і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Перегляд
матеріалу
Отримати код

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

8.

9.

1

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,3

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає про особливості німецького Прос-

вітництва, короткі відомості про життя і

творчість Й.В.Гете;

-визначає роль митця в історії Просвітництва;

головну думку твору, різні варіанти

її інтерпретації (а саме: за страхом хлопчика,

його маренням криється: одвічна боротьба

життя зі смертю; зіткнення романтичного (фан-

тастичного) та реалістичного світосприйняття);

композицію балади;

-виразно читає (в тому числі в особах) баладу

«Вільшаний король» і аналізує її, звертаючи

увагу на співіснування, переплетіння в ній

реального (батько з сином у лісі, вітер, шум де-

рев) і фантастичного (вільшаний король, його

доньки і т.ін.) світів;

-називає особливості балад; відмінності літе-

ратурної балади від фольклорної; символи ба-

лади «Вільшаний король»;

-пояснює нове розуміння природи в Й.Гете (природа – це джерело та основа життя, діяль-

ності та творчості);

-використовує різні види читання (ознайом-

лювальне, навчальне);

уміє перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання схеми «Порівняльний аналіз перекладів балади Й.Гете»);

-висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в баладі;

-аргументує свою точку зору щодо проблема-

тики балади прикладами і цитатами з тексту.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2

Ключові та предметні компетентності:

-виразно читає вірші «Травнева пісня» і

«Прометей»;

-визначає роль пейзажу у вірші «Травнева піс-

ня»; тему та ідею віршів «Травнева пісня» і

«Прометей»; спільні ознаки у розумінні образу

Прометея в давньогрецького митця Есхіла і по-

ета доби Просвітництва Й.В.Гете;

-знаходить епітети та метафори у вірші

«Травнева пісня», пояснює їх роль у творі;

-називає спільне між віршем «Травнева пісня»

та народною піснею;

-переказує міф про Прометея;

-аналізує образ Прометея у вірші Й.В.Гете;

-пояснює, в чому полягає велич подвигу Про-

метея; суть протистояння титана і Зевса; як в

образі Прометея втілився просвітницький

ідеал людини;

-уміє перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання схеми «Мікротеми у

творі «Прометей»);

-висловлює особисте ставлення до Прометея;

-доводить, що образ Прометея належить до

«вічних образів» мистецтва;

-порівнює оригінал і художні переклади (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

Й.В.Гете. Роль Й.В.Гете в

історії Просвітництва.

Нове розуміння природи у ліриці Й.В.Гете.

«Вільшаний король».

Міфологічний зміст

образів вірша.

Й.В.Гете.«Травнева піс-

ня». Ідея кохання і щастя у вірші, ознаки фолькло-

ру. Вірш «Прометей». Во-

лелюбні мотиви та проти-

стояння образів персона-

жів. Образ Прометея.

Просвітництво та його особливості; балада та її ознаки; символ, реальність і фантастика, пейзаж у літературі.

Лірика та її жанри, ліричний герой, пейзаж у

літературі, література і фольклор.

«Вічний образ», подвиг, символ.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Популяризація Просвітництва на теренах України. Харківський уні-верситет (1827рік –Й.В.Гете – почесний член ученої ради).

Перекладачі:М.Зеров, М.Бажан, М.Лукаш,М.Рильський, М.Терещен-ко, Є.Дроб’язко, Д.Загул, В.Стус, Й.Левицький, Б.Грінченко, П.Куліш, І.Вирган.

В.Коптілов про українські переклади балад Й.Гете.

Образ Прометея в поезії Т.Шевчен-ка, Л.Українки, І.Франка, М.Рильсь-кого, П.Тичини, А.Малишка.

П.Гулак-Артемовський – переспів балади Й.Гете «Рибалка».

І.Франко про Й.В.Гете – статті «Слівце критики» - 1876р.; «Літературні письма» - 1876р.

«Із секретів поетичної творчості – 1898р.;

«Історія української літератури. Часть перша. Від початків письмен-ства до Івана Котляревського» - 1909р.

І.Качуровський – дослідження «Відгуки творчості Гете в поезії Ю.Клена».

Портрети Й.В.Гете: худ. Й.Г.Тішбейн «Й.В.Гете»(кінець

ХVІІІст.); худ.О.Кіпренський «Й.В.Гете».

Ілюстрації: Г.Плюддемана та Г.Доре до балади Й.В.Гете «Вільшаний король»; малюнки Й.В.Гете.

Живопис: М.Врубель «Пан»; Тиціан «Покарання титана»; Бронзіно «Прометей»; Йорданс «Закутий Прометей»; Г.Фюгер «Прометей несе вогонь людям»; П.Рубенс «Проме-

тей закутий»; Д.ван Бабюрен «Гефест заковує Прометея».

Скульптура: пам’ятник Й.Гете і Ф.Шиллеру перед Націо-нальним театром у Веймарі (скульптор Ернст Рітшель), 1857р.; пам’ятник Й.Гете і Ф.Шиллеру в м.Ірак’юс в США; пам’ятник Й.В.Гете в Берліні; Ф.Гордєєв «Прометей»; Н.С.Адам «Прометей закутий»; П.Меншип – фонтан «Про-

метей»(Нью-Йорк); Д.Хмаладзе – пам’ятник Прометею у Тбілісі (Грузія-2007р.); пам’ятник Прометею на Орлиній скелі (Агурська ущелина, Кавказ, Росія).

Музика: О.Скрябін «Прометей» («Поема вогню») – симфонічна поема; Х.Перрі «Визволення Прометея» - хорова кантата; Л.ван Бетховен «Творіння Прометея» -увертюра до балету; Г.Форе «Прометей» - симфонія; Ф.Ліст «Прометей» - симфонічна поема; Ф.Шуберт – близько 70 пісень на вірші Й.Гете, серед яких славетний «Вільшаний король».

Театр: Й.В.Гете – керівник веймарського придворного театру.

Відеоресурси: «You Tube» - «Травнева пісня»; ідея кохання й щастя в «Травневій пісні» Й.Гете; «Гете як поет і натура-ліст»; ода Й.В.Гете «Прометей» -

svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_iz_zar_lit/9...j_v.../18-1-0-971.

Порівняння оригіна-лів і художніх перек-

ладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями

іноземною мовою).

Сонет Ф.Петрарки №61 («Травнева піс-

ня»); трагедія Есхіла «Прометей закутий», античний міф про Прометея.

Данська народна піс-ня «Дочка короля ельфів».

Географія, історія,

німецька мова, українська література,

образотворче мистецтво (вчення Й.Ге-

те про кольо-ри); біологія (міжщелепна

кістка); ботаніка (ви-

сунув гіпоте-зу про мета-морфозу; увів поняття «мор-фологія»).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.
 • Додано
  10.08.2018
 • Розділ
  Зарубіжна література
 • Клас
  9 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  88
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  GQ538919
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь