і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про арго¬навтів.

Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про арго¬навтів.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

УРОК № _________

Тема. Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про арго­навтів.

Мета: поглибити знання учнями поняття «міф»; ознайомити зі змістом основних циклів дав­ньогрецьких міфів; розвивати навички переказу, аналізу тексту, виразного читання, логічного мислення, інсценізації; сприяти вихованню зацікавленості літературою.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

Давня Греція — колиска людської культури Дві з половиною тисячі років відділяють нас від світлого і прекрасного буття ко­лиски людської культури — Давньої Греції. Дивовижна Еллада залишила людству чу­дове мистецтво, що надихає митців і сьогодні, величні архітектурні споруди, які ди­вують сучасних зодчих, дивовижні перекази, котрі мають назву «міфи».

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Бесіда на повторення вивченого в 6-му класі.

— Пригадайте, що називається міфом.

— Які міфи ви читали у 6-му класі?

— Назвіть найвідоміших міфічних героїв.

— Про які події оповідають міфи?

— Чому виникли міфи?

— Чи відомі нам автори міфів?

2. Словникова робота.

Поняття «міф» і «міфологія» Міф (гр. mythos — слово, переказ, промова, оповідання) — вид усної народної творчості; розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у створенні світу.

Міфологія — сукупність міфів якогось народу; наука, що вивчає особливості міфів.

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ.

1. Літературознавчий коментар.

(Розповідає вчитель або підготовлений учень.)

Міфи — витвір наївної віри, який складає філософсько-естетичний комплекс дав­ньої епохи. У давні часи міфи давали уявлення про світ, впливаючи на процес пізнан­ня, були основою для інтерпретації природних та суспільних явищ, ритуальних об­рядів. Міф існував переважно у віршовій або прозовій формі, зумовлював створення національного фольклору та літератури.

2. Слово вчителя.

До нашого часу дійшло багато давньогрецьких міфів, які мають різну тематику і проблематику. Вчені виділяють такі цикли міфів Давньої Греції:

— міфи про виникнення світу;

— про героїв;

Різноманітність тематики давньогрецьких міфів— про подорож аргонавтів до Колхіди;

— про Троянську війну;

— про Одіссея;

— про місто Фіви.

Як ви вже знаєте, у давніх греків немає міфів про загибель світу. В цьому вира­жається їхній життєстверджуючий світогляд.

Найдавнішими циклами давньогрецьких міфів є троянський, фіванський, про ар­гонавтів. Троянський цикл присвячений подіям Троянської війни, фіванський оповідає про царя Едіпа та його сім’ю, міфи про аргонавтів — це розповідь про захоплюючу по ­дорож греків за золотим руном.

3. Коментоване читання міфів троянського циклу «Єлена, дочка Зевса і Леди», «Пелей і Фетіда», «Суд Паріса».

4. Бесіда за прочитаним.

— Хто така Єлена? (Найпрекрасніша жінка світу, дочка Зевса і Леди.)

— Розкажіть, як Пелей переміг богиню Фетіду. (Гефест повідомив Пелею волю бо­гів і той пішов у грот, в якому часто відпочивала Фетіда. Обхопив Пелей богиню свої­ми могутніми руками, намагалася вирватися Фетіда, оберталася на левицю, змію, пе­ретворювалася на воду, але Пелей зумів її втримати. Переможена Фетіда тепер мала стати дружиною Пелея.)

— Чому була ображена богиня розбрату Еріда? (Тільки її не покликали на весіл­ля Фетіди та Пелея.)

— Як назвали яблуко, що вона підкинула його на весіллі? Що означає цей вис­лів? («Яблуко розбрату», тому що воно спричинило суперечки між гостями. Тобто це те, що породжує свари.)

— Розкажіть, що вам відомо про Паріса.

— Чому Зевс саме Паріса обрав суддею розгніваних богинь? (Бо Паріс чинив завжди справедливо.)

— Розкажіть, як відбувся суд Паріса. Якими були його наслідки?

5. Переказ тексту міфів «Паріс повертається до Трої», «Паріс викрадає Єлену», «Ме­нелай готується до війни проти Трої».

6. Бесіда за питаннями.

— Згадайте, що провіщувала Кассандра. (Кассандра провіщувала спалення Іліо­ну (Трої) і загибель багатьох його синів.)

— Чому ніхто не повірив віщунці? (Бог Аполлон прирік Кассандру на сумну долю: ніхто не вірив їй, хоча все, що вона провіщала, здійснювалося.)

— Хто спонукав Паріса їхати до Спарти? (Афродіта.)

— Подумайте, що порушив Паріс, викравши Єлену? (Закон гостинності, також насміявся над великою святинею — шлюбом.)

— Що порадив Менелаю його брат Агамемнон? (Зібрати всіх героїв і піти війною на Трою.)

— Чому Менелаю з Агамемноном хотілося, щоб у поході взяв участь Одіссей? (Одіссей, цар Ітаки, славився розумом і кмітливістю, за що і був прозваний хитро­мудрим.)

7. Слово вчителя.

Пошуки золотого руна — тема давньогрецького міфу. Серед давньогрецьких міфів є дивний переказ про мореплавців, які мандрували до далекої Колхіди (територія сучасної Західної Грузії) у пошуках золотого руна. Очолив цей похід славнозвісний Ясон, син іолкського царя Есона, котрого виховав наймудрі­ший кентавр Хірон. Корабель, на якому вони пливли, збудував великий майстер Арг, тому й судно дістало назву «Арго». Героїв, які взяли участь у поході, назвали арго­навтами. Прекрасний був цей десятивесловий корабель, легкий і бистрий, мов чайка, нісся він по хвилях моря. Богині Афіна і Гера охороняли аргонавтів. Подорож була дуже небезпечною, добути золоте руно — було надзвичайно важкою справою, адже висіло воно у священному гаї Ареса, на священному дереві під охороною страшного дракона. З метою полегшити Ясонові виконання завдання, Афіна і Гера попросили богиню кохання Афродіту закохати в героя доньку царя Еєта прекрасну Медею, яка могла в усьому допомогти аргонавтам. Так у міф входить романтична тема кохання.

8. Переказ міфів «Аргонавти звертаються за допомогою до Медеї». «Розмова

Ясона і Медеї».

9. Літературна гра «Що ти знаєш про богів та героїв, які згадуються у діалозі Медеї і Ясона?»

— Назвіть імена богів, про яких йдеться в уривку.

— Які ще міфологічні персонажі згадуються в діалозі?

— Що ви про них знаєте?

(В уривкові згадуються Геката, Зевс, Мінос, Аріадна, Тесей.)

Зевс — верховний бог у грецькій міфології, володар світу. З верховини Олімпу владарює над богами й людьми, але сам мусить коритися долі. Батько численних бо­гів та героїв.

Геката — богиня чародійства, чаклунства, володарка страховищ і привидів. На­силала на людей жах і тяжкі сни.

Мінос — критський володар, син Зевса і фінікійської царівни Європи, батько Аріадни. Після смерті став суддею в Аїді.

Аріадна дочка критського володаря Міноса. Покохавши афінського героя Те­сея, допомогла йому вбити Мінотавра і вийти з Лабіринту, давши йому клубок ни­ток. Тесей залишив Аріадну на острові Нікос, де вона стала дружиною бога Діоніса.

Тесей — син афінського царя Егея, Гераклів родич. Уславився багатьма героїчни­ми вчинками. Ставши після батькової смерті володарем Афін, об’єднав навколо них інші міста Аттики. За думкою Плутарха, Тесей — постать історична.)

10. Бесіда з учнями за змістом міфів «Аргонавти звертаються за допомогою до Медеї» та «Медея допомагає Ясону викрасти золоте руно».

— Чому аргонавти звернулися за допомогою саме до Медеї? (Тому що вона була великою чарівницею.)

— Чому Медея так швидко згодилася допомогти Ясонові? (Бо вона його по­кохала. Любов цю зародила Афродіта на прохання богинь Гери та Афіни, які покровительствували аргонавтам.)

— Розкажіть, які доручення Еєта виконував Ясон.

— Як Медея допомогла Ясонові викрасти золоте руно? (Вона провела його до свя ­щенного гаю Ареса, приспала страшного дракона.)

— Про яку сумну новину дізнався вранці Еєт? (Він дізнався про те, що його донь ­ка Медея втекла разом з Ясоном.)

— Яка подальша доля героїв? (Ясон одружився з Медеєю, у них народилося двоє синів. Та не судила доля їм щастя. Ясон зрадив дружині, закохавшись у Главку, донь­ку царя Коринфа Клеонта, де вони знайшли притулок. Охоплена розпачем, Медея 28

вбила своїх дітей. Главці вона послала дорогоцінне вбрання і золотий вінець, наси­чені отрутою. В страшних муках померла Главка. А Медея зникла на чудесній коліс­ниці, надісланій богом Геліосом. Ясон через багато років загинув під уламками сво­го корабля «Арго».)

11. Слово вчителя.

Сумні давньогрецькі міфи про Едіпа. Сумом проникнуті давньогрецькі міфи про Едіпа, що належать до фіванського циклу. У них чудово продемонстровано віру давніх греків у надзвичайну силу фату­ма і долі.

12. Виразне читання міфа «Едіп. Його дитинство, юність і повернення до Фів».

13. Бесіда за змістом прочитаного.

— Яке пророцтво висіло над Едіпом, сином Лая? (Він мав убити батька, одружи­тися з власною матір’ю і завести з нею дітей.)

— Що зробив Лай, щоб піти наперекір долі? (Він зв’язав ноги новонародженому синові, проколовши ступні гострим залізом, покликав раба і наказав йому кинути не­мовля в лісі, щоб його розтерзали дикі звірі. Та раб пожалів дитину і передав хлопчи­ка рабові корінфського царя Поліба.)

14. Переказ тексту.

— Розкажіть, чи справдилося пророцтво.

— Якою була подальша доля Едіпа? (Після того, як Едіп дізнався правду про себе, він став вигнанцем. Сліпий і немічний пішов він на чужину. І лише Антігона, сильна духом його донька, супроводжувала батька всюди. В останні дні свого життя Едіп зустрівся зі своїми дітьми Полініком та Ісменою і відійшов у царство мертвих.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Підсумкова бесіда.

— Що таке міф?

— Яка роль міфів у формуванні світоглядних позицій давніх греків?

— Назвіть основні цикли міфів Давньої Греції.

— Про що розповідається у міфах Троянського циклу? Назвіть основних героїв.

— Хто такі аргонавти?

— Хто допоміг Ясонові викрасти золоте руно?

— У чому полягає трагізм долі Едіпа?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення про Гомера, історичний коментар про Трою. Прочитати «Іліаду»: «Заспів» (пісня 1, вірші 1—10), «Щит Ахілла» (пісня 18, вірші 139—411).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

 • Додано
  12.08.2018
 • Розділ
  Зарубіжна література
 • Клас
  8 Клас
 • Тип
  Конспект
 • Переглядів
  1875
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  QW673914
 • Вподобань
  0
Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі WordPress»
Левченко Ірина Михайлівна
24 години
1000 грн
490 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь