• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Дошкілля
  • НАПРЯМКИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ « Я САМ » - СКЛАДОВА БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

НАПРЯМКИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ « Я САМ » - СКЛАДОВА БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Опис документу:
Мета дошкільної освіти - сформувати базис особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності, різноманітності як сукупність чотирьох сфер життєдіяльності: "Природа" , "Культура", "Люди" ,"Я сам" Компетентність дошкільника у сфері "Я сам" - важлива передумова його особистісного становлення. Специфіка сфери "Я сам" обумовлена потрійною природою людського "Я", його фізичної, психологічної та соціальної сторін.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

НАПРЯМКИ ПРАВОВОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНИКІВ

СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

« Я САМ » - СКЛАДОВА БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Базовий компонент дошкільної освіти - зведення норм і положень, що визначають вимоги до рівня освідченості і вихованості дитини дошкільного віку (стандарти дошкільної освіти), було затверджено рішенням колегії Міністерства освіти України в 2012 році.

Стратегія Базового компонента відповідає Міжнародній конвенції про права дитини і спрямована на реалізацію положень Закону України "про освіту", Державних національних програм "Освіта" (Україна XXI століття) та "Діти У країни".

Мета дошкільної освіти - сформувати базис особистісної культури дитини через відкриття їй світу в його цілісності, різноманітності як сукупність чотирьох сфер життєдіяльності: "Природа" , "Культура", "Люди" ,"Я сам"

Компетентність дошкільника у сфері "Я сам" - важлива передумова його

особистісного становлення. Специфіка сфери "Я сам" обумовлена потрійною природою людського "Я", його фізичної, психологічної та соціальної сторін. Це визначило основні змістові лінії:

- формування системи знань дошкільника про своє тіло, його функціонування, здоров'я;

- розвиток елементарних уявлень про себе як носія свідомості та самосвідомості;

- становлення себе як соціальної істоти.

Кожна з цих ліній передбачає свій обсяг знань, умінні навичок, потреб, властивостей тощо. Так, компетентність у галузі фізичного Я становлять зняття дошкільника про своє тіло як ціле, вікові зміни організму, його живлення та загартування, гігієну тіла, здоров'я і хворобу, розвиток рухової активності, статеву диференціацію та ідентифікацію, безпеку, самоохорону, самозахист.

Компетентність у царині внутрішнього, психічного світу становлять уявлення дошкільника про пізнавальну активність, світ почуттів, цілеспрямовану діяльність, освоєння "Я", адекватну самооцінку, домагання визнання, психологічну стать, уявлення себе у часі - минулому, теперішньому, майбутньому, ставлення до своїх прав та обов'язків.

Компетентність у напрямі соціального "Я" становлять уявлення дитини дошкільного віку про необхідність сприймати себе в контексті відносин з іншими, розвинена потреба в контактах з однолітками й дорослими, соціальні мотиви спільної діяльності, регуляція поведінки і діяльності, моральні почуття.

Змістовна лінія "СОЦІАЛЬНЕ Я"

БЕЗПЕКА ОРГАНІЗМУ

ЗНАННЯ ПРАВИЛ ТА ЗНАКІВ

Уміє самостійно вирізняти основні небезпечні чинники довкілля. Знає правила безпечного перебування вдома, в дитячому садочку, на вулиці, на воді, на льоду, на спортивному майданчику.

Знає, як треба поводитися з незнайомими предметами та речовинами. Орієнтується у правилах поводження з незнайомими людьми вдома на вулиці. Знає основні запобіжні знаки, дорожнього руху, міського та залізничного транспорту, хімічної та пожежної безпеки, небезпеки ураження електрострумом тощо. Знає телефони основних служб допомоги (пожежної, міліції, медичної, газу), може ними скористатися. Знає людей, які можуть допомогти у критичній ситуації, вміє швидко до них звернутися. Має уявлення про основні правила поведінки в екстремальних умовах.

САМОДОПОМОГА

Уміє чинити ошр пропозиції запалити цигарку, спробувати алкогольного напою або наркотичної речовини. Може надати першу допомогу та самодопомогу у разі травми, носової кровотечі, опіку, укусів тварин чи комах, травмування. Володіє навичками особистої гігієни з метою запобігання респіраторним, шкірним та кишковим інфекціям; отруєнням, сонячним опікам; профілактики гельмінтозів та педикульозу.

ВІДЧУТТЯ МЕЖІ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

Вважає за неприпустиме заподіяти будь-якої шкоди собі або іншим. Розумно розпоряджається своєю силою, виявляє активність без агресивності, розуміє наслідки останньої для себе і тих навколо. Володіє навичками безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих.

Змістовна лінія "СОЦІАЛЬНЕ Я"

РОЗВИТОК СВІДОМОСТІ

Має уявлення про існування свого внутрішнього світу (думок, почуттів,

бажань, ставлень), виявляє інтерес до нього,

ПІЗНАВАЛЬНА АКТИВНІСТЬ

Має уявлення про роль пізнавальної активності власному розвитку, цікавиться особливостями свого сприймання, пам"яті, уяви, уваги, мислення. Здійснює елементарні мислитель ні дії (аналізує, порівнює, синтезує, узагальнює) . Володіє початковими формами дослідництва, експериментування,

винахідництва, формулює запитальні речення, робить спроби самостійно дошукатися відповідей. Елементарно вміє вивчати навколишній світ, радіє з відкриттів.

Емоції та почуття.

Орієнтуватися у назвах та специфіці проявів основних емоцій (інтересу, радості, подиву, горя, гніву, огиди, презирства, страху, сорому, провини), розрізняє прояви кожної з них. Встановлює причинно-наслідкові та смислові зв"язки між подіями життя, своїми переживаннями та виразом обличчя. Вміє передавати свої почуття мімікою, жестами, словами. Адекватно реагує на різні життєві ситуації, стримує негативні емоції, співвідносить характер емоційної поведінки з її наслідками для тих, хто поряд. Характеризується оптимістичним

світосприйманням, чутливістю, сприйнятливістю, з довірою ставиться до навколишнього світу. Вміє розрізняти моральні, інтелектуальні та естетичні почуття, називати основні з них, вживає ці назви в спілкуванні. Виявляє почуття приязні, жалю, відповідальності, безкорисливості, вдячності, любові у взаєминах з іншими.

Може передбачити результати своєї праці, їх значення для себе та людей, які поряд.

ДОВІЛЬНА ПОВЕДІНКА

Планує свої дії, має уявлення про елементарні життєві плани людини. Виявляє цілеспрямованість, певну незалежність від допомоги і керівництва дорослого, може відмовитись від неї, обійтися власними силами. Здатна досягати поставленої мети, не спрощує і не підміняє н, радіє своїм успіхам, відчуває гордість за те, що може чогось досягти. Уміє зробити вибір, прийняти рішення, взяти на себе елементарну відповідальність за його наслідки. Володіє первинними формами самостійності, цілеспрямованості, наполегливості, витривалості, рішучості, впевненості. Здатна стримувати свої бажання, довести недоцільність тих чи інших дій.

ОСВОЄННЯ ПРОСТОРУ "Я"

Оперує займенником "Я", вирізняє себе з-поміж інших, усвідомлює, що може обходитися своїми силами, вміє знайти спільне і відмінне між собою та іншими. Має певну думку про себе, може сформулювати узагальнене судження з приводу самої себе, дбас про збереження свого "особистіспого простору".

ВЛАСНЕ ІМ"Я, ПРІЗВИЩЕ, ПО БАТЬКОВІ

Розуміє, що власне ім"я вказує на її індивідуальність, на статеву та національну незалежність. Радіє своєму імені, знає свої ласкаві прізвиська, розуміє , що вони вказують на відмінність від інших, засвідчують позитивне ставлення рідних і близьких. Усвідомлює, що прізвище та по батькові вказують на її належність до роду, своєї родини, її традицій і звичаїв. Відчуваю гордість за це і захищеність сім"єю.

САМООЦІНКА

Виробляє елементарні судження про свої досягнення, якості, вчинки. Прагне до високої самооцінки, переживає свою відповідальність- невідповідальність певному еталону. Вміє порівнювати себе (досягнення, якості, вчинки) з іншими. Усвідомлює зв"язок своєї самооцінки з реальними досягненнями та оцінками авторитетних дорослих. Виявляє здатність до елементарної рефлексії - усвідомлює, як її особливості і сприймають дорослі та однолітки, може будувати свою поведінку з урахуванням можливих реакцій інших людей.

ДОМАГАННЯ ВИЗНАННЯ

Розуміє, чого хоче. Вміє співвідносити свої домагання з можливостями, успіхами та невдачами. Переживає оцінки дорослих та однолітків. Розуміє, чим викликане позитивне і негативне судження про неї інших. Орієнтується у своїх чеснотах і вадах, виявляє самоповагу, елементарну гідність, може відмовитись від незаслуженої високої оцінки. Прагне утвердитись у своїх моральних якостях, виявляє впевненість у своїх можливостях. Розуміє, ще» самовихваляння є негативним проявом, який зачіпає гідність іншої людини.

СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ Ж ПРЕДСТАВНИКА ПЕВНОЇ СТАТІ

Позитивно ставиться до своєї статевої незалежності. Радіє, що вона (він) дівчинка (хлопчик), - знає достоїнства своєї статі, орієнтується у статево рольових стандартах. Має уявлення про "жіночість" та "чоловічість", особливості та призначення жінки і чоловіка. Знає і поважає властивості протилежної статі.

УЯВЛЕННЯ СЕБЕ У ЧАСІ

Усвідомлює, і переживає своє минуле і сьогодення, орієнтується у майбутньому, пов"язує з ним свої елементарні плани; може схематично назвати атрибути різних вікових періодів (дитинства, юності, зрілості, старості). Елементарно уявляє себе в минулому, сьогоденні, найближчому майбутньому, відчуває життєву перспективу. Знає, що минуле, сьогодення і майбутнє залежить від обставин життя і здатності допомагати самій собі. Пов"язує із сьогоденням і майбутнім переважно позитивні зміни і події.

СТАВЛЕННЯ ДО ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ

Знає свої права, ооов"язки, може означити словами ці категорії, пояснити їх відмінність. Перелічує свої елементарні права (на відпочинок, на захист, на розуміння дорослого, на підтримку, на повагу до себе), домагається їх виконання. Може назвати і виконати свої основні обов'язки (самостійно виконувати те, що по силі; не робити шкоди іншому; дотримуватись режиму дня) тощо. Розуміє зв"язок слів "право", "правило", "честь". Знає етичні еталони поведінки. Здатна керуватися у своїй поведінці моральними нормами, відчуває

межі припустимої поведінки.

Змістовна лінія "СОЦІАЛЬНЕ Я"

АДАПТАЦІЯ ДО НОВИХ УМОВ ЖИТТЯ

Уміє пристосуватися до життя у нових соціальних умовах: усвідомлює свої нові функції, соціальні ролі; з розумінням ставиться до нового періоду свого життя, усвідомлює його значущість для власного розвитку. Орієнтується у нових умовах, знаходить точку докладання зусиль, приймає мови, в яких доводиться існувати. Вміє розібратися в навколишній обстановці, елементарно упорядкувати свої враження, самостійно зайняти себе, продемонструвати іншим свої вміння та здібності, виявити приязне ставлення до інших, звернутися по допомогу. Розуміє відмінності між існуванням в сім"ї і соціальній установі, орієнтується в перевагах обох соціальних інститутів, виявляє інтерес, зацікавлене ставлення до життя у дитячому садку, школі.

СОЦІАЛІЗАЦІЯ

Орієнтується в основних моральних юностях і вимогах, приймає їх,

керується ними у вчинках. Легко включається в життя групи, опановує типові для неї норми, здатна функціонувати, вміє відстоювати власні інтереси.

КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ

Ініціює контакти, відповідає на ініціативу інших, виразно передає словами і мімікою свою готовність спілкуватися. Вміє обмінюватися інформацією, вислуховувати, не перебиваючи, іншого, брати почуте до уваги, налагоджувати взаємодію. Цінує партнера, з яким спілкується, незалежно від ступеня поихильності ло нього, визнає його чесноти, не зловтішається з недоліків, вміє дорожити взаєминами, виявляє доступні вікові відданість, надійність, поступливість.

ПОЗИЦІЯ У СПІЛКУВАННІ З ЛЮДЬМИ, ЯКІ ПОРЯД

У РОДИНІ

Розглядає себе в контексті інших членів родини, усвідомлює взаємозалежність кожного; відчуває себе повноцінним членом родини, про якого турбуються; цінує можливість бути в присутності інших "самим собою", дорожить можливістю "розкрити душу", розраховує на розуміння і захист, Помічає зовнішню і внутрішню схожість-несхожість з рідними; передбачає і прогнозує висловлювання, думки, дії батьків з приводу своїх вчинків; прагне діяти так, щоб не засмутити близьких, викликати в них почуття задоволення. Поважає інтереси, вибори, смаки, звички рідних; усвідомлює, що батьки належать не лише їй, а одне одному та Іншим членам родини, мають не пов"язане з дитиною життя. Розуміє, що батьки потребують душевної теплоти і ласки; виявляє чуйність та уважність; уміє стримувати свої бажання, якщо вони заважають рідним; прагне бути причетним до спільних турбот і проблем сім"ї.

ЗА МЕЖАМИ СІМ"Ї

розуміє необхідність якийсь час бути не з батьками, а іншими дорослими; виявляє довіру, миролюбно ставитися до них. Усвідомлює, що інші люди не завжди думають і вчинять так само, як батьки. Знає, що не лише інші люди так чи інакше впливають на неї, а й вона сама певним чином впливає на тих, хто її оточує. Вміє тримати дистанцію, визнає і поважає думки і пропозиції інших. Обирає відповідний стиль спілкування з різними сторонніми людьми, долає сором'язливість у спілкуванні, може знайти спільні теми для бесід. Спроможна протистояти негативним впливам незнайомців, коректно припинити неприємне спілкування. Прагне подати посильну допомогу чужим, виявляє інтерес та увагу до них як до джерела інформації, проявляє тактовність та обережність у взаєминах. Уміє добирати слова-ознаки для характеристики свого ставлення до різних людей.

ГРУПОВА ВЗАЄМОДІЯ

Відрізняє гру двох від гри групою, знає переваги кожної. Розуміє, що за бажанням може вийти з групової гри. Здатна керуватися не лише особистими, а й груповими інтересами. Розуміє, що в спільній діяльності кожний у чомусь себе обмежує, усвідомлює своє право домагатися виконання виправданих вимог. Цінує і намагається зберегти прихильне ставлення до себе інших.

СТАТУС

Прагне посісти в групі однолітків певне місце, здобути визнання, повагу, симпатію. Відповідає вимогам певної групи, змінює негативні прояви на позитивні відповідно до її норм. Переживає ставлення до себе членів групи, виявляє готовність удосконалювати себе. Рахується з виборами однолітків, уміє пов"язати їх з конкретними якостями, здібностями, вміннями, ставленням.

СТАВЛЕННЯ ДО АВТОРИТЕТУ

Має уявлення про поняття "авторитет", може пояснити його простими словами, назвати людину, яку називають авторитетною. Пов"язує поняття з моральними чеснотами, відповідністю поведінки високим соціальним стандартам. Прагне бути значущим, авторитетним в очах однолітків.

РОЗУМІННЯ ЧУЖОЇ ТОЧКИ ЗОРУ

Усвідомлює, що інша людина інакше оцінює події, вчинки; може взяти до уваги її інтереси та потреби, стати на її точку зору. Виявляє тактовність, делікатність, толерантність під час зіткнення з різними точками зору й ту саму проблему. Здатна виділити і назвати почуття іншої лини, розуміє її стан, уміє на нього відгукнутися, виявити симпатію, співчуття.

РЕГУЛЯЦІЯ СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прагне уникнути конфліктів, налагодити стосунки, дійти згоди, порозумітися; іде на зустріч готовності партнера спілкуватися, обходитися без докорів, образ, не нав"язує власної думки, розробляє спільні варіанти розв"язування задачі.

Зіставляє пропозиції партнера зі своїми, керується доцільністю, не вдається до симуляції незгоди, свідомої дезінформації партнера, обгрунтування "правильності" помилкових варіантів рішення, відхилення правильних пропозицій партнера. Не демонструється своє "Я", віддає перевагу конструктивним діям.

СТАВЛЕННЯ ДО АСОЦІАЛЬНИХ ВЧИНКІВ

Розрізняє соціально схвалювану поведінку від не схвалюваної, асоціальної; пов"язує першу з позитивними, а другу - з негативними оцінками авторитетних людей та відповідними наслідками для оточення самого винуватця. Знає причини, шо призводять до відхилень у соціальній поведінці. Розрізняє поняття "навмисно" і "випадково", керується в оцінці вчинків моральними нормами. Здатна до правило творчої і правило доцільної поведінки, впливає на порушників правил співжиття, здатна опиратися спокусам, утримується від агресивності та руйнівних дій.

РОЗВ 'ЯЗАННЯ СПІРНИХ ПИТАНЬ

Уміє владнати суперечку, знайти компроміс, передбачає наслідки своїх негативних дій, розуміє причини виникнення конфлікту, може висловити це, заспокоїти себе та іншого. В суперечці прагне відстояти істину, керується доцільністю. Може визнати свою провину, поступитися власними інтересами заради загального благополуччя, має елементарні навички дипломатичної поведінки, знає слова пояснення, виправдання, вибачення.

СОВІСТЬ

Усвідомлює добро і зло, може пояснити свої вчинки, схвалити або засудити їх. Уміє, за відсутності контролю, стимулювання та заохочення діяти відповідно до соціальних норм, не порушувати їх, виявляти почуття гідності.

Має елементарне уявлення про зміст та відмінність понять "совісний" та "безсовісний".

КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКА У СФЕРІ "Я САМ"

Однією з істотних відмінностей державного базового компонента дошкільної освіти є посилення уваги до сфери життєдіяльності особистості "Я сам", яка тісно пов'язана з специфічними для цього вікового періоду новоутвореннями і значною мірою впливає на становлення життєвої компетентності дитини 6-7 років.

На закінчення дошкільної освіти дитина має оволодіти елементарною "Я - концепцією", основними складниками якої є:

- Образ Я (система знань про себе, свої позитивні сторони, вади, якості, здібності, потреби тощо) - "фізичне Я";

- Самооцінка (позитивне ставлення до себе, усвідомлення своєї значущості для інших, самоцінності) - "психічне Я";

- Саморегуляція поведінки (що ґрунтується на образі - Я та самооцінці)- психічне Я”;

- Здатність об'єктивного ставлення до зовнішніх виявів - "соціальне Я". Компетентність дошкільника за змістовою лінією "Психічне Я" складає два важливих блоки:

1. Загальні уявлення дитини про свідомість - думки, переживання, прагнення, мри, пізнавальна активність, емоції та почуття, довільність поведінки;

2. Розвиток самосвідомості - простір власного "Я", самооцінка, домагання визнання, ставлення до себе як до представника певної статі, до своїх прав і обов'язків, уявлення себе в часі.

Завдання соціального розвитку дитини дошкільного віку:

1. Виховувати здатність сприймати себе в контексті стосунків з іншими, відчуття своєї належності до певної соціальної групи.

2. Формувати вміння брати думку іншого до уваги, рахуватися з ним, доброзичливо взаємодіяти, налагоджувати спільну діяльність.

3. Вправляти в умінні гармонійно поєднувати виразні, зображальні та словесні засоби спілкування.

4. Збагачувати досвід взаємодії.

Учити розподіляти функції, домовлятися, обґрунтовувати свою думку, поступатися, запобігати конфліктам і справедливо розв'язувати їх.

Основні напрямки освітньо-виховної роботи по реалізації цих завдань (за О.Л. Кононко):

- Допомагати дитині у визначенні свого статусу в колі однолітків, навчити її налагоджувати контакти з ровесниками;

- Виховувати здатність правильно оцінювати ситуацію, поводитися адекватно, доцільно, конструктивно;

- Вчити стримувати свої негативні емоції, імпульсивну поведінку, деструктивні дії, руйнівну активність.

ПРАВО НА ЖИТТЯ

( методичні рекомендації)

Обов'язки батьків

Обов'язки дітей

Обов'язки вихователів

1. Дбати про щасливе дитинство своїх чад: піклуватися про їхнє здоров'я, безпеку життя, освіту, відпочинок.

2. Допомагати дітям розвивати свої здібності.

3. Розповідати дітяіМ про їх пращурів, родинні традиції і свята, зачеплення та професії рідних.

4. Учити дітей прислу­хатися до порад старших, але завжди мати свою думку.

5.Навчати дітей куль­тури спілкування з людьми, дотримуватися у стосунках моральних норм і правил,

6. Розповідати дітям про значення праці в житті людей.

7.Учити дітей виконувати свої обов'язки в сім'ї та дитячому садку.

8. Бути першим другом для дитини, вміти спокійно вислухати її та дати пораду

1 .Дотримуватись правил безпеки життя:

— правил пожежної безпеки;

— правіш дорожнього руху;

— не гратися із сірниками;

— знати правила користування електроприладами;

— не перебувати під час спеки на вулиці та носити головні убори;

— знати правила поведінки на воді;

— не ставати на тонку кригу.

2. Знати свій родовід, любиш й поважати рідних.

3. Пізнавати світ у його взаємозв'язку.

4. Прагнути до задово­лення своїх природних, культурних, соціальних і матеріальних потреб. Для цього мати бажання вчитися, набувати знань, працювати й розвивати свої здібності

1. Розповідати дітям про те, що кожен має право на щасливу ро­дину. Виховувати любов до рідних, бажання піклуватися про них і поважати.

2. Навчати дітей правил пожежної безпеки, правил дорожнього руху. Дати знання про значення енергопостачання, газу й води в житті людей і дотримання правил безпеки під час користування ними.

3. Проводити заняття, розваги, свята, Дні здоров'я з безпеки життєдіяльності дітей,

4. Проводити з дітьми бесіди на теми: «Традиції моєї родини», «Моя мама найкраща», «Вогник добрий, вогник злий», «Із сірниками жарти погані», «Узимку відпочи­ваємо, про безпеку дбаємо» тощо.

5. Навчити дітей грати в сюжетно-рольові ігри: «Ми пожежники», «Правила дорожнього руху».

6. Розповідати дітям про те, що дошкільний за­клад — перша сходинка до здобуття освіти.

ПРАВО НА СІМ'Ю

Обов'язки батьків

Обов'язки дітей

Обов'язки вихователів

Забезпечити фізичне та психічне здоров'я своїх дітей:

1. Піклуватися про їх здоров'я, своєчасно звертатися до спеціа­лістів у разі потреби.

2. Знаходити час для пізна­вальних бесід,відпочинку.

3. Навчати дітей культури поведінки за столом, у гостях, у театрі, культури спілкування з людьми.

4. Привчати дітей до праці, давати елементарні трудові доручення (прибирання своєї кім­нати, миття посуду, підмітання підлоги, поли­вання квітів).

5. Розповідати дітям про їхнє коріння (складання родовідного дерева).

6. Учити дітей із повагою ставитися до всіх

членів своєї родини.

7. Бути найближчим товаришем для своєї дити­ни, допомагати в розв'язанні проблемних ситуацій, давати змогу дитині самостійно прий­мати рішення.

1. Слухатися своїх батьків, дослухатися до їхніх порад.

2. Знати свій родовід, любити й поважати рідних.

3. Виявляти інтерес до сімейних традицій.

4. Уміти називати своє місце в родині з різних позицій: (онук, онука, син, донька, брат, сестра).

5. Дотримуватися правил безпеки життя вдома:

— правил пожежної безпеки (не гратися із сірниками, без дозволу батьків не користуватися електроприладами);

— не відкривати двері незнайомим людям, не спілкуватися з чужими по телефону.

6. Допомагати батькам наводити порядок у квартирі, доглядати за кім­натними квітами, домаш­німи тваринами.

7. Завжди дбати про чис­тоту й порядок у своїй кімнаті, після ігор складати іграшки на місце

1. Розповідати дітям про те, що кожен має право на щасливу родину.

2. Розкрити дітям зміст понять: «рід», «родина», «родовід», «рідня», «пред­ки», «нащадки».

3. Проводити бесіди на теми: «Як я допомагаю батькам удома», «Професії моїх батьків», «Я люблю свою родину» тощо.

4. Розповісти дітям про їх обов'язки в сім'ї.

5. Пояснити дітям, що може трапитися, якщо вони не будуть вико­нувати своїх обов'язків.

6. Виховувати в дітей лю­бов до рідних, бажання піклуватися про них і по­важати.

7. Забезпечити тісний взаємозв'язок сім'ї та дошкільного навчального закладу:

— проведення днів відкритих дверей у дитя­чому садку;

— створення стінгазет та інформаційних листів, буклетів із тем: «Чим моя дитина любить займатися найбільше», «Відпочинок улітку» тощо;

—проведення консуль­тацій для батьків із питань виховання й розвитку дітей;

— проведення спільних родинних свят.

ПРАВО НА ІМ'Я

Обов'язки батьків

Обов'язки дітей

Обов'язки вихователів

1. Дати своїй дитині ім'я після народження, оформити свідоцтво про народження дитини.

2. Розповісти дітям про всіх членів родини, їх імена та прізвища.

3. Завжди звертатися до дітей лагідно, привітно, не підвищуючи голосу.

4. Навчити дітей культури спілкування з людьми, виступати взірцем у спілкуванні.

5. Учити дітей знайо­митися з новими дру­зями.

6. Вправляти дітей у вмінні добирати пестливі слова для характеристик рідних і друзів.

1. Знати своє ім'я, прізвище та по батькові.

2. Знати імена своїх рідних.

3. Називати імена та прізвища всіх дітей у групі, імена та по бать­кові вихователів.

4. Спілкуватися з людьми привітно, не ображати нікого.

5. Уміти написати своє ім'я та імена всіх знайо­мих, читати слова, що означають імена людей.

6. Розрізняти жіночі й чоловічі імена.

7. Розуміти значення імен у житті кожної людини

1. Розповісти дітям про те, що кожен із них має право на ім'я.

2.Навчити дітей культури спілкування з дорослими й однолітками, почи-наючи розмову з імені співбесідника в лагідній формі вираження.

3. Дати дітям знання, що людина не може жити без імені. Розкрити значення імен для спілкування, розв'язання проблем, оформлення документів, вітальних листівок, спілкування по телефону тощо.

4. Проводити заняття на теми: «Моя родина», «Як звати моїх друзів», «Оформлення запрошення до спільного дослідниць­кого проекту», «Лист для моєї матусі» тощо.

5. Проведення родинних свят.

6. Навчити дітей писати своє ім'я та імена рідних, а також уміти їх прочитати.

  1. Виховувати в дітей дружні стосунки.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00