Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

60-61.

62.

2

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає основні відомості про життя і творчість Е.Сігела;

уміє використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань (повідомлення або презентації про життя і творчість Е.В.Сігела, «масову літературу»);

-переказує зміст повісті;

-називає імена композиторів, письменників та інших діячів, що згадані у творі, та пояснює, як цей контекст впливає на характеристику персонажів);

-аналізує композицію та жанрову своєрідність роману;

Пояснює, чому твір починається з фіналу історії;

-визначає елементи сюжету у творі; виокремлює головну та другорядну інформацію;

-використовує різні види читання (вибіркове, пошу-кове) під час аналізу ідейного змісту твору; українську мову як державну для духовного й культурного самовияву;

-проводить пошукову діяльність (інформація про нав-чальні заклади, які згадуються у творі, їхню історію та сучасну структуру; про композиторів, письменників та інших діячів, що згадані у творі);

-виявляє особливості молодіжної культури, відобра-жені в повісті (спосіб життя, спілкування, коло захоп-лень, одяг тощо); наводить приклади відповідної лек-сики з твору;

-характеризує образи головних героїв твору, порівнює їх; простежує особливості їхніх внутрішніх змін; аналі-зує складні життєві ситуації., в яких опинилися герої твору;

-порівнює погляди на життя Олівера та його батька; пояснює, чому вони не могли знайти спільну мову;

-перетворює інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми або таблиці «Порівняльна характеристика Олівера Берретта і Дженні Кавіллері»);

-формулює та обґрунтовує власну думку щодо моти-

ву вчинків героїв повісті, аргументуючи свою точку зору прикладами і цитатами з тексту;

-знаходить художні засоби створення образів у творі;

особливості індивідуального стилю митця;

-створює власну інтерпретацію художнього образу;

-знає українські переклади творів письменника.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-визначає тему та ідею твору;

-уміє виявляти та аналізувати філософські, моральні та соціальні проблеми твору (життя і смерть, любов і відданість, батьки і діти, гуманізм, дружба і милосер-дя, щастя, багатство і бідність, соціальна нерівність); їхній зв’язок з актуальними проблемами суспільства та існування людини;

-уміє перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми або таблиці «Теми та проблеми повісті Е.Сігела «Історія кохання»);

-висловлює власну думку щодо суспільних питань, уміє критично оцінювати тексти соціально-політично-го змісту;

-пояснює, проти яких негативних рис у людських ха-рактерах і явищ у житті суспільства спрямований твір та яку виховну функцію виконує;

-знаходить реалістичні та романтичні елементи в текс-ті; ознаки належності до «масової літератури»;

-створює тексти (твори-мініатюри), висловлюючи

власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та викорис-

товуючи відповідні зображально-виражальні засоби;

рецензію (усну або письмову) на твір;

-знає телевізійні постановки-інтерпретації роману

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва;

-висловлює власні судження щодо проблем, пов’яза-

них із інтерпретацією повісті, аргументуючи свою

точку зору прикладами і цитатами з тексту;

-розкриває значення мистецтва (в тому числі й худож-

ньої літератури) для становлення особистості, життя

людства.

Ерік Вольф Сігел (1937-2010). «Історія одного кохання». Розповідь про зворушливе і трагічне кохання студента,

сина мільйонера, до дочки бідного італійського емігранта.

Проблеми життя і смерті, любові й відданості у творі.

Повість, реалізм, романтизм, ху-дожній образ, образна система, художні засоби, антитеза, худож-ня деталь, гумор, толерантність,

бестселер, белетристика.

Реалізм і його особливості, ро-мантизм і його риси, тема, ідея, «масова література» та її ознаки,

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: О.Терех, М.Пінчевський.

Портрети – фото Е.В.Сігела.

Ілюстрації до повісті «Історія кохання» Євгена Котляра.

Відеоресурси: «You Tube» - фільм «Історія кохання» (сце-

нарій Е.Сігела, реж.А.Гіллер, 1970р.);

https://www.livelib.ru/autor/164034-erik-sigal

https://www.kinonews.ru/person 10583/erich-sigel

Експрес урок: Історія кохання Еріка Сігела - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=F8HkJjkKJRY;

Радіовистава «Історія кохання» – Ерік Сігел.


В.Шекспір «Ромео і Джульєтта».

Г.Квітка-Основ’яненко «Маруся».

М.Коцюбинський «До-

рогою ціною» (сила ко-хання).

Географія, історія, українська літерату-ра, психологія.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
1
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!