Наказ про підсумки роботи ШМВ

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5

Первомайської міської ради Харківської області

вул. Кондратьєва, м. Первомайський, Харківська область, .64102,.тел.(05748) 3-32-31

e-mail: school-5p@yandex.ru. Код ЄДРПОУ 24333166

НАКАЗ

28.05.2014 № 102

Про підсумки роботи з молодими спеціалістами

у 2013/2014 навчальному році

Згідно з Положенням про стажування молодих спеціалістів, які закінчили вищі навчальні заклади (лист Міністерства освіти № 31-М від 27.03.74), з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими педагогами, спрямованої на підвищення рівня психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової та методичної підготовки молодих фахівців у загальноосвітньому навчальному закладі протягом 2013/2014 навчального року була проведена відповідна робота.

У 2013/2014 навчальному році у школі працювало 4 молоді педагоги: Чернега І.В.- вчитель історії, Чабарай Ю.Ф.- вчитель української мови та літератури, Якубів В.І.- вчитель географії, Шемет А.В.- вчитель англійської мови.

Адміністрація школи та наставники надавали всебічну допомогу молодим педагогам у плануванні роботи, підготовці до уроків, виховних та інших заходів, у самоосвітній діяльності, веденні обов’язкової шкільної документації, підвищенні теоретичного та науково-методичного рівня молодих спеціалістів, їх професійної майстерності.

Робота з молодими педагогами була спланована в річному плані закладу, були складені плани роботи з ними, плани самоосвіти, видано наказ по школі від 30.08.2013 № 193 «Про організацію роботи з молодими і малодосвідченими спеціалістами».

За кожним молодим вчителем, були закріплені досвідчені наставники (Мартиненко Н. Г., Горбунова Л. М., Кіч М.М., Золотухіна Н. Ф.), організовано взаємовідвідування уроків, позаурочних заходів, їх аналіз та самоаналіз.

Бесіди, зустрічі з молодими спеціалістами, відвідування їх уроків, виховних заходів, перевірка документації, свідчать про те, що молоді вчителі є добросовісними та відповідальними, мають хорошу теоретичну підготовку, серйозно ставляться до своєї справи.

Всі наставники допомагали молодим спеціалістам у складанні календарно- тематичного планування, обговорювали інструктивно - методичні матеріали МОНУ, навчальні програми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів: про вивчення предметів у 2013/2014 навчальному році, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, особливу увагу звернули на опрацювання Державного стандарту у галузі наук.

Молоді педагоги брали участь в роботі шкільних та міських методичних об’єднань, предметних тижнів, семінарів, відвідували уроки своїх наставників, досвідчених вчителів, проводили відкриті уроки, позаурочні виховні заходи, виступали з доповідями та повідомленнями.

Змістовну роботу з молодими вчителями проводили у предметних методичних об’єднаннях, де вони збагачували свої знання з теорії та методики, опановували педагогічну майстерність, завдяки чому можуть забезпечити ефективний процес навчання й виховання школярів. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися найбільш цікаві методичні новинки. В їхніх планах на поточний навчальний рік визначалися проблеми самоосвіти, над розв’язанням яких працювали молоді вчителі. За підсумками 2013/2014 навчального року з позитивної сторони зарекомендували себе вчитель української мови та літератури Чабарай Ю.Ф., вчитель історії Чернега І.В.

Молодий спеціаліст, Чабарай Юлія Федорівна, закінчила філологічний факультет Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара за спеціальністю «Українська філологія», працює у нашій школі другий рік.

Учитель ознайомлена з педагогічною темою школи, темою методичного об’єднання учителів української мови та літератури міста, школи. Сама працює над проблемою «Нетрадиційні методи проведення уроків української мови та літератури». Має результативність своєї роботи: збільшення кількості учасників шкільного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, конкурсу ім. Т. Г. Шевченка, “Соняшник”; наявність призових місць міських етапів конкурсів: І місце – Денисова Є., учениця 5-А класу (Всеукраїнський конкурс ім. Т. Г. Шевченка); ІІІ місце – Заночкіна Д., учениця 7-А класу (Всеукраїнська олімпіада з української мови та літератури).

Успішно провела відкритий урок з розвитку зв'язного мовлення; захід-презентацію шкільного музею, брала участь у підготовці та проведенні літературно-музичного свята з нагоди відзначення 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка.

З цього року Юлія Федорівна виконує обов’язки завідувача шкільного етнографічного музею «Українська світлиця», де разом з учнями школи здійснює ґрунтовну дослідницьку і просвітницьку діяльність.

Учитель ознайомлена із фаховими виданнями «Дивослово», «Бібліотечка «Дивослова», «Українська мова та література в школі», «Вивчаємо українську» та використовує їх у роботі при підготовці та проведенні уроків.

Молодий педагог-активний учасник шкільного життя, має повагу серед учителів та авторитет у учнів.

Молодий вчитель Чернега Іван Володимирович працює другий рік після закінчення Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, історичного факультету за спеціальністю історія в 2012 році, має достатню професійну підготовку.

За цей рік Іван Володимирович показав себе як творчий вчитель, який сумлінно працює і любить свою роботу.

Уроки проводить на достатньому та середньому науково - методичному рівнях. Вчитель проводить різноманітні інтерактивні форми роботи, використовує тести на уроках та ІКТ, прищеплює учням любов до історії, навчає учнів використовувати різні інформаційні джерела, критично їх використовувати

Після кожного відвіданого уроку молодий вчитель робить самоаналіз всіх етапів уроку, звертає увагу на структуру уроку, на форми, методи, та використання інтерактивних технологій, на організацію самостійної роботи учнів на уроці, на оцінювання учнів за 12-бальною системою навчальних досягнень учнів, на роль домашнього завдання з історії.

Учні Івана Володимировича брали участь у другому етапі олімпіади з історії, конкурсі, присвяченому 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка, 6 учнів брали участь в конкурсі “Лелека”, конкурсі, присвяченому 300-річчю династії Романових.

Упродовж року роботи в нашій школі Іван Володимирович підвищував свій методичний рівень. Він має достатню науково-методичну підготовку.

Чемний, добросовісний, чуйний, вимогливий до учнів.

Молодий педагог має авторитет серед вчителів та учнів та гарні перспективи на майбутнє.

Учитель географії Якубів Вікторія Іліяївна працює два роки після закінчення Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди, історичного факультету за спеціальністю історія-географія, має достатню професійну підготовку. Уроки Вікторія Іліяївна проводить на достатньому та середньому науково-методичному рівнях. Молодий вчитель створює належні морально психологічні, гігієнічні та естетичні умови. Структурні частини уроку відзначаються логічним взаємозв’язком, які оптимально витримані часово. На своїх уроках учитель впроваджує інноваційні технології, диференційоване навчання. Девіз кожного уроку вчителя: «Скажи мені, я забуду. Покажи мені, я запам’ятаю. Дай мені діяти самому, я навчусь.» Вчитель проводить різноманітні інтерактивні форми роботи.

Велику увагу молодий вчитель надає позакласній роботі. Вікторія Іліяївна підготувала і провела позакласний захід під час тижня географії у школі з теми «Цікавий світ географії», де учні розвивали кмітливість, увагу, логічне мислення, творчі здібності, культуру поведінки. Кожного тижня вчитель проводить додаткові заняття для учнів з підготовки до ДПА та ЗНО, де можна одержати відповіді на різні запитання, та розв'язати завдання підвищеної складності (робота з обдарованими дітьми). Вчитель прищеплює учням любов до географії. Впродовж року роботи в нашій школі Вікторія Іліяївна підвищила свій методичний рівень. Вона має достатню науково-методичну підготовку.

Чемна, добросовісна, чуйна, вимоглива до учнів. Молодий педагог має авторитет серед вчителів та учнів та гарні перспективи на майбутнє

Учитель англійської мови Шемет Анна Володимирівна працює перший рік після закінчення Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.

Працює над такою темою: « Використання ІКТ на уроці англійської мови», протягом навчального року відвідала 8 уроків вчителя – наставника Кіча М.М. з метою ознайомлення із структурою і методикою інтерактивного уроку, з методикою проведення уроків різних типів, можливостями поєднання різних моделей навчання, ознайомилася з методикою проведення уроків різних типів, формами контролю досягнень учнів, раціональним розподілом часу на уроці.

Анна Володимирівна на уроках намагалась максимально враховувати індивідуальні особливості учнів, будувати роботу на позитивних емоціях, розширювати фонові знання учнів про традиції та культуру англомовних країн, застосовувала різноманітні форми і методи роботи: дискусія, «мозковий штурм», діалог, рольова гра, робота в парах та групах, активні та інтерактивні вправи, використовує ІКТ та аудіо матеріали з теми уроку.

Упродовж навчального року Шемет А.В. чітко дотримувалася рекомендацій, наданих після відвідування уроків: розподіл часу на уроці, підводити підсумки проведеного уроку, чітко визначати мету і тему уроку та підвищила рівень проведення уроку англійської мови.

Молодий спеціаліст брала участь у заході « Тиждень англійської мови» на якому провела урок з використанням ІКТ на тему «Подорож у Лондон».

Протягом начального року Шемет А.В. відвідувала засідання шкільного методичного об’єднання та міського методичного об’єднання з метою засвоєння досвіду більш досвідчених вчителів, який буде корисним для використання у подальшій педагогічній діяльності.

Всім молодим спеціалістам забезпечені умови для підвищення свого методичного рівня та професійної майстерності. Їм необхідно ще багато працювати над підвищенням свого методичного рівня, над такими питаннями як раціональне використання часу уроку, об’єктивне оцінювання досягнень учнів, оформлення ділової документації та інше.

На підставі вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

1.Заболотній С. П., заступнику директора з навчальної роботи,:

1.1.Внести в річний план роботи закладу освіти на 2014/2015 навчальний рік різноманітні форми роботи з молодими педагогами.

Червень 2014

1.2. Особливу увагу приділити питанням організації стажування молодих педагогів. Надавати їм постійну, всебічну і дієву допомогу в плануванні роботи, підготовці до занять, веденні обов’язкової ділової документації, допомогу в роботі по самоосвіті.

Упродовж 2014/2015 навчального року

1.3. На допомогу наставникам розробити низку пам’яток, виходячи з умов діяльності педагогічного колективу, педагогічної майстерності вчителів-наставників, контингенту учнів, умов функціонування навчального закладу.

До 01.09.2014

1.4.Залучати молодих педагогів до науково-дослідницької, експериментальної та пошукової діяльності з питань педагогіки, психології, окремих методик викладання.

Постійно

1.5.Знайомити молодих спеціалістів з новинками методичної, педагогічної та психологічної літератури, з прогресивними педагогічними технологіями, з ефективним педагогічним досвідом.

Постійно

1.6.Створити для молодих спеціалістів, які вже працюють і які прибудуть на роботу у 2014/2015 навчальному році, належні умови для роботи, підвищення науково-теоретичного і методичного рівня, для самоосвітньої діяльності.

Протягом навчального року

1.7. Питання роботи з молодими педагогами періодично аналізувати і

обговорювати на нарадах при директорові, виробничих нарадах.

Протягом навчального року

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Директор школи Н. М. Логвиненко

З наказом від 28.05.2014 № 102 ознайомлені:

Заболотня С. П.

Чабарай Ю. Ф.

Чернега І. В.

Якубів В. І.

Шемет А. В.

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
4
міс.
2
1
дн.
0
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!