Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної

діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

57-58.

59.

2

1

Наскрізні лінії літературного компонента (НЛ):

НЛ-1.2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-розповідає основні відомості про життя і творчість Гарпер Лі, історію створення роману «Убити пере-смішника»;

-уміє використовувати інтернет-ресурси для отримання нових знань (повідомлення або презентації про життя і творчість Гарпер Лі); українську мову як державну для духовного й культурного самовияву;

-переказує зміст роману;

-аналізує композицію та жанрову своєрідність роману;

-визначає елементи сюжету у творі;

-розмірковує, чому письменниця вибрала оповідь від

особи дитини, що дає така форма оповіді (чесний, щи-рий погляд на те, що відбувається);

-використовує різні види читання (вибіркове, пошу-кове) під час аналізу ідейного змісту твору;

-перетворює інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми або таблиці «Елементи сюжету твору Г.Лі»; «Динаміка образів маленьких Фінчів у творі «Убити пересмішника»);

-характеризує образи головних героїв твору, порівнює їх; простежує особливості їхніх внутрішніх змін;

-формулює та обґрунтовує власну думку щодо моти-

ву вчинків героїв роману та до проблем, що порушу-ються у творі, аргументуючи свою точку зору прикла-дами і цитатами з тексту;

-знаходить художні засоби створення образів у творі;

особливості індивідуального стилю митця; реалістичні елементи в тексті;

-створює власну інтерпретацію художнього образу;

-знає прототипів персонажів; українські переклади творів письменника.

Наскрізні лінії літературного компонента (НЛ):

НЛ-1,2,3,4

Ключові та предметні компетентності:

-уміє виявляти соціальні проблеми та моральні ідеали твору Гарпер Лі, їхній зв’язок з актуальними пробле-мами суспільства та існування людини;

-розкриває зміст назви роману та епіграфу («Юристи, напевно, теж колись були дітьми» - Чарлз Лем; якого героя стосуються ці слова); значення мистецтва (в тому числі й ху-дожньої літератури) для становлення особистості, життя людства.

-перетворює інформацію з однієї форми в іншу (складання схеми або таблиці «Моральні ідеали та соціально-моральні проблеми твору Гарпер Лі «Убити пересмішника»);

-виявляє та аналізує, як у творі розкрито проблему дорослішання людини та інші соціальні і моральні про-блеми (соціальна нерівність, добро і зло, дружба і ми-лосердя, батьки і діти, родина та виховання; оточення, в якому ростуть діти; байдужість до тих, хто поряд із тобою; терпимість одне до одного; дискримінація, справедливість, повага до людських прав, неприми-ренність до будь-якого пригноблення людини люди-ною, насильства, несправедливості; толерантність);

-висловлює власну думку щодо суспільних питань, уміє критично оцінювати тексти соціально-політично-го змісту; судження щодо проблем, пов’язаних із інтер-

претацією роману, аргументуючи свою точку зору при-

кладами і цитатами з тексту;

-пояснює, проти яких негативних рис у людських ха-рактерах і явищ у житті суспільства спрямований твір та яку виховну функцію виконує;

-знаходить реалістичні елементи в тексті;

-створює тексти (твори-мініатюри), висловлюючи

власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та викорис-

товуючи відповідні зображально-виражальні засоби;

рецензію (усну або письмову) на твір;

-знає телевізійні постановки-інтерпретації роману

-вирізняє особливості зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва.

Гарпер Лі (нар. 1926). «Убити пересмішника».

Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю.

Моральні ідеали у творі.

Роман, автобіографічний роман, виховний роман, реалізм, тема, ідея, прототип, художній образ, образна система, художні засоби, антитеза, художня деталь, гумор, толерантність, дискримінація.

Реалізм і його особливості, епіг-раф, рецензія, расизм, нетерпи-мість, ксенофобія.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Перекладачі: М.Харенко,

Т.Некрич.

Портрети Гарпер Лі: Фото: Wikimedia Commons.

Ілюстрації до роману «Убити пересмішника» А.Ломаєва;

Ф.Фордема (комікс, 2017р.).

Фото: Гарпер Лі у 2007р.; Гарпер Лі поруч із президентом США Джорджем Бушем (молодшим); Гарпер Лі з викона-вицею головної ролі в фільмі «Убити пересмішника» Мері

Бедхем.

Музеї: музей книги Гарпер Лі «Убити пересмішника» в Алабамі (в старій будівлі суду, що стала моделлю суду в однойменній екранізації роману).

Відеоресурси: «You Tube» - фільм «Убити пересміш-

ника» (реж.Л.Малліган, 1962р., США); відео Телеканал

"Миколаїв". Автор рубрики "Тест 99". Гарпер Лі. «Убити пересмішника» - Ірина Федоровська;

https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/za-pivstolittya-movchannya (політичні паралелі, К.Янченко); фільми «Скандальна Я: історія Жаклін С’юзен» (1998), «Капоте» (2005), «Кепська слава» (2006) (письменниця – прототип характерів у цих фільмах).

 


Біблія, Г.Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома», М.Твен «Пригоди Тома Сойєра», В.Короленко «Діти підземелля».

Географія, історія, українська літерату-ра, психологія.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
4
міс.
0
3
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!