Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Формування психологічної готовності працівників закладів освіти до конструктивної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій
»
Взяти участь Всі події

«Навчаємося цікаво» (квест - технології в практиці педагогів КПНЗ «ЦДЮТ «Дивосвіт»)

Опис документу:
Швидкі темпи розвитку, зміна системи освіти вимагають впровадження нових інноваційних технологій навчання. Такою технологією нині може бути квест. У даній збірці підібрані теоретичні та практичні матеріали з впровадження квест-технологій в практику педагогів комунального позашкільного навчального закладу «Центру дитячої творчості «Дивосвіт» Криворізької міської ради. Це – цікавий і, водночас, ефективний спосіб активізації учнів та педагогів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Департамент освіти і науки виконкому Криворізької міської ради

Комунальний позашкільний навчальний заклад

«Центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт»

Криворізької міської ради

«Навчаємося цікаво»

(квест - технології в практиці педагогів КПНЗ «ЦДЮТ «Дивосвіт»)

Совенко Лариса Володимирівна

заступник директора

з навчально-методичної роботи

КПНЗ «ЦДЮТ «Дивосвіт» КМР

м. Кривий Ріг - 2019

Зміст

1.Анотація __________________________________________3

2.Вступ _____________________________________________4-5

3.Досвід роботи з впровадження квест - технології в практику

роботи педагогів закладу_____________________________ 6 – 9

4.Список використаних джерел _________________________10

5.Додатки__________________________________________11 - 23

6. Фото ____________________________________________24 - 26

Совенко Лариса Володимирівна

заступник директора

з навчально-методичної роботи

КПНЗ «ЦДЮТ «Дивосвіт» КМР

«Навчаємося цікаво»

(квест - технології в практиці педагогів закладу позашкільної освіти)

Швидкі темпи розвитку, зміна системи освіти вимагають впровадження нових інноваційних технологій навчання. Такою технологією нині може бути квест. У даній збірці підібрані теоретичні та практичні матеріали з впровадження квест-технологій в практику педагогів комунального позашкільного навчального закладу «Центру дитячої творчості «Дивосвіт» Криворізької міської ради. Це – цікавий і, водночас, ефективний спосіб активізації учнів та педагогів.

Вступ

Однією з нагальних проблем освітнього простору є урізноманітнення навчального процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, розширення сфери їх інтересів. Це потребує впровадження новітніх форм, методів та технологій навчання. Однією з таких сучасних технологій є квест - технологія, яка допомагає учню знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати, розв’язувати завдання.

За джерелами Вікіпедії, квест (від англ. quest – пошук, пошук щастя / знання / істини, пошук пригод) – інтелектуальне змагання з елементами рольової гри, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими учасниками.

Сьогодні , квест  це вид інноваційного навчання з елементами традиційного виду навчання (проблемного) у якому використовуються методи стимулювання засобами рольової гри.

Змістова лінія квесту включає такі компоненти:

 • Вступ, керівництво до дії – визначення часових рамок, головних ролей учасників або сценарій квесту, попередній план роботи, знайомлення зі змістом квесту в цілому.

 • Центральне завдання – чітко визначено результат, який має одержати команда, виконавши задану серію завдань.

 • Список інформаційних ресурсів (на електронних чи паперових носіях), необхідних для виконання завдання, може даватися учням в процесі роботи на кожному з етапів.

 • Опис процедури роботи, яку необхідно виконати учасникам під час проходження етапу (може зазначатися на кожному етапі окремо чи на початку гри).

 • Розробка критеріїв чи параметрів оцінювання – залежить від типу навчальних завдань, які вирішуються на квесті.

 • Висновок – аналіз досвіду, отриманого учасниками квесту.

Основні засади квесту:

 • Проходження за сюжетом, який може бути чітко визначеним або мати декілька варіантів, у залежності від вибору учасника.

 • Питання розраховані на застосування логіки.

 • Однозначність відповіді (одне слово якщо це запитання для переходу між етапами; розширена відповідь якщо це запитання самого етапу).

 • Регламентована кількість часу на обговорення.

 • Не завжди лаконічні та чіткі завдання розвивають дослідницькі навички – аналіз випадкових, на перший погляд, відомостей, збір різних, дещо абсурдних як за виглядом, так і за функціональністю даних-повідомлень.

 • Залучення всіх учасників – думка кожного учасника враховується, навіть, якщо це тільки «рух у невідоме», висловлювання ідей, виконання певних практичних завдань.

 • Міжпредметні зв’язки, застосування знань у новій ситуації.

Таким чином, основна ідея квесту: розвиток навчально-пізнавальної активності в умовах, коли всі психічні процеси учня, його увага, емоційно-вольова сфера готові до активного опрацювання навчального матеріалу.

«Навчаємося цікаво»

(квест - технології в практиці педагогів закладу позашкільної освіти)

Моє знайомство з даною технологією розпочалося з Сіті Квесту (розважальною грою на місцевості з елементами міського орієнтування, під час якої учасники вирішували неординарні інтелектуальні завдання) в 2016 році. В цьому ж році я спробувала провести гру – квест з лідерами дитячих об’єднань району. За основу ми взяли квест-гру «Закрита кімната». Творча група педагогів-організаторів закладів освіти Покровського району підготували цікаві завдання,наочність,сюжет квесту, продумали організаційні моменти. Результат перевершив наші очікування. В грі- квесті « Ми – команда» прийняли участь 52 лідери та 18 педагогів – організаторів. Старшокласники були активними,проявляли ініціативу та смекалку. Всі вчасно впоралися з завданням. Діти ділилися враженнями про участь у грі ще цілий тиждень. Така форма роботи виявилася цікавою як для лідерів так і для педагогів – організаторів.

Життя ставить перед закладами позашкільної освіти нові завдання,вирішити котрі неможливо без нововведень. Під новою технологією освітнього процесу ми розуміємо систему освітніх інновацій,які створюють умови для розвитку і розкриття творчого потенціалу особистості.

Тому в 2018 -2019 році ми вирішили поширити інформацію про дану форму та розпочали впроваджувати квестові технології в практику роботи керівників гуртків центру. У вересні місяці 2018 року для педагогів центру був проведений семінар –практикум. Його підготовка зайняла досить багато часу. Спочатку педагоги закладу знайомилися з методикою проведення квестів,тематикою,можливістю використання даної технології в практичній діяльності. А потім самі спробували себе в ролі учасників захоплюючої гри – квесту «10 ключових компетентностей».

В жовтні 2018 року методист з естетичного виховання Сидорова І.А. розробила та провела цікавий методичний квест з впровадження STEM освіти в практику керівників гуртків естетичного напряму ЗЗСО Покровського району. Керівники гуртків стали активними учасниками квесту та залишили позитивні відгуки. І вже в листопаді місяці в закладі стартував марафон «Навчаємося цікаво» в рамках якого були проведені відкриті заняття з використанням технології квест . Всього таких занять було проведено 11. Квест – як вид інноваційного навчання, вписався в наші потреби. Керівники гуртків центру стали активно використовувати в освітньому процесі елементи квесту , як інноваційної ігрової технології ( під час проведення гурткових занять, екскурсій, масових заходів, організації дозвілля вихованців у канікулярний час).

Наприклад,керівники хореографічних колективів Крамбергер І.О.(ансамбль народного танцю «Веселка») та Ларченко Є.С. (ансамбль сучасного танцю «Авангард») підготували та провели розминки у формі квесту . Діти разом з керівниками знаходили цікаві завдання для розминки, з великою завзятістю їх виконували, розшукували наступне завдання. Елементи квесту активно використовуються і під час проведення занять гуртків «Папірус», «Ірис», «Клаптик», «Рукоділля». Гуртківці в ігровій формі ознайомлюються з різними видами декоративно –прикладного мистецтва.

Квест дозволяє розвивати активне пізнання на заняттях, сприяє розвитку мислення, допомагає долати проблеми та труднощів, а саме: вирішити, розплутати, придумати, уміти застосовувати свої знання на практиці у нестандартних ситуаціях, тобто актуалізувати знання, вчить мислити логічно, розвиває інтерактивні здібності.

Упровадження квесту дозволяє:

 • активізувати розумову діяльність шляхом створення спеціальних умов для виконання завдань, які потребують достатньої свідомості й зрілості учнів, здатності до подолання спеціально створених перешкод;

 • формувати стійкий інтерес учнів до предмету;

 • активізувати сприйняття матеріалу засобами наочності (реальних предметів, макетів, моделей, зображень кінофрагментів, фотографій, малюнків, умовних графічних знаків, символіки);

 • поєднати новітні та традиційні дидактичні засоби навчання;

 • розвинути універсальні форми розумової діяльності в контексті навчання інформатики (аналіз, синтез, індукція, порівняння, систематизація тощо).

Застосування такого методу змінює заняття. Діти мають можливість більше спілкуватися, висловлювати власну думку, в них розвивається уміння не тільки працювати самостійно, а й у команді.

Переваги використання квесту:

 • дозволяє учням пізнати один одного в умовах необхідності прийняття швидких рішень;

 • виявляє: приховані якості учнів, потенційних лідерів, інтелектуалів, учнів-логістів, які вміють прорахувати на декілька ходів вперед;

 • розвиває логічне мислення, інтуїцію, вміння швидко знаходити вихід із складної ситуації, знайти спільну мову з різними людьми;

 • дозволяє учням краще ознайомитися з темою, бо всі сценарії носять тематичний характер;

 • проводить аналогії й асоціації між явищами;

 • швидка актуалізація інформації;

 • ігрові етапи дозволяють спільно пережити емоційні сплески, що психологічно зближує учнів, викликають масу позитивних емоцій і радісних спогадів, сприяють розвитку комунікабельності;

 • інтелектуальні етапи розвивають ерудицію і виявляють спритність.

Аналізуючи власну професійну діяльність, роблю висновок, що використання квесту в освітньому процесі приносить позитивні результати.

Список використаних джерел:

1.Даниленко Л.Менеджмент інновацій в освіті/ Л.Даниленко-К:Шк.світ,2007- 120с.

2.Гриневич М.С. Медіаосвітні квести/М.С. Гриневич //вища освіта України.Вип.Педагогіка вищої школи:методологія,теорія,технології-К.Гнозис 2009-№3

3. Полат Е. С Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. Полат , М. Ю. Бухаркина , М. В. Моисеева , А. Е. Петров. – М.: Академия , 2000. – 254 с.

4. Сисоєва С. Педагогічні технології визначення, структура, проблеми впровадження [Електронний ресурс] / С. Сисоєва. – Режим доступу: http://www.archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npo/2002_4/Sysoyeva.pdf

5. Н.В. Ніколаєва. «Освітні квест-проекти як метод і засіб розвитку навичок інформаційної діяльності учнів».

Додаток 1

Методичний квест «10 ключових компетентностей»

Підготувала :заступник директора

Совенко Л.В.

Мета :ознайомити педагогів закладу з 10 ключовими компетентностями, які вони формують у гуртківців на кожному занятті у формі гри-квесту, отримати навички проведення заняття –квесту,обговорити своє бачення впровадження даної форми в практику роботи з гуртківцями.

1. Вступ

У Концепція Нової української школи сказано так: «Сьогодні у нас є дві проблеми в навчанні. Перша – це перевантаженість предметами. Однозначно такого обсягу не може бути. І друга проблема – те, що ми даємо суто навчальний матеріал. Випускник нашої української школи не вміє застосувати набуті знання в житті. Він, як фарширована риба. Нібито і риба, але не плаває». Отже, метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Випускник нової школи – особистість, патріот, інноватор. Нові освітні стандарти ґрунтуються на рекомендаціях європейського парламенту та ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя.

Наші діти вчать багато теорії. Вивчають 10 років математику, а запитати випускника, скільки треба шпалер на оцю кімнату, більшість матимуть труднощі з обрахунками. Зміст освіти та її методика мають бути наближені до практики. Менше теорії, а більше практичного застосування в житті. Якщо ви подивитесь на клас, під час уроку 20% учнів активно працюють, ще 30% за цим активно спостерігають, але не виявляють активності, ще 30% спостерігають пасивно, а ще 20 % – майже бездіяльні. Виходить так, що вчитель 45 хвилин активно веде урок, а діти – просто спостерігачі. Це треба змінити. Якщо б ці 45 хвилин кожна дитина була в активному пошуку, то ефективність уроку була б набагато вищою. Тому постать вчителя є надзвичайно важливою. Учитель повинен не просто провести урок – 45 хвилин, а реалізувати його разом з учнями.

Тому сьогодні ми будемо не просто байдужими спостерігачами , а його активними учасниками. Адже форма проведення цього етапу – квест. Якщо ви втомилися від повсякденних буднів, робочих днів, хочеться нових емоцій, вражень, ласкаво просимо в реальну гру квест.

У ігровій формі ви матимете змогу ознайомитися з 10 ключовими компетентностями, які педагог формує на кожному занятті.

Для цього об’єднуємося в 3 команди та розходимося по локаціях.

(Локаціїя каб. №6)

Завдання 1 «Вірусна програма»  ( на столі)

Завдання:На аркуші є думки двох учнів, які змішались, потрібно їх привести до порядку:

«йде дощ», «який гидкий сьогодні день», «на вулиці сиро і похмуро», «знову треба йти до нудної школи», «мене обов´язково запитають те, що я вчора не вивчив», «мабуть, знову посварюсь з другом»; «йде дощ», «чудовий оснній день», «на вулиці дощова свіжість», «я обов´язково отримаю гарну оцінку, бо недарма вчора вчив уроки», «вчителі у школі найкращі», «друг у мене найвірніший». 

Який з двох учнів буде успішнішим? Чому?

(У другого учня мислення позитивне, він вміє бачити у будь-якій події, що трапилась або може трапитись, позитивні сторони).

Отримайте „ ключ” (цукерка,в якій вказано,де знаходиться наступне завдання).

Завдання 2 «Живе дерево»

Завдання: Вам потрібно виростити „живе дерево толерантності”.

Намалюйте „Живе дерево толерантності”. У вас є набір листочків , маркери. На гілках і листочках вашого дерева ви можете записати якості толерантної особистості. На виконання завдання 3 хвилини.

Отримайте „ ключ”(цукерка,в якій вказано,де знаходиться наступне завдання)

Завдання 3 «Зоряна карта»

Вона показує кожному з нас, що у нас є багато можливостей: все те, що робить нас унікальними, і все те, що об’єднує з іншими.
Завдання: Кожена команда отримує лист паперу і зірки. Ви повинні скласти „Зоряну карту”. Кожна зірка має бути названа на честь кожного з вас. Назву напишіть на зірці.
Висновок:Ми створили наш Всесвіт, у якому живемо. Наш будинок ми так само можемо назвати Всесвітом.


Отримайте „ ключ”(цукерка,в якій вказано,де знаходиться результат нашого пошуку)

Інформаційне повідомлення

«Ключові компетентності»

Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.

Уміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях.

Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

Інформаційно-цифрова компетентність

Упевнене та водночас критичне застосування інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, нави-чки безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

Уміння вчитися впродовж життя.

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

Спілкування іноземними мовами.

Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

Математична компетентність.

Культура логічного і алгоритмічного мислення. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних зав- дань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем

Ініціативність і підприємливість.

Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Вміння раціонально вести себе як споживач, ефективно використовувати індивідуальні заощадження, приймати доцільні рішення у сфері зайнятості, фінансів тощо.

Загальнокультурна компетентність.

Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. •

Екологічна грамотність і здорове життя.

Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середо- вища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Соціальна та громадянська компетентності.

Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, в сім’ї, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. Повага до закону, дотримання прав людини і підтримка соціокультурного різноманіття.

Додаток 2

Районна квест –гра «Ми –команда»

Мета. формувати у старшокласників активну життєву установку, навички моделювання, планування та рефлексії, створити умови для осмислення учнями власної системи цінностей, усвідомлення себе, як суб'єкта життєвих ситуацій, розвивати комунікативні навички, вміння слухати та розуміти своїх товаришів по команді,бути впевненими та активними.

Категорія учасників:лідери дитячих обєднань шкіл району (8 - 10 клас)

Умови гри-квесту.

За умовами педагоги-організатори готують 5 локацій для гри(обладнання,завдання,наочність). Завдання гри спрямовані на розвиток вміння працювати в команді,розвиток лідерських якостей учасників (10 завдань,які включають в себе – назву команди,та ідею квесту,як наприклад, закрита кімната. Вже по самій назві зрозуміло, де проводиться дане змагання. Його суть полягає в тому, що учасники за допомогою підказок повинні знайти ключ, щоб вибратися з кімнати).

Тривалість гри - 60 хв.

Модератори гри знаходяться в кімнаті,разом з командою,роблять фото,відео зйомку ходу гри,аналіз виконання завдань командою,оцінюють рівень участі, активності кожного гравця і команди вцілому. Та не втручаються у процес виконання завдань.

(У модераторів в наявності : мобільні телефони для зйомки,фото,відео апаратура,ноутбук,форми для оцінювання.)

Перед початком гри лідери збираються в залі, та об’єднуються в 5 команд. Кожен учасник команди отримує номер(від 1 до 10),який закріплюється на одязі. Потім команди розходяться по кімнатам (локаціям) , які зарані підготували педагоги-організатори та протягом 1 години виконують завдання. Через годину всі команди зустрічаються в залі. Проходить обговорення гри, команди отримують солодкі призи. Учасники мають змогу переглянути цікаві моменти квесту у фоторепортажі з місця подій.

Локація 1. (КЗШ 93,111,46,57), Локація 2. (КЗШ 97,36,62,КПЛ)

Локація 3.(КЗШ 44,52,86,34), Локація 4. (КЗШ 112,КГ 49,КСШ 71,КОЛІ), Локація 5. (КЗШ 32,33,121,125,126).

Форма для оцінювання

Команда______________________________________________

Активна участь у виборі назви команди_______________________________________________

Активна участь у пошуках відповідей на питання_______________________________________________

Пасивна участь у грі___________________________________________________

Найактивніший учасник_________________________________

Список команди_____________________________________

з\п

Прізвище ,імя

Школа ,клас

Примітки

1.

2.

Модератори:

Додаток 3

Конспект гурткового заняття

ансамблю народного танцю«Веселка» ( молодша група №3)

Дата проведення: 20.11.2018

Підготувала : Крамбергер І.О.

Тема заняття: закріплення вивчених раніше рухів розминки. Розучування танцювальних елементів польки.

Мета заняття: прививати інтерес до хореографічного мистецтва,закріпити вміння виконувати традиційні рухи розминки,вчити правильно виконувати елементи рухів польки, розвивати акторські здібності дітей, виховувати почуття колективізму,лідерські якості гуртківців.

Форма проведення заняття : гра-квест

Обладнання:малюнки, кульки, музичний супровід.

Хід заняття

1.Вступна частина - 5 хв.

 • інструктаж з БЖД

 • повідомлення теми та мети заняття

2.Розминка у формі квест – гри - 30 хв.

Керівник: Добрий день, діти. Сьогодні у нас незвичне заняття, а заняття – гра. Діти виконують уклін в характері українського танцю.

Звучить музика, починається хід по колу. Під час розминки по колу керівник звертає увагу дітей на конверт (підказка)

Керівник: Діти, погляньте, а що це за конверт біля дверей?

Давайте поглянемо що в ньому. В ньому багато малюнків. Цікаво що вони позначають? Правильно. Це завдання , які треба виконати.

(Діти виконують вправи по колу: виконати рухи,які нагадують рухи тварин, що на малюнках : «Ведмідь», «Качечка», «Зайчик», «Коник».

Керівник: Діти, ви молодці. Хто із вас уважний та побачив ще невідомі предмети в нашій кімнаті? (в кутку велика квітка). Подивіться яка чудернацька квіточка. І листочки зовсім незвичні. Тут теж малюнки. А вам потрібно виконати завдання, як в казці про «Квітку – семицвітку»?

Готові?

(Діти виконують вправи по колу: «Книжечка» (нахили), «Силач»(нахили з віджиманням, «Релеве», «Соте», «Порт де брас»).

Керівник: І з цим завданням ми впорались. Погляньте назад на ці кольорові кульки. Візьміть кожен по кульці. Що незвичного в них? (завдання в середині кульок).Ми ще не всі рухи розминки виконали. Давайте візьмемо ці кульки і знайдемо наступні завдання.

(Діти беруть кожен по кульці, лопають їх і знаходять наступні малюнки.)

Керівник: Всі малюнки схожі лише підписані не однаково. Ось ця хуртовина в Україні, а це – Торнадо в Америці, а ця невіхта – у Європі була. Я зрозуміла! Ці вітри, урагани обертаються так само швидко , як і наші оберти по діагоналі. Ну що, готові? (Оберти по діагоналі:

«Переступання в оберті», «Бігунець», «Підскоки в оберті», «Український біг», «Шене», «Колесо», «Крок польки»).

Керівник: Які ви молодці! І з цим завданням впорались! Але мені здається , що має бути ще якесь завдання. Бо в нашій розминці не вистачає рухів.

(Один з присутніх гостей дає смачний пиріг в якому стирчать шпажки із прапорцями на яких завдання). Це і є наше останнє завдання.

Керівник: Тож розпочнемо. Зайняти свої точечки на середині залу. Діти виконують по – черзі : «Оберт – переступання», «Присядку українську», «Білоруський оберт», «Крокодильчик», «Російський оберт», «Підсічку» та «Млинок».

Тренувальні вправи у нас закінчились. Ми впорались і з цим завданням та закінчили нашу розминку. Давайте подякуємо нашим гостям, що мали змогу побачити та зробити висновки, чи добре ви володієте танцювальними рухами. Діти виконують уклін в українському характері.

Керівник: А зараз у нас солодка перерва. Хто гарно працював – заслуговує солодкий приз (Діти пригощаються пирогом).

3. Перерва (10 хв.)

4.Основна частина - 25 хв.

Розучування, повторення теоретичних та практичних знань.

5.Заключна частина - 15 хв.

6.Підсумок заняття - 5 хв.

Додаток 4

КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ

гуртка «АВАНГАРД» (МОЛОДША ГРУПА)

Дата проведення: 10.11.18

Тема: Закріплення вивчених раніше рухів з розминки. Розучування танцювальних елементів.

Мета заняття:познайомити учнів з танцювальними елементом - притупування однією ногою; формувати правильну поставу;сприяти розвитку пластичності, гнучкості, м'язового тонусу, почуття ритму; розвивати творчі здібностей (артистичність і здатність до імпровізації,виховувати лідерські якості .

Форма проведення: заняття - квест

Обладнання: малюнки, музичний супровід.

Хід заняття

 1. Вступна частина (5 хв.):

 • інструктаж з БЖД

 • повідомлення теми та мети заняття

 1. Розминка у формі квесту ( 40 хв.):

Керівник: Добрий день , діти. Сьогодні у нас не звичайне заняття,а заняття -гра. Звучить музика,діти виконують реверанс. Починається ходьба по колу.

Під час розминки по колу, керівник звертає увагу дітей на книгу(підказка).

Керівник: Погляньте діти , що ви бачите на підвіконні?(книга)

Керівник: Правильно – це книга,а подивіться що то за книга? В ній є малюнки.

Відповіді дітей (малюнки тварин).

Керівник: Правильно – це завдання,які треба виконати . Діти,покажіть як рухаються тваринки з малюнків ? («Ведмідь», «Качечка»).

Керівник: (підказка) Подивіться, куди показує стрілочка на підвіконні?

Відповідь дітей.

Керівник: Так ,це теж підказка. Ідемо за стрілочкою і знаходимо ще підказки. Що в нас тут зображено?

Відповіді дітей.

Керівник: Так ,це теж малюнки,в яких сховані підказки вправ, які потрібно виконати. («Книжка», «Ножиці», «Човен», « Метелик», «Телефон»)

Звучить музика. Діти виконують вправи на підлозі.

Керівник: Завдання виконане,молодці. (Підказка) Куди вказують наступні знаки?

Відповіді дітей.

Керівник: Так це мабуть теж завдання. Треба його відгадати,та виконати.

(Діти виконують вправи «Колечко», «Корзинка»).

Керівник: Молодці діти,але мені здається,що має бути ще якісь завдання, бо у нашій розминки не вистачає вправ. (Діти вдішукують конверт з наступним завдання)

Керівник: Це і є наші завдання. Як ви вважаєте,що це за вправи?

Відповіді дітей.

(Звучить музика. Діти виконують вправи «Берізка», «Равлик». Керівник хвалить дітей.)

Керівник: Вправи на килимку в нас закінчилися, ви впорались із цим завданням.

Керівник: ( Підказка) пропонує пошукати завдання у роздягальні.

Діти знаходять та відгадують ,які вправи їм потрібно виконати.

(Звучить музика. Діти виконують вправу «Шпагат». Потім шикуються на вправу по діагоналі «Колесо» ).

Керівник: Ми закінчили нашу розминку. Діти виконують реверанс. Зараз в нас не велика перерва,будь ласка відпочиньте.

3.Основна частина

Розучування, повторення теоретичних та практичних знань.

4.Заключна частина

Загальний підсумок заняття.

Квест «Ми –команда»

Методичні квести

Заняття - квести

26

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.