Сьогодні відбувся
Вебінар:
«
Виховні заходи з теми прав дитини. Практичні кейси
»
Взяти участь Всі події

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «РОБОТОТЕХНІКА» 4 роки навчання

Позашкільна освіта

Для кого: 3 Клас, 4 Клас, 5 Клас, 6 Клас, 7 Клас

24.01.2019

3236

195

0

Опис документу:
В основу змісту програми з робототехніки покладено концепцію «Навчання через дію», розроблену інститутом Lego Education (Данія). Навчання через дію відбувається тоді, коли дитина створює реальні речі в матеріальному світі і одночасно набуває знань. Програма розрахована на використання конструкторів EV3 фірми Lego. Програма підготовлена за принципом доступності навчального матеріалу та відповідності його обсягу віковим особливостям і рівню попередньої підготовки учнів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

УКРАЇНА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол педагогічної ради Наказ Управління освіти Центру дитячої та юнацької творчості Деснянської районної адміністрації Деснянського району в м. Києвї в м.Києвї _____________№___ ____________№___

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМКУ

«РОБОТОТЕХНІКА»

4 роки навчання

м. Київ - 2018

Укладач: Лук'янчиков Володимир Михайлович – керівник гуртка ЦДЮТ Деснянського району м. Києва.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Сучасні вимоги до підготовки висококваліфікованих фахівців передбачають впровадження та використання сучасних методів та засобів навчання, вивчення новітнього обладнання та технологій. У таких умовах цінним є не тільки набуття майбутніми спеціалістами знань та досвіду використання сучасних засобів навчання, але й уміння адаптуватися до впровадження нових технологій майбутнього.

У процесі стрімкого збільшення об'ємів інформації важливим є акцентування уваги на можливість використання новітньої техніки в якості робочих інструментів.

Одним із найбільш активних, в сенсі розвитку, є робототехнічний напрям, який за останні декілька років став основною складовою в сфері високих технологій. Тому актуальною є проблема підготовки учнів до використання засобів робототехніки на основі впровадження інноваційної стратегії, яка передбачає можливість ознайомлення із технологіями, які активно розвиваються сьогодні, а завтра стануть невід'ємною частиною нашого життя.

Інтенсивне застосування роботів на виробництві і в побуті, потребує, щоб користувачі володіли сучасними знаннями в галузі робототехніки, що дозволить розвинути нові розумні, безпечні та більш просунуті автоматизовані системи. Програма націлена на те, щоб привити зацікавленість учнів до галузі робототехніки та автоматизованих систем.

Робототехніка - це проектування, конструювання та програмування інтелектуальних механізмів - роботів, які мають модульну структуру і володіють потужними процесорами.

В основу змісту програми з робототехніки покладено концепцію «Навчання через дію», розроблену інститутом Lego Education (Данія). Навчання через дію відбувається тоді, коли дитина створює реальні речі в матеріальному світі і одночасно набуває знань. Програма розрахована на використання конструкторів EV3 фірми Lego.

Програма підготовлена за принципом доступності навчального матеріалу та відповідності його обсягу віковим особливостям і рівню попередньої підготовки учнів з урахуванням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з освітніх галузей «Технології», «Математика», «Природознавство», «Фізика» «Інформатика».

Програма курсу складена відповідно до "Навчальні програми з позашкільної освіти НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ" - "Навчальна програма основ робототехніки та комп'ютерного моделювання", рекомендованою Міністерством освіти і науки України лист від 19.01.2018 р. №1/11-662.

Дана навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного відділу інформаційно-комп’ютерного профілю, спрямована на вихованців віком від 10 до 16 років в групах не більше 12-14 осіб. Дана програма доповнює знання шкільних предметів і надає їм практичну спрямованість.

Актуальність даної навчальної програми пов’язана з популяризацією професії інженера та розвитком робототехніки.

Мета програми - формування компетентностей особистості засобами комп’ютерного моделювання та робототехніки.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальна – оволодіння основними поняттями робототехніки, технічного конструювання та моделювання роботів, написання керуючих комп'ютерних програм;

практична – закріплення та поглиблення вмінь і навичок конструювання роботів з використанням відповідних матеріалів й інструментів; удосконалення умінь і навичок програмування в галузі робототехніки;

творча – розвиток образного, технічного мислення, проектування та створення власних комп'ютерних програм та програм керування діючими моделями роботів, розвиток пізнавальної активності, стійкого інтересу до робототехніки;

інформаційно-комунікаційна – впевнене і відповідне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки та обміну інформацією під час проектування роботів; розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо);

соціальна – створення умов для самореалізації, соціальної адаптації дітей, виховання культури праці, дисципліни, точності й акуратності, вміння працювати в команді.

Програма розрахована на 2 роки навчання початкового рівня та 2 роки навчання основного рівня – 216 годин на рік, 6 годин на тиждень на одну групу.

Вік вихованців: 10 – 16 років.

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести до програми певні зміни. Керівник гуртка зважаючи на підготовку учнів може змінювати кількість годин для вивчення тієї чи іншої теми. Незмінними мають залишатися мета, завдання і прогнозований результат освітньої діяльності.

Щоб досягти високого рівня творчого та технічного мислення, вихованцям потрібно пройти всі етапи конструювання роботів.

Програма гуртка спрямована на формування у вихованців системного мислення, вміння бачити зв'язок технічної творчості з предметами шкільного курсу.

Кожне заняття включає теоретичний матеріал і практичну роботу.

Поряд із груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з учнями, в тому числі при підготовці до різноманітних змагань, виставок та інших масових заходів.

Перевірка та оцінювання знань й умінь учнів здійснюється під час виконання ними практичних робіт, а також у формі проведення змагань і підсумкових виставок.

Для створення роботів використовується конструктор Lego Mindstorms EV3. Для розробки програми, за якою діятиме робот, використовується спеціальне програмне середовище Lego Mindstorms Home Edition EV3 (Lego Mindstorms Education EV3).

Конструктор LEGO Mindstorms EV3 дозволяє учням дізнатися багато важливих ідей та розвинути необхідні в подальшому житті навички. Lego-робот допоможе зрозуміти основи робототехніки, наочно реалізувати складні алгоритми та програми, розглянути питання, пов'язані з автоматизацією виробничих процесів і процесів управління.

Робот розглядається в рамках концепції виконавця, яка використовується в курсі інформатики при вивченні програмування. Однак на відміну від безлічі традиційних навчальних виконавців Lego-роботи діють в реальному світі, що не тільки збільшує мотиваційну складову досліджуваного матеріалу, але вносить до нього дослідний компонент, дозволяє отримувати навички проведення фізичного експерименту.

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та спеціальні знання. Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного рівня підготовленості.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Початковий рівень

1-й та 2-й роки навчання

(216 годин на рік; 6 годин на тиждень)

п/п

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Усього

1

Вступ.

2

-

2

2

Роботи у житті людини: історія, сучасність та майбутнє. Знайомство з роботом EV3.

4

8

12

3

Конструювання. Перша модель робота.

4

8

12

4

Моделювання роботів за допомогою програми LEGO Digital Designer.

2

12

14

5

. Основи алгоритмів.

4

6

10

6

Програмування в середовищі Lego Mindstorms Home Edition EV3 (Lego Mindstorms Education EV3).

8

16

24

7

Програмування роботів для виконання місій.

4

36

40

8

Конструювання базових моделей роботів.

4

40

44

9

Підготовка до змагань роботів.

4

20

24

10

Участь у конкурсах та змаганнях.

4

28

32

11

Підсумок.

2

-

2

Разом:

42

174

216

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступ ( 2 години )

Теоретичні заняття:

Цілі і завдання роботи гуртка. Организацийні питання. Інструктаж з ТБ.

2. Роботи у житті людини: історія, сучасність та майбутнє. Знайомство з роботом EV3

( 12 годин )

Теоретичні заняття:

Введення поняття «робот». Що таке робототехніка. Історія розвитку робототехніки. Покоління роботів. Класифікація роботів.. Знайомство з деталями конструктора EV3. Знайомство з модулем EV3. Кнопки управління. «Органи почуттів» робота – датчики. Датчики та їх параметри .

Датчик торкання. Датчик освітленості. Інфрачервоний датчик.

Практичні заняття :

Рух з використанням датчику дотику. Робота з датчиком освітленості.

3. Конструювання. Перша модель робота ( 12 годин )

Теоретичні заняття:

Правила роботи з конструктором Lego. Основні деталі конструктора Lego. Способи кріплення деталей. Поняття передачі. Основи конструювання роботів. Особливості конструювання Lego - роботів. Передавальне відношення.

Практичні заняття :

Конструювання першої базової моделі робота та ії дослідження.

4. Моделювання роботів за допомогою програми LEGO Digital Designer ( 14 годин )

Теоретичні заняття:

Знайомство з інтерфейсом програми. Керування мишею, керування камерою. Режим будівництва та режим перегляду. Режим інструкцій для збірки. Поняття технічного завдання.

Практичні заняття :

Створення моделей з деталей LEGO на комп'ютері. Розробка інструкції для збірки власної моделі робота.

5. Основи алгоритмів (10 годин)

Теоретичні заняття:

Поняття алгоритма та його базові структури. Виконавець алгоритма. Складання програм для виконавця, що має обмежений набір команд, використання команд «початок циклу» і «кінець циклу» для організації повторень у програмі.

Практичні заняття :

Складання програм управління роботами за допомогою внутрішньої системи програмування. Типи команд. Команди дії. Базові команди. Управління моторами. Команди очікування.

.

6. Програмування в середовищі Lego Mindstorms Home Edition (Lego Mindstorms Education EV3) ( 24 години )

Теоретичні заняття:

Поняття програми. Компіляція програм. Знайомство з середовищем програмування. Візуальні мови програмування. Lego Mindstorms Home Edition,лоббі, інтерфейс системи програмування. Робота з піктограмами , з'єднання програмних блоків. Передача і запуск програми.

Практичні заняття :

Знайомство з командами: запусти мотор вперед; чекай; запусти мотор назад; стоп. Складання програми за шаблоном. Передача і запуск програми.

Використання команд «початок циклу» і «кінець циклу» для організації повторень у програмі .Паралельні процеси. Підпрограми. Рух з одним датчиком освітленості.

7. Програмування роботів для виконання місій ( 40 годин )

Теоретичні заняття:

Складання програми з використанням параметрів, зациклення програми. Умова, умовний перехід. Датчик дотику (продовження знайомства з командами: чекай натиснуто, чекай віджата, кількість натискань).

Датчик кольору (вплив предметів різного кольору на показання датчика). Рух по кривій. Поворот на місці. Рух з використанням інфрачервоного датчика.

Практичні заняття :

«Рух по квадрату». «Рух вздовж сторін багатокутників». «Рух по колу». «Рух по спіралі». «Рух по кімнаті». Додаткові датчики та їх програмні блоки.

8. Конструювання базових моделей роботів ( 44 години )

Теоретичні заняття:

Деякі особливості конструювання моделей роботів. Етапи конструювання. Вибір загальної схеми.

Практичні заняття:

Рішення практичних завдань по ходу конструювання обраної схеми. Практикум з програмування роботів.

9. Підготовка до змагань роботів (24 години)

Теоретичні заняття:

Конструювання моделі, її програмування групою розробників. Презентація моделей. Створення та програмування роботів для участі у змаганнях: "Сумо", "Слалом". Розробка групового проекту на вільну тему.

10. Участь у конкурсах та змаганнях ( 32 години )

Теоретичні заняття:

Робота в Інтернеті. Пошук інформації про Лего-змагання, описи моделей, технології складання і програмування Лего-роботів.

Практичні заняття :

Тренування. Внутрішні змагання. Підготовка до регіональних та Всеукраїнських змагань. Участь у конкурсах та змаганнях.

11. Підсумок ( 2 години )

Теоретичні заняття:

Підсумки роботи гуртка. Визначення завдань на наступний рік навчання. Відзначення кращих вихованців.

Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

• правила безпечної роботи;

• основні компоненти конструкторів ЛЕГО;

• конструктивні особливості різних моделей, споруд та механізмів;

• комп'ютерне середовище, що включає в себе графічну мову програмування;

• види рухомих і нерухомих з'єднань в конструкторі;

основні прийоми конструювання роботів;

• конструктивні особливості різних роботів;

як передавати програми в EV3;

• як використовувати створені програми;

• як створювати реально діючі моделі роботів за допомогою спеціальних елементів за розробленою схемою, за власним задумом;

• як коригувати програми при необхідності;

як демонструвати технічні можливості роботів.

Вихованці мають уміти:

• створювати діючі моделі роботів на основі конструктора ЛЕГО;

• створювати програми на комп'ютері;

передавати ( завантажувати ) програми в модуль EV3;

• коригувати програми при необхідності;

• демонструвати технічні можливості роботів.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Основний рівень

1-й та 2-й роки навчання

(216 годин на рік; 6 годин на тиждень)

п/п

Розділ, тема

Кількість годин

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Усього

1

Вступ.

2

-

2

2

Основи механізмів та машин.

4

8

12

3

Основи електротехніки.

6

10

16

4

Основи електронних систем.

8

16

24

5

Основи конструювання роботів.

4

8

12

6

Моделювання віртуальних роботів за допомогою програми LEGO Digital Designer.

4

16

20

7

Алгоритми управління.

4

6

10

8

Програмування роботів.

2

6

8

9

Програмування роботів EV3.

8

26

34

10

Задачі для роботів.

2

8

10

11

Самостійна проектна діяльність у групах.

4

30

34

12

Підготовка до змагань роботів. Участь у конкурсах та змаганнях.

4

28

32

13

Підсумок.

2

-

2

Разом:

54

162

216

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступ (2 години)

Теоретичні заняття:

Цілі і завдання роботи гуртка. Мета, завдання та зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Техніка безпеки під час занять. Поняття робота. Коротка історія робототехніки.

2. Основи механізмів та машин (12 годин)

Теоретичні заняття:

. Поняття про найпростіші механізми. Балки та принципи їх поєднання. Важіль. Правило важеля. Колеса та осі як прості механізми. Види шестерень, їх призначення. Ведена, ведуча шестерні. Підвищена та понижена передачі. Передача обертального руху під кутом 90. Механізми з використанням шестерень. Блоки, їх види. Обчислення обертаючого співвідношення.

Практичні заняття:

Основи механіки, формули та розрахунки. Робота зі схемами для побудови моделей механізмів. Дослідження моделей простих механізмів. Вивчення елементів конструктора.

3. Основи електротехніки (16 годин)

Теоретичні заняття:

Електроенергія. Атоми, заряди, напруга, струм. Елементи електричних схем, типи їх з'єднання. Закон Ома.

Практичні заняття:

Графічні зображення елементів електричних схем. Джерела живлення. Електродвигун та генератор. Паралельне та послідовне з’єднання електричних елементів. Електровимірювальні пристрої, їх використання.

4. Основи електронних систем (24 години)

Теоретичні заняття:

Історія застосування транзисторів. Логічні елементи. Основи цифрової техніки. Інтегральні мікросхеми. Процесори та процесорні системи. Типи пам'яті.

Практичні заняття:

Дослідження біполярних транзисторів та тиристорів. Схеми логічних елементів. Дослідження інтегральних мікросхем.

5. Основи конструювання роботів (12 годин)

Теоретичні заняття:

Деякі особливості конструювання моделей роботів. Етапи конструювання. Методи пошуку ідей технічного рішення. Вибір загальної схеми. Реалізація проектів.

Практичні заняття:

 • Визначення об'єктів конструювання. Формулювання конструкторської задачі.

 • Рішення практичних завдань по ходу конструювання обраної схеми.

6. Моделювання віртуальних роботів за допомогою програми LEGO Digital Designer.

(20 годин)

Теоретичні заняття:

Інтерфейс програми. Керування мишею, керування камерою. Режим будівництва та режим перегляду. Режим інструкцій для збірки.

Практичні заняття:

Створення моделей з деталей LEGO на комп'ютері. Розробка інструкції для збірки власних моделей роботів.

7. Алгоритми управління (10 годин).

Теоретичні заняття:

Основи алгоритмізації. Поняття алгоритму та його базові структури. Виконавець алгоритму. Типи команд. Команди дії. Базові команди. Управління моторами. Команди очікування. Керуючі структури. Модифікатори.

Практичні заняття:

Розробка прикладів алгоритмів управління роботами для створення програм.

Робота з датчиком освітленості: вимірювання змін освітленості в приміщенні, дослідження здатності різних поверхонь на відбивання світла, складання програм, що включають команди «Чекай, поки стане світліше», «Чекай, поки стане темніше».

8. Програмування роботів ( 8годин )

Теоретичні заняття:

Історія створення мови LabView. Компіляція програм. Знайомство з середовищем програмування. Візуальні мови програмування. Розділи програми, рівні складності. Основне робоче вікно програми. Режими програми. Передача і запуск програми. Команди. Вікно інструментів. Зображення команд в програмі і на схемі. Робота з піктограмами, з'єднання команд.

Практичні заняття:

Ознайомлення з командами: запуск мотору вперед; чекай; запуск мотору назад; стоп. Складання програми за шаблоном. Передача і запуск програми.

9. Програмування роботів EV3 (34 години)

Теоретичні заняття:

8.1. Основи роботи у середовищі програмування.

Встановлення програми LEGO MINDSTORMS Home Edition EV3 (Lego Mindstorms Education EV3). Лоббі. Інтерфейс середовища програмування. Основи алгоритмізації. Поняття алгоритма та його базові структури. Виконавець алгоритма. Мова програмування та поняття програми. Компіляція програм. Типи даних та дії над ними. З'єднання блоків провідниками. Розірвані провідники. Завантаження програм у EV3. Пам'ять EV3.Завантаження програм у процесорний блок. Основні блоки: Дія, Управління операторами, Датчик, Операції з даними, Доповнення, Мої блоки.

8.2. Дані та операції над ними.

Блок "Операції з даними": Змінна, Постійна, Операції над масивом, Логічні операції, Математика, Округлення, Порівняння, Завантаження з Інтернету . Приклади типових програм.

Практичні заняття:

Основи програмування. Інтерфейс програми LEGO Mindstorms EV3.

• Програмні блоки та їх параметри.

Рух по спіралі.

• Рух вперед. Рух назад. Прискорення.

• Плавний поворот, рух по кривій.

• Поворот на місці.

• Рух вздовж сторін багатокутників.

• Підпрограми користувача.

• Відтворення звуків.

• Використання дисплея.

Складання модуля інфрачервоного датчика. Визначення відстані до перешкоди. Керування інфрачервоним датчиком.

Складання модуля датчика світла та освітленості. Знаходження чорної лінії. Рух вздовж лінії.

10. Задачи для роботів ( 10годин )

Практичні заняття:

Складання програми з використанням параметрів, зациклення програми. Умова, умовний перехід. Датчик дотику (продовження знайомства з командами: чекай натиснуто, чекай віджата, кількість натискань).

Датчик кольору (вплив предметів різного кольору на показники датчика). Рух з використанням інфрачервоного датчика.

11. Самостійна проектна діяльність у групах (34 години)

Теоретичні заняття:

Робота в Інтернеті. Пошук інформації про досягнення сучасної робототехніки, Лего-змагання, описи моделей, технології складання і програмування роботів.

Практичні заняття:

Конструювання та програмування особистих моделей роботів. Змагання роботів в гурту, визначення переможців. Підготовка до регіональних та Всеукраїнських змагань з робототехніки і участь в їх проведенні.

12. Підготовка до змагань роботів. Участь у конкурсах та змаганнях.

(32 години)

Теоретичні заняття:

Особливості конструкцій та програм роботів для участі у змаганнях "Сумо" та "Слалом". Пошук інформації про змагання роботів, їх конструкцій та програм. Порядок створення мультимедійної презентації. Складання плану захисту проекту.

Практичні заняття:

Створення особистих конструкцій роботів та програм для змагань, їх опробування та вдосконалення. Створення мультимедійної презентації. Захист проектів. Участь у конкурсах. Підготовка до внутрішніх, регіональних та Всеукраїнських змагань з робототехніки та участь в них.

Підсумок (2 години)

Підведення підсумків роботи гуртка. Визначення завдань роботи гуртка на наступний рік. Відзначення кращих вихованців.

Прогнозований результат

Вихованці мають знати:

 • правила безпечної роботи при роботі зелектроприладами;

 • конструктивні особливості моделей, споруд та механізмів конструкторівLEGO;

 • комп'ютерне середовище, що включає в себе графічну мову програмування;

 • алгоритм передачі програми в мікроконтролер.


Вихованці мають уміти:

 • працювати з різними джерелами інформації (періодикою, каталогами, Інтернетом тощо), вивчати та обробляти отриману інформацію;

 • самостійно вирішувати технічні завдання у процесі конструювання роботів;

 • створювати діючі моделі роботів на основі конструктора LEGO за розробленою схемою та власним задумом;

 • самостійно створювати програми на комп'ютері, використовуючи необхідне комп'ютерне середовище;

 • завантажувати програми в мікроконтролер;

 • виконувати налагодження програми при необхідності;

 • демонструвати технічні можливості роботів;

 • управляти роботом за допомогою пульта управління та Bluetooth.

Вихованці мають набути досвід:

 • складання алгоритму дій для виконавця із заданим набором команд;

 • правильного підключення до блоку EV3 зовнішніх пристроїв, передавання програми за допомогою Bluetooth;

 • складання, налагодження і модифікування програми для різних виконавців, зібраних з LEGO;

 • самостійного пошуку, аналізу та відбору інформації з використанням нових інформаційних технологій для вирішення пізнавальних та конструкторських завдань змеханіки;

 • проектноїдіяльності;

 • роботи в малійгрупі.

Прогнозований результат:

Учні мають знати:

 • порядок організації роботи у гуртку;

 • правила безпеки життєдіяльності;

 • основні відомості про професію, інженера та програміста;

 • назви елементів простих механізмів;

 • порядок читання інструкції та складання моделі за нею;

 • визначення основних фізичних величин та термінів;

 • основні види простих механізмів та сфери ї використання;

 • поняття середовища мови програмування та програми;

 • основні поняття і переваги роботизованих програмованих систем і механізмів перед звичайними механізмами.

Учні мають уміти:

 • візуально розрізняти деталі механізмів та називати їх, робити ескізи майбутніх моделей;

 • конструювати, видозмінювати, вдосконалювати та тестувати моделі;

 • моделювати, конструювати і вдосконалювати моделі з використанням важелів, блоків, коліс і осей, шестерень;

 • використовувати електромотори у моделях;

 • створювати екологічно безпечні моделі машин;

 • збирати навчальні моделі роботів на базі мікропроцесорного блока;

 • програмувати мікропроцесорний блок навчальних моделей роботів та опрацьовувати дані з датчиків;

 • пояснювати доцільність використання моделей у реальному житті;

 • створювати презентації творчих робіт.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ РОБОТИ ГУРТКА «РОБОТОТЕХНІКА»

п/п

ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

К-сть

1

Базовий набір-конструктор робота Lego Mindstorms EV3.

12

2

Навчальний набір «Ресурсний LEGO® Mindstorms EV3».

6

3

Зарядний пристрій для акумуляторів.

8

4

Зошити для практичних робіт для учнів.

18

5

Довідник для вчителя та учня по базовим моделям.

18

6

Акумулятори GP 2700

108

7

Акумулятори GP 1100

24

Для науково-методичного забезпечення курсу необхідні наступні технічні й програмні засоби:

1. Комп’ютерний клас (група не більше 12 -14 осіб, ноутбуки (ПК) не менш 6).

2. Базовий комплект Lego Mindstorms EV3.

3. Ресурсний комплект Lego Mindstorms EV3.

4. Операційна система Windows або MacOS.

5. Браузер що до перегляду Web-сторінок.

6. Середовище програмування Lego Mindstorms EV3.

7.WiFi для доступу к Інтернет.

8. Відєопроектор.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Програма технічного конструювання. Програми з позашкільної освіти науково-технічний напрям (інформаційно-технічний профіль). - Київ -2012, С.15-32

 2. "Навчальні програми з позашкільної освіти НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ НАПРЯМ" - "Навчальна програма основ робототехніки та комп'ютерного моделювання", рекомендованою Міністерством освіти і науки України лист від 19.01.2018 р. №1/11-662.

 3. Програми курсу за вибором «Основи робототехніки» для вивчення у 5-8 класах, укладач: Кожем’яка Д.І.

 4. Ю.О. Дорошенко, Н.С. Прокопенко. Навчання інформатики у структурі 12-річної загальної середньої освіти // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006, № 1. – С.55-72.

 5. Индустрия развлечений. ПервоРобот. Книга для учителя и сборник проектов. LEGO Group, перевод ИНТ, - 87 с., илл.

 6. Филиппов С.А. Робототехника для детей и родителей. – СПб.:Наука, 2010, 195 стр.

 7. Чехлова А.В., Якушкин П.А. Конструкторы LEGO DACTA в курсе информационных технологий. Введение в робототехнику. М.: ОРТ, Институт Новых Технологий, 2001 – 76 с.

 8. Технология и информатика: проекты и задания. ПервоРобот. Книга для учителя. – М.: Институт Новых Технологий. 2001 – 80 с.

Перелік електронних ресурсів:

 1. Офіційна сторінка Інституту LEGO Education (Данія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.legoeducation.com

 2. Офіційна сторінка виробника LEGO (Данія) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://education.lego.com/en-us

 3. Офіційна сторінка авторів програми ТОВ «ПРОЛЕГО» (Україна, Київ). Сайт методичної підтримки вчителів курсу «Основиробототехніки»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.prolego.com.ua

 4. Офіційна сторінка виробника програмного забезпечення NationalInstruments (США) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ni.com/

 5. Сайт компанії «Інноваційні Освітні Рішення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ies.org.ua/

 6. Офіційна сторінка FLL (Україна, Київ): http://firstlegoleague.org.ua/

 7. Офіційна сторінка виробника програмного забезпечення National

 8. Instruments (США) http://www.ni.com/

 9. В.А.Козлова, Робототехника в образовании [электронный ресурс]//http://lego.rkc-74.ru/index.php/2009-04-03-08-35-17, Пермь, 2011

Додаток 1

Lego Mindstorms EV3 - робототехнічний конструктор для дітей віком від 10 років. В якості конструктивних елементів для робота використовуються деталі Lego Techniс. Робот програмуєтся щоб отримувати інформацію з навколишнього середовища і реагувати на неї.

Для цього використовуються спеціальні пристрої - сенсори: вони дозволяють визначати: дотик, колір, освітленість, відстань до найближчих предметів.

Керування роботом здійснюєтся спеціальним програмованим блоком EV3, до якого і підключаються всі мотори і сенсори.

Короткий огляд базового набору

1. Процесорний блок EV3.

2. Акумуляторна батарея.

3. Сервомотори, сенсори.

4. Пульт дистанційного керування.

5. Конструктивні елементи (біля 500).

6. Кабель USB.

7. Сполучні кабелі.

Технічні характеристики EV3:

32-бітний мікропроцесор ARM9: 300 МГц, 64 Мб ОЗП ,16 Мб

FLASH пам'яті;

 • Операційна система Linux;

• Бездротовий Bluetooth зв'язок (Bluetooth V2.1);

 • Можливе використання модуля WiFi та картки пам'яті;

 • SD до 32 Гб;

• Порт USB 2.0;

• 4 шестиконтактних цифрових вхідних портів;

• 4 шестиконтактних цифрових вихідних порти;

• Графічний дисплей, 78 x 128 пікселів;

• Джерело живлення: літієвий акумулятор або шість AA батарейок.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.