і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 74

НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета: повторити й поглибити знання учнів про способи творення прислівників; сприяти зміцненню навичок правопису складних прислівників разом і через дефіс та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати складні прислівники з вивченою орфограмою, знаходити й виправляти помилки у правописі складних прислівників; розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти вихованню загальнолюдських цінностей.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: прислівники-синоніми.

Культура мовлення і стилістика: правильне наголошування складних прислівників.

Текст (риторичний аспект): використання прислівників у текстах публіцистичного стилю.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення семикласників з темою, метою й завданнями уроку. Оголошення епіграфа уроку

Ах, скільки радості, коли ти любиш землю,

Коли гармонії шукаєш у житті!

В. Сухомлинський

ІІІ. Актуалізація мотиваційних резервів семикласників

Дослідження-спостереження

 • Виразно прочитати текст уголос. Довести, що висловлювання належить до роздуму. За допомогою чого автор досягає виразності мовлення?

Чи доводилося тобі, любий читачу мій, тримати коли-небудь у душі таємницю? Справжню серйозну таємницю, якої ніхто-ніхто ще не знає і яка може ошелешити будь-кого. Чи доводилося тобі, любий друже, тримати таку таємницю? Якщо не доводилося, то я тобі скажу віч-на-віч: ох, яка ж це важка нестерпна річ!

Таємниця та всього-на-всього не дає тобі дихати, не дає всидіти на одному місці, крутить тебе дзиґою, підкидає вгору, несе, штовхає тебе кудись. Розпирає тобі груди, ламає ребра — рветься до людей.

І де тих сил набратися, щоб утримати її? Не пустити з язика (В. Нестайко).

 • Виписати слова, що пишуться через дефіс. З’ясувати, до яких частин мови вони належать. Спробувати пояснити правопис цих слів.

 • Чи довіряли вам друзі якусь таємницю? Розказати, чи змогли ви втримати її.

Вибіркова робота

 • Пригадати правила правопису складних слів через дефіс. Виписати прислівники, пояснити їх правопис.

Академік-фізик, по-сусідськи, альбом-книга, альфа-промені, англо-український, бесіда-інтерв’ю, бозна-як, буро-зелений, будь-як, віце-адмірал, вокально-інструментальний, давним-давно, п’ять-шість, де-небудь, день-другий, десь-колись, дитячо-юнацький, який-небудь, казна-що, якось-то, білий-білий, ходив-ходив, часто-густо, великий-превеликий, міні-футбол, по-твоєму.

 • Сформулювати правила вживання дефіса в прислівниках. Свої висновки звірити з теоретичним матеріалом підручника.

ІV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Моделювання синтаксичних одиниць

 • Утворити словосполучення «дієслово + прислівник з префіксом по-». Пояснити правопис прислівників через дефіс.

Співати (італійський), пояснити (батьківський), написано (дитячий), попросити (добрий), одягнутися (модний), визнати (чесний), прибрати (хазяйський), думати (свій), захищати (геройський).

 • Визначити спосіб творення прислівників. Зробити словотворчий аналіз двох із них.

Творче конструювання

 • Від прикметників утворити за зразком прислівники префіксально-суфіксальним способом. Сформулювати правило написання прислівників через дефіс.

Зразок. Дідівський → по-дідівському, по-дідівськи.

Іспанський, материнський, богатирський, азіатський, братський, командирський, європейський, дитячий, мисливський, панібратський, свійський.

 • Прислівники, утворені від виділених прикметників, розібрати за будовою.

Дослідження-зіставлення

 • Списати, розкриваючи дужки. Порівняти написання співзвучних слів. Зробити висновок про правопис прислівників із префіксом по- й однозвучних прикметників і числівників з прийменником по. Свої міркування звірити з теоретичним матеріалом підручника.

1) Підписати зошит (по)шкільному. — (По)шкільному подвір’ї розбіглися школярі. 2) Мисливець ішов (по)лисячому сліду. — Він дивився на їжу (по)лисячому. 3) Пташки защебетали вже (по)весняному. — (По)-весняному небі пролетіли перші ластівки. 4) Заняття тривають (по)перше червня. — (По)перше, потрібно зустрітися з товаришем. 5) Рушник вишитий (по)українському. — Дарувати (по)українському звичаю. 6) Рапорт віддавали (по)військовому. — Кожному герою дали (по)військовому званню.

Розподільний диктант

Розподілити прислівники, що пишуться через дефіс, за колонками таблиці відповідно до правил правопису.

Префікс

Префікси

Суфікси

Складання одна-

по- і суфікси -ому

будь-, казна-,

-небудь, -таки,

кових чи близьких

(-ему), -и, -е

хтозна-

-то, -от

за змістом слів

По/азіатськи, по/вашому, десь/то, будь/де, повік/віки, далеко/далеко, по/восьме, казна/звідки, по/давньому, ледве/ледве, так/то, казна/куди, як/небудь, по/доброму, тихо/мирно, навіщо/таки, мало/помалу, по/інакшому, по/козацьки, хтозна/скільки, звідки/таки, хтозна/як, по/своєму.

Дослідження-спостереження

 • Записати прислівники будь-що-будь, віч-на-віч, всього-на-всього, де-не-де, коли-не-коли, пліч-о-пліч, як-не-як. Запам’ятати їх правопис. Звернути увагу на склад цих прислівників.

Пояснювальний диктант

 • Списати, розкриваючи дужки. Визначити синтаксичну роль прислівників. Виділити орфограму «Дефіс у прислівниках».

1) Діло сяк(так) волочиться, та покинути не хочеться (Нар. творчість). 2) Тихо(мирно) спала зграя лебедина (Олександр Олесь). 3) Усяк розумний (по)своєму: один спершу, а другий потім (Нар. творчість). 4) Ось(ось) прийду до хатоньки моєї, де мати жде мене (Олександр Олесь). 5) Тихо(тихо) лопотить на деревах листя та гуде у траві джміль (В.Нестайко). 6) Спів веселий давно(давно) помалу стих (Олександр Олесь).

 • Визначити розряд за значенням прислівників.

Лінгвістична гра «Добери синонім»

 • До поданих сполучень слів дібрати з довідки прислівники-синоніми. Пояснити, яким способом утворені ці прислівники.

На босу ногу, ненароком, по дорозі, дедалі, з власної волі, справа, похапки, зліва, навзнаки, заразом, проти волі, будь-коли.

Довідка: мимохіть, водночас, босоніж, нашвидкуруч, повсякчас, чимраз, мимохідь, праворуч, самохіть, горілиць, силоміць, ліворуч.

 • 3–4 прислівники ввести в самостійно складені речення.

Дослідження-спостереження

 • Запам’ятати наголос прислівників босоніж, горілиць, навзнаки, заразом, водночас. Зробити фонетичний розбір одного з них.

 • Звернути увагу на правопис і наголошення слів дарма що, поки що, тільки що, хіба що, чи що.

Логічний диктант

 • До сталих виразів дібрати й записати прислівники-відповідники, знімаючи риску. З’ясувати морфологічну будову цих прислівників. Пояснити їх правопис.

На всі заставки, скільки є сили, де припало, на живу нитку, жодним способом, з бігом часу, страшне діло скільки, правду кажучи, жодною мірою.

Довідка: аби/як, що/духу, де/далі, чи/мало, аби/де, що/сили, ані/трохи, що/правда, ані/як.

 • Записати самостійно дібрані складні прислівники, утворені за допомогою часток аби-, ані-, де-, чи-, що-, як-.

Дослідження-відновлення

 • Утворити складні прислівники поєднанням прийменника із самостійними частинами мови. Записати, підкреслити орфограму.

У(зима), в(літо), з(бік), на(зустріч), о(північ), у(гора), на(сила), в(ручний), на(четверо), на(що), в(ранок), на(двоє), на(швидкий), с(повний), с(перший), по(маленький), за(новий), до(купа), на(весна), над(вечір), до(низ), в(другий), по(малий), з(легкий), до(голий), по(рука), на(показ).

 • Визначити, від яких частин мови утворені прислівники та яким способом.

 • За допомогою словника з’ясувати, чи виступають синонімами слова нагору і на-гора. З одним із них скласти речення.

V. Рефлексія на рівні розуміння

Самостійна робота за варіантами

 • Виписати прислівники за варіантами: варіант 1 — утворені сполученням прийменника з прислівником; варіант 2 — прийменника з іменником; варіант 3 — прийменника з прикметником; варіант 4 — прийменника з числівником; варіант 5 — прийменника із займенником. Пояснити правопис.

На/приклад, у/день, на/багато, в/нічию, в/третє, с/проста, на/вічно, до/тепер, на/певне, у/п’яте, в/тім, на/віки, на/скрізь, на/що, на/четверо, у/ночі, за/одно, по/одинці, на/віщо, по/декуди, з/низу, в/рівень, за/довго, з/гарячу, за/видна, с/проста, на/початку, на/скрізь, у/голос, на/троє.

 • Розібрати за будовою виділені прислівники.

 • Назвати прислівники, у яких кількість букв і звуків не співпадає. З’ясувати чому.

VІ. Підсумок уроку

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Які прислівники пишуться через дефіс? Навести приклади.

2. Назвати істотні ознаки прислівників, що пишуться разом.

3. Навести приклади прислівників, які за звучанням збігаються зі сполученнями іменників, прикметників чи числівників з прийменниками. Чи однакове написання цих співзвучних слів?

VІІ. Домашнє завдання

1. Увести подані слова в самостійно складені речення. Пояснити їх правопис.

По-вашому — по вашому; по-восьме — по восьме; по-домашньому — по домашньому.

2. Пояснити, чому подані пари спільнокореневих слів пишуться по-різному.

Попросту — по-простому,

порізно — по-різному.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  01.03.2018
 • Розділ
  Українська мова
 • Клас
  7 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  424
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  1
 • Номер матеріала
  SO251140
 • Вподобань
  0
Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь