! В а ж л и в о
 • Всеосвіта
 • Бібліотека
 • Українська мова
 • Національно-патріотичне виховання як складова формування особистості школяра на уроках української мови і літератури та у позакласній роботі
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Національно-патріотичне виховання як складова формування особистості школяра на уроках української мови і літератури та у позакласній роботі

Опис документу:
У статті розглянуто національно-патріотичне виховання учнів на уроках української мови та літератури та у позакласній роботі, окреслено загальні завдання НВК з цього напрямку, наголошено на важливості формування національно-мовної особистості та виокремлено уміння та навички, якими вона повинна володіти . Вказано шляхи патріотичного виховання школярів засобами художнього слова. Описано досвід позакласної роботи з формування національної свідомості, зокрема створення козацького класу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ТА У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ

Вчитель української мови та літератури

КЗ «Іванівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –

дитячий садок» Надія Нетяга

Діти – наше майбутнє: від того, чим сьогодні ми наповнимо їхні серця, залежить наше «завтра». Саме тому національне виховання повинно займати провідне місце у навчально-виховному процесі, а уроки української мови та літератури – прекрасне підґрунтя для цієї роботи.

Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді визначено, що на сучасному етапі розвитку України виникає нагальна необхідність здійснення системних заходів, спрямованих на виховання свідомої особистості патріота-українця, гуманіста й демократа, готового до виконання громадянських і конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин.

Виховання патріота – завдання надзвичайно складне, тому вимагає належної змістової наповненості занять з учнями, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової, розвиваючої, творчої діяльності. Повага до своєї Вітчизни починається з рідного слова, літератури, історії рідного краю.

Як учитель-філолог чітко окреслила свою педагогічну мету – плекати національну самосвідомість особистості, яка щиро сповідує високі ідеали національного відродження і працює задля процвітання України.

Загальними завданнями Іванівського НВК з цього напрямку роботи є:

- виховання нової людини на ґрунті духовного народознавчо-просвітницького потенціалу України;

- виховання патріотизму та любові до рідного краю;

- відновлення пошукової роботи з історії розвитку козацтва на території с. Іванівки;

- підтримка волонтерського руху в закладі.

На мою думку, основними напрямами патріотичного виховання на уроках української мови та літератури є:

- виховання пошани й любові до рідної мови, прагнення зберегти її, бо «нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову» (Ліна Костенко);

- формування думки про суспільну значимість родини, рід і родовід;

- краєзнавство;

- ознайомлення з явищами суспільного життя;

- формування знань про історію держави, державні символи;

- ознайомлення з традиціями і культурою свого народу.

У формуванні національної свідомості не можна оминати проблеми мови та мовлення. Учнівська молодь має усвідомити, що без оволодіння державною мовою неможливо стати повноцінним громадянином своєї держави, патріотом України та й просто інтелігентною людиною, кваліфікованим спеціалістом будь-якої галузі господарства. Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої особистості. Учні повинні сприймали рідну мову як сучасну, європейську, багату, культурну, розвинену, усвідомлювати її важливість в усіх сферах життя.

Перед викладачем-словесником постає важливе завдання – сформувати національно-мовну особистість, яка має володіти наступними уміннями та навичками:

- виявляти інтерес до вивчення української мови, відчувати потребу у здобутті знань і виробленні комунікативних умінь;

- створювати тексти, використовуючи різні мовні і мовленнєві засоби;

- імпровізувати мовлення відповідно до ситуації спілкування;

- будувати монологічний виступ, у тому числі дискусійного характеру;

- користуватися різними стилями і типами мовлення;

- уміти поєднувати репліки у процесі діалогу, розгортати діалог;

- дотримуватися основних правил спілкування під час монологічного та діалогічного мовлення.

Основне завдання уроків літератури – зробити національно-культурні надбання народу невід’ємною частиною внутрішнього світу підростаючого покоління. Багатий ідейно-тематичний зміст запропонованих програмою художніх творів сприяє тому, що урок літератури дає змогу реалізувати мету національного виховання у повному обсязі.

Для успішного здійснення патріотичного виховання школярів засобами художнього слова необхідні такі уміння і навички:

- визначати ідею і проблеми художнього твору, зіставляти конкретно-історичне, морально-етичне і загальнолюдське у творах;

- сприймати патріотичні мотиви та емоційно-естетичний тон художнього твору;

- виявляти патріотичні позиції та світоглядні особливості письменника і літературного персонажа;

- самостійно аналізувати твір, виділяючи основні патріотичні почуття героїв, їхні вчинки та переконання;

- висловлювати власну думку про патріотичні мотиви твору, вміти їх відстояти й аргументувати, робити висновки.

Крім цього, практикую різні види робіт:

- знайомство дітей з новинками художньої літератури, спогадами про письменників;

- прослуховування доповідей та проектів-презентацій учнів, цікавих повідомлень з газет, журналів, Інтернету;

- обговорення творчих спроб дітей;

- ознайомлення зі статтями про особливості віршування, про культуру мовлення;

- складання заміток до газет;

- перегляд фільмів-екранізацій;

- створення проектів-презентацій.

Процес національного відродження України поставив перед школою завдання по-новому підійти до викладання української літератури. Вивчення української літератури покликане формувати у дітей найвищі й найблагородніші людські якості, серед них – любов до Батьківщини, почуття вічної правди і краси народу. Робота учителя-словесника проводиться й у позаурочний час. Так, у нашому закладі вже стали традицією:

- свята рідної мови з використанням кращих творів українських поетів та письменників,

- літературні вечори, конкурси читців-поетів ( наприклад, на початку березня проходить низка заходів, присвячених пам’яті Т. Г. Шевченка);

- свята української пісні та народних танців;

- виставки народних промислів у шкільному музеї народознавства, створення експозицій для музею Бойової Слави, історії школи;

- конкурси дитячої творчості, свята з використанням українських традицій, обрядів, звичаїв;

- за підтримки представників ДОГО «Січеславне козацтво запорозьке» до Дня українського козацтва традиційно проводиться національно-патріотичне свято «Покрова – День українського козацтва» та військово-спортивні ігри «Нащадки козацької слави».

Будучи переконаними, що процес національно-патріотичного виховання повинен починатися змалку, у 2015 році ми першими в Херсонській області створили козацький клас, який є гордістю і надією козацтва запорозького.

Український патріотизм повинен стати провідною виховною ідеєю сучасної школи, що реалізується в урочній та позаурочній діяльності. На сьогодні перед нашою державою стоїть завдання – виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян.

Література:

 1. Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі: основні ознаки і поняття // Дивослово. – 2012. – № 3.

 2. Жадан М.Н. Виховуємо патріотів художнім словом //Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012 – № 15.

 3. Коваль В. Уроки словесності в системі національно-патріотичного виховання // Рідна школа. – 1999. – № 6.

 4. Ковальова Т.В. Мова як засіб вираження національної самосвідомості // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011 – № 12.

 5. Корнух Г. Виховання загальнолюдських цінностей на уроках української літератури //Дивослово. – 2006. – № 7.

 6. Луговська С. О. Виховання патріотичних цінностей – приорітетне завдання сучасної української школи С. О. Луговська // Виховна робота в школі. – 2013. – № 8.

 7. Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г. Сучасний урок української мови. – Харків:Основа., 2007.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Створення та ведення власного блогу на платформі Blogger»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації (лист МОН № 4/2181-19 від 30.09.2019 р.).

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись