• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Фізика
 • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ЗАНЯТТЯ "Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Повна механічна енергія закон збереження енергії"
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
5
міс.
1
7
дн.
1
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ЗАНЯТТЯ "Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Повна механічна енергія закон збереження енергії"

Опис документу:
На даному занятті ставлю перед собою мету сформувати основні поняття: енергія, потенціальна енергія, кінетична енергія; пояснити фізичний зміст даних понять; навчити студентів розв’язувати стандартні задачі з даної теми, застосовувати знання з математики в процесі вивчення фізики. Навчити користуватися методами індукції та дедукції, аналізу та синтезу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ЗАНЯТТЯ

Предмет: Фізика

Розділ: 2. Динаміка

Тема. Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Повна механічна енергія закон збереження енергії

Тип заняття:

Комбіноване заняття

Навчальна (дидактична) мета:

Сформувати основні поняття: енергія, потенціальна енергія, кінетична енергія; пояснити фізичний зміст даних понять; навчити студентів розв’язувати стандартні задачі з даної теми, застосовувати знання з математики в процесі вивчення фізики. Навчити користуватися методами індукції та дедукції, аналізу та синтезу;

Виховна мета:

Виховувати пізнавальний інтерес і такі якості як самостійність, працелюбність, бажання отримувати знання, розширити кругозір студентів, збуджувати інтерес до вивчення фізики.

Розвиваюча мета:

Розвивати навички та вміння працювати з текстами, робити самостійні висновки, формувати навички використання грамотної фізичної термінології. Розвивати в студентів інтерес до фізики й експериментування. Формувати науковий світогляд. Розвивати творче мислення, уміння використовувати раніше набуті знання для розв’язку поставлених завдань, уміння встановлювати причино-наслідкові зв’язки, просторову уяву, пізнавальний процес до предмета. Формувати комунікативні компетентності студентів, розвивати логічне та критичне мислення, тобто критичний підхід до розуміння нової інформації.

Обладнання:

Ноутбук, презентації, картки для тестування, формули на картках, лук, стріла, струни в гітарі, штатив, тягарець на нитці, тягарець на пружині, візок. Таблиці, тіла різної маси, дерев’яний брусок, демонстраційний динамометр, мультимедійний проектор, збірник задач, підручники Л.Е. Генденштейн “Фізика-10”, Є.В. Коршак “Фізика-10”

Демонстрації:

1. Зміна енергії тіла під час виконання роботи.

2. Потенціальна енергія піднятого над землею тіла.

3. Потенціальна енергія деформованої пружини.

4. Залежність кінетичної енергії тіла від його маси й швидкості

5. Перехід потенціальної енергії в кінетичну і навпаки.

6. Коливання нитяного маятника.

7. Коливання пружинного маятника

8. Перетворення енергії при грі на гітарі

Програмне забезпечення:
Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point.

Дидактичний матеріал:
Мультимедійна презентація, створена засобами POWER POINT

«Закон збереження механічної енергії»

«Механічна енергія»

Наочні посібники:
Відеозаписи

Міжпредметні зв'язки:

Математика, природознавство, екологія.

Література:

1. Жданов Л.С., Жданов Г.Л. Фізика для середніх спеціальних навчальних закладів: - К.: Вища школа, 1982. - 503с:

 1. Л.Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашев 10 кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів рівень стандарту – Харків: «Гімназія», 2010. – 272.

 2. Є.В.Коршак, Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. 10 кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів рівень стандарту – К.: Генеза, 2010. – 192.

 3. Гончаренко С.У. Фізика: Підруч. для 10 кл. серед. загальноосв. шк..- К.: Освіта, 2002. – 319 с.

Девіз заняття:

Три шляхи ведуть до знань

Шлях наслідувань – найлегший,

Шлях роздумів - найскладніший

І шлях дослідження – найцікавіший

( Конфуцій)

Зміст і хід заняття

 1. Організаційна частина.

Перевірка відвідування, перевірка наявності зошитів, підручників тощо. Оголошення теми та мети заняття.

II. Підготовка студентів до вивчення нового матеріалу.

2.1 Перевірка домашнього завдання

Інтерактивна гра «Мікрофон»

1. Що таке механічна робота?

2. Від чого залежить значення роботи?

3. Як розрахувати роботу?

4. Які є одиниці роботи?

5. Чи завжди швидкість виконання роботи однакова?

6. Яку фізичну величину називають потужністю?

7. Як розрахувати потужність?

8. Яка основна одиниця потужності?

9. Які похідні одиниці потужності?

10. Чому потужність пов'язана зі швидкістю руху?

11. Наведіть приклади різної швидкості виконання роботи.

12. Як розрахувати роботу, знаючи потужність?

Розвння задачі біля дошки.

Задача.

Яку роботу виконує кінь на шляху 50 м, якщо він тягне віз масою 200 кг по горизонтальній ділянці дороги з прискоренням 1,65 м/с? Врахуйте, що сила, яка діє на віз, напрямлена під кутом 45º до горизонту, а коефіцієнт тертя дорівнює 0,01.

На вісь ОX:

На вісь оY:

; ;

2.2 Рефлексія: 

Зразок кластера

Знаю

Хочу дізнатись

Дізнався

Ключові слова: енергія, робота, потенціальна механічна енергія, енергія води, вітру

Категорія інформації

Джерела інформації

Основна

Другорядна

Гендейштейн-10 кл.§15 п.1-3

В. Сиротюк-10 кл.§35

Є.В. Коршак-8 кл. §43,44

З поняттям енергії студенти вже знайомі з курсу природознавства 6 кл., Фізики 8 кл., тому викладач пропонує студентам заповнити кластер графу «Знаю». Здобуті знання будуть базовими під час вивчення зазначеної теми. Щоб створити певне підґрунтя для вивчення теми, викладач ставить питання до студентів з метою встановлення рівня знань.

Запитання до студентів

 • Наведіть приклади, спираючись на власний досвід та попередні знання, використання механічної енергії в побуті (енергія важка або стиснутої пружини у годинниках), у сільському господарстві, на виробництві (енергія вітру – екологічний вид енергії, падаючої води).

 • Які види енергії вам знайомі? (Механічна, внутрішня, атомна, електрична)

 • Які фізичні величини не змінюються внаслідок пружного удару двох тіл?

 • Які одиниці вимірювання роботи?

 • Що таке джоуль?

 • Використовуючи попередні знання та власний досвід, дайте відповідь на запитання, в чому важливість і актуальність даної теми.

2.3 Актуалізація опорних знань

Слово «енергія» можна почути в телевізійних репортажах, побачити на шпальтах газет. Ним можна користуватися для характеристики людей (енергійний), природних явищ, машин, механізмів, побутових приладів. І як енергія повязана з роботою.

У повсякденному житті можна знайти багато різних тіл, при переміщенні яких може виконуватися робота. Так, випущена з рук кулька почне падати під дією сили тяжіння, яка виконуватиме роботу з переміщення кульки.

Стиснута пружина може підняти на певну висоту тягарець. Тут сила пружності виконає роботу з переміщення тягарця. Але як пов’язати роботу і енергію?

2.4 Мотивація навчальної діяльності

Пригадайте за яких умову у фізиці виконується робота.

У повсякденній мові слово «робота» означає любу діяльність, яка потребує зусиль: роботою називають і підйом вантажу, і розв’язання задачі. При вивченні фізики ми механічною роботою чи роботою сили ми будемо називати фізичну величину, яка характеризує дію сили. Для багатьох інженерних та технічних задач дуже важна не тільки виконана робота, але також і швидкість виконання цієї роботи. Бо одну і ту ж роботу можна виконати з різною швидкістю: наприклад, вантаж можна підіймати повільно та швидко.

Дайте відповідь на питання:

 • Що необхідно для руху автомобілю, людини?

 • Як ви розумієте вислів: «Енергія – джерело руху»?

III. Вивчення нового матеріалу.

1. Енергія

Розглянемо кілька прикладів, коли роботу виконують сили, що діють із боку деяких тел.

а) При розпрямленні стиснутої пружини сила пружності, що діє з боку пружини, виконує роботу. Виходить, стиснута (деформована) пружина має здатність виконувати роботу. Цю властивість пружини використовують, наприклад, у пружинних годинниках і заводних іграшках.

б) Вантаж, що опускається з деякої висоти, також виконує роботу: це використовують, наприклад, у годинниках з гирями й на гідроелектростанціях, де роботу виконує падаюча з греблі вода.

Отже, піднятий на деяку висоту вантаж має здатність виконувати роботу.

в) Якщо візок, що рухається, зіштовхується з пружиною, він деформує пружину. Отже, тіло, що рухається, має здатність виконувати роботу.

Повідомляємо учням, що про тіла, при зміні стану яких може бути виконана робота, говорять, що вони мають енергію.

 • Фізичну величину, що характеризує здатність тіла або системи тіл виконувати роботу, називають енергією.

Чим більшу енергію має тіло. Тим більшу роботу воно може виконати. Енергію можна розглядати як свого роду «запас» можливої роботи. Коли тіло виконує роботу, його енергія зменшується на величину, рівну виконаній роботі: якщо позначити енергію тіла в початковому стані- E1, в кінцевому- E2 , а виконану тілом роботу A, то

E1 - E2 = A

Звідси випливає, що одиниця енергії така сама, як й одиниця роботи,— Джоуль.

Встановлено, що енергія може існувати в різних формах. Пригадайте, які види енергії ви знаєте?  (механічна, атомна, внутрішня, електрична, хімічна, вітрова, сонячна тощо.)

Сьогодні ми зупинимося на механічній енергії, яка залежить від швидкостей тіл та взаємного розміщення тіл або частин тіла, що взаємодіють. Розрізняють два види механічної енергії: кінетич ну та потенціальну.

2. Потенціальна енергія

Спортсмен перед пострілом натягає тятиву лука. Натягнута тятива лука може виштовхнути стрілу, виконуючи при цьому роботу.

Тіло, підняте на деяку висоту над землею, взаємодіючи з нею, так само може при падінні виконати деяку роботу Всі ці тіла мають енергію, тому що взаємодіють із іншими тілами (або частинами тіла).

 • Потенціальною енергією називають частину механічної енергії, що обумовлена взаємодією тіл або частин того самого тіла.

Оскільки тіло, підняте відносно поверхні Землі, взаємодіє з нею (притягується), то воно має потенціальну енергію Еп. Будемо вважати потенціальну енергію тіла, що лежить на поверхні Землі, рівною нулю, тоді потенціальна енергія тіла, що перебуває на висоті h, визначається роботою, яку виконає сила ваги при падінні на Землю. А робота може бути визначена за формулою .

Виходить, у цьому випадку й потенціальна енергія буде виражатися рівністю: .

Потенціальною енергією володіє будь-яке пружне деформоване тіло. Енергію стиснутих і закручених пружин використовують, наприклад, у ручних годинниках, різноманітних заводних іграшках й ін.

Потенціальна енергія деформованої пружини визначається як

.

3. Кінетична енергія

Дуже часто ми бачимо, що механічна робота виконується внаслідок того, що тіло має деяку швидкість.

Тепловоз, що рухається, зіштовхуючись із вагоном, переміщає його на деяку відстань. При цьому виконується робота. Коли куля пробиває дошку, також виконується робота.

Енергія, якою володіє тіло, що рухається, називається кінетичною.

 • Кінетичною енергією називають частину механічної енергії, що визначається рухом тіла.

Кінетична енергія тіла, що рухається з деякою швидкістю, дорівнює роботі, яку треба виконати, щоб передати тілу в стані спокою таку саму швидкість.

Кінетична енергія Eк тіла масою m, що рухається зі швидкістю v, визначається формулою:

.

Значення кінетичної енергії залежить від вибору системи від відліку: адже кінетична енергія тіла залежить від його швидкості, а швидкість тіла в різних системах відліку різна. Якщо система відліку явно не зазначена, звичайно мають на увазі систему відліку, пов’язану із Землею.

З погляду різних спостерігачів кінетична енергія того самого тіла може бути різною.

4. Спостерігаємо перетворення одних видів енергії на інші

Уявімо собі волейбольний матч . Спортсмен ударив по м’ячу, і він полетів вертикально вгору. Розглянемо політ м’яча при відсутності сили тертя з боку повітря. Під час руху м’яча вгору його потенціальна енергія збільшується. При цьому на стільки ж зменшується кінетична енергія м’яча (початкової швидкості мячу надав волейболіст при ударі).

Таким чином, сума цих енергій залишається постійною. Сума потенціальної і кінетичної енергій тіла називають механічною енергією тіла.

При падінні тіла з деякої висоти його швидкість збільшується, а разом із нею збільшується і його кінетична енергія. Але при цьому одночасно зменшується висота, на якій перебуває тіло, - а разом із цим зменшується і його потенціальна енергія. Якщо знехтувати опором повітря, то сума кінетичної і потенціальної енергій падаючого тіла, тобто його механічна енергія, залишається незмінною.

Завдання. Наведіть приклади перетворення одного виду енергії на інший. («стрільба» із трубочка, видуваючи з неї з певною швидкістю невеличкі кульки; стрільба з пружинного пістолета).

4.1. Відкриваємо закон збереження механічної енергії

Розглянемо коливання кульки, підвішеної на нитці.

Під час аналізу результатів спостережень звертаємо увагу учнів на перетворення потенціальної енергії на кінетичну, а також на те, що в будь-якій точці між граничним нижнім і верхнім положеннями кулька має кінетичну енергію (тіло рухається) і потенціальну енергію (тіло, що підняте над нижнім рівнем).

Енергія може не тільки перетворюватися з одного виду на інший, але і передаватися від одного тіла до іншого. Наприклад, при стрілянині з лука потенціальна енергія натягнутої тятиви переходить у кінетичну енергію стріли, що летить (демонстрація).

Розглянуті приклади показують, що

 • механічна енергія зберігається, якщо можна знехтувати тертям, тобто коли на тіло діють тільки сила тяжіння і сила пружності

Це твердження називають законом збереження механічної енергії

При наявності тертя механічна енергія зменшується, тобто внаслідок тертя тіла нагріваються

4.2.Установлюємо закон збереження і перетворення енергії.

У 40-х роках ХІХ століття троє вчених – Роберт Мойє у положеннір, Герман Гельмгольц і Джеймс Джоуль незалежно один від одного висловили припущення, що енергія завжди зберігається, тобто сформулювали закон збереження механічної енергії:

 • енергія не виникає і не зникає, а тільки змінює свою форму і переходить від одного тіла до іншого

Використання закону збереження і перетворення енергії дає змогу пояснити багато явищ. Метеоритні тіла, що рухаються із величезною швидкістю, за рахунок своєї кінетичної енергії нагріваються і згоряють у верхніх шарах атмосфери

А от зіткнення великого астероїда із Землею може призвести до катастрофічних наслідків: на планеті можливі землетруси і цунамі. І все це наслідок переходу величезної кінетичної енергії астероїда в інші види енергії

4.3. Використовуємо закон збереження механічної енергії

Усі види енергії об’єднує спільна властивість: енергія нізвідки не виникає і нікуди не зникає, вона лише переходить з одного виду в інший або від одного тіла до іншого. Це твердження називається законом збереження енергії.Розглянемо приклади.

 • Коливання нитяного маятника (демонстрація)

Відхилимо кульку на нитці вправо і відпустимо: вона рухатиметься вліво, збільшуючи швидкість. Отже, кінетична енергія зростає. Одночасно кулька опускається, і в середньому положенні її потенціальна енергія стає найменшою. Однак швидкість її в цей момент стає найбільшою. Отже, за рахунок запасу кінетичної енергії кулька продовжує рухатися вліво, піднімаючись усе вище.це приводить до зростання її потенціальної енергії. Одночасно швидкість зменшується, що приводить до зменшення кінетичної енергії кульки.

У цьому прикладі енергія переходила з одного виду в інший: з кінетичної енергії в потенціальну й навпаки.

 • Коливання пружинного маятника (демонстрація)

До тягарця на пружині приклали рукою деяку силу й опустили його – пружина розтяглася, тобто, інакше кажучи, вона набула потенціальної енергії.

Після відпускання тягарця пружина починає стискуватися. У міру її стискування сила пружності пружини зменшується, отже, зменшується і її потенціальна енергія. Проте одночасно зростає китична енергія тягарця, тому що при розгоні вгору збільшується його швидкість. Одночасно зростає й потенціальна енергія тягарця під дією сили тяжіння, оскільки тягарець увесь час піднімається вище. У цьому прикладі енергія перейшла з одного виду в інші: з потенціальної під дією сили пружності в кінетичну, а під дією сили тяжіння в потенціальну. Крім того, енергія перейшла від одного тіла до іншого: від пружини до тягарця. Під час опускання відбуватимуться зворотні перетворення енергії.

 • Перетворення енергії при грі на гітарі (демонстрація) – гра студента і його пояснення

IV. Узагальнення і систематизація вивченого.

Запитання до студентів у ході викладу нового матеріалу

1. Які з перелічених тіл мають кінетичну енергію: а) деформована пружина; б) літак, що летить; в) камінь, піднятий над землею?

2. Чи залежить значення кінетичної енергії від обрання системи відліку?

3. Після удару об стіну напрям швидкості м’яча змінився, але модуль швидкості залишився тим самим. Як змінилася кінетична енергія м’яча?

4. Тіло кинуто вертикально вгору. Яку роботу — додатну чи від’ємну — виконує сила тяжіння під час підняття тіла? під час спуску? Як змінюється кінетична енергія тіла під час підняття і спуску?

5. Як змінюється енергія пружини (збільшується чи зменшується), коли пружина повертається до недеформованого стану? Чи залежить відповідь від того, розтягнута була пружина чи стиснута?

6. Як змінюється потенціальна енергія пружини: а) коли її розтягують; б) коли її стискують; в) коли вона повертається до недеформованого стану?

7. Наведіть приклади використання потенціальної енергії тіл, піднятих над поверхнею Землі.

Якісні задачі

1. Чому важко стрибнути на берег із човна, а такий самий стрибок із теплохода здійснити легко?

2. Упавши з висоти 2 м, м’ячик підскочив на висоту 1,5 м. Як узгодити це із законом збереження енергії?

3. Камінь і тенісний м’яч б’ють палицею. Чому м’яч за інших рівних умов летить далі, ніж камінь?

4. Гумові балони автомашини (а також ресори, вагонні буфери тощо) послаблюють поштовхи й удари. Чому?

5. Дерев’яний кубик був прив’язаний до каменя на дні озера. Мотузка порвалася, і кубик сплив. Як змінилася в результаті цього потенціальна енергія системи «кубик + вода + Земля»? (Відповідь: зменшилася.)

Розрахункові задачі

Задача 1.

Яку роботу треба виконати для зупинки потягу масою 1000 т. що рухається зі швидкістю 72 км/год?

m= 1000 т 1·106 кг Робота сили знаходиться за формулою : А = F·S cosα

v0 = 72 км/год 20 м/с За теоремою про кінетичну енергію:

v1 = 0 км/год 0 м/с А = Ek = – = 0 – = -

А - ? A = - = = -200·106 Дж

[А] 1кг · 1 = 1Н·1м = 1Дж

В: А = -200 МДж. Робота відємна, оскільки тіло гальмує, а сила тертя напрямлена протилежно переміщенню тіла.

Задача 2.

Пружина жорсткістю 1500 стиснута на 10 см. Яку енергію має пружина?

k = 1500 Eп=

x = 10 cм 0,1 м Еп = = 7,5 (Дж)

Еп -? [Еп] → [2 = Дж]

В: 7,5 Дж

Задача 3.

Камінь кинули із землі під кутом до горизонту, надавши йому початкову швидкість 0 = 15 м/c. Якою була швидкість  каменя на висоті = 10 м?

Дано: 0 = 15 м/c= 10 м, = 9,8 м/c2.

Знайти:  - ?

Розв’язання

Кінетична енергія каменя відразу після кидка  На висоті камінь має потенціальну енергію Еп = mgh і кінетичну енергію 

За відсутності сили опору повітря повна механічна енергія зберігається:

З рівняння  маємо: 

Відповідь: 

Задача 4.

У брусок, що висить на шнурі довжиною = 2 м, влучила куля зі стрілецької зброї, яка летіла горизонтально. Куля застрягла в бруску. З якою швидкістю 0 летіла куля, якщо шнур відхилився від вертикалі на кут α = 15°? Маса бруска М = 2 кг , маса кулі = 8 г.

Дано: = 2 м, α = 15°, М = 2 кг, = 8 г= 0,008 кг

Знайти: 0

Розв’язання

Процес можна розбити на два етапи. Перший етап — зіткнення кулі з бруском. При цьому брусок набирає швидкості , але практично не встигає зрушити з місця. Механічна енергія не зберігається, але зберігається імпульс: m0 = (m)u.

На другому етапі процесу брусок із застряглою в ньому кулею відхиляється на кут а, підіймаючись при цьому (рис. 2) на висоту l(1 - cosα).

 

 

Рис. 2

На цьому етапі механічна енергія зберігається:

Звідси:

Відповідь: 0 = 290 м/c.

Самостійна робота «Енергія»

Початковий рівень

1. Які з перелічених тіл мають потенціальну енергію: а) куля, що котиться по землі; б) лук із натягнутою тятивою; в) стиснутий у балоні газ; г) кабінка «оглядового колеса»?

2. Опишіть перетворення енергії, що відбуваються в ході спортивної стрільби з лука.

Середній рівень

1. Камінь, кинутий із поверхні землі зі швидкістю 10 м/c, у верхній точці траєкторії мав кінетичну енергію 5 Дж. Визначте масу каменя.

2. Тіло масою 1 кг розташоване на висоті 2 м від поверхні землі. На якій висоті слід розташувати тіло масою 0,5 кг, щоб воно мало таку саму потенціальну енергію?

Достатній рівень

1. Знайдіть потенціальну і кінетичну енергії тіла масою 3 кг, що падає вільно з висоти 5 м, на відстані 2 м від поверхні землі.

2. Камінь масою 5 кг упав із певної висоти. Знайдіть кінетичну енергію каменя в середній точці його шляху, якщо він падав протягом 2 с.

Високий рівень

1. Визначте кінетичну енергію тіла масою 1 кг, кинутого горизонтально зі швидкістю 20 м/c, наприкінці четвертої секунди його руху.

2. Шматок льоду один раз кидають під кутом 45° до горизонту, а другий раз пускають із такою самою швидкістю ковзати по льоду. Знайдіть коефіцієнт тертя, якщо в другому випадку шматок льоду перемістився на відстань, у 10 разів більшу, ніж у першому випадку.

Робота в групах:

1.Відгадай зашифроване прізвище відомого фізика, розв’язавши тестові завдання.

Завдання для першої групи

 • Яку енергію має зумовлене рухом тіло?

( Ек; Еп; А) правильна відповідь Ек – буква Д

 • Якими одиницями вимірюють потужність?

(Дж; с; Вт) правильна відповідь Вт – буква Ж

 • На тіло, що рухається горизонтально, діє сила тертя, яка дорівнює 50 Н. яку роботу виконує воно на шляху 2 м?

(10 Дж; 100 Дж; 25 Дж) правильна відповідь 100 Дж – буква О

 • За який час двигун автомобіля, розвиваючи потужність 150 кВт, виконав роботу 900 кДж?

(6с; 3с; 60с) правильна відповідь 6с – буква У

Вчений – Джоуль

Завдання для другої групи

 • Яку енергію має тіло, підняте над поверхнею Землі?

(Ек; Еп; N) правильна відповідь Еп – В

 • Якими одиницями вимірюють механічну роботу?

(Дж; м/с; Вт) правильна відповідь Дж – А

 • Автомобіль під час аварійного гальмування проїхав по дорозі шлях 50 м. чому дорівнює сила тертя, якщо вона виконала роботу 2000 Дж?

(4Н; 400Н; 40Н) правильна відповідь 40Н – Т

 • Обчисліть потенціальну енергію портфеля, що лежить на парті, відносно підлоги. Маса портфеля дорівнює 3 кг, висота парти становить 80 см.

(24 Дж; 240 Дж; 2,4 Дж) правильна відповідь 24 Дж – Т

Вчений – Ватт

2. На окремих картках написані формули фізичних величин. Студенти дають визначення фізичних величин, одиниці їх вимірювання і прикріплюють на дошку (як опорний конспект).

 • Механічна робота А=FS;

 • Потужність N= ;

 • Потенціальна енергія, піднятого над поверхнею Землі тіла Еп = mgh

 • Кінетична енергія Ек = ;

 • Повна механічна енергія Е = Епк

V. Підсумки заняття.

5.1 Контроль якості засвоєння поняття стійкості рівноваги тіл:

1. Доповнити таблицю «Фізичні величини»

Назва фізичної величини

Позна-чення

Основна одиниця

Формула

Вимірювальний прилад

1

Потенціальна енергія

Еп

Дж

Еп = mgh

2

Кінетична енергія

3

Механічна робота

4

Потужність

5

Імпульс

6

Момент сили

5.2 Заключне слово викладача:

[Викладач підбиває підсумки і оголошує оцінки]

VI. Домашнє завдання.

 1. Л.Е. Генденштейн, І.Ю. Ненашев Фізика. 10 кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів рівень стандарту – Х.: Гімназія, 2010. – 272с.

 • §15

 • Вправи 6, 7, 10, 16

 1. Є.В.Коршак, Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. 10 кл: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів рівень стандарту – К.: Генеза, 2010. – 192.

 • §32-35

 • Вправи 24 (2,5)

 1. Конспект

 2. Задача

Велосипедист масою 50 кг рухається по прямолінійній ділянці горизонтального шосе згідно з рівнянням . Яку роботу виконує велосипедист за 20 с руху?

Самостійна робота «Енергія»

Початковий рівень

1. Які з перелічених тіл мають потенціальну енергію: а) куля, що котиться по землі; б) лук із натягнутою тятивою; в) стиснутий у балоні газ; г) кабінка «оглядового колеса»?

2. Опишіть перетворення енергії, що відбуваються в ході спортивної стрільби з лука.

Середній рівень

1. Камінь, кинутий із поверхні землі зі швидкістю 10 м/c, у верхній точці траєкторії мав кінетичну енергію 5 Дж. Визначте масу каменя.

2. Тіло масою 1 кг розташоване на висоті 2 м від поверхні землі. На якій висоті слід розташувати тіло масою 0,5 кг, щоб воно мало таку саму потенціальну енергію?

Достатній рівень

1. Знайдіть потенціальну і кінетичну енергії тіла масою 3 кг, що падає вільно з висоти 5 м, на відстані 2 м від поверхні землі.

2. Камінь масою 5 кг упав із певної висоти. Знайдіть кінетичну енергію каменя в середній точці його шляху, якщо він падав протягом 2 с.

Високий рівень

1. Визначте кінетичну енергію тіла масою 1 кг, кинутого горизонтально зі швидкістю 20 м/c, наприкінці четвертої секунди його руху.

2. Шматок льоду один раз кидають під кутом 45° до горизонту, а другий раз пускають із такою самою швидкістю ковзати по льоду. Знайдіть коефіцієнт тертя, якщо в другому випадку шматок льоду перемістився на відстань, у 10 разів більшу, ніж у першому випадку.

Робота в групах:

1.Відгадай зашифроване прізвище відомого фізика, розв’язавши тестові завдання.

Завдання для першої групи

 • Яку енергію має зумовлене рухом тіло?

( Ек; Еп; А) правильна відповідь Ек – буква Д

 • Якими одиницями вимірюють потужність?

(Дж; с; Вт) правильна відповідь Вт – буква Ж

 • На тіло, що рухається горизонтально, діє сила тертя, яка дорівнює 50 Н. яку роботу виконує воно на шляху 2 м?

(10 Дж; 100 Дж; 25 Дж) правильна відповідь 100 Дж – буква О

 • За який час двигун автомобіля, розвиваючи потужність 150 кВт, виконав роботу 900 кДж?

(6с; 3с; 60с) правильна відповідь 6с – буква У

Вчений – Джоуль

Завдання для другої групи

 • Яку енергію має тіло, підняте над поверхнею Землі?

(Ек; Еп; N) правильна відповідь Еп – В

 • Якими одиницями вимірюють механічну роботу?

(Дж; м/с; Вт) правильна відповідь Дж – А

 • Автомобіль під час аварійного гальмування проїхав по дорозі шлях 50 м. чому дорівнює сила тертя, якщо вона виконала роботу 2000 Дж?

(4Н; 400Н; 40Н) правильна відповідь 40Н – Т

 • Обчисліть потенціальну енергію портфеля, що лежить на парті, відносно підлоги. Маса портфеля дорівнює 3 кг, висота парти становить 80 см.

(24 Дж; 240 Дж; 2,4 Дж) правильна відповідь 24 Дж – Т

Вчений – Ватт

2. На окремих картках написані формули фізичних величин. Студенти дають визначення фізичних величин, одиниці їх вимірювання і прикріплюють на дошку (як опорний конспект).

 • Механічна робота А=FS;

 • Потужність N= ;

 • Потенціальна енергія, піднятого над поверхнею Землі тіла Еп = mgh;

 • Кінетична енергія Ек = ;

 • Повна механічна енергія Е = Епк

ПАМ’ЯТКА

Як розв’язувати задачі.

 1. Усвідом умову задачі.

 2. Запиши її у скороченому вигляді.

 3. Зроби схему або рисунок (за потребою).

 4. Вияви, яких даних не вистачає в умові задачі та знайди їх у таблицях чи довідниках.

 5. Вирази всі необхідні для розв’язку величини в Міжнародній системі одиниць СІ.

 6. Склади (у найпростіших випадках – обери) формулу для знаходження шуканої величини.

 7. Перевір справедливість формули за найменуваннями величин.

 8. Виконай математичні дії та операції.

 9. Оціни одержаний результат.

Тестові завдання:

1. Натягуючи тятиву, лучник прикладає середню силу 150 Н. Рука лучника при цьому перемістилась на 20 см. Якої потенціальної енергії набув лук?

a. 3000 Дж

b. 7,5 Дж

c. 30 Дж

2. Куля масою 10 г має швидкість 500 м/с. Визначте кінетичну енергію кулі?

a. 5000 Дж

b. 1250 Дж

c. 50 Дж

3. Для чого палю внизу загострюють? Відповідь мотивуйте.

a. Щоб знати, яким кінцем забивати в землю

b. Щоб вона була легшою

c. Інша відповідь

4. Яку упряжку собак використовують на Крайній Півночі? Відповідь

мотивуйте.

Відповідаємо на питання.

1. Які тіла мають потенціальну енергію?

2. Як обчислити потенціальну енергію тіла, піднятого над поверхнею Землі?

3. Коли потенціальна енергія одного й того самого тіла може мати різне значення?

4. Чи змінюється потенціальна енергія при падінні тіла?

5. Чому рухоме тіло може виконати роботу?

6. Яку енергію називають кінетичною?

7. Як залежить кінетична енергія від швидкості тіла?

8. Як залежить кінетична енергія від маси тіла?

Самостійна робота

І-Варіант

 1. Основна одиниця вимірювання енергії :

А. Вт Б. Дж В. Н Г. Па

 1. Яке з двох тіл однакової маси має більшу кінетичну енергію?

А. те, що швидше рухається Б. те, що має більші розміри

В. те, що рухається повільніше Г. те, що менше за розмірами

 1. Як збільшити потенціальну енергію у 4 рази ?

А. збільшити у 2 рази масу тіла

Б. зменшити у 2 рази масу тіла та збільшити у 2 рази висоту тіла над Землею

В. зменшити у 2 рази висоту тіла над Землею

Г. збільшити у 4 рази масу тіла або збільшити у 4 рази висоту тіла над Землею

 1. Яка кінетична енергія тіла, яке рухається зі швидкістю 3м/с та має масу 2кг?

А. 6Дж Б. 18Дж В. 9Дж Г. 3Дж

ІІ- Варіант

 1. Яким символом позначають роботу?

А. W Б. t В. N Г. A

 1. Від чого залежить потенціальна енергія тіла, піднятого над землею:

А. лише від маси тіла Б. лише від висоти підняття

В. від висоти і маси Г. від маси і швидкості

 1. Як зміниться кінетична енергія тіла, якщо швидкість збільшити у 2 рази:

А. збільшиться у 2 рази Б. зменшиться у 4 рази

В. збільшиться у 4 рази Г. не зміниться

 1. Яка потенціальна енергія тіла піднятого на 5м над Землею, яке має масу 2кг?

А. 50Дж Б. 100ДЖ В. 150Дж Г. 200Дж

Відповіді до тестів:

І – варіант ІІ – варіант

1. В 1. Г

2. А 2. В

3. Г 3. В

4. В 4. Б

Історія виникнення термінів "енергія", "кінетична енергія", "потенційна енергія"

Термін "енергія" походить від слова energeia, яке вперше з'явилася в роботах Аристотеля.

Маркіза Емілі дю Шатле в книзі Уроки фізики (Institutions de Physique), опублікованій в 1740 році, об'єднала ідею Лейбніца з практичними спостереженнями Віллема Гравесена (Willem Jacob 's Gravesande), щоб показати: енергія рухається, пропорційна його масі і квадрату його швидкості (не швидкості самої по собі як вважав Ньютон).

У 1807 році Томас Юнг першим використав термін "енергія" в сучасному розумінні цього слова замість поняття жива сила. Гюстав Гаспар Коріоліса вперше використав термін "кінетична енергія" в 1829 році, а в 1853 році Вільям Ренкін вперше ввів поняття "потенційна енергія".

Кілька років велися суперечки, чи є енергія субстанцією (теплорода), або лише фізичною величиною.

Розвиток парових двигунів вимагало від інженерів розробити поняття і формули, які дозволили б їм описати механічний і термічний коефіцієнти корисної дії своїх систем. Інженери такі як Саді Карно, фізики такі як Джеймс Джоуль, математики такі як Еміль Клапейрон і Герман Гельмгольц - все розвивали ідею, що здатність здійснювати певні дії, звана роботою, була якось пов'язана з енергією системи. У 1850х роках, професор натурфілософії з Глазго Вільям Томсон та інженер Вільям Ренкін почали роботу по заміні застарілого мови механіки з такими поняттями як "кінетична і фактична (actual) енергії".

Вільям Томсон поєднав знання про енергію до законів термодинаміки, що сприяло стрімкому розвитку хімії. Рудольф Клаузіус, Джозайя Гіббс і Вальтер Нернст пояснили багато хімічні процеси, використовуючи закони термодинаміки. Розвиток термодинаміки було продовжено Клаузіусом, який ввів математично сформулював поняття ентропії, і Джозефом Стефаном, який ввів закон випромінювання абсолютно чорного тіла. У 1853 році Вільям Ренкін ввів поняття "потенційна енергія". У 1881 Вільям Томсон заявив перед слухачами:

Саме слово енергія, хоча і було вперше вжито в сучасному значенні доктором Томасом Юнгом приблизно на початку цього століття, тільки зараз входить до вживання практично після того, як теорія, яка дала визначення енергії,... розвинулася від просто формули математичної динаміки до принципу, що пронизує всю природу і направляє дослідника в галузі науки.

Приблизно протягом наступних тридцяти років ця нова наука мала кілька назв, наприклад динамічна теорія тепла (dynamical theory of heat) або енергетика (energetics). У 1920х роках загальноприйнятим став термін "Термодинаміка", наука про перетворення енергії. Особливості перетворення тепла і роботи були показані в перших двох законах термодинаміки. Наука про енергію розділилася на безліч різних областей, таких як біологічна термодинаміка і термоекономіка (thermoeconomics). Паралельно розвивалися пов'язані поняття, такі як ентропія, міра втрати корисної енергії, потужність, потік енергії за одиницю часу, і так далі. В останні два століття використання слова енергія в ненауковому сенсі широко поширилося в популярній літературі.

У 1918 було доведено, що закон збереження енергії є математичне наслідок трансляційної симетрії часу, величини сполученої енергії. Тобто енергія зберігається, тому що закони фізики не відрізняють різні моменти часу (див. Теорема Нетер, изотропия простору).

У 1961 році видатний викладач фізики і нобелівський лауреат, Річард Фейнман в лекціях так висловився про концепцію енергії:

Існує факт, або, якщо завгодно, закон, що керує всіма явищами природи, всім, що було відомо до сих пір. Винятків із цього закону не існує; наскільки ми знаємо, він абсолютно точний. Назва його - збереження енергії. Він стверджує, що існує певна величина, яка називається енергією, яка не змінюється ні за яких перетвореннях, що відбуваються в природі. Саме це твердження вельми і вельми відвернута. Це по суті математичний принцип, який стверджує, що існує деяка чисельна величина, яка не змінюється ні за яких обставин. Це аж ніяк не опис механізму явища або чогось конкретного, наголошується на тому дивну обставину, що можна підрахувати якесь число і потім спокійно стежити, як природа буде викидати будь-які свої трюки, а потім знову підрахувати це число - і воно залишиться тим самим.

Матеріали до проекту «Енергія вітру»

За підрахунками вчених, загальний вітроенер гетичний потенціал Землі в 30 разів перевищує річне споживання електроенергії в усьому світі. Однак використовується лише мізерна частина цієї енергії.

Але так було не завжди. За даними статистики, в дореволюційній Росії налічува-лося близько 30 тис. вітряків. Ця нехитра установка була також атрибутом майже кожного села України.

Можливості використання цього виду енергії в різних місцях Землі неоднакові. Для нормальної роботи вітрових двигунів швидкість вітру не по винна в середньому за рік падати нижче 4-5 м/с, а краще, коли вона становить 6-8 м/с. Шкідлива і надто велика швидкість вітру, оскільки він може її поламати.

Найбільш сприятливі зони:  

•    узбережжя морів і океанів;

•    степи;

•    тундра;

•    гори.

Найбільш сприятливі зони використання енергії вітру в Україні: узбережжя Чорного моря, особливо Крим, а також Карпати, південні степові райони.

Першим будівничим ВЕС в Україні був Ю. Кондратюк. Побудовананим 1931 р. поблизу Севастополя ВЕС потужністю 100 кВт забезпечу вала струмом міську мережу понад десять років.

Кондратюк проектував більш потужні ВЕС на 5 і 10 тис. кВт, та розпочалася війна, він пішов на фронт і загинув 1941 p., а проекти його ВЕС так і залишилися в архівах. Нині на Заході, особливо в Данії та США, серійно випускають невеликі ВЕС потужністю від 1,5 до 100 кВт.

Під час роботи ВЕС навколишнє середовище не зазнає жодних забруднень. Єдині негативні впли ви – це низькочастотний шум робочих вітряків та ще випадкова загибель птахів, що потрапляють у лопаті двигунів.

Матеріали до проекту «Енергія Сонця»

Сонце є найпотужнішим джерелом екологічно чистої енергії. На кожний квадратний метр поверх ні земної атмосфери припадає 1300 Вт сонячної енергії, проте до земної поверхні вона доходить не вся. Лише 3,5 % сонячної енергії, що припадає на Землю, може забезпечити всі енергетичні потреби людства на необмежений час.

Найбільших успіхів досягнуто в установах так званої «малої енергетики».

Напрями використання сонячної енергії:

•    одержання електроенергії;                                                  

•    побутового тепла;

•    високотемпературного тепла в промисло вості;                

•    на транспорті.

Для одержання електроенергії використовують кілька методів. З них найперспективнішим вва жається метод безпосереднього перетворення со нячного випромінювання на електричну енергію за допомогою сонячних батарей.

Нині такі батареї застосовуються ще обме жено: на космічних станціях, ретрансляторах, телефонних станціях у пустельних місцевостях для живлення невеликих радіостанцій геологів, навігаційних маяках. Широко використовуються сонячні батарейки, вмонтовані в мікрокалькуля тори, електронні іграшки. Сонячна енергія може використовуватись і на транспорті – для енерго живлення автомобілів, невеликих суден і навіть літаків.

Сонячна енергія може використовуватися для одержання побутового тепла – опалення житло вих приміщень. Розроблено проекти сонячних бу динків, які вже реалізовано в різних країнах (США, Туркменістан, Узбекистан). Використовується со нячне проміння, що падає на дах і стіни будинку, вкриті спеціальними колекторами тепла. В експериментальних сонячних будинках, споруджених у США, крім колекторів-збирачів тепла, дахи вкривають ще сонячними батареями, що забезпе чують будинки електроенергією протягом дня. Це допомагає значно заощадити.

Сонячна енергія в південних районах може бути використана також для готування їжі, сушін ня зерна та фруктів, опріснення води, підйому води з глибоких колодязів. У промислових масштабах із сонячної енергії можна одержати високотемпера турне тепло (до 3800 °С) у печах. Такі печі працюють у Франції та Узбекистані. Діють вони за тим самим принципом, що й СЕС із парогенераторами: система геліостатів спрямовує сонячні промені на велике параболічне дзеркало, у фокусі якого роз міщують проби металів, сплавів чи мінералів для плавки.

Сонячні електростанції не забруднюють навко лишнього середовища. Щоправда, вони займають великі площі земель, утворюють тінь. Проте на Землі є близько 20 млн км2 пустель. У цих зонах землі не придатні для сільського господарства, по тік сонячної енергії найвищий і кількість хмарних днів протягом року мінімальна. На думку вчених, для задоволення енергетичних потреб цивілізації достатньо зайняти батареями від 1 до 3 млн кмпустель, тобто всього 5-15 % цих земель.

Електроенергію можна одержувати також за до помогою генераторів, що використовують теплову дію сонячних променів (паротурбінні, термоіонні й термоелектричні генератори). Однією з таких стан цій є сонячна електростанція (СЕС), споруджена в Криму поблизу Керчі. Це станція баштового типу. Потуж-ність станції становить 1200 кВт. Отже, сонячна енергія має велике майбутнє.

Матеріали до проекту «Енергія підземного тепла»

Геотермальна енергетика базується на викорис танні природної теплоти Землі.

Як відомо, із заглибленням під землю зростає температура. За оцінками фахівців, у земній корі до глибини 7-10 км акумульоване тепло, загальна кількість якого в   5 тис. разів перевищує теплоємність усіх видів викопаного палива, що є на Землі. Теоретично лише 1 % тепла, що міститься в земній корі до глибини 5 км, вистачило б для того, щоб вирішити енергетичні проблеми людства на най ближчі 4 тис. років. На практиці це джерело енергії використовується ще дуже мало.

Найкращі результати досягнуто в районах активної вулканічної діяльності, наприклад, в Ісландії, на Камчатці, де близько до поверхні за лягають термальні води. Через свердловини гаряча водяна пара надходить у турбіни й виробляє елек троенергію.

Відпрацьована гаряча вода використовується для опалення будинків, теплиць, тваринницьких ферм. В холодній Ісландії в оранжереях, які обі гріваються термальними водами, навіть вирощу ють банани, а столиця країни Рейк’явік протягом останніх 40 років повністю опалюється підземним теплом.

У США (штат Нью-Мексико) працює інша термальна електростанція. Тут на глибині 4 км скельні породи нагріті до температури 185 °С. Вода, що закачується насосами через свердловину, нагрівається й уже у вигляді пари з температурою 150 °С повертається на поверхню, де обертає тур біни електростанції, що живить електроенергією селище з двотисячним населенням, а відпрацьова на гаряча вода подається в систему центрального опалення.

В Україні досі немає жодної установки такого типу, проте перспективними зонами для викорис тання геотермальної енергії є Карпати, Закарпаття та Крим.

Під час перетворення геотермальної енергії виникає проблема відпрацьованих підземних вод. Як правило, вони сильно мінералізовані, і їх не можна спускати у річки. З деяких таких розсолів видобувають йод, бром, цезій, літій. Відпрацьовані води знову закачують у підземні горизонти для по вторного використання тепла Землі.

Матеріали до проекту «Біоенергетичні технології»

Життя та діяльність людей супроводжується утворенням великої кількості різноманітних твер дих і рідких відходів. Це побутові відходи, каналі заційні стоки міст, стоки та відходи виробництва  й переробки сільськогосподарської продукції, величезна кількість органічних залишків після  лісозаготівель і переробки деревини. Навколо великих міст і малих містечок уже ніде розміщувати сміттєві звалища, які вже займають тисячі гектарів земель і отруюють воду й повітря. А разом з тим існують технології, що дозволяють одержувати з усієї цієї колосальної маси органічних решток енергію.

Найпростіша установка, що продукує біогаз, – це бочка, куди закидають органічні відходи, та кілька деталей. Для фермера, який тримає худобу, працює на полі, такий прилад – знахідка. По-перше, установка переробляє органіку й «викидає» високоефективне добриво, після розсипання якого на полі немає бур’янів, адже під високим тиском і при бродінні «паливної маси» знищується насіння бур’янів, яке в ній є. По-друге, під час бродіння гною «виробляється» біогаз: з однієї тонни сухого гною можна отримати 300-600 м3 біогазу, з тонни «мокрого» — 50-80 м3. По-третє, установка еко логічно безпечна, бо працює без доступу повітря: закинувши гній, закривши герметично кришку, чекаєш виходу газу.

Як і солярка, біодизельне пальне придатне для застосування в автомобілях із дизельними двигу нами. Ріпак та соняшник – посіяв і чекай на готову сировину. З кожної тонни ріпаку можна отримати близько 300 кг ріпакової олії, аз неї – близько 270 кг біодизельного пального. На базі комбікормового заводу в Мишкивичах Тернопільського району змонтували лінію з виробництва біодизеля. Поки що нове для України пальне отримуємо із соняш никової та ріпакової олії. Але це тільки початок.

Дослідники з Гентського університету (Бельгія) знають, як перетворити бруд на світло. Для цього вони експлуатують мікробів, якими кишать стічні води. Вони навчилися вловлювати й перетворюва ти на електричний струм енергію, що виробляють бактерії під час переробки ними відходів.

Японські дослідники оголосили, що ось-ось запустять електростанції, які працюють на гнилих водоростях. Це традиційна пожива бактерій і голов ний засмічувач морського узбережжя. Тож учені створили цілу систему бродіння біомаси морських водоростей із застосуванням специфічних мікро організмів, унаслідок чого виділяється метан. Його скеровують у газовий двигун, який обертає електричний генератор. Експериментальна уста новка переробляє тонну водоростей за добу і видає 20 тис. л метану. А генератор установки розвиває потужність 10 кВт, чого досить для енергозабезпе чення 20 будинків.

Не тільки бельгійці та японці можуть мати енергетичний прибуток з нічого. Брати Петро та В’ячеслав Родіонови винайшли біогазову установку, що дає чистий метан із будь-якого сміття органічного походження:  перегною,  шкаралупи

насіння соняшника, лушпиння картоплі та буряка, соломи, трави, листя. її дуже вигідно встановлю вати на різних підприємствах, на фермах, на пи лорамах. З однієї тонни відходів можна видобути щонайменше 250 м3 метану. Крім того, продукт переробки газоустановки – прекрасне органічне добриво.

Енергетична сенсація на смітті сталася в Сарнах. На місцевому науково-виробничому підприємстві «Фантомаш» навчилися добувати одночасно нафту, газ і деревне вугілля із твердих побутових відходів. Конструкція досить проста. Це – реактор, «посаджений» у спеціальний утеп лювач та металеву сорочку, система трубопрово дів, конденсатор і діжечка для накопичення газу. В реактор завантажуємо тверді побутові відходи (папір, поліетиленові пляшки, лушпиння картоп лі, огірків, шматки гуми та тканини тощо), добре втрамбовуємо сировину і герметично закриваємо. Агрегат займає площу меншу, ніж 1 м2. У соплі, сполученому з установкою, спалахує газ. Через годину в реакторі, нагрітому до 400-450 °С, поч неться процес піролізу, тобто розкладання орга нічних речовин на різні сполуки. 6-7 т непотребу досить, щоб отримати 2 тис. т дизельного пального, 1,5 тис. т деревного вугілля та 180-200 м3 газу.

Тестові завдання

Запитання 1. 

В якому випадку сила виконує додатну роботу?

Запитання 2. 

Хлопчик закинув з поверхні землі на дах будинку три однакові м'ячі за трьома траєкторіями (див. рисунок). Порівняйте роботу, яку виконала сила тяжіння під час руху м'яча за кожною з траєкторій.

Запитання 3. 

Для того, щоб збільшити потужність у 2 рази, потрібно...

А    ...зменшити виконану за той же час роботу у 2 рази

Б    ...зменшити час виконання роботи у 2 рази

В   ...зменшити виконану роботу у два рази та одночасно збільшити час виконання роботи у 2 рази

Г   ...збільшити виконану роботу у два рази та одночасно зменшити час виконання роботи у 2 рази

Запитання 4. 

Кінетичну енергію має тіло, ...

А        ...на яке діє сила тертя спокою

Б        ...яке перебуває на певній висоті над землею

В        ...яке нерухоме, але деформоване

Г        ...яке рухається з певною швидкістю

Запитання 5.

Закон збереження та перетворення механічної енергії виконується для...

А    ...тіл, що складають замкнену систему і взаємодіють тільки із силами тяжіння та пружності

Б    ...тіл, що складають замкнену систему і взаємодіють з будь-якими силами

В    ...будь-яких тіл

Г    ...тіл, що складають замкнену систему і взаємодіють тільки з силами тертя

Запитання 6. 

Установіть відповідність між прикладами руху тіл та знаками роботи, яку виконують сили, що діють на тіла, або перетвореннями енергії тіл.

Запитання 7.

Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Який графік відображає залежність потенціальної енергії Eп цієї кульки від часу t?

Доповнити таблицю

«Фізичні величини»

Назва фізичної величини

Позна-чення

Основна одиниця

Формула

Вимірювальний прилад

1

Потенціальна енергія

Еп

Дж

Еп = mgh

2

Кінетична енергія

3

Механічна робота

4

Потужність

5

Імпульс

6

Момент сили

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Основи комунікативної компетентності молодшого школяра. Практичні матеріали»
Мельничук Вікторія Олексіївна
30 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.