Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

4.

5.

6.

7.

1

1

1

1

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає про життя і творчість Дж.Свіфта;

-знає історію написання твору;

-переказує зміст твору;

-визначає особливості сюжету і композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»;

-проводить паралель між пригодами, образа-

ми героїв давньої арабської казки і просвітниць-

кого роману;

-складає запитання за змістом прочитаної час-

тини твору;

-уміє читати, використовуючи різні види чита-

ння(ознайомлювальне, навчальне) під час ро-

боти зі статтею підручника про Дж.Свіфта;

діяти за алгоритмом (складати анкету або хро-

нологію життя письменника за статтею підруч-

ника).

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-визначає мету навчальної діяльності та спосіб

її досягнення;

-називає просвітницькі ідеї у романі;

-розповідає про державний устрій, закони та

звичаї Ліліпутії, війну між Ліліпутією та Бле-

фуску, її причини й наслідки, про життя Гуллі-вера у ліліпутів;

-порівнює закони ліліпутів із сучасними зако-

нами;

- характеризує образ Гуллівера як тип людини нового часу (активної, мислячої, енергійної);

-використовує різні види читання (вибіркове, пошукове) під час аналізу образу Гуллівера;

-виявляє художні засоби створення образу;

-перетворює інформацію з однієї форми в іншу (складання таблиць «Негативні й позитив-

ні особливості суспільно-політичного устрою

Ліліпутії», «Засоби створення образу Гулліве-ра»);

-висловлює особисте ставлення до проблем, що

порушуються у творі, аргументуючи свою точку

зору цитатами з тексту;

-уміє критично оцінювати тексти соціально-по-

ліричного змісту;

-створює текст (письмову характеристику ге-

роя), висловлюючи власні ідеї, спираючись на

досвід і почуття та використовуючи відповідні

зображально-виражальні засоби);

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в різних видах мистецтва;

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розкриває жанрову своєрідність роману (поєд-нання реалістичних елементів і соціальної фан-тастики);

-знаходить у творі елементи фантастики, визна-

чає їхню роль;

-читає, використовуючи різні види читання (пошукове, вибіркове) під час аналізу художніх особливостей твору);

-уміє перетворювати інформацію з однієї

форми в іншу (складання таблиці «Поєднання

жанрових різновидів у творі Дж.Свіфта»);

-висловлює власні думки, почуття, погляди про роль елементів фантастики у творі;

-уміє уникати дискримінації інших у ході спіл-

кування;

-пояснює актуальність роману в сьогоденні.

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-аналізує твір, звертаючи увагу на сатиричне

зображення англійської дійсності ХVІІІст.: Лі-

ліпутія – це Англія крізь зменшувальне скло са-

тири;

-дає визначення понять – сатира, гумор, іронія,

сарказм;

-знаходить у тексті приклади гумору, іронії, са-тири, сарказму, визначає їхні функції у творі;

-виявляє специфіку езопової мови Дж.Свіфт;

-уміє читати, використовуючи різні види чита-

ння (пошукове, вибіркове) під час аналізу ху-дожніх особливостей твору);

-перетворює інформацію з однієї форми в ін-шу (складання схеми «Використання засобів комічного у творі Дж.Свіфта»);

-порівнює, які вади людської вдачі висміяно у

вивчених у попередніх класах байках і оповідан-

нях та романі Дж.Свіфта.

Джонатан Свіфт (16671745). «Мандри Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія написання твору,

зумовлена інтересом сус-

пільства до географічних

відкриттів і пошуками

шляхів зміни суспільст-

ва.

Дж.Свіфт. «Мандри Гул-

лівера». Просвітницькі

ідеї у творі.

Образ Гуллівера як втіле-ння концепції нової люди-ни.

Дж.Свіфт. «Мандри Гул-лівера». Жанрова своє-

рідність роману (поєднан-

ння реалістичних елемен-

тів і соціальної фантасти-

ки).

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

Езопова мова.

Публіцистика, памфлет, просвітницький роман, реальне і фантастичне в літературі, гіпербола, літота, «ліліпут», види комічного.

Реальне і фантастичне в літературі, гіпербо-ла, літота, метафора, пародія.

Роман (соціальний, психологічний, пригод-ницький, історичний, фантастичний, детек-

тивний, родинно-побутовий, сатиричний, роман-подорож, роман-памфлет, роман-утопія). Реальне і фантастичне в літературі,

Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).

Езопова мова.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: Ю.Лісняк, Л.Турбацький, Т.Габбе, М.Іванов.

Л.Українка про роман Дж.Свіфта «Мандри Гуллівера».

Портрет Дж.Свіфта – худ.Ч.Джервес (1710р.); «Свіфт і Ванесса» - У.Фрайт (1881р.); портрет Дж. Свіфта в газеті «International Mag.» (1850р.).

Фото: Собор Св.Патрика в Дубліні; бюст Дж.Свіфта в Соборі Св.Патрика; Епітафія Дж.Свіфта самому собі (Собор Св.Свіфта); на-

стінний розпис у Бремені «Гуллівер у ліліпу-

тів».

Ілюстрації: будинок, в якому народився Дж.Свіфт (1865р.); ілюстрації Ч.Брока, В.Шев-

ченка, Ж.Гранвіля, графіка А.Слєпкова до ро-

ману Дж.Свіфта «Мандри Гуллівера»; малю-

нок на обкладинці зібрання творів Дж.Свіфта (1735р.) – Ірландія дякує Свіфту, і ангели дару-

ють йому лавровий вінок.

Музика: музика композитора Ральфа Рейдже-

ра (США) до американської екранізації рома-

ну «Мандри Гуллівера».

Фільми: «Мандри Гуллівера» Роба Леттерма-

на (США) – 2010р., в Україні – 2011р.; «Манд-

ри Гуллівера» (США, Великобританія) – 1996р

мультфільм «Мандри Гуллівера» (США) – 1939р.

«Синдбад-мореплавець»;.

Д.Дефо «Робінзон Крузо»; Сервантес

«Дон Кіхот», Ф.Рабле «Гаргантюа

і Пантагрюель».

Байки Езопа та І.Крилова. Оповідання А.П.Че-

хова.

Географія, історія,

англійська мова, українська література.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
1
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!