноманітні за хімічним складом біоорганічні сполуки живого, спільною ознакою яких є їхня неполярність, через що вони розчиняються лише в неполярних розчинниках.

 4. Функція вуглеводів, яка полягає в зв’язування й видалення з організму людини радіонуклідів за участі пектинів.

 5. Жироподібні сполуки, які є попередниками або похідними ліпідів.

 6. Органічні сполуки, до складу яких входять Карбон, Гідроген та Оксиген.

 7. Функція вуглеводів, яка полягає в запасанні крохмалю в зелених рослин й водоростей.

 8. До якої групи ліпідів належать ліпопротеїни, фосфоліпіди та гліколіпіди, які окрім ліпідної частини містять й інші речовини?

 9. До якої групи ліпідів належать: холестерин та кортикостероїди?

 10. Функція, яку виконують нерозчинні й стійкі вуглеводи які входять до складу елементів клітин.

 11. До якої групи вуглеводів належать: сахароза, лактоза та мальтоза?

Варіанти відповідей

для І варіанта для ІІ варіанта

Код відповіді

Варіанти відповіді

Код відповіді

1

вуглеводи

11

2

енергетична

10

3

дисахариди

9

4

резервна

8

5

захисна

7

6

ліпіди

6

7

простих

5

8

складних

4

9

стероїди

3

10

ліпоїди

2

11

структурна

1

2.5. Тема: Структури клітин, які забезпечують процеси обміну речовин та енергії

Словниковий диктант

Завдання. Вставте пропущені слова.

І варіант

 1. Розчинні у воді сполуки транспортуються в клітини шляхом ______ .

 2. ______ – це активне захоплення і поглинання мікроскопічних сторонніх об'єктів і твердих частинок одноклітинними організмами або деякими клітинами багатоклітинних тварин.

 3. ______ окиснюють органічні речовини й синтезують у великій кількості АТФ.

 4. Шляхом ______ відбувається вивільнення в кров жирових краплин, жовчі.

 5. Знешкодження токсичних сполук у клітинах відбувається в цитоплазмі, ЕПС, мікротільцях, мітохондріях, ______ .

 6. Одним з основних процесів клітинного виділення є ізолювання продуктів обміну у вигляді клітинних ______ .

 7. Білки синтезуються в ______ ЕПС.

 8. У ході ______ фази біотрансформації молекула шкідливої речовини збагачується полярними функціональними групами, що робить її реакційно-здатною і розчинною у воді.

 9. При ______ плазматична мембрана утворює вирости, які потім перетворюються на внутрішньоклітинні пухирці, що містять захоплений клітиною матеріал.

 10. ______ транспорт відбувається мимовільно без затрати енергії шляхом дифузії, осмосу та полегшеної дифузії.

 11. У здійсненні транспортування речовин велике значення мають ______ контакти.

ІІ варіант

 1. Знешкодження токсичних сполук у клітинах забезпечується ______ .

 2. ______ – це біохімічні процеси, в ході яких речовини зазнають змін під дією різних ферментів клітин.

 3. Активне транспортування речовин крізь мембрану здійснюється проти градієнта їх концентрації із затратою енергії АТФ та за участі спеціальних мембранних білків, які називаються ______ ______ .

 4. У ______ фазі біотрансформації відбуваються синтетичні процеси поєднання з ендогенними молекулами, у результаті чого утворюються полярні сполуки, які й виводяться з клітин.

 5. Шляхом ______ відбувається всмоктування ліпопротеїнових частинок із крові після прийому жирної їжі.

 6. Дифузію води крізь напівпроникну мембрану називають ______ .

 7. Гідрофобні неполярні речовини транспортуються в клітини – шляхом ______ дифузії за участі білків-переносників.

 8. Метаболізм вуглеводів й ліпідів пов’язаний з ______ ЕПС, яка розсіяна в цитоплазмі у вигляді цистерн, трубочок й міхурців.

 9. ______ – це процес поглинання клітиною речовин шляхом їх проникнення в розчиненому чи дрібнодисперсному стані в краплині рідини, оточеній відокремлюючою частиною клітинної мембрани.

 10. Білки надходять до ______ ______ , набувають функціональних особливостей, упаковуються в міхурці й виділяються за допомогою екзоцитозу з клітини.

 11. Речовини, які добре розчинні в ліпідах проникають до клітини шляхом ______ дифузії.

2.6. Тема: Особливості обміну речовин в автотрофних організмів

Словниковий диктант

Завдання. Вставте пропущені слова.

І варіант

 1. ______ живлення, як різновид автотрофного живлення, властиве ціанобактеріям і зеленим рослинам, у клітинах яких є зелені пігменти, що вбирають зовнішню світлову енергію.

 2. ______ – сукупність процесів, спрямованих на виведення невикористаних продуктів обміну речовин й енергії, а також чужорідних і шкідливих для клітини сполук.

 3. За особливостями живлення ялинник звичайний відноситься до групи рослин – ______ .

 4. Звичайним явищем для зелених рослин є поєднання автотрофного живлення з ______ й використання готових органічних речовин із зовнішнього середовища або із резервів у клітинах.

 5. Автотрофні організми в реакціях катаболізму синтезують АТФ не лише в процесі дихання після окиснення глюкози, а й під час світлової фази фотосинтезу завдяки процесу ______ .

 6. ______ живлення – це процес поглинання та засвоєння з повітря крізь продихи листка вуглекислого газу, який є вихідним продуктом для фотосинтезу.

 7. За особливостями живлення омела-біла відноситься до групи рослин – ______ .

 8. У рослин існує додатковий шлях синтезу білка за допомогою ферментів - ______ , які переносять пептиди від однієї білкової молекули до іншої без великих витрат енергії та речовин.

 9. У деяких солелюбних архей спостерігається ______ фотосинтез, що здійснюється за участі бактеріородопсину.

 10. Особливостями екскреції у автотрофів є те, що вони – первинні продуценти і синтезують в необхідній кількості усі потрібні ______ речовини.

 11. На початкових стадіях вегетації для росту й розвитку рослин важливими є сині промені, а в дорослому віці більш необхідними стають ______ промені.

ІІ варіант

 1. За особливостями живлення росичка круглолиста належать до групи рослин – ______ .

 2. Органічні кислоти, що можуть спричинити шкоду клітині, зв’язуються з катіонами і відкладаються у вигляді кристалів у цитоплазмі – це приклад ______ виділення автотрофів.

 3. ______ фотосинтез зелених і пурпурних сіркобактерій відбувається за участі бактеріохлорофілів у анаеробних умовах, кисень не виділяється, джерелом Гідрогену є сірководень.

 4. Біосинтез білка в автотрофів відбувається на ______ за участі іРНК й тРНК.

 5. Кисневий фотосинтез у ціанобактерій відбувається з виділенням кисню за участі хлорофілів і ______ – у ціанобактерій, джерелом Гідрогену та молекулярного кисню слугує вода.

 6. ______ живлення, як різновид автотрофного живлення, властиве деяким групам бактерій, які використовують внутрішню хімічну енергію неорганічних сполук.

 7. ______ синтез органічних речовин – це вид автотрофного метаболізму, що полягає в здатності автотрофних організмів перетворювати продукти фотосинтезу на амінокислоти, жирні кислоти, нуклеотиди, з яких далі утворюються складні біомолекули.

 8. За особливостями живлення петрів хрест відноситься до групи рослин – ______ .

 9. ______ живлення – це процес поглинання та засвоєння з ґрунту коренем води та хімічних елементів, необхідних для життєдіяльності.

 10. Автотрофні організми в реакціях катаболізму ______ синтезовані ними ж органічні речовини.

 11. Утворення глюкози у зелених рослин залежить передусім від якості й кількості ______ ______ , що поглинається хлорофілом і каротиноїдами листків.

2.7. Тема: Особливості обміну речовин в гетеротрофних організмів

Словниковий диктант

Завдання. Вставте пропущені слова.

І варіант

 1. ______ живлення – це процес надходження в організм готових органічних речовин, що слугують джерелом Карбону.

 2. ______ етап – це специфічний для гетеротрофів етап перетравлювання й розщеплення біополімерів до малих молекул, що відбувається у травній системі, а також внутрішньоклітинно в лізосомах.

 3. Завдяки реакціям ______ складних органічних речовин у гетеротрофів відбуваються вивільнення хімічної енергії та перетворення її в енергію АТФ.

 4. Різновид гетеротрофного живлення, яким живляться організми що використовують внутрішню хімічну енергію органічних сполук, називається ______ живленням.

 5. За джерелом готових органічних речовин, організми що живляться поживними речовинами живих організмів, не завдаючи їм шкоди належать до ______ .

 6. Сукупність перетворень, пов’язана з вивільненням енергії та утворенням малих молекул, що беруть участь в анаболічних процесах утворення власних органічних речовин, називають ______ синтезом органічних речовин.

 7. Досить часто у зв’язку з потребами економії води у гетеротрофів легкорозчинні амоніак і сечовина замінюються на важкорозчинні речовини, якими є ______ або сечова кислота.

 8. Своєрідним способом виділення у гетеротрофів є ______ переведених у важкорозчинну форму продуктів обміну в клітинах тіла.

 9. Найбільш поширеними сере тварин є організми з ______ типом живлення.

 10. За джерелом готових органічних речовин, організми що отримують готові органічні речовини з тіла своєї жертви належать до ______ .

 11. Кінцевими продуктами окиснення у гетеротрофів є вуглекислий газ та ______ .

ІІ варіант

 1. Різновид гетеротрофного живлення, яким живляться організми, що мають бактеріохлорофіли, називається ______ живленням.

 2. ______ етап – це розщеплення мономерів до ще менших молекул, переважно ацетил-КоА, на якому в реакціях синтезується незначна кількість АТФ.

 3. Визначальними й переважаючими процесами метаболізму гетеротрофів є катаболічні реакції розщеплення складних ______ речовин.

 4. Різновид гетеротрофного живлення, яким живляться організми, що використовують внутрішню хімічну енергію органічних сполук, називається ______ живленням.

 5. За джерелом готових органічних речовин, організми що отримують готові органічні речовини, споживаючи їх від відмерлих організмів, належать до ______ .

 6. Особливістю анаболізму гетеротрофів є потреба в ______ амінокислотах й жирних кислотах, що не синтезуються в їхніх організмах і мають надходити з їжею.

 7. Кінцевими продуктами обміну речовин у гетеротрофів є нітрогеновмісні сполуки – ______ , сечовина, сечова кислота, що швидко видаляються з організму.

 8. Виділення у гетеротрофних організмів може здійснюватись шляхом ______ або за участі спеціальних видільних органів.

 9. ______ живлення – це процес надходження в організм за одних умов середовища неорганічних речовин для фотоавтотрофного живлення, а за інших умов – готових органічних речовин для хемогетеротрофного живлення.

 10. За джерелом готових органічних речовин, організми що живляться поживними речовинами живих організмів, чим завдають їм шкоди належать до ______ .

 11. Шлях засвоєння поживних речовин у більшості гетеротрофних організмів складається з таких етапів: поглинання їжі, перетравлювання складних поживних речовин, всмоктування малих біомолекул – ______ – виділення.

2.8. Тема: Роль ферментів у забезпеченні метаболізму клітини та цілісного організму

Словниковий диктант

Завдання. Вставте пропущені слова.

І варіант

 1. ______ ферменти – це група ферментів, що каталізують анаболічні й катаболічні реакції у клітинах.

 2. Регуляторні чинники, що зменшують активність ферментів, називають ______ .

 3. ______ ферменти містять лише білкову частину.

 4. ______ ферментів залежить від певних умов (рН, температури, тиску, концентрації субстрату та ферментів).

 5. До ______ центрів можуть приєднуватися різні молекули й спричиняти збільшення або зменшення каталітичної активності.

 6. Переважна більшість ферментів діють всередині клітин або організму, де вони утворилися, тобто є ______ .

 7. У травному тракті хребетних тварин й людини є такі ферменти, як протеази, ліпази, ______ та нуклеази.

 8. ______ компонент визначає специфічність ферментів, синтезується, як правило, організмом та є чутливим до зміни температури.

 9. Активні (каталітичні) центри у простих ферментах утворюють ______ , а у складних – небілкові частини-кофактори.

 10. Сукупність ферментів, які каталізують перетворення субстрату через ланцюг послідовних реакцій, називається ______ комплексом.

 11. Кофактори ферментів можуть бути як неорганічними молекулами, так і ______ .

ІІ варіант

 1. ______ ферменти беруть участь у процесах дихання, росту, подразливості, скорочення м’язів, тощо.

 2. ______ ферменти складаються з білкового й небілкового компонентів.

 3. Ферменти здатні ______ реакції, але самі при цьому не витрачаються.

 4. Регуляторні чинники, що підвищують активність ферментів, називають ______ .

 5. Паразитичні бактерії та гриби-паразити використовують ферменти - ______ , як чинники, що послаблюють організм хазяїна, руйнують його захисні системи, розщеплюють макромолекули.

 6. ______ ферменти – це група ферментів, що розщеплює складні органічні сполуки та їх комплекси до простіших.

 7. ______ компонент визначає активність складних ферментів і, як правило, надходить в організм у вигляді попередників або в готовому вигляді та зберігає стабільність за несприятливих умов.

 8. Особливість ферментів, що визначається здебільшого комплементарною відповідністю між ділянкою ферменту й молекулою субстрату називається ______ .

 9. Основним захисним ферментом багатьох організмів є ______ , який розщеплює речовини, що є основою клітинної оболонки бактерій і захищає слизові оболонки ока, порожнини рота, кишечнику від інфекцій.

 10. ______ ферменти можуть міститися в гіалоплазмі, в мітохондріях, на рибосомах, у хлоропластах та ін.

 11. Ферменти або ______ – це високоспецифічні білкові молекули, або РНК-молекули, які є біологічними каталізаторами процесів обміну речовин і перетворення енергії у клітинах та організмі.

2.9. Тема: Вітаміни, їх роль в обміні речовин та енергії

Словниковий диктант

Завдання. Вставте пропущені слова.

І варіант

 1. Вітамін ______ – це кристалічна сполука, добре розчинна у воді, стійка проти світла, кисню, нагрівання у кислому середовищі.

 2. Відкриття вітаміну С пов’язане із захворюванням під назвою ______ .

 3. Вітамін ______ – це антиоксидант, який регулює процеси зроговіння, бере участь у синтезі родопсину, необхідний для підтримки імунітету й протипухлинного захисту організму.

 4. ______ вітаміни потрапляють спочатку в лімфу, а потім у кров і переносяться транспортними білками.

 5. Вітамін ______ називають вітаміном коагуляції, оскільки підвищує зсідання крові.

 6. У разі нестачі вітаміну D у людини розвиваються ______ , остеомаляція й деякі форми остеопорозу.

 7. ______ організми використовують синтезовані вітаміни в складі їжі або вступають в мутуалістичні відносини з організмами, здатними їх утворювати.

 8. Відсутність вітамінів групи Е у їжі негативно позначається на здатності організму до ______ .

 9. Вітамін ______ широко розповсюджений у рослинному світі, синтезується мікроорганізмами.

 10. Водорозчинні вітаміни всмоктуються безпосередньо в ______ .

 11. Вітамін ______ міститься в рослинних оліях й чинить антиоксидантний вплив.

ІІ варіант

 1. Нестача вітаміну В1 призводить до захворювання ______ .

 2. Вітамін ______ є антиоксидантом, регулює всі види обміну речовин, зсідання крові, регенерацію тканин, синтез колагену, підвищує проникність капілярів, стійкість до інфекцій.

 3. Нестача вітаміну А в організмі людини спричиняє захворювання, відоме як ______ ______ .

 4. У клітинах ______ вітаміни вільно циркулюють у цитоплазмі.

 5. У людей ______ вітаміну К трапляється дуже рідко, його синтезують організми кишкової мікрофлори.

 6. Вітамін ______ чинить гормоноподібну дію, бере участь у метаболізмі Кальцію та Фосфору.

 7. Вітаміни, як біологічно активні речовини, є необхідними для ______ ______ і перетворення енергії.

 8. Вітамін ______ називають вітаміном розмноження.

 9. Потреби людини й тварин у вітаміні ______ забезпечуються мікрофлорою їх кишечнику.

 10. Жиророзчинні вітаміни депонуються в клітинах у вигляді ______ .

 11. Вітамін К прискорює загоювання ран і регенерацію тканин після ______ .

2.10. Тема: Енергетичне забезпечення процесів метаболізму

Цифровий диктант

Завдання. Дати відповіді на запитання у вигляді цифр, якими закодовані поняття і терміни.

Запитання.

 1. У яких організмах, за типом живлення, зовнішня енергія поглинається хлорофілом й перетворюється в хімічну енергію АТФ?

 2. Як називається етап енергетичного обміну, під час якого складні органічні сполуки розщеплюються під дією травних ферментів до сполук, що їх може засвоювати організм?

 3. Яка органічна сполука утворюється після відщеплення однієї фосфатної групи від молекули АТФ?

 4. Як називається сукупність процесів біологічного окиснення поживних речовин з вивільненням хімічної енергії, що акумулюється в АТФ?

 5. Під час яких реакцій в хлоропластах, мітохондріях та у цитоплазмі відбувається синтез АТФ?

 6. У яких організмах, за типом живлення, хімічна енергія поживних речовин перетворюється в процесах клітинного дихання в енергію макроергічних зв’язків АТФ?

 7. Яку основну функцію в клітині виконує молекула АТФ?

 8. Органічна сполука, що належить до вільних нуклеотидів і є універсальним хімічним акумулятором енергії у клітині.

 9. Під час якої реакції вивільнюється енергія макроергічних зв’язків АТФ?

 10. Як називається етап енергетичного обміну, в основі якого лежить процес гліколізу?

 11. Яка органічна сполука утворюється після відщеплення двох фосфат-йонів від молекули АТФ?

Варіанти відповідей

для І варіанта для ІІ варіанта

Код відповіді

Варіанти відповіді

Код відповіді

1

АМФ

11

2

у гетеротрофних

10

3

підготовчий

9

4

фосфорилювання

8

5

клітинне дихання

7

6

АТФ

6

7

у автотрофних

5

8

енергетичну

4

9

гідролізу

3

10

АДФ

2

11

безкисневий

1

2.11. Тема: Обмін речовин в організмі людини

Цифровий диктант

Завдання. Дати відповіді на запитання у вигляді цифр, якими закодовані поняття і терміни.

Запитання.

 1. Як називається процес транспортування поживних речовин, який відбувається за участі йонних насосів та ендоцитозу?

 2. Обмін яких органічних речовин пов'язаний з утворенням великої кількості енергії під час окиснення?

 3. Як називається активний фізіологічний процес транспортування поживних речовин крізь слизову оболонку травного тракту в рідини внутрішнього середовища?

 4. Яка фізіологічна система органів видаляє із організму надлишок солей, води та жовчні пігменти?

 5. Обмін яких органічних речовин пов’язаний передусім з їх пластичною функцією в організмі?

 6. Яка фізіологічна система органів транспортує до клітин прості поживні речовини та кисень, а від клітин до органів виділення – продукти метаболізму?

 7. Центром регуляції якої органічної речовини є гіпоталамус проміжного мозку?

 8. Завдяки якій фізіологічній системі органів вивільняється хімічна енергія поживних речовин?

 9. Як називається процес транспортування поживних речовин, який відбувається шляхом дифузії, полегшеної дифузії й осмосу?

 10. Яка фізіологічна система органів забезпечує фізичне й хімічне розщеплення складних органічних речовин на прості з подальшим їхнім всмоктуванням у кров та лімфу й видалення неперетравлених решток?

 11. Який орган бере участь в обміні речовин та виконує видільну й терморегуляторну функції?

Варіанти відповідей

для І варіанта для ІІ варіанта

Код відповіді

Варіанти відповіді

Код відповіді

1

вуглеводів

11

2

сечовидільна

10

3

ліпідів

9

4

пасивне всмоктування

8

5

кровоносна

7

6

активне всмоктування

6

7

шкіра

5

8

білків

4

9

дихальній

3

10

всмоктування

2

11

травна

1

2.12. Тема: Порушення обміну біоелементів і біонеорганічних речовин, повязані з їх нестачею або надлишком

Словниковий диктант

Завдання. Вставте пропущені слова.

І варіант

 1. У людей, які проживають неподалік від виробництва, можуть виникнути ______ хвороби.

 2. Невідповідність води санітарним вимогам може стати причиною бактеріальних, ______ , інвазійних,гельмінтозів, а також хвороб, пов’язаних з хімічним забрудненням води.

 3. ______ біоелементози виникають на значній відстані від виробництва в результаті атмосферного чи водного перенесення забрудників, якими є сполуки важких металів, радіонукліди, чужорідні речовини-ксенобіотики, тощо.

 4. Природні ______ біоелементози можуть бути вродженими й спадковими.

 5. У нирках, жовчному міхурі й сечовому міхурі через відкладання солей органічних або неорганічних кислот розвивається жовчокам'яна або ______ хвороба.

 6. ______ біоелементози пов’язані з інтенсивним або тривалим лікуванням різних хвороб препаратами, що містять мікроелементи.

 7. Нестача Феруму в організмі може спричинити залізодефіцитну ______ , що виявляється зниженням рівня еритроцитів і гемоглобіну в крові.

 8. ______ – це хвороба, пов’язана з дефіцитом Кальцію, що призводить до підвищення крихкості кісток і високого ризику їх переломів.

 9. Критичний дефіцит Цинку може стати причиною доброякісної ______

( ______ ) простати.

 1. ______ – це тимчасове або тривале порушення біоелементного складу організму, що пригнічує процеси життєдіяльності.

 2. Надлишок Феруму у воді порушує процес ______ .

ІІ варіант

 1. ______ та подагра – це хвороби, пов’язані з надлишком біонеорганічних речовин, в результаті чого спотворюються суглоби кінцівок, втрачається гнучкість хребта, розвиваються напади болю в нирках.

 2. Процес хлорування, що й досі є основним методом очищення питної води, веде до появи хлороорганічних токсичних сполук, що мають ______ й канцерогенний ефект.

 3. Підвищена твердість питної води є однією із причин розвитку ______ хвороби.

 4. Меркуріалізм та сатурнізм відносяться до ______ хвороб.

 5. Надлишок нітратів у організмі людини, утворюючи ______ , що спричиняє порушення тканинного дихання, викликає розвиток хвороби метгемоглобінемія.

 6. Природні ______ біоелементози, пов’язані з нестачею чи надлишком певних біоелементів в тій чи іншій географічній місцевості.

 7. Серед ______ біоелементозів, пов’язаних з виробничою діяльністю людини, розрізняють професійні, сусідські та трансгресивні хвороби.

 8. Підвищений вміст хлоридів і сульфатів у воді може сприяти виникненню новоутворень стравоходу, ______ .

 9. ______ хвороби виникають у людей, які працюють на шкідливих виробництвах.

 10. Підвищений вміст хлоридів у воді може сприяти розвитку хвороб системи кровообігу та новоутворень ______ органів.

 11. Згідно з найпоширенішою сучасною класифікацією розрізняють природні ендогенні, природні екзогенні, техногенні та ______ біоелементози.

2.13. Тема: Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин

Словниковий диктант

Завдання. Вставте пропущені слова.

І варіант

 1. ______ калориметрія – це метод безпосереднього вимірювання кількості теплоти, виділеної організмом за певний час.

 2. ______ ______ людини – це співвідношення між кількістю енергії, що надходить в організм, і кількістю енергії, що виділяється ним.

 3. ______ вживання білків призводить до порушення працездатності, пригнічення захисних сил організму, підвищеної сприйнятливості до інфекцій і в крайніх випадках – до дистрофії і «голодних набряків».

 4. Зі зниженням вживання жирів може спостерігатися нестача незамінних жирних кислот, що зумовлює появ ______ захворювань, порушень обміну речовин, пошкодження мітохондрій та ін.

 5. ______ – це герметичні камери з подвійними стінками, між якими циркулює вода.

 6. Першою ознакою пониження вмісту ______ в крові є сильне відчуття голоду і зниження фізичної й розумової працездатності.

 7. ______ їжі характеризується хімічним складом продукту з урахуванням його споживання в загальноприйнятій кількості.

 8. За надлишкового вживання вуглеводів вони перетворюються на ______ і в такому вигляді відкладаються про запас.

 9. За недостатнього вживання вуглеводів глюкоза може утворюватися із ______ .

 10. Усі речовини, що входять до складу харчових продуктів та їжі, поділяють на 2 групи: поживні й ______ .

 11. З підвищенням у раціоні вмісту жирів збільшується відкладання ______ в організмі.

ІІ варіант

 1. ______ калориметрія – це метод визначення кількості виділеного теплоти за кількістю спожитого кисню та виділеного вуглекислого газу.

 2. ______ ______ організму – це кількість енергії, що надходить в організм, має дорівнювати кількості енергії, що витрачається в процесі життєдіяльності.

 3. При ______ вживанні білків посилюються процеси гниття в товстій кишці, що спричиняє розлади травлення.

 4. Зі зниженням вживання жирів зменшується надходження жиророзчинних вітамінів, що може спричинити ______ за жиророзчинними вітамінами А, D, Е і К.

 5. ______ характеризує ту частку енергії, що вивільняється з поживних речовин їжі в процесі окиснення і використовується для забезпечення фізіологічних функцій організму.

 6. Якщо вміст цукру в крові знижується настільки, що перестає задовольняти потреби в ньому головного мозку,то наступає ______ шок.

 7. Якщо енергетичний баланс людини буде позитивним, маса тіла ______ , якщо негативним – зменшуватиметься.

 8. Надмірне вживання вуглеводів може призвести до розладів ______ через посилення процесів бродіння в товстому кишечнику.

 9. За надмірного вживання насичених жирних кислот може підвищуватися вміст ______, що призводить до утворення жовчних каменів, атеросклерозу.

 10. Тривале споживання великої кількості ______ може призвести до цукрового діабету.

 11. Енергетична цінність продукту вимірюється в кілокалоріях (ккал) або ______ ( _____ ) у розрахунку на 100 г продукту.

2.14. Тема: Негативний вплив на обмін речовин чужорідних сполук та їх знешкодження в організмі людини

Словниковий диктант

Завдання. Вставте пропущені слова.

І варіант

 1. ______ це – термічно нестійкі, добре розчинні у воді сполуки, які можуть накопичуватись в коренеплодах і плодах рослин.

 2. ______ речовини – чужорідні щодо обміну речовин сполуки, що спричиняють залежність унаслідок заміщення однієї з речовин природного метаболізму.

 3. Дія нітритів є небезпечною для організму через утворення канцерогенів – ______ .

 4. ______ – це група хлоровмісних вуглеводнів із потужною токсичною дією на організм.

 5. ______ – це знешкодження токсичних речовин шляхом перетворення їх у молекулярну форму із зміненими біологічними властивостями і виведенння з організму.

 6. ______ нікотин - це алкалоїд, що в організмі виявляє нейротоксичну отруйну дію.

 7. Невелика кількість етанолу швидко знешкоджується ферментами ______.

 8. Шкідливі речовини, потрапивши в організм людини, зазнають знешкодження і виділяються у вигляді ______ .

 9. ______ - це спирт, який у клітинах постійно утворюється на етапах обміну вуглеводів.

 10. ______ речовини – це речовини, що спричиняють звикання та залежність за умов систематичного їх вживання, внаслідок чого змінюється поведінка людини.

 11. В основі ефектів, зумовлених дією психотропних речовин, лежить їх вплив на ______ .

ІІ варіант

 1. ______ – чужорідні речовини, що не синтезуються в організмі людини, але потрапляючи всередину або на покриви тіла, можуть спричиняти алергічні реакції, мутації, хвороби, послаблювати імунітет, порушувати обмін речовин тощо.

 2. ______ – це одна із фаз біотрансформації ксенобіотиків, яка відбувається шляхом реакції синтезу за участі ферментів-трансфераз.

 3. Вплив алкоголю на процеси обміну в організмі, на структуру клітин складається з дії двох речовин – етилового спирту та похідного ______ , що спричиняє різноманітні розлади внутрішньоклітинного обміну.

 4. ______ добре розчиняються в жирах і тому в організм надходять головним чином із м’ясом, рибою та молоком.

 5. Всі психоактивні речовини впливають на роботу головного мозку людини: ______ передачу сенсорних сигналів або перешкоджають нервовим центрам виконувати свої функції.

 6. Найнебезпечнішими джерелами діоксинів є підприємства з хлоровмісними технологічними процесами, ______ заводи та звалища хімічних відходів.

 7. ______ нікотин синтезується клітинами печінки в невеликих кількостях і входить до складу багатьох ферментів, що беруть участь в обміні речовин.

 8. ______ – це хімікати, що використовуються для боротьби зі шкідниками та для захисту рослин.

 9. Сполуки важких металів виявляють токсичну дію на ______ , порушуючи цим відповідні функції організму.

 10. ______ – це одна із фаз біотрансформації ксенобіотиків, яка відбувається шляхом окисно-відновних та гідролітичних реакції, що каталізуються ферментами ЕПС.

 11. При вживанні наркотиків формується залежність, і наркотичні речовини сприймаються організмом як ______ й енкефаліни.

2.15. Тема: Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму в організмі людини

Словниковий диктант

Завдання. Вставте пропущені слова.

І варіант

 1. ______ регуляція обміну речовин на рівні організму полягає в дії гормонів на активність ферменту або на діяльність тканин та органів.

 2. Гормони беруть важливу участь як у ______ регуляції, так і у тривалій регуляції (адаптації) обміну речовин до умов середовища.

 3. Чинники регуляції метаболізму, вплив яких людина може змінювати називаються ______ .

 4. Найчастіше нервова система свою регуляторну функцію здійснює через ______ систему.

 5. ______ обміну речовин та енергії – це сукупність рівнево організованих біохімічних й фізіологічних процесів, що здійснюють пристосування обміну речовин й енергії до потреб організму.

 6. Регулювальна дія ______ є різнобічною і може бути реалізована через активацію й пригнічення ферментів, біосинтезу білків, зміну проникності клітинних мембран тощо.

 7. Сон, під час якого обмін речовин знижується на 13 %, належать до ______ чинників метаболізму.

 8. До статичних чинників регуляції метаболізму належать: спадковість, стать, тип статури тіла, ______ , нервові ендокринні впливи регуляторних систем.

 9. Найвищим рівнем регуляції обміну речовин в організмі людини є ______ регуляція.

 10. Такий вплив їжі на рівень обміну речовин та енергії називається ______ динамічною дією їжі.

 11. Контроль за обміном речовин й перетворенням енергії належить до інтегративних процесів, що регулюються ______ .

ІІ варіант

 1. На молекулярному рівні організації організму людини відбувається ______ регуляція, що визначає синтез ферментів.

 2. Нервова регуляція обміну речовин починається виділенням ______ – біологічно активних речовин, за допомогою яких передаються імпульси з нейронів через синапси.

 3. Чинники регуляції метаболізму, що не піддаються корекції з боку людини, називаються ______ .

 4. Регуляція на рівні генів веде до збільшення чи зменшення концентрації тих чи інших ферментів шляхом впливу на активність ферментних генів ______ білків-індукторів чи репресорів.

 5. До динамічних чинників регуляції метаболізму належать: раціон і режим харчування, маса тіла, психоемоційний стан, ______ , фізична активність, хронічні хвороби.

 6. Невелика частина залишків гормональних продуктів може знову ______ у гормони, але більша їх частина піддається незворотному катаболізму.

 7. Тривалий вплив на організм людини низької температури, що підвищує обмін речовин, належать до ______ чинників метаболізму.

 8. Гуморальна регуляція обміну речовин має ______ регулювальну дію, і її прояви підпорядковані нервовій системі.

 9. Видалення гормонів та їхніх метаболітів здійснюється переважно із сечею й ______ .

 10. Клітинна регуляція ґрунтується на особливостях взаємодії ферменту і субстрату, коли за наявності ______ клітина синтезує фермент, за відсутності – припиняє синтез.

 11. Регулювальна дія кори головного мозку на перебіг обміну речовин називається ______ регуляцією.

ВІДПОВІДІ НА ДИКТАНТИ

Тема. Обмін речовин і перетворення енергії – основа функціонування біосистем

Цифровий диктант

І варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

6

7

9

10

11

2

8

3

5

4

ІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

6

5

3

2

1

10

4

9

7

8

Тема. Біоелементи. Біонеорганічні речовини

Цифровий диктант

І варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

5

10

2

8

11

3

7

9

4

6

ІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

7

2

10

4

1

9

5

3

8

6

Тема. Біоорганічні речовини. Білки, нуклеїнові кислоти

Словниковий диктант

Відповіді для І варіанта Відповіді для ІІ варіанта

з/п

Відповідь

з/п

Відповідь

1

Структурна

1

Денатурація

2

рРНК

2

РНК

3

деструкція

3

складних

4

простих

4

Захисна

5

Інформаційна

5

Нуклеїнові кислоти

6

урацил

6

тРНК

7

ДНК

7

тимін

8

нуклеотиди

8

Енергетична

9

ренатурація

9

амінокислоти

10

іРНК

10

Регуляторна

11

Резервна

11

білкових

Тема. Вуглеводи. Ліпіди

Цифровий диктант

І варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

7

6

5

10

1

4

8

9

11

3

ІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

5

6

7

2

11

8

4

3

1

9

Тема. Структури клітин, які забезпечують процеси обміну речовин та енергії

Словниковий диктант

Відповіді для І варіанта Відповіді для ІІ варіанта

з/п

Відповідь

з/п

Відповідь

1

осмосу

1

ферментами

2

Фагоцитоз

2

Біотрансформація

3

Мітохондрії

3

йонними насосами

4

екзоцитозу

4

другій

5

лізосомах

5

ендоцитозу

6

включень

6

осмосом

7

шорсткій

7

полегшеної

8

першої

8

гладкою

9

ендоцитозі

9

Піноцитоз

10

Пасивний

10

комплексу Гольджі

11

міжклітинні

11

простої

Тема. Особливості обміну речовин в автотрофних організмів

Словниковий диктант

Відповіді для І варіанта Відповіді для ІІ варіанта

з/п

Відповідь

з/п

Відповідь

1

Фотоавтотрофне

1

хижаків

2

Екскреція

2

внутрішньоклітинного

3

сапрофітів

3

Бактеріальний

4

гетеротрофним

4

рибосомах

5

фотофосфорилювання

5

фікобілінів

6

Повітряне

6

Хемоавтотрофне

7

напівпаразитів

7

Первинний

8

транспептидаз

8

паразитів

9

безхлорофільний

9

Мінеральне

10

органічні

10

розщеплюють

11

червоні

11

світлової енергії

Тема. Особливості обміну речовин в гетеротрофних організмів

Словниковий диктант

Відповіді для І варіанта Відповіді для ІІ варіанта

з/п

Відповідь

з/п

Відповідь

1

Гетеротрофне

1

фотогетеротрофним

2

Підготовчий

2

Безкисневий

3

розщеплення

3

органічних

4

фотогетеротрофним

4

фотогетеротрофним

5

симбіотрофів

5

сапрофагів

6

вторинним

6

незамінних

7

гуанін

7

амоніак

8

відкладання

8

дифузії

9

хемогетеротрофним

9

Мікстотрофне

10

фітофагів

10

паразитів

11

вода

11

метаболізм

Тема. Роль ферментів у забезпеченні метаболізму клітини та цілісного організму

Словниковий диктант

Відповіді для І варіанта Відповіді для ІІ варіанта

з/п

Відповідь

з/п

Відповідь

1

Метаболічні

1

Метаболічні

2

інгібіторами

2

Складні

3

Прості

3

прискорювати

4

Активність

4

активаторами

5

регуляторних

5

екзоферменти

6

ендоферментами

6

Травні

7

амілази

7

Небілковий

8

Білковий

8

специфічністю

9

амінокислоти

9

лізоцим

10

мультиферментним

10

Метаболічні

11

органічними

11

ензими

Тема. Вітаміни, їх роль в обміні речовин та енергії

Словниковий диктант

Відповіді для І варіанта Відповіді для ІІ варіанта

з/п

Відповідь

з/п

Відповідь

1

В1

1

бері-бері

2

цинга

2

C

3

А

3

куряча сліпота

4

Жиророзчинні

4

водорозчинні

5

К

5

авітаміноз

6

рахіт

6

D

7

Гетеротрофні

7

обміну речовин

8

розмноження

8

Е

9

В2

9

В12

10

кров

10

включень

11

Е

11

опіків

Тема. Енергетичне забезпечення процесів метаболізму

Цифровий диктант

І варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7

3

10

5

4

2

8

6

9

11

1

ІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

9

2

7

8

10

4

6

3

1

11

Тема. Обмін речовин в організмі людини

Цифровий диктант

І варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

3

10

2

8

5

1

9

4

11

7

ІІ варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

9

2

10

4

7

11

3

8

1

5

Тема. Порушення обміну біоелементів і біонеорганічних речовин, повязані з їх нестачею або надлишком

Словниковий диктант

Відповіді для І варіанта Відповіді для ІІ варіанта

з/п

Відповідь

з/п

Відповідь

1

сусідські

1

Остеохондроз

2

вірусних

2

мутагенний

3

Трансгресивні

3

сечокам'яної

4

ендогенні

4

трансгресивних

5

сечокам'яна

5

метгемоглобін

6

Ятрогенні

6

екзогенні

7

анемію

7

техногенних

8

Остеопороз

8

шлунку

9

гіперплазії (аденоми)

9

Професійні

10

Біоелементози

10

сечостатевих

11

кровотворення

11

ятрогенні

Тема. Раціональне харчування – основа нормального обміну речовин

Словниковий диктант

Відповіді для І варіанта Відповіді для ІІ варіанта

з/п

Відповідь

з/п

Відповідь

1

Пряма

1

Непряма

2

Енергетичний баланс

2

Енергетичний баланс

3

Недостатнє

3

надмірному

4

шкірних

4

гіповітамінози

5

Калориметри

5

Калорійність

6

цукру

6

гіпоглікемічний

7

Поживність

7

збільшуватиметься

8

жири

8

травлення

9

глікогену

9

холестеролу

10

додаткові

10

вуглеводів

11

жиру

11

кілоджоулях (кДж)

Тема. Негативний вплив на обмін речовин чужорідних сполук та їх знешкодження в організмі людини

Словниковий диктант

Відповіді для І варіанта Відповіді для ІІ варіанта

з/п

Відповідь

з/п

Відповідь

1

Нітрати

1

Ксенобіотики

2

Наркотичні

2

Кон’югація

3

нітрозоамінів

3

ацетальдегіду

4

Діоксини

4

Діоксини

5

Біотрансформація

5

прискорюють

6

Екзогенний

6

сміттєспалювальні

7

печінки

7

Ендогенний

8

метаболітів

8

Пестициди

9

Етанол

9

білки

10

Психоактивні

10

Модифікація

11

нейромедіатори

11

ендорфіни

Тема. Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму в організмі людини

Словниковий диктант

Відповіді для І варіанта Відповіді для ІІ варіанта

з/п

Відповідь

з/п

Відповідь

1

Гуморальна

1

генетична

2

терміновій

2

нейромедіаторів

3

динамічними

3

статичними

4

ендокринну

4

регуляторних

5

Регуляція

5

сон

6

гормонів

6

ресинтезуватись

7

внутрішніх

7

зовнішніх

8

вік

8

повільну

9

нервова

9

жовчю

10

специфічною

10

субстрату

11

гіпоталамусом

11

кортикальною

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.

Андерсон О. А. та ін. Біологія і екологія:підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти: рівень стандарту/О. А. Андерсон,М. А. Вихренко, А. О. Чернінський. – К. : Школяр,2018. – 216 с. : іл.

2.

Остапченко Л. І. та ін. Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10-го кл. загл. зак. серед. освіти / Л. І. Остапченко, П. Г. Балан, Т. А. Компанець, С. Р. Рушковський. – Київ: Генеза, 2018. – 192.: іл.

3.

Соболь В. І.,Біологія і екологія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закл. заг. серед. освіти/В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2018. – 272 с. : іл.

4.

Шаламов Р. В. та ін. Біологія: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти/Р. В. Шаламов, Г. А. Носов, М. С. Каліберда, А. В. Коміссаров — Харків: Соняшник, 2018. — 312 с.: іл.

36

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»