"Національно-патріотичне виховання на сучасному уроці зарубіжної літератури"

Опис документу:
Виховання молодої людини - патріота України. Передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, таланту.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Національно-патріотичне виховання на сучасному уроці

зарубіжної літератури.

Люблять батьківщину не за те, що вона велика, а за те, що своя.

Сенека.

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може.

Д.Байрон.

І дим батьківщини солодкий.

Овідій.

Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активності громадянської позиції.

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її свободу і незалежність, людина не може бути громадянином.

Зараз модно говорити про любов до України. На багатьох сторінках у соціальних мережах можна побачити профілі з крутим словом: «ПАТРІОТ». Але по суті, хто такий патріот України?

Мені найбільше імпонує визначення, яке подає Академічний тлумачний словник української мови: «Той, хто любить свою батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви і подвиги».

Узявши його до уваги та враховуючи власний досвід роботи, я створила свою модель учня-патріота.

УЧЕНЬ-ПАТРІОТ:

 • Любить свою Батьківщину не словом, а ділом. Навіть якщо ти школяр, ти повинен сумлінно вчитися, бо яким будеш спеціалістом, стільки користі державі принесеш у майбутньому.

 • Дотримується законів України, незнання яких не звільняє від відповідальності.

 • Має геопросторову уяву про свою країну, її природні умови й особливості господарства.

 • Поважає й береже українську культуру, бо Україна без своєї культури – це як людина без характеру й без душі.

 • Розмовляє українською мовою, або намагається нею оволодіти. Не нехтує безмежними ланами української літератури.

 • Памятає славне минуле свого народу.

Одним із завдань, поставлених перед учителем зарубіжної літератури Державним стандартом освітньої галузі «Мови і літератури» в основній школі, є «формування особистісних рис громадянина України, який сприймає і поділяє національні та загальнолюдські цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти».

В умовах відродження національної свідомості українського народу вирішення проблеми взаємопов’язаного вивчення рідної і світової літератур набуває особливого значення. Засобами літератури вчитель має виховувати патріотів рідної землі, які пишаються надбаннями своїх предків і з неослабним інтересом відслідковують, який вплив здійснила українська історія та культура на творчість світових майстрів слова.

Предмет «Зарубіжна література» як важливий засіб реалізації цілей громадянської освіти учнів передбачає:

1. Ознайомлення школярів із кращими здобутками і художніми відкриттями зарубіжної літератури.

2. Формування світогляду школярів на основі духовних цінностей, що пропагуються через літературні твори, розвиток їхніх почуттів і мислення.

3. Виховання у школярів толерантного ставлення до іншої точки зору, поваги до інших національних традицій.

4. Розширення читацького досвіду учнів.

5. Формування досвіду громадянської поведінки (відстоювання прав людини, прояв громадянських почуттів).

Готуючи учнів до життєдіяльності, предмет «зарубіжна література» вирішує ряд проблем. Зокрема сьогодні це:

1. Розвиток моральної самосвідомості молоді.

2. Реалізація принципу гуманізму.

3. Моральне виховання молоді на основі християнських цінностей.

4. Моральне виховання дитини в школі.

5. Формування духовності й моральності як базових характеристик особистості.

Сучасний урок зарубіжної літератури – це урок виховання громадянськості, почуттів добра і краси, утвердження високих моральних ідеалів, формування гармонійно розвиненої особистості, активної життєвої позиції учня. Завдання учителя-словесника полягає в тому, щоб засобами художнього слова зуміти знання перетворити в переконання, зробити ці ідеї осмисленими, усвідомленими, глибоко продуманими. Вони повинні стати органічною потребою, невідємною частиною життя, нормою поведінки кожного учня. Адже зберегти і зміцнити нашу державу можуть громадяни, які люблять свою Батьківщину, свій народ, готові жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, готові відстояти незалежність Батьківщини.

Виховання патріота – завдання надзвичайно складне, тому вимагає належної змістової наповненості уроків, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової, розвиваючої, творчої діяльності.

Для успішного здійснення патріотичного виховання школярів засобами художнього слова необхідні такі уміння і навички:

 • визначати ідею і проблему художнього твору, зіставляти конкретно-історичне, морально-етичне і загальнолюдське у творах;

 • сприймати патріотичні мотиви та емоційно-естетичний тон художнього твору;

 • виявляти патріотичні позиції та світоглядні особливості письменника і літературного персонажа;

 • самостійно аналізувати твір, виділяючи основні патріотичні почуття героїв, їхні вчинки та переконання;

 • висловлювати власну думку про патріотичні мотиви твору, вміти їх відстояти й аргументувати, робити висновки.

Літературні твори – це один з найдоступніших для дітей видів мистецтва, який тісно пов’язаний з життям, порівняно легкий для сприймання і розуміння, має великий виховний потенціал.

Починаючи з усної народної творчості, що є духом нації (вивчення прислів’я, приказок, казок), і закінчуючи високохудожніми творами письменників-класиків, література впливала і впливає на виховання шкільної молоді.

Вивчення предмета зарубіжної літератури починається у 5 класі. Учні знайомляться з найкращими зразками перекладів українськими письменниками творів світової літератури, із зв’язком української літератури зі світовим літературним процесом. На своїх уроках учитель-словесник проводить компаративний аналіз близьких за тематикою творів зарубіжної і української літератури.

Національно-патріотична тема знайшла виразне втілення в програмі для 7 класу. Тут домінує лицарська героїчна тематика: билина «Ілля Муромець і Соловей Розбійник», балади про Робіна Гуда, «Рукавичка» Ф.Шиллера, «Світязь» А.Міцкевича, «Балада про вересовий трунок» Р.Л.Стівенсона, «Айвенго» В.Скотта та інші.

Друга світова війна знайшла втілення у творах В.Викова, поетів воєнного покоління (К.І.Галчинський, А.Маргул-Шпербер, І.Вайсглас). Цю тематику підкріплює тема духовного випробування людини: Дж.Олдрідж і Р.Кіплінг.

Формуванню високих моральних якостей, шляхетності допомагають твори Шолом-Алейхема («Пісня над піснями») та О.Гріна («Пурпурові вітрила»). Новела Р.Акутагави «Павутинка» сприяє вихованню відповідальності за свої вчинки. Цей твір був написаний для дітей з метою формування їхньої моралі.

Толерантне ставлення до різних релігій допомагають усвідомити твори «Пісня над піснею» Шолом-Алейхема, «Дари волхвів» О.Генрі, «Павутинка» Р.Акутагави.

Інтелектуальні якості нового покоління, їхню здатність до самостійного, креативного, вільного мислення формують твори Е.По, А.Конан Дойла, Г.Велса, Д.В.Джонс.

У повісті «Фах» А.Азімова йдеться про роль освіти у формуванні людини, про необхідність самостійно здобувати знання, про залежність майбутнього людства від стану освіти.

А в повісті «Чорнильне серце» К.Функе утверджується значення культури, книги, без яких неможливий розвиток особистості.

На уроках за творчістю М.В.Гоголя, Р.М.Рільке, Д.Г.Байрона світова література розглядається у взаємозв’язках з українською історією і культурою. Українська тема була помітним і значним явищем у розвитку світової літератури впродовж ХІХ-ХХ ст.. Образ України, її природи, героїчне минуле були предметом розгляду і творчих пошуків для багатьох письменників.

 • Гоголь і Україна. Повість «Тарас Бульба».

 • Україна та її історія очима австрійця Рільке. «Пісня про правду».

 • Д.Г.Байрон. Поема «Мазепа».

Формування у підлітків духу патріотизму, незалежності, відчуття власного «Я» відбувається в процесі уроку та у позакласній роботі зі світової літератури, якщо націлювати школярів на пошуки подібності літературних образів з реальними героями та аналізувати їх вчинки.

На кожному уроці потрібно працювати так, щоб діти усвідомили, що усе життя людині доводиться обирати між істиною і брехнею, між світлом і мороком, між правильним і неправильним, між добром і злом. І література, її герої допоможуть розібратися в собі, вибрати правильний шлях.

Отже, на мою думку, виховання національної самосвідомості на уроках літератури сприяє збагаченню духовного світогляду школярів, формує усвідомлення особистістю себе як частинки українського народу з власною національною гідністю.

Виховуючи в учнях любов до рідного краю, ми формуємо гідне майбутнє нашого народу.

Література:

1.Бех І. Д., Чорна К. І. Програма українського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. – Київ, 2014. – 29 с.

2.Луговська С.О. Виховання патріотичних цінностей – пріоритетне завдання сучасної української школи / С. Луговська // Виховна робота в школі. – 2013. - № 8. – С.14-16.

3.Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно - патріотичного виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно - патріотичне виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно - патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

4.Сухомлинський В.О.Народження громадянина./В.О.Сухомлинський// Т.3. – К.: Радянська школа, 1977. – 433с.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Всеосвіті 3 роки!

Святкуємо гучно та з подарунками!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

+ 10 подарункових боксів з фірмовими товарами від «Всеосвіти»!

до розіграшу подарунків залишилось
00
00
00
00