Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

8.

9.

1

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,3

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає про особливості німецького Прос-

вітництва, короткі відомості про життя і

творчість Й.В.Гете;

-визначає роль митця в історії Просвітництва;

головну думку твору, різні варіанти

її інтерпретації (а саме: за страхом хлопчика,

його маренням криється: одвічна боротьба

життя зі смертю; зіткнення романтичного (фан-

тастичного) та реалістичного світосприйняття);

композицію балади;

-виразно читає (в тому числі в особах) баладу

«Вільшаний король» і аналізує її, звертаючи

увагу на співіснування, переплетіння в ній

реального (батько з сином у лісі, вітер, шум де-

рев) і фантастичного (вільшаний король, його

доньки і т.ін.) світів;

-називає особливості балад; відмінності літе-

ратурної балади від фольклорної; символи ба-

лади «Вільшаний король»;

-пояснює нове розуміння природи в Й.Гете (природа – це джерело та основа життя, діяль-

ності та творчості);

-використовує різні види читання (ознайом-

лювальне, навчальне);

уміє перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання схеми «Порівняльний аналіз перекладів балади Й.Гете»);

-висловлює особисте ставлення до проблем, що порушуються в баладі;

-аргументує свою точку зору щодо проблема-

тики балади прикладами і цитатами з тексту.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2

Ключові та предметні компетентності:

-виразно читає вірші «Травнева пісня» і

«Прометей»;

-визначає роль пейзажу у вірші «Травнева піс-

ня»; тему та ідею віршів «Травнева пісня» і

«Прометей»; спільні ознаки у розумінні образу

Прометея в давньогрецького митця Есхіла і по-

ета доби Просвітництва Й.В.Гете;

-знаходить епітети та метафори у вірші

«Травнева пісня», пояснює їх роль у творі;

-називає спільне між віршем «Травнева пісня»

та народною піснею;

-переказує міф про Прометея;

-аналізує образ Прометея у вірші Й.В.Гете;

-пояснює, в чому полягає велич подвигу Про-

метея; суть протистояння титана і Зевса; як в

образі Прометея втілився просвітницький

ідеал людини;

-уміє перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання схеми «Мікротеми у

творі «Прометей»);

-висловлює особисте ставлення до Прометея;

-доводить, що образ Прометея належить до

«вічних образів» мистецтва;

-порівнює оригінал і художні переклади (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями іноземною мовою).

Й.В.Гете. Роль Й.В.Гете в

історії Просвітництва.

Нове розуміння природи у ліриці Й.В.Гете.

«Вільшаний король».

Міфологічний зміст

образів вірша.

Й.В.Гете.«Травнева піс-

ня». Ідея кохання і щастя у вірші, ознаки фолькло-

ру. Вірш «Прометей». Во-

лелюбні мотиви та проти-

стояння образів персона-

жів. Образ Прометея.

Просвітництво та його особливості; балада та її ознаки; символ, реальність і фантастика, пейзаж у літературі.

Лірика та її жанри, ліричний герой, пейзаж у

літературі, література і фольклор.

«Вічний образ», подвиг, символ.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Популяризація Просвітництва на теренах України. Харківський уні-верситет (1827рік –Й.В.Гете – почесний член ученої ради).

Перекладачі:М.Зеров, М.Бажан, М.Лукаш,М.Рильський, М.Терещен-ко, Є.Дроб’язко, Д.Загул, В.Стус, Й.Левицький, Б.Грінченко, П.Куліш, І.Вирган.

В.Коптілов про українські переклади балад Й.Гете.

Образ Прометея в поезії Т.Шевчен-ка, Л.Українки, І.Франка, М.Рильсь-кого, П.Тичини, А.Малишка.

П.Гулак-Артемовський – переспів балади Й.Гете «Рибалка».

І.Франко про Й.В.Гете – статті «Слівце критики» - 1876р.; «Літературні письма» - 1876р.

«Із секретів поетичної творчості – 1898р.;

«Історія української літератури. Часть перша. Від початків письмен-ства до Івана Котляревського» - 1909р.

І.Качуровський – дослідження «Відгуки творчості Гете в поезії Ю.Клена».

Портрети Й.В.Гете: худ. Й.Г.Тішбейн «Й.В.Гете»(кінець

ХVІІІст.); худ.О.Кіпренський «Й.В.Гете».

Ілюстрації: Г.Плюддемана та Г.Доре до балади Й.В.Гете «Вільшаний король»; малюнки Й.В.Гете.

Живопис: М.Врубель «Пан»; Тиціан «Покарання титана»; Бронзіно «Прометей»; Йорданс «Закутий Прометей»; Г.Фюгер «Прометей несе вогонь людям»; П.Рубенс «Проме-

тей закутий»; Д.ван Бабюрен «Гефест заковує Прометея».

Скульптура: пам’ятник Й.Гете і Ф.Шиллеру перед Націо-нальним театром у Веймарі (скульптор Ернст Рітшель), 1857р.; пам’ятник Й.Гете і Ф.Шиллеру в м.Ірак’юс в США; пам’ятник Й.В.Гете в Берліні; Ф.Гордєєв «Прометей»; Н.С.Адам «Прометей закутий»; П.Меншип – фонтан «Про-

метей»(Нью-Йорк); Д.Хмаладзе – пам’ятник Прометею у Тбілісі (Грузія-2007р.); пам’ятник Прометею на Орлиній скелі (Агурська ущелина, Кавказ, Росія).

Музика: О.Скрябін «Прометей» («Поема вогню») – симфонічна поема; Х.Перрі «Визволення Прометея» - хорова кантата; Л.ван Бетховен «Творіння Прометея» -увертюра до балету; Г.Форе «Прометей» - симфонія; Ф.Ліст «Прометей» - симфонічна поема; Ф.Шуберт – близько 70 пісень на вірші Й.Гете, серед яких славетний «Вільшаний король».

Театр: Й.В.Гете – керівник веймарського придворного театру.

Відеоресурси: «You Tube» - «Травнева пісня»; ідея кохання й щастя в «Травневій пісні» Й.Гете; «Гете як поет і натура-ліст»; ода Й.В.Гете «Прометей» -

svitliteraturu.com/load/dopomoga_uchnju_iz_zar_lit/9...j_v.../18-1-0-971.

Порівняння оригіна-лів і художніх перек-

ладів (у фрагментах і цілісно за умови володіння учнями

іноземною мовою).

Сонет Ф.Петрарки №61 («Травнева піс-

ня»); трагедія Есхіла «Прометей закутий», античний міф про Прометея.

Данська народна піс-ня «Дочка короля ельфів».

Географія, історія,

німецька мова, українська література,

образотворче мистецтво (вчення Й.Ге-

те про кольо-ри); біологія (міжщелепна

кістка); ботаніка (ви-

сунув гіпоте-зу про мета-морфозу; увів поняття «мор-фологія»).

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Як підготувати успішну особистість: евристичні технології в освітньому процесі»
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.