Наскрізні лінії та компетентності (ключові та предметні) на уроках зарубіжної літератури в 9 класі (за новою програмою).

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві у сприянні формуванню в учнів ключових та предметних компетентностей та у завданні реалізацій наскрізних ліній на уроках зарубіжної літератури. У розробках використані підручники за авторством О.М.Ніколенко та ін., В.В.Паращич та ін., Н.Р.Міляновської, календарно-тематичний план за авторством І.Л.Столій та ін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

з/п

Дата

Кіль-

кість

годин

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст навчального матеріалу. Тема уроку

Теорія літератури

1-2.

2

Наскрізні лінії літературного компонента

(НЛ): НЛ-2

Ключові та предметні компетентності:

-дає визначення поняття «жанр» і «стиль»;

-розуміє зв’язок жанру із родовим поділом лі-

тератури;

-називає жанри, які належать до родів (епос, лі-

рика, драма), а також міжродові утворення (пое-

ма, балада та ін.); складники стилю (тематика,

образотворчість, сюжетно-композиційні особли-

вості, поетична мова);

-визначає жанрові ознаки творів (на прикладі прочитаних текстів) та їх стильову своєрідність;

-розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій)

та індивідуальні (стилі письменників);

-знає складники стилю (тематика, образотвор-

чість, сюжетно-композиційні особливості, пое-

тична мова) та стильові напрями (бароко, класи-

цизм);

-порівнює окремі жанри в національних літе-ратурах (на прикладі прочитаних творів);

-розкриває особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів);

-уміє сприймати та розуміти інформацію дер-

жавною мовою, письмово тлумачити поняття,

висловлювати думки про виникнення жанрів та їх еволюцію, значення терміну «стиль»;

-перетворює інформацію з однієї форми в іншу (складання схем «Роди та жанри літератури»,

«Складники стилю»);

-використовує різні види читання (ознайомлю-

вальне, навчальне) під час роботи зі статтею

підручника.

ВСТУП.

Роди і жанри літератури.

Літературні жанри і стилі.

Перехідні явища в літера-

турі.

Літературні роди та жанри, міжродові утво-рення. Загальні стилі та індивідуальний стиль, складники стилю. Стильові напрями.

Українознавчий аспект

Культурологічний аспект

Елементи компаративістики

Міжпредметні зв’язки

Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжній літературах на етапах літератур- ного процесу.

Жанри і стилі як органічні елементи

культури. Загальне і національне в

структурі жанрів і стилів.

Специфіка жанрів у різних на-ціональних літературах (опові-дання, роман, сонет та ін.).

Розмаїття індивідуальних сти-лів митців (на прикладі прочи-

таних творів).

Географія, історія,

українська літерату-ра.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
3
дн.
2
2
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!