Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників ЗДО і ЗЗСО за новим профстандартом
»
Взяти участь Всі події

Навчальний проект «Я пізнаю Україну» 4 клас "Я у світі" (стаття)

Я і Україна

Для кого: 4 Клас

28.01.2020

5627

50

0

Опис документу:
У статті розкриті: мета, структура, основні етапи реалізації та етапи роботи над проектом в початковій школі. Актуальним питанням є залучення учнів до спілкування, дослідження, систематизації та узагальнення, як розвитку їхніх інтелектуально-пошукових і розумових здібностей. Провідна робота полягає у розв’язанні певної проблеми – спочатку колективно, потім групою і з часом індивідуально, за допомогою різноманітних методів (від методів фантазування й «мозкового штурму» ...
Перегляд
матеріалу
Отримати код

6

УДК 37.016

Приклади проектів

Навчальний проект «Я пізнаю Україну»
4 клас «Я у світі»

Петренко Антоніна Валентинівна

Вчитель початкових класів

Комунального закладу «Глинське НВО»

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний

навчальний заклад» Світловодської районної ради

Кіровоградської області

У статті, на конкретному прикладі, розкриті: мета, структура, основні етапи реалізації та етапи роботи над проектом в початковій школі. Актуальним питанням є залучення учнів до спілкування, дослідження, систематизації та узагальнення, як розвитку їхніх інтелектуально-пошукових і розумових здібностей. Провідна робота полягає у розв’язанні певної проблеми – спочатку колективно, потім групою і з часом індивідуально, за допомогою різноманітних методів (від методів фантазування й «мозкового штурму» до теорії розв’язання винахідницьких задач). Тхнологія проекту передбачає інтеграцію знань і із різних галузей науки.  Для ефективного використання проектної діяльності обов’язковою є наявність постійного зворотного зв’язку, коригувань подальшої діяльності. Тому, з точки зору практичного впровадження проектної технології, суттєвим її елементом є таке планування або прогнозування навчальних і практичних результатів.

Ключові слова: проектні технології, проектна діяльність; навчальні проекти; види навчальних проектів; приклади проектів; початкова школа.

Сучасне життя вимагає кардинальних змін у підході до навчання та виховання. Вимагає переосмислення, систематизації можливостей, орієнтації в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення. Саме це відбувається через проектну діяльність.

Приклад навчального проекту з предмету «Я у світі» 4 клас

І. «Паспорт проекту»

Тема проекту Я пізнаю Україну

Координатор Петренко А.В.

Тип проекту навчально- виховний; колективний.

Учасники проекту учні 4 класу

Навчальні предмети, з якими пов'язаний проект: українська мова, літературне читання, природознавство, я у світі.

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

 1. Оновлена навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів -4 кл. 2016 р.

 2. Програма «Освітні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

 3. Методичні рекомендації щодо національно - патріотичного виховання у ЗНЗ

 4. Концепція національно патріотичного виховання.

Реалізація проекту: Комунальний заклад «Глинське навчально-виховне об`єднання» Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Світловодської районної ради Кіровоградської області

Термін реалізації проекту (короткотривалий): січень-лютий 2019-2020 н. р..

ІІ. Актуальність та мета обраної теми (обґрунтування вибору)

Актуальність даного проекту – виховати справжнього громадянина нашої держави. Формування в учнів ключових компетентностей. Активізувати виховання через формування демократичного світогляду, здорового способу життя, відродження національних традицій, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на зміцнення української родини та виховання любові до рідної землі; формування знань про історію рідного краю.

Наша держава, Україна, - це демократична країна, якій притаманні любов до рідної землі, гордість за своє минуле, повага до традицій, культури, духовних надбань. Почуття патріотизму – основа духовного життя кожної людини, її прагнення до волі та процвітання країни. Патріотизм становить одну із найважливіших складових частин національного світогляду і поведінки людини у її ставленні до рідного краю, до інших націй та народностей. Збереження історико – культурних традицій народу, знання героїчного минулого рідного краю – це основа патріотичного виховання учнівської молоді.

Отже, патріотичне виховання стає основою всієї системи навчально-виховної роботи в школі.

З метою реалізації ідеї патріотичного виховання було створено проект « Я пізнаю Україну». Адже метод проектів у початковій школі є особливо актуальним як технологія реалізації компетентнісно підходу.

Спосіб розв’язання проблеми: пошук літературного матеріалу; цікаві енциклопедичні дані; інтерв`ю, дослідницько-краєзнавча робота.

Мета  проекту:

 пробудити інтерес до пізнання рідного краю;

збагатити знання учнів про Україну за допомогою міжпредметних зв’язків;

сформувати науковий світогляд, уміння аналізувати, зв’язко і послідовно викладати думки;

розвити пізнавальний інтерес, здатність інтегрувати знання й уміння з різних галузей науки та мистецтва;

поповнити активний словниковий запас учнів;стимулювати інтерес до навчально-пізнавальної й художньої літератури;

здійснити інтелектуальний розвиток, розвитку ініціативи, творчості та пошукової діяльності;

сприяти формуванню національної свідомості , осмисленню себе як частинки великого українського народу.

Створення презентації і захисту власних знахідок і думок;

ІІІ. Етапи реалізації проекту

Етапи реалізації проекту

Підготовчий

 • Актуальність даного проекту. Діагностика інтересів, потреб, схильностей учнів.

 • Вибір теми: розгляд пропозицій, обговорення, формулювання

 • Завдання проекту. Співбесіди з учасниками (батьками, вчителями, бібліотекарем).

- Складання плану роботи.

- Інформування учнів.

- Планування спільної роботи

Інформаційно-діагностичний

 • Дослідження мотивації учнів.

 • Робота з розвитку навичок дослідницької, пошукової, аналітичної, оцінювальної діяльності учнів.

 • Формування вміння ставити завдання, узагальнювати, вибір головного

Аналітичний

Консультування учнів щодо виконання проекту:

 • формувати уміння аналізувати й систематизувати;

 • підготовка учнів до компонування матеріалу.

Узагальнюючий

 • Сформувати вміння аналізу й самоаналізу участі в проекті.

 • Підготувати презентацію результатів проекту.

Заключний

 • Організувати обговорення процесу та результату роботи над проектом.

 • Оцінити особистий внесок кожного у спільну роботу.

ІV. Етапи роботи над проектом

Етапи роботи над проектом

Стратегія проекту

 1. Задум проекту.

 2. Вибір учителем теми.

 3. Формування провідної проблеми та дидактичної мети.

 4. Визначення типу проекту.

Планування проекту

 1. Створення позитивного емоційного фону для роботи.

 2. Ознайомлення учнів із загальною темою та провідною проблемою .

 3. Обдумування шляхів вирішення проблеми.

 4. Форма представлення результату.

 5. Визначення критеріїв оцінювання проектної діяльності учасників.

Реалізація проекту

 1. Складання плану роботи над проектом.

 2. Визначення форм роботи .

 3. Виготовлення освітнього продукту.

 

Підсумок проекту

 1. Оформлення презентації.

 2. Захист проекту.

 3. Оцінювання проекту.

 4. Висновки.

Календар роботи над проектом «Я пізнаю Україну»

Дата

Заходи

Виконавці

Січень

Усний журнал «Видатні міста України».

Вчитель Петренко А.В.

учні 4 класу

Січень

с.Глинськ - моя маленька батьківщина

 1. Екскурсія «Стежками мого селища». Тема: «Визначні місця мого села»

 2. День селища

 • Відвідування сільської бібліотеки.

 • Участь в святкових заходах..

Вчитель Петренко А.В.

учні 4 класу.

 Завідувач сільської бібліотеки Стецунова Т.Ф.

11.02.2020

Інтерв`ю із вчителем історії: Тема: «Сторінками історії нашої держави – України».

Вчитель Петренко А.В.

учні 4 класу.

Вч.історії Немазаний С.О.

13.02.2020

Інтерв`ю із вчителем географії: Тема: «Природні багатства України».

Вчитель Петренко А.В.

учні 4 класу.

Вч.географії Миронець В.О.

18.02.2020

Година спілкування

«Народний побут, звичаї та традиції»

Вчитель Петренко А.В.

учні 4 класу

Січень-лютий

Опрацювання інтернет-джерел та літератури:

Теми:

- Населення України чисельність, нац.меншини

Вчитель Петренко А.В.

учні 4 класу, батьки

Січень-лютий

Модуль: «Змінимо країну разом»

Вчитель Петренко А.В.

учні 4 класу

24-28.02.2020

Узагальнення, систематизація матеріалів.

Підготовка проекту до захисту

Вчитель Петренко А.В.

учні 4 класу

Використання проектної технології у початковій школі має свою специфіку - слід ураховувати вікові та психологічні особливості учнів. Усі етапи проектної діяльності мають ретельно контролюватися вчителями, оскільки і теоретичних, і практичних знань та вмінь у молодших школярів ще замало. Проекти для початкової школи здебільшого мають бути короткотривалими.

Література:

 1. Савченко О.Я. Уміння вчитися - ключова компетентність молодшого школяра - Київ: Педагогічна думка, 2014. – 176 с.

 2. Башинська Т. Проектувальна діяльність – основа взаємодії вчителя та учнів. // Початкова школа № 6, №7. 2003р.

6. Жуковська С.В. Впровадження проектної діяльності в роботу вчителя початкових класів. // Початкове навчання та виховання № 8, 2006.

7. Онопрієнко О.В. Управління проектною діяльністю молодших школярів. // Початкова школа 2005.

 1. Інтернет - ресурси : http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33260/

http://ru.osvita.ua/school/method/technol/2645/

https://nus.org.ua/articles/yak-mozhna-navchaty-cherez-proekty-pryklady-z-finskyh-urokiv/

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.