• Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Фізика
 • Наукова стаття "РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ»

Наукова стаття "РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ»

Опис документу:
Стаття присвячена з`ясуванню можливостей електронного навчального середовища враховувати індивідуальні особливості студентів під час вивчення методичних дисциплін.Навчальне середовище – це система, створена для забезпечення досягнення цілей навчання, структура і складові якої формуються у відповідності до сучасного рівня розвитку педагогічної науки і можливостей матеріального забезпечення

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

УДК: 371.31 Д. С. СИДОРЕНКО

РЕАЛІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ

ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

«МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ»

Стаття присвячена з`ясуванню можливостей електронного навчального середовища враховувати індивідуальні особливості студентів під час вивчення методичних дисциплін.

Ключові слова: індивідуальний підхід, електронне навчальне середовище.

The article is sanctified to finding out of possibilities of electronic educational environment to take into account the individual features of students during the study of methodical disciplines.

Keywords: individual approach, electronic educational environment.

Швидкий розвиток суспільства, його інформаційно-технологічної бази сприяли удосконаленню комп’ютерної техніки, технологій програмування та, як наслідок, появі нових засобів зв’язку, розвитку й застосуванню нових інформаційно-комунікаційних технологій та засобів навчання в навчально-виховному процесі. Вже зараз ми можемо спостерігати таку картину, коли студенти, викладачі, адміністратори освіти спілкуються, вилучають або розшукують необхідну інформацію, користуючись послугами Інтернету, не зважаючи на обмеження кордонами будь-яких країн світу. Віртуальне середовище невілює такі поняття, як кордони та надає можливість навчатися дистанційно за допомогою сучасних засобів надання й отримання інформації [1].

Впровадження особистісного підходу передбачає необхідність врахування індивідуальних особливостей студентів; одним із засобів його реалізації під час вивчення методичних дисциплін є електронне навчальне середовище (ЕНС), тому його розробка є актуальною.

Зазначимо, що навчальне середовище – це система, створена для забезпечення досягнення цілей навчання, структура і складові якої формуються у відповідності до сучасного рівня розвитку педагогічної науки і можливостей матеріального забезпечення [1].

ЕНС сприяє реалізації індивідуального підходу до студентів тим, що при такому підході враховуються їх вікові та індивідуальні особливості. Юнаки розуміють вже пряму, відкриту постановку завдань в конкретних видах корисної діяльності, вони є активними та ініціативними. Однак, ця активність, прагнення до самостійності повинні бути добре організовані педагогом. Студентів відрізняє зростаюче прагнення до самостійності. Спираючись на цю особливість, ми й вирішили розробити електронне навчальне середовище, де студенти можуть самостійно отримувати нові знання та навчатися.

У процесі дослідження нами з’ясовано, що ЕНС має специфічні властивості, а саме:

1) гнучкість і адаптивність навчального процесу до потреб і можливостей студентів, які, в основному не відвідують регулярних занять, а працюють у зручний (як для викладача, так і для студента) для такої роботи час у зручному місці й зручному темпі;

2) модульність побудови навчальних програм;

3) нова роль викладача: викладач координує навчально-пізнавальний процес, коригує курс, який викладає, керує навчальними проектами, перевіряє поточні завдання, консультує при складанні індивідуального навчального плану, керує навчальними групами взаємопідтримки тощо;

4) спеціалізовані форми контролю якості навчальних досягнень: традиційні форми контролю якості освіти та дистанційні (співбесіди, практичні, курсові та проектні роботи, екстернат, робота в середовищі комп’ютерних інтелектуальних тестових систем тощо);

5) використання спеціалізованих засобів навчання [2].

Науковці підкреслюють, що результатом застосування ЕНС є індивідуалізація навчання – студенти отримують лише те, що їм потрібно, засвоюючи знання у бажаному темпі.

До переваг навчання, що проводиться з використанням технологій електронного навчання відносять:

 • Персоніфікація. Слухач навчання, що проводиться з використанням технологій електронного навчання, може самостійно: визначити швидкість вивчення навчального матеріалу; визначити, коли він хоче проходити навчання; визначити які саме розділи навчального матеріалу і в якій послідовності йому необхідно вивчити.

 • Можливість проходження навчання без відриву від виробництва.

 • Можливість комбінування навчального контенту для формування різноманітних навчальних програм, адаптованих під конкретного учня.

 • Можливість отримати набагато більше інформації необхідної для оцінки знань, навичок і умінь, отриманих в результаті проведеного навчання.

 • Можливість його використання для проведення навчання осіб, які мають обмежені можливості.

 • Підвищує пізнавальну активність учнів за рахунок різноманітної відео- та аудіо-інформації [3].

До недоліків навчання, що проводиться з використанням технологій електронного навчання, слід віднести:

 • Складність внесення оперативних змін у випадку, якщо навчання вже почалося.

 • Необхідність формування додаткової мотивації у слухачів навчання, що проводиться з використанням технологій електронного навчання, порівняно з іншими формами навчання.

 • Висока залежність від технічної інфраструктури. Збій в інфраструктурі може привести до зниження ефективності чи взагалі зриву навчання.

 • Відсутність достатньої кількості фахівців у сфері технологій електронного навчання [3].

Врахувавши переваги й недоліки ЕНС, нами було розроблено ЕНС «Методика навчання фізики», призначене для індивідуальної методичної підготовки майбутніх учителів фізики.

Структура даного навчального середовища складається з восьми розділів, які мають наступні назви:

 1. Методика навчання фізики (МНФ);

 2. Практикум з розв’язування фізичних задач (ПРФЗ);

 3. Шкільний фізичний експеримент (ШФЕ);

 4. Фізичний практикум у профільній школі (ФППШ);

 5. Основи методичної діяльності учителя фізики (ОМД УФ);

 6. Проектування навчальних середовищ з фізики (ПНСФ);

 7. Навчальна практика;

 8. Виробнича (педагогічна) практика.

Кожен з розділів можна використовувати при вивченні методичних дисциплін. Наприклад, при вивченні дисципліни «Шкільний фізичний експеримент» студент в нашому навчальному середовищі може знайти: методичні вказівки до лабораторних робіт; творчі індивідуальні завдання; контрольне тестування. В розділі «Практикум з розв’язування фізичних задач»: теоретичні відомості; алгоритми та приклади розв’язування задач; задачі для самостійного розв’язання.

Отже, дане навчальне середовище легке у використанні, воно вже апробоване у процесі навчання студентів і є корисним інструментом для набуття методичної компетентності майбутніми вчителями фізики.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч. посіб. / Н. П. Волкова. - К. : „Академія”, 2006. - 255 с. 2. E-learning или дистанционное обучение. [Електроні дані]. - Режим доступу : http://e- college.ru/elearning. 3. Зборовский Г. Самообразование - парадигма XXI века / Г. Зборовский, Е. Шуклина. - 2003. - №5. - С. 25 - 32.

 2. Education World: Educators Battle Over Calculator Use [Electronic resource] // Education World. – Mode of access : http://www.educationworld.com/ a_curr/curr072.shtml

 3. e-Learning / Е-Софт Девелопмент [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу : http://www.web-learn.ru/

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФІЗИКИ залишилося:
0
1
міс.
2
4
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!