Наказ "Про стан організації медичного обслуговування і харчування дошкільників ."

Опис документу:
Відповідно річного плану закладу адміністрації з 17 по 21 жовтня 2017 року було проведено перевірку щодо організації медичного обслуговування і харчування дітей дошкільного віку. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Закону України "Про дошкільну освіту" (ст.34).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Про стан організації медичного

обслуговування і харчування дошкільників


Відповідно річного плану закладу адміністрації з 17 по 21 жовтня 2017 року було проведено перевірку щодо організації медичного обслуговування і харчування дітей дошкільного віку.
Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно Закону України "Про дошкільну освіту" (ст.34), Положення про дошкільний навчальний заклад, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

Варто зазначити, що педагогічні та медичний працівник, спрямовують свою роботу на збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування навичок здорового способу життя.

В закладі створенні відповідні умови для проведення медико-профілактичних, оздоровчих заходів, для забезпечення розвитку, виховання і навчання дитини. Надається базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини. В закладі є медичний кабінет, також у кожній віковій групі в наявності спортивні куточки. Забезпечується різнобічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, психічних та фізичних особливостей. Медико-профілактичні заходи здійснює безпосередньо медична сестра . Надається невідкладна медична допомога дітям у разі гострого захворювання або травми.

Згідно наказу №48 від 03.02.2006 "Про проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів" проводяться профілактичні щеплення з метою забезпечення епідемічного благополуччя та попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики. Помісячний та річний план профілактичних щеплень. Інформуються батьки про проведення профілактичних щеплень та береться їх згода.

З перших днів перебування дитини у закладі ведеться постійний контроль за станом здоров’я дошкільників. Насамперед це аналіз та діагностика, які дозволяють виявити проблеми у фізичному вихованні, створити інформаційний банк, який відображає як кількісні, так і якісні параметри здоров'я. Медсестра у присутності вихователів оглядає дітей. На основі медичних показників заповнюють «Карти здоров'я». Аналіз інформаційної бази здоров'я виводить на визначення певного рівня здоров’я кожної дитини, відсутність або наявність у неї захворювання, які потребують лікування та реабілітації. Згідно діагнозів укомплектовуються групи здоров'я.

Медичною сестрою контролюється ефективність виконання оздоровчих, протиепідемічних, лікувально-профілактичних заходів. Проводяться щеплення згідно календарю профілактичних щеплень в Україні, щоквартально проводиться антропометрія дітей і фіксується в листку здоров'я дитини. Огляд дітей на педикульоз проводиться один раз на тиждень із записом у відповідний журнал «Огляд дітей на коросту та педикульоз».

Слід зазначити, що в дошкільному закладі приділяється належна увага організації загартовування дошкільників. Розроблено алгоритм здоров'язбереження, напрямки роботи з дітьми для сприяння здоров’ю, модель рухового дня .

Здійснюється організаційна робота з батьками: ввідний санітарно-гігієнічний інструктаж, чиї діти вперше оформленні в ДНЗ. Зроблені та обладнані куточки для проведення санітарно-просвітницької роботи, які доступні для батьків. Проводяться бесіди з батьками на теми гігієнічного виховання дітей, протиепідеміологічної тематики, формування здорового способу життя. Регулярно проводяться індивідуальні бесіди на санітарно-гігієнічні теми з батьками під час прийому та забирання дітей. Проводяться групові бесіди для батьків, діти яких знаходяться на диспансерному обліку з приводу хронічних захворювань. Медичним працівником складається план санітарно-просвітницької роботи на рік та помісячно. Медпрацівник бере участь у роботі консультпункту закладу згідно плану роботи.

Для санітарно-просвітницької роботи використовуються різні методи і заходи. Основними є усні, наочно-друковані матеріали, наочність.

Щомісяця медичною сестрою проводиться облік захворюваності дітей, поквартальне здається в дитячу поліклініку, один раз на рік в СЕС. Загальні показники захворюваності дітей та показники кожної групи висвітлюються в порівняльних таблицях, графіках, діаграмах. За результатами аналізу складаються заходи щодо зниження рівня захворюваності дітей .

З метою запобігання захворюваності плануються і аналізуються фізкультурно-оздоровчі заходи: проведення фізкультурних дозвіль, розваг, днів здоров'я. Два рази на рік проводиться оцінка фізичної підготовленості дітей. Контролюється дотримання режиму дня й організація роботи групи з урахуванням специфіки сезону, дня тижня, загального настрою дітей, сформованість культурно-гігієнічних навичок у дітей різних вікових груп.

Проводяться лекції на батьківських зборах для надання необхідної інформації про запобігання хвороб, про надання необхідної першої медичної допомоги, організовано роботу консультпункту тощо. У кожній групі є куточок здоров'я для батьків, в якому висвітлюються ті чи інші теми щодо зміцнення дитячого організму.

Медичним працівником постійно проводиться огляд на санітарний стан приміщень. На кожній групі та в медичної сестри є зошит для занесення зауважень щодо санітарно-гігієнічного стану, приміток та їх виконання. Крім груп, санітарний стан контролюється на харчоблоці, пральні та на території закладу.

Кожного дня медична сестра контролює працівників харчоблоку на наявність корости та гнійничкових захворювань, ведеться журнал здоров’я працівників харчоблоку. У період епідемії грипу контролює наявність та своєчасну заміну масок, дотримання санітарно-епідеміологічного режиму.

В закладі в наявності є санітарний журнал, в якому зберігаються записи перевірок СЕС, їх аналізи, зауваження та недоліки, з якого працівники вживають заходи щодо їх усунення.

Медичний кабінет має відповідне оформлення, достатнє обладнання, забезпечений медичними препаратами.

В закладі планомірно, систематично й акуратно ведеться така документація:

-медична карта дитини (ф.026/0)

-контрольна карта диспансерного нагляду (ф.030.0)

-карта профілактичних щеплень (ф.063.0)

-індивідуальна карта (ф.063.1/0)

-журнал обліку профілактичних щеплень (ф.064/0)

-екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф.058/0)

-журнал обліку інфекційних захворювань (ф.060/0)

-журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф.038/0).

Харчування дітей – надзвичайно важлива проблема будь якого суспільства, і в цьому не можна не погодитися. Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються у дошкільному навчальному закладі. Вірно організоване харчування підростаючого покоління має велике значення для нормального фізичного та розумового розвитку дитини, тому що саме в перші роки життя формуються життєво важливі системи організму.

Організація харчування в дошкільному закладі – це чітко регламентований процес, що регулюється чинними законодавчими нормами. Основні із цих норм викладено вЗаконі України «Про охорону дитинства» від 26.04 2001 р. №2402-ІІІ, Законі України «Про дошкільну освіту», Законі України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, постанові Кабміну «Порядок медичного обслуговування дітей у ДНЗ, наказі МОЗ України і МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ «Положенням про медичний кабінет ДНЗ», інструктивно-методичних рекомендаціях щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ, документах щодо організації харчування «Про запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказі «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», листі МОН України «Про харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у загальноосвітніх навчальних закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (зі змінами).

У закладі постійно здійснюється контроль за харчуванням дітей,станом їхнього здоров’я, систематичноаналізуються перелічені показники і відповідно до цього проводиться корекція харчування. З метою системного удосконалення роботи з організації харчування у дошкільному навчальному закладі створена комісія по харчуванню, яку очолює директор. Членами комісії є сестра медична старша, вихователь-методист, вихователь.

Поряд з цим в роботі прослідковується ряд недоліків:

Не систематично проводиться санітарно – просвітницька робота стосовно профілактики ГРВІ, бронхіту, травматизму.

Не систематично здійснюється контроль за харчуванням з залученням батьківської громадьскості.

Виходячи з вищевикладеного,

НАКАЗУЮ:

1. Медичній сестрі Михалевський О.Г.

1.1.Систематично заслуховувати питання щодо організації харчування та медичного обслуговування на нарадах, педрадах, батьківських зборах.

1.2.Створити необхідний запас миючих та дезінфікуючих засобів.

1.3.Здійснювати моніторинг організації харчування, залучати батьківську громадськість з цього питання.

1.4.Забезпечити ведення документації з організації харчування.

1.5.Обладнати стенди для висвітлення роботи ради з харчування та доведення інформації з організації харчування до учасників навчально-виховного процесу.

1.6. Оформити методичні папки на допомогу вихователям з актуальних питань гігієнічного виховання дітей, завдяки яким вихователь буде допомагати батькам у відношенні гігієнічного виховання дитини і охорони її здоров'я.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»