Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне

Математика

Для кого: 6 Клас

25.10.2018

1056

6

0

Опис документу:
Конспект уроку з теми "Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне". Це урок узагальнення і систематизації знань з даної теми. На ньому і запропоновано усні вправи,широкий вибір форм перевірки знань,використання ігрових моментів.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Найбільший спільний дільник. Найменше спільне кратне .

Мета:

навчальна: узагальнити та систематизувати знанняучнів з теми; домогтися засвоєння алгоритму знаходження НСД та НСК; сформувати поняття взаємно простих чисел;

розвивальна:розвивати вміння працювати за алгоритмом,сприяти вдосконаленню обчислювальних навичок;

виховна:виховувати відповідальність та дисциплінованість,наполегливість.

Дидактичні матеріали: підручник, картки із завданнями.

Технології: робота в команді.

Тип уроку: урок-гра.

План уроку

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

 3. Усний рахунок

 4. Вікторина

 5. Закріплення і корекція знань, і формування вмінь

 6. Висновки уроку

 7. Домашнє завдання

Знання – це сила, а сила – в знаннях

Хід уроку

І. Організаційний момент

Вчитель вітається з учнями, перевіряє готовність учнів до уроку,налаштовує їх на роботу.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

1. Запитання до класу

1.Чи можна виконати ділення:

а) натурального числа на натуральне число;

б) десяткового дробу на натуральне число;

в) десяткового дробу на десятковий дріб?

2. Чи завжди від ділення двох натуральних чисел маємо в частці натуральне число? (Ні, це може бути як натуральне число, так і дріб.)

2. Розв’яжіть рівняння:

а) 4х= 20;                 б) 0,6x= 0,36.

ІІІ. Усний рахунок

1. Виконайте ділення і зробіть перевірку множенням:

а) 36 : 6;                    б) 3,6 : 6;

в) 24 : 8;                    г) 2,4 : 8;

ґ) 56 : 0,7;                 д) 5,6 : 0,7;

е) 18 : 0,9;                є) 1,8 : 0,9;

ж) 28: 0,7;                з) 2,8 : 0,7;

и) 1 : 2;                     і) 3 : 4.

ІV. Вікторина

Клас ділиться на команди по 4-5 учнів (по дві парти). Обирається капітан команди та назва команда. На дошці накреслена таблиця для записування результатів.

Завдання 1.

Кожна команда по черзі отримує запитання. За правильну відповідь команда отримує 2 бали. Якщо команда відповідає неправильно, або не відповідає на питання протягом 10 секунд, то на це питання відповідає та команда яка першою підняла руку отримує за правильну відповідь 2 бали.

Питання.

 1. Що називається поділити одне число на інше?

 2. Що таке дільник числа?

 3. Які числа називаються простими?

 4. Які числа називаються складеними?

 5. Сформулюйте ознаки подільності на 2.

 6. Сформулюйте ознаки подільності на 5.

 7. Сформулюйте ознаки подільності на 10.

 8. Сформулюйте ознаки подільності на 3.

 9. Сформулюйте ознаки подільності на 9.

 10. Які числа називаються парними? Приклади.

 11. Які числа називаються непарними? Приклади.

 12. Що означає розкласти числа на множники. Приклади.

 13. Що означає розкласти числа на прості множники. Приклади.

 14. Що називається найбільшим спільним дільником?

 15. Як знайти НСД двох чисел?

 16. Які числа називаються взаємно простими? Приклади.

 17. Коли кажуть, що одне число кратне іншому? Приклади.

 18. Що називається найбільшим спільним кратним декількох чисел?

 19. Як знайти НСК двох чисел?

 20. Чому дорівнює НСД двох взаємно простих чисел?

 21. Чому дорівнює НСК двох взаємно простих чисел?

 22. Чому дорівнює НСД двох одне з яких ділиться на інше?

 23. Чому дорівнює НСК двох одне з яких ділиться на інше?

 24. Чому число «1» не відноситься не до простих не до складених чисел?

 25. Скільки існує простих чисел остання цифра яких «5»? Відповідь обґрунтуйте.

 26. Якими цифрами не може закінчуватись жодне просте число? (Нуль)

 27. Чим відрізняється цифра від числа?

 28. Яке число є найбільшим дільником натурального числа «а»?

 29. Яке число є найменшим кратним натуральному числу «а»?

 30. Скільки існує кратних даного натурального числа?

Завдання 2.

Кожна команда отримує карточку з завданням. На знаходження НСД та НСК дається 3 хвилини. За правильно і вчасно виконане завдання команда отримує 4 бали.

Карточки:

1. НСД(12,36) = 12

НСК(30,25) = 150

2. НСД(26,39) = 13

НСК(18,36) = 36

3. НСД(8,12) = 4

НСК(24,32) = 72

4. НСД(5,10) = 5

НСК(16,56) = 112

5. НСД(16,26) = 2

НСК(21,28) = 84

6. НСД(36,42) = 6

НСК(26,39) = 78

7. НСД(24,36) = 12

НСК(23,3) = 69

Завдання 3. СУПЕР ЗАВДАННЯ

Питання оголошуються для всього класу. За першу правильну відповідь команда отримує 6 балів.

 1. Відомо що n – натуральне число. Чи є парним число n(n+1)? (Ні)

 2. Замість зірочок поставте такі цифри щоб число *74* ділилось на 18. (7740, 5742, 3744, 1746)

Підсумки вікторини.

По закінченню вікторини визначається переможець за максимальною кількістю балів.

V. Закріплення і корекція знань, формування вмінь

Розбір питань на які було дано помилкові або неповні відповіді. Розбір помилок при виконанні завдань на карточках при знаходженні НСД та НСК. Розбір задач супер завдання.

VІ. Висновки уроку

Виставлення оцінок учасникам вікторини. Вислуховування побажань і пропозицій щодо проведення подібних вікторин на подальших уроках математики.

VІІ. Домашнє завдання

Задаються номери по підручнику з вивченої теми.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.