і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Перегляд
матеріалу
Отримати код

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

60-61.

62.

2

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає основні відомості про життя і творчість Е.Сігела;

уміє використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань (повідомлення або презентації про життя і творчість Е.В.Сігела, «масову літературу»);

-переказує зміст повісті;

-називає імена композиторів, письменників та інших діячів, що згадані у творі, та пояснює, як цей контекст впливає на характеристику персонажів);

-аналізує композицію та жанрову своєрідність роману;

Пояснює, чому твір починається з фіналу історії;

-визначає елементи сюжету у творі; виокремлює головну та другорядну інформацію;

-використовує різні види читання (вибіркове, пошу-кове) під час аналізу ідейного змісту твору; українську мову як державну для духовного й культурного самовияву;

-проводить пошукову діяльність (інформація про нав-чальні заклади, які згадуються у творі, їхню історію та сучасну структуру; про композиторів, письменників та інших діячів, що згадані у творі);

-виявляє особливості молодіжної культури, відобра-жені в повісті (спосіб життя, спілкування, коло захоп-лень, одяг тощо); наводить приклади відповідної лек-сики з твору;

-характеризує образи головних героїв твору, порівнює їх; простежує особливості їхніх внутрішніх змін; аналі-зує складні життєві ситуації., в яких опинилися герої твору;

-порівнює погляди на життя Олівера та його батька; пояснює, чому вони не могли знайти спільну мову;

-перетворює інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми або таблиці «Порівняльна характеристика Олівера Берретта і Дженні Кавіллері»);

-формулює та обґрунтовує власну думку щодо моти-

ву вчинків героїв повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

-знаходить художні засоби створення образів у творі;

особливості індивідуального стилю митця;

-створює власну інтерпретацію художнього образу;

-знає українські переклади творів письменника.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-визначає тему та ідею твору;

-уміє виявляти та аналізувати філософські, моральні та соціальні проблеми твору (життя і смерть, любов і відданість, батьки і діти, гуманізм, дружба і милосер-дя, щастя, багатство і бідність, соціальна нерівність); їхній зв’язок з актуальними проблемами суспільства та існування людини;

-уміє перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми або таблиці «Теми та проблеми повісті Е.Сігела «Історія кохання»);

-висловлює власну думку щодо суспільних питань, уміє критично оцінювати тексти соціально-політично-го змісту;

-пояснює, проти яких негативних рис у людських ха-рактерах і явищ у житті суспільства спрямований твір та яку виховну функцію виконує;

-знаходить реалістичні та романтичні елементи в текс-ті; ознаки належності до «масової літератури»;

-створює тексти (твори-мініатюри), висловлюючи

власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та викорис-

товуючи відповідні зображально-виражальні засоби;

рецензію (усну або письмову) на твір;

-знає телевізійні постановки-інтерпретації роману

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;

-висловлює власні судження щодо проблем, пов’яза-

них із інтерпретацією повісті, аргументуючи свою

точку зору прикладами і цитатами з тексту;

-розкриває значення мистецтва (в тому числі й худож-

ньої літератури) для становлення особистості, життя

людства.

Ерік Вольф Сігел (1937-2010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента,

сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта.

Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

Повість, реалізм, романтизм, ху-дожній образ, образна система, художні засоби, антитеза, худож-ня деталь, гумор, толерантність,

бестселер, белетристика.

Реалізм і його особливості, ро-мантизм і його риси, тема, ідея, «масова література» та її ознаки,

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: О.Терех, М.Пінчевський.

Портрети – фото Е.В.Сігела.

Ілюстрації до повісті «Історія кохання» Євгена Котляра.

Відеоресурси: «You Tube» - фільм «Історія кохання» (сце-

нарій Е.Сігела, реж.А.Гіллер, 1970р.);

https://www.livelib.ru/autor/164034-erik-sigal

https://www.kinonews.ru/person 10583/erich-sigel

Експрес урок: Історія кохання Еріка Сігела - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=F8HkJjkKJRY;

Радіовистава «Історія кохання» – Ерік Сігел.


В.Шекспір «Ромео і Джульєтта».

Г.Квітка-Основ’яненко «Маруся».

М.Коцюбинський «До-

рогою ціною» (сила ко-хання).

Географія, історія, українська літерату-ра, психологія.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.
 • Додано
  10.08.2018
 • Розділ
  Зарубіжна література
 • Клас
  9 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  70
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  SO722652
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь